• نام و نام خانوادگی
  • امید حسین زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
  • o.hoseinzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امید حسین زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-امید حسین زاده، 1394، الویت بندی شاخص های موثر بر طراحی جاده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل های لاکوبی در شهرستان عباس آباد)،پژوهش و توسعه جنگل.

2-امید حسین زاده، 1394، نقش فعالیتهای آموزشی و ترویجی بر عملکرد زارعین صنوبر در شهرستان ارومیه،پژوهش و توسعه جنگل.

3-امید حسین زاده، 1394، تحلیل مدل زنجیره ارزش صنوبر در استان آذربایجان غربی با هدف بهسازی آن،صنایع چوب و کاغذ ایران.

4-امید حسین زاده،مجید عزیزی، یحیی همزه،مهدی فائزی پور، 1392، ارزیابی تجمع جغرافیایی صنعت مبلمان ایران با هدف توسعه خوشه های مبلمان،مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 8،1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 2014, Identify and prioritizing the lake ecosystem services to support the sustainable land management,The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, ساری,ایران.

2- 2014, The importance of environmental protection in the Quran,The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, ساری,ایران.

3- 2014, The role of education and the promotion on environmental protection,The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, ساری,ایران.

4- 1394، کاربرد روش دلفی و تکنیک تاپسیس در تعیین الویت بندی معیارهای موثر در طراحی جاده های جنگلی،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

5- 1393، معرفی روشی مناسب برای بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر حفاظت از جنگل ها،اولین همایش ملی جنگل های بلوط، یاسوج،ایران.

6- 2014, Appropriate method selection for environmental assessment of development projects,The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, ساری,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-امید حسین زاده- مرضیه حجاریان- مجید عزیزی، 1392، نظریه و کاربردهای فرآیند تحلیل شبکه ای- تصمیم گیری به کمک سودها، فرصت ها، هزینه ها و ریسک ها، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.