• نام و نام خانوادگی
  • قادر احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
  • gh.ahmadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • قادر احمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-زهرا رضائی- قادر احمدی-شیوا حیدر زاده, "Planning and Revival of Zardoshtian Neighborhood of Kerman (State of Iran", Journal of Social Issues and Humanities (JournalSIH, 2015.

2-زهرا رضائی- هومن مسگریان-قادر احمدی, "Study Of Effective Factors On Security Of Historical Fabric (Case Study: Zardoshtian Neighborhood Of Kerman) Of Iran", Scientific Journal of Review, 2014.

3-قادر احمدی-سونیا نادری کروندان, "مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در محلات بافت جدید و قدیم شهری", مطالعات شهری, 1392.

4-قادر احمدی،محمد مهدی عزیزی،اسفندیار زبردست, "مطالعه تطبیقی پراکنده روئی در سه شهر میانی ایران: نمونه های موردی شهرهای اردبیل ، سنندج ، کاشان", نامه معماری و شهرسازی, 1389, 2,1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- "ارزیابی پراکنش مساجد در محلات شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)", اولین کنفرانس ملی جغرافیا ?گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

2- "بررسی انواع گسترش شهر و نظریه های ساخت بناهای بلند", کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار, 1393, تهران,ایران.

3- "بررسی تحلیل شاخصهای امنیت در فضاهای شهری(محله زرتشتیان کرمان)", اولین همایش ملی معماری،فرهنگ و مدیریت شهری, 1392, تهران,ایران.

4- "بررسی چالش ها وفرصت های پیشروی اجزای رویکرد شهرخلاق در شهر ارومیه", اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری, 1392, سنندج,ایران.

5- "بررسی سیر تحول تاریخی ساختمان های بلند در جهان و ایران", کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار, 1393, تهران,ایران.

6- "بررسی موضوع تراکم و مفاهیم مرتبط با آن", کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار, 1393, تهران,ایران.

7- "بررسی نقش سوداگری و احتکار زمین در گسترش پیرامونی شهرها،ارایه مدل تحلیلی", معماری پایدار و توسعه شهری, 1392, بوکان,ایران.

8- "برنامه ریزی برای امنیت در بافتهای تاریخی(نمونه موردی محله زرتشتیان کرمان)", همایش ملی معماری ،فرهنگ و مدیریت شهری, 1392, کرج,ایران.

9- "برنامه ریزی و احیای محله زرتشتیان کرمان", اولین همایش ملی جغرافیا ،شهرسازی و توسعه پایدار, 1392, تهران,ایران.

10- "پیاده مداری گامی در راستای حمل و نقل انسان محور", معماری پایدار و توسعه شهری, 1392, بوکان,ایران.

11- "کاربرد پدافند غیر عامل در تاسیسات زیربنایی شهری", معماری پایدار و توسعه شهری, 1392, بوکان,ایران.

12- "مکان یابی اراضی مناسب جهت کاربری پارکهای شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای و تحلیل سلسله مراتبی معکوس", دومین همایش ملی معماری ? عمران و محیط زیست شهری, 1393, ایران,ایران.

13- "نظریه های پیرامون تراکم و ساختمانهای بلند در شهرها", کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار, 1393, تهران,ایران.

14- "نقش فضای سبز و باز در ایجاد حس تعلق به مکان در مجتمع های مسکونی" Fifth International Cultural Landscape Conference"", ایران, 1000, تهران,ایران.