• نام و نام خانوادگی
  • الیاس رمضانی کاکرودی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

 من متولد سال 1347 در شهرستان نوشهر (استان مازندران) و عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه هستم. تحصیلات خود را در رشته جنگلداری در دوره کارشناسی در دانشگاه گیلان، کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس و دکتر را در دانشگاه تهران و گرایفسوالد آلمان به پایان رساندم. زمینه تخصصی: جنگل شناسی و گرده شناسی کواترنری.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (25)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • الیاس رمضانی کاکرودی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
        بیوگرافی کوتاه

 من متولد سال 1347 در شهرستان نوشهر (استان مازندران) و عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه هستم. تحصیلات خود را در رشته جنگلداری در دوره کارشناسی در دانشگاه گیلان، کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس و دکتر را در دانشگاه تهران و گرایفسوالد آلمان به پایان رساندم. زمینه تخصصی: جنگل شناسی و گرده شناسی کواترنری.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1381-1387، جنگلداری،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1375-1378، جنگلداری،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، 1371-1375، جنگلداری،دانشگاه گیلان.
مقالات ژورنال (25)

1-.

2-.

3-.

4-.

5-زوار، ا.، رمضانی، ا.، نقی¬نژاد، ع.، ژوستن، ه. ، 1396، . بررسی گرده¬شناختی تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوایی مانداب گانلی¬گول ارومیه در اواخر هولوسن.،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

6-مکاری¬زاده، ع.، رمضانی، ا.، نقی¬نژاد، ع.، یوستن، ه. ، 1395، بازسازی پالینولوژیک 1700 سال تغییرات پوشش گیاهی در اطراف اروميه: نقش اقلیم و انسان. ،پژوهش¬های جغرافیای طبیعی.

7-فعال¬خواه، ا.، رمضانی کاکرودی، ا.، علیجانپور، ا.، بانج شفیعی، ع.، 1395، تاثیر فاصله کاشت بر ویژگی¬های کمی و کیفی درختان صنوبر تبریزی (Populus nigra L.). ،پژوهش و توسعه جنگل.

8-علینژاد، خ.، رمضانی، ا.، نقی¬نژاد، ع.، جمالی، م.، 1396، مقدمه ای بر ویژگی های فلوریستیک زیست¬بوم ماندابی نئور اردبیل ،پژوهش و توسعه جنگل.

9-زرگران، م.ر.، بانج شفیعی، ع.، موسوی میرکلا، س.ر.، رمضانی کاکرودی، ا.، 1395، بررسی¬های تکمیلی درخصوص بیواکولوژی جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana) و پراکنش آن در استان آذربایجان غربی،دانش گیاهپزشکی ایران .

10-1. نویدی، م. بانج شفیعی، ع.، رمضانی کاکرودی، ا.، پاتو، مجید، 1395، تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر فراوانی و پراکنش موخور (Loranthus europaeus) در جنگلهاي میرآباد سردشت، استان آذربایجان غربی،پژوهش و توسعه جنگل.

11-Naqinezhad، A.، Ramezani، E.، Djamali، Schnitzler، A.، Arnold، C.، ، 2017، Wild grape (Vitis vinifera subsp. sylvestris) in the Hyrcanian relict forests of northern Iran: An overview of current taxonomy، ecology and palaeorecords.،Journal of Forestry Research .

12-.

13-.... Elena Marinova .... ، Elias Ramezani ، 2017، Pollen-derived biomes in the Caspian-Black Sea-Mediterranean corridor،Journal of Biogeography .

14-Elias Ramezani, Almut Mrotzek, Mohammad Reza Marvie Mohadjer, Ata Abdollahi Kakroodi, Salomon B. Kroonenberg, Hans Joosten, 2016, Between the mountains and the sea: Late Holocene Caspian Sea level fluctuations and vegetation history of the lowland forests of Northern Iran,Quaternary International.

15-Talebi, T., Ramezani, E., Djamali, M., Alizadeh Ketek Lahijani, H., Naqinezhad, A., Alizadeh, K., Andrieu-Ponel, V, 2016, The Late-Holocene climate change, vegetation dynamics, lake-level changes and anthropogenic impacts in the Lake Urmia region, NW Iran,Quaternary International.

16-Ramezani, E., Marvie Mohadjer, M.R., Knapp, H..D., Theuerkauf, M., Manthey, M., and Joosten, H, 2013, Pollen-vegetation relationships in the central Caspian (Hyrcanian) forests of northern Iran,Review of Palaeobotany and Palynology.

17-مرتضی جمالی، الیاس رمضانی، V. Andrieu-Ponel، J.-L. de Beaulieu، M. Berberian، F. Guibal، H. Lahijani، R. Lak ، P. Ponel, 2010, Notes on Arboricultural and Agricultural Practices in Ancient Iran based on New Pollen Evidence,Paléorient.

18- 2010, PLANT BIODIVERSITY OF HYRCANIAN RELICT FORESTS, N IRAN: AN OVERVIEW OF THE FLORA, VEGETATION, PALAEOECOLOGY AND CONSERVATION,Pakistan Journal of Botany.

19-محمد رضا زرگران، سید رستم موسوی، عباس بانج شفیعی، الیاس رمضانی کاکرودی، 1394، بررسی زیست شناسی جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) و پراکنش آن در استان آذربایجان غربی،پژوهش و توسعه جنگل، 1،1.

20-شهروز مرادی دیرماندیک، الیاس رمضانی کاکرودی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، 1394، بررسی ویژگی های کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران در طبقات مختلف شیب،پژوهش و توسعه جنگل، 1،1.

21-شهروز مرادی دیرماندریک، الیاس رمضانی کاکرودی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، 1394، بررسی ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران در طبقات مختلف شیب،پژوهش و توسعه جنگل، 1،1.

22-محمودی، م.، رمضانی، ا.، اسحاقی¬راد، ج.، حیدری ریکان، م، 1393، ارتباط بین پوشش گیاهی و عامل های فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره خان در جنوب ارومیه.،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

23-معصومه خاکپور سییج-الیاس رمضانی-علی اصغر ثیابقدسی-حبیب زارع-هانس یوستن، 1392، بازسازی پالینولوژیک 1500 سال تاریخچه پوشش گیاهی ویسر در شمال ایران،رستنیها.

24-الیاس رمضانی کاکرودی، 1392، بازسازی پالینولوژیک (گرده شناختی) تاریخچه پوشش گیاهی، تغییرات آب و هوایی، و فعالیت های انسان در اواخر هولوسن در منطقه کلاردشت،فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

25-Sohrabi, M., and Ramezani, E. , 1389, Notes on some remarkable epiphytic lichens from Mazandaran Province and a short history,نشریه رستنیها.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1393, A Palynological Study of Riella Spores in Hypersaline Lake Urmia, NW Iran,سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, ارومیه,ایران.

2- 1391, Palynological reconstruction of the Caspian Sea level oscillations during the past 3000 years,QuickLake workshop on “Rapidly changing large lakes and human response”, تهران,ایران.

3- 2014, The late-Holocene lake level changes and vegetation dynamics of Lake Urmia, NW Iran,QuickLakeH 2014, آنکارا و کونیا,ترکیه.

4- 2015, THE LATE-QUATERNARY HISTORY OF BEECH (FAGUS ORIENTALIS) IN THE CENTRAL HYRCANIAN FORESTS OF NORTHERN IRAN,10th International Beech Symposium, کاستامونو,ترکیه.

5- 1391, Vegetation dynamics of the Hyrcanian forests of northern Iran since the Last Glacial Maximum,13th International Palynological Congress and 9th International Organization of Palaeobotany Conference (IPC/IOPC 2012), Tokyo,Japan.

6- 1389، باز سازی پالینولوژیک تاریخچه پوشش گیاهی مناطق جلگه ای نوشهر در هولوسن،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین، ارومیه،ایران.

7- 1393، بازسازی تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوایی ارومیه: نتایج اولیه گرده¬شناختی تالاب گانلی گول،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیهخ،ایران.

8- 1393، بررسی رستنی های تالاب گانلی گول ارومیه،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1392، بررسی ویژگی های زیستی و تغییرات جمعیتی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در جنگل های بلوط آذربایجان غربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

10- 1392، تاثیر شکل و نوع تله های فرمون در شکار جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

11- 1391، تاثیر فاصله از رودخانه برتنوع گونه ای در جنگل های کنار رودخانه ای (مطالعه موردی: دره ی شهدا، ارومیه)،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

12- 1389، تاریخچه توده های راش در جنگل های منطقه نوشهر (مازندران): یک بررسی پالینولوژیک،اولین همایش تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

13- 1390، نتایج اولیه بررسی پالینولوژیک دریاچه ارومیه در اواخر هولوسن،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1392، تاریخچه پوشش گیاهی کلاردشت (مازندران) در اواخر هولوسن،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (12)

1-فرنود هناره، 1396، ارزیابی فراوانی و تنوع پوشش گیاهی در استان آذربایجان غربی با استفاده از آنالیز گرده¬ای عسل¬ به منظور تعیین نقش زنبور عسل (Apis mellifera) در گرده¬افشانی گیاهان چوبی. ، الیاس رمضانی کاکرودی؛ Maria Dimou.

2-امیرحسین خلیلی¬پیر، 1395، گرده شناسی تغییرات پوشش گیاهی در اواخر هولوسن در منطقه کلاردشت.

3-.

4-مهدی نویدی، 1395، تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر پراکنش موخور در جنگل¬های میرآباد، استان آذربایجان غربی .دانشجو .

5-ایمان فعال¬خواه، 1394، تاثیر فاصله کاشت بر مشخصه¬های رویشی درختان صنوبر (Populus nigra L.)، مطالعه موردی: پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه.

6-خدیجه علینژاد، 1394، بررسی گرده¬شناختی تغییرات پوشش گیاهی و آب‎و‎هوایی منطقه دریاچه نئور در هولوسن. .

7-مريم محمودي، 1391، بررسي تركيب، غنا و تنوع گونه اي جنگلهاي كران رودي (مطالعه موردي: دره خان در دره شهدا، اروميه، شمال غربي ايران )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-معصومه خاكپور سييج، 1390، بازسازي تاريخچه پوشش گياهي و رسوبي حوزه ويسر (منطقه كجور، استان مازندران) در اواخر هولوسن با كمك گرده شناسي (پالينولوژي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-عايشه مكاريزاده، 1393، بازسازي گرده¬شناختي تاريخچه پوشش گياهي و ديرين آب و هواي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-افسانه زوار، 1393، بررسي ديرينه¬بوم¬شناسي تالاب گانلي¬گول اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-شهروز مرادي ديرماندريك، 1393، بررسي جنگل¬شناسي توده¬هاي جنگلي منطقه حفاظت¬شده ارسباران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-طراوت طالبي، 1392، بازسازي پالينولوژيك تاريخچه پوشش گياهي و آب و هوايي پارك ملي درياچه اروميه در اواخر هولوسن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.