• نام و نام خانوادگی
  • امید حسین زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
  • o.hoseinzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امید حسین زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-امید حسین زاده, "الویت بندی شاخص های موثر بر طراحی جاده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل های لاکوبی در شهرستان عباس آباد)", پژوهش و توسعه جنگل, 1394.

2-امید حسین زاده, "نقش فعالیتهای آموزشی و ترویجی بر عملکرد زارعین صنوبر در شهرستان ارومیه", پژوهش و توسعه جنگل, 1394.

3-امید حسین زاده, "تحلیل مدل زنجیره ارزش صنوبر در استان آذربایجان غربی با هدف بهسازی آن", صنایع چوب و کاغذ ایران, 1394.

4-امید حسین زاده،مجید عزیزی، یحیی همزه،مهدی فائزی پور, "ارزیابی تجمع جغرافیایی صنعت مبلمان ایران با هدف توسعه خوشه های مبلمان", مجله صنایع چوب و کاغذ ایران, 1392, 8,1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- "Identify and prioritizing the lake ecosystem services to support the sustainable land management", The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, 2014, ساری,ایران.

2- "The importance of environmental protection in the Quran", The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, 2014, ساری,ایران.

3- "The role of education and the promotion on environmental protection", The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, 2014, ساری,ایران.

4- "کاربرد روش دلفی و تکنیک تاپسیس در تعیین الویت بندی معیارهای موثر در طراحی جاده های جنگلی", دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست, 1394, اردبیل,ایران.

5- "معرفی روشی مناسب برای بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر حفاظت از جنگل ها", اولین همایش ملی جنگل های بلوط, 1393, یاسوج,ایران.

6- "Appropriate method selection for environmental assessment of development projects", The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, 2014, ساری,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-امید حسین زاده- مرضیه حجاریان- مجید عزیزی, "نظریه و کاربردهای فرآیند تحلیل شبکه ای- تصمیم گیری به کمک سودها، فرصت ها، هزینه ها و ریسک ها", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.