رضا بایرام زاده
 • نام و نام خانوادگی
  • رضا بایرام زاده
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 • ایمیل
  • r.bayramzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا بایرام زاده
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه نقاشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پروژه های تحقیقاتی (1)

1-رضا بایرام زاده,رضا بایرام زاده, "تعامل نقاشی دیواری بارشته های دانشگاهی", معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه ارومیه, 1392.