• نام و نام خانوادگی
  • الیاس رمضانی کاکرودی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
  • e.ramezani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • الیاس رمضانی کاکرودی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-Elias Ramezani, Almut Mrotzek, Mohammad Reza Marvie Mohadjer, Ata Abdollahi Kakroodi, Salomon B. Kroonenberg, Hans Joosten, "Between the mountains and the sea: Late Holocene Caspian Sea level fluctuations and vegetation history of the lowland forests of Northern Iran", Quaternary International, 2016.

2-Talebi, T., Ramezani, E., Djamali, M., Alizadeh Ketek Lahijani, H., Naqinezhad, A., Alizadeh, K., Andrieu-Ponel, V, "The Late-Holocene climate change, vegetation dynamics, lake-level changes and anthropogenic impacts in the Lake Urmia region, NW Iran", Quaternary International, 2015.

3-Ramezani, E., Marvie Mohadjer, M.R., Knapp, H..D., Theuerkauf, M., Manthey, M., and Joosten, H, "Pollen-vegetation relationships in the central Caspian (Hyrcanian) forests of northern Iran", Review of Palaeobotany and Palynology, 2013.

4-مرتضی جمالی، الیاس رمضانی، V. Andrieu-Ponel، J.-L. de Beaulieu، M. Berberian، F. Guibal، H. Lahijani، R. Lak ، P. Ponel, "Notes on Arboricultural and Agricultural Practices in Ancient Iran based on New Pollen Evidence", Paléorient, 2010.

5- "PLANT BIODIVERSITY OF HYRCANIAN RELICT FORESTS, N IRAN: AN OVERVIEW OF THE FLORA, VEGETATION, PALAEOECOLOGY AND CONSERVATION", Pakistan Journal of Botany, 2010.

6-محمد رضا زرگران، سید رستم موسوی، عباس بانج شفیعی، الیاس رمضانی کاکرودی, "بررسی زیست شناسی جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) و پراکنش آن در استان آذربایجان غربی", پژوهش و توسعه جنگل, 1394, 1,1.

7-شهروز مرادی دیرماندیک، الیاس رمضانی کاکرودی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی, "بررسی ویژگی های کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران در طبقات مختلف شیب", پژوهش و توسعه جنگل, 1394, 1,1.

8-شهروز مرادی دیرماندریک، الیاس رمضانی کاکرودی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی, "بررسی ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران در طبقات مختلف شیب", پژوهش و توسعه جنگل, 1394, 1,1.

9-الیاس رمضانی کاکرودی, "ارتباط بین پوشش گیاهی و عامل های فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره خان در جنوب ارومیه.", تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 1393.

10-معصومه خاکپور سییج-الیاس رمضانی-علی اصغر ثیابقدسی-حبیب زارع-هانس یوستن, "بازسازی پالینولوژیک 1500 سال تاریخچه پوشش گیاهی ویسر در شمال ایران", رستنیها, 1392.

11-الیاس رمضانی کاکرودی, "بازسازی پالینولوژیک (گرده شناختی) تاریخچه پوشش گیاهی، تغییرات آب و هوایی، و فعالیت های انسان در اواخر هولوسن در منطقه کلاردشت", فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 1392.

12- "Notes on some remarkable epiphytic lichens from Mazandaran Province and a short history", نشریه رستنیها, 1389, 2,11.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- "A Palynological Study of Riella Spores in Hypersaline Lake Urmia, NW Iran", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

2- "Palynological reconstruction of the Caspian Sea level oscillations during the past 3000 years", QuickLake workshop on “Rapidly changing large lakes and human response”, 1391, تهران,ایران.

3- "The late-Holocene lake level changes and vegetation dynamics of Lake Urmia, NW Iran", QuickLakeH 2014, 2014, آنکارا و کونیا,ترکیه.

4- "THE LATE-QUATERNARY HISTORY OF BEECH (FAGUS ORIENTALIS) IN THE CENTRAL HYRCANIAN FORESTS OF NORTHERN IRAN", 10th International Beech Symposium, 2015, کاستامونو,ترکیه.

5- "Vegetation dynamics of the Hyrcanian forests of northern Iran since the Last Glacial Maximum", 13th International Palynological Congress and 9th International Organization of Palaeobotany Conference (IPC/IOPC 2012), 1391, Tokyo,Japan.

6- "باز سازی پالینولوژیک تاریخچه پوشش گیاهی مناطق جلگه ای نوشهر در هولوسن", چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین, 1389, ارومیه,ایران.

7- "بازسازی تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوایی ارومیه: نتایج اولیه گرده¬شناختی تالاب گانلی گول", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیهخ,ایران.

8- "بررسی رستنی های تالاب گانلی گول ارومیه", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

9- "بررسی ویژگی های زیستی و تغییرات جمعیتی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در جنگل های بلوط آذربایجان غربی", سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات, 1392, کرمان,ایران.

10- "تاثیر شکل و نوع تله های فرمون در شکار جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در استان آذربایجان غربی", سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات, 1392, کرمان,ایران.

11- "تاثیر فاصله از رودخانه برتنوع گونه ای در جنگل های کنار رودخانه ای (مطالعه موردی: دره ی شهدا، ارومیه)", همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

12- "تاریخچه توده های راش در جنگل های منطقه نوشهر (مازندران): یک بررسی پالینولوژیک", اولین همایش تحقیقات منابع طبیعی ایران, 1389, سنندج,ایران.

13- "نتایج اولیه بررسی پالینولوژیک دریاچه ارومیه در اواخر هولوسن", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1390, ارومیه,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "تعیین فراوانی نسبی و طبقه بندی بالینی بیماریهای تنفسی در گوسفندان ارومیه در فصل سرد و ارتباط آنها با نوع عوامل باکتریایی و ضایعات ریوی", دانشگاه ارومیه, 1378, کاربردی.

2- "بررسی وضعیت کمبود مس در گوسفندان منطقه ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1378, کاربردی.

3- "تاریخچه پوشش گیاهی کلاردشت (مازندران) در اواخر هولوسن", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.
پایان نامه ها (6)

1-مريم محمودي, "بررسي تركيب، غنا و تنوع گونه اي جنگلهاي كران رودي (مطالعه موردي: دره خان در دره شهدا، اروميه، شمال غربي ايران )", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-معصومه خاكپور سييج, "بازسازي تاريخچه پوشش گياهي و رسوبي حوزه ويسر (منطقه كجور، استان مازندران) در اواخر هولوسن با كمك گرده شناسي (پالينولوژي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-عايشه مكاريزاده, "بازسازي گرده¬شناختي تاريخچه پوشش گياهي و ديرين آب و هواي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-افسانه زوار, "بررسي ديرينه¬بوم¬شناسي تالاب گانلي¬گول اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-شهروز مرادي ديرماندريك, "بررسي جنگل¬شناسي توده¬هاي جنگلي منطقه حفاظت¬شده ارسباران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-طراوت طالبي, "بازسازي پالينولوژيك تاريخچه پوشش گياهي و آب و هوايي پارك ملي درياچه اروميه در اواخر هولوسن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.