• نام و نام خانوادگی
  • کوروش سروی مغانلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
  • k.sarvi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پایان نامه ها (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کوروش سروی مغانلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-محمد صادق آراملی- محمدرضا کلباسی- رجب محمد نظری-کوروش سروی مغانلو, 2015, Relationships between selected sperm characteristics and fertilisation success in the beluga sturgeon, Huso huso (Linnaeus, 1758),Veterinarni Medicina.

2-محمدرضا مالکی مقدم- حسین جانمحمدی- نجمه شیخ زاده- کوروش سروی مغانلو, 2015, The effect of histamine resulted from decarboxylase corruption of the diets on non-specific immune response, growth performance and hepatic index of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),International Journal of Biosciences.

3-فریده بخشی، ابراهیم حسین نجد گرامی، احمد ایمانی، کوروش سروی مغانلو، 2015، تأثیر استفاده از فناوری بیوفلوک (biofloc technology) بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و هزینه های تولید در پرورش متراکم بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)،تحقیقات دامپزشکی.

4-وفا فرهمندی، امیر توکمه چی، نصراله احمدی فرد، کوروش سروی مغانلو، رضا ملک زاده ویایه، 1394، مقایسه منابع کربنی متفاوت برای حذف ترکیبات نیتروژنی پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در فناوری بیوفلوک،نشریه علمی پژوهشی محیط زیست طبیعی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- 1393، اثر سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 و نوعی جاذب ترکیبی به همراه اسانس دارچین روی برخی آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss،نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی، تهران،ایران.

2- 1394، اثر سمیت مزمن نانوذره نقره بر رشد و بقا آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

3- 1393، اثر نانوذره مس بر فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان به همراه یک دوره بهبودی،سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی با محوریت محیط زیست، سنندج،ایران.

4- 1394، اثرات سطوح مختلف سم آفلاتوکسین B1 و نوعی جاذب ترکیبی حاوی بنتونیت و دیواره سلولی مخمر به همراه اسانس دارچین در جیره غذایی بر آسیب شناسی بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان،سومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، شیراز،ایران.

5- 1393، اثرات سطوح مختلف سم آفلاتوکسین B1 و نوعی جاذب ترکیبی حاوی بنتونیت و دیواره مخمر به همراه اسانس دارچین در جیره غذایی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss،نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی، تهران،ایران.

6- 1394، بررسی اثرات سو ء سم زیرالنون بر ا ندامهای مختلف با تأکید بر ا ندام تولَید مثلی،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

7- 1394، بررسی اثرات مواد جاذب معدنی بر سم زدایی مایکوتوکسین زیرالنون د دام و طیور و آبزیان: یک مطالعه مروری،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

8- 1393، بررسی ازت کل فرار (T.V.N) جیره ای بر روی پاسخ های ایمنی خونی، عملکرد رشد،صفات و ترکیب شیمیایی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، کرج،ایران.

9- 1393، بررسی آلاینده های محیطی بر تولید مثل ماهیان،اولین همایش آبزی پروری نوین - چالش ها و فرصت ها، گرگان،ایران.

10- 1393، بررسی تاثیر نانو ذره مس بر بافت آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss،نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی، تهران،ایران.

11- 1392، بررسی تغییرات اندازه و تعداد سلولهای کلراید آبشش و فعالیت آنزیم Na ،K+-ATPase در اوزان مختلف بچه ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)،اولین کنفرانس ماهی شناسی اصفهان، اصفهان،ایران.

12- 1392، بررسی تغییرات نسبی بیان ژن کوترانسپورتر NKCC و CFTR-1 در بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر در فصول مختلف و بعد از انتقال به آب لب شور دریای خزر،همایش ملی علوم جانوران آبزی، رشت،ایران.

13- 1393، بررسی توانایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss در بازیابی اثرات آسیب شناسی نانو ذره مس بر بافت کبد،نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی، تهران،ایران.

14- 1394، تاثیر خوراکی نانو ذره نیکل و سیلیمارین بر فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

15- 1394، تاثیر سطوح مختلف HUFA بر PUFA ، در جیره ماهی قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر برخی شاخص کمی اسپرم،نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی زمین سالم، کرج،ایران.

16- 1392، تاثیر شوری آب درای خزر بر تغییرات فراساختار سلولهای کلراید آبشش در بچه ماهی آزاد دریای خزر،همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آبزیان، ملایر،ایران.

17- 1393، تاثیرات مواد شیمیایی مختل کننده هورمونهای درون ریز بر فعالیتهای بیضه ماهیان،اولین همایش آبزی پروری نوین - چالش ها و فرصت ها، گرگان،ایران.

18- 1393، تأثیر وزن بچه ماهی و شوری آب دریای خزر بر شدت ایمیونو اکتیویته آنزیم Na /K+-ATPase و کوترانسپورتر NKCC در زواید باب المعده ای بچه ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)،دومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، کرج،ایران.

19- 1393، تعیین زمان اسمولت شدن ماهی آزاد دریای خزر از طریق سنجش میزان بیان ژن آنزیم Na ، K+-ATPase در آبشش،دومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، کرج،ایران.

20- 1392، تغییرات فصلی شدت فعالیت نسبی آنزیم Na ، K+-ATPase در بچه ماهیان آزاد دریای خزر،اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران، اصفهان،ایران.

21- 1392، مطالعه اثر سطوح مختلف هیستامین جیره ای بر پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی و ترکیب شیمیایی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان،همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آبزیان، ملایر،ایران.
پایان نامه ها (9)

1-وفا فرهمندي، 1392، تعيين ارزش غذايي مواد توليد شده در سيستم توده سازي زيستي (Biofloc) با منابع كربني متفاوت، جهت استفاده در جيره غذايي آبزيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-فريده بخشي، 1392، امكان كاربرد فناوري بيوفلوك در پرورش متراكم بچه¬ ماهيان كپور معمولي(Cyprinuscarpio) وتاثيرات آن بر روي تركيب لاشه، رشد و بازماندگي و مقاومت در برابر عوامل بيماري¬زا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-سيران خاني، 1393، اثرات سطوح مختلف سم آفلاتوكسين و نوعي جاذب تركيبي حاوي بنتونيت و ديواره مخمر به همراه اسانس دارچين در جيره غذايي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-lمسلم سليمي بني، 1393، تعديل اثرات ضد تغذيه اي آفلاتوكسين B1 جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از اسانس دارچين و مخلوط بنتونيت با ديواره سلولي مخمر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

5-الياس نصراصفهاني، 1393، تاثير عصاره چاي كوهي (Stachys lavandulifolia) بررشد، پاسخ هاي استرسي و ايمني ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-نينا نازدار، 1394، امكان سنجي كاهش سميت خوراكي نانوذره نيكل در قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از سيليمارين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-مكاييل حاجي احمديان، 1394، تاثير سطوح مختلف HUFA، PUFA، MUFA و SFA در جيره ماهيان مولد نرقزل‌آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) بر ميزان هورمون‌هاي جنسي و شاخص‌هاي كمي وكيفي اسپرم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-شيوا محمدي، 1394، اثر سميت مزمن نانوذره نقره بر رشد، بقا و خصوصيات توليد مثلي آرتميا اروميانا(Artemia urmiana)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-فاطمه خدابنده، 1394، تاثير غني سازي آرتميا فرانسيسكانا(Artemia franciscana) با روغن ماهي وسويا همراه با ويتامين Eبر ساختار و نقش تنظيم يوني زوائد پيلوريك در لارو تاسماهي ايراني(Acipense persicus)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.