• نام و نام خانوادگی
  • ناصر لطفی تپه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
  • n.lotfi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ناصر لطفی تپه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی