• نام و نام خانوادگی
  • مرضیه حجاریان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
  • m.hajjarian@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرضیه حجاریان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-مرضیه حجاریان, "نقش فعالیت های آموزشی و ترویجی بر عملکرد زارعین صنوبر در شهرستان ارومیه", پژوهش و توسعه جنگل, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- "Appropriate method selection for environmental assesment of development projects", The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, 1393, ساری,ایران.

2- "Identify and prioritize of problems of Urmia Lake drying using Analytical Network Process ANP", 32 National and the 1 International Geoscience Congress, 1392, Urmia,Iran.

3- "Identify and prioritize the lake ecosystem services to support the sustainable land management", The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, 1393, ساری,ایران.

4- "Selection of appropriate decision making methods to exit from the challenges facing the Urmia Lake", 32 National and the 1 International Geoscience Congress, 1392, Urmia,Iran.

5- "The importance of invironmental protection in the Quran", The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, 1393, ساری,ایران.

6- "The preservation and use value determination of Shurab forest park using contingent valuation method", The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, 1393, ساری,ایران.

7- "The role on education and promotion on environmental protection", The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, 1393, ساری,ایران.

8- "بررسی اثر توسعه کاشت صنوبر بر حفاظت جنگل های بلوط به کمک روش همپوشانی زنجیره ارزش", اولین همایش ملی جنگلهای بلوط, 1393, یاسوج,ایران.

9- "بررسی تنوع زیستی گیاهان چوبی در جنگل پیرانشهر (منطقه موردی: جنگل قبرحسین و گولک)", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

10- "معرفی روشی مناسب برای بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر حفاظت از جنگلها", اولین همایش ملی جنگلهای بلوط, 1393, یاسوج,ایران.
پایان نامه ها (2)

1-سيما لطفي اصل, "محصولات غيرچوبي جنگل، روشهاي بهره برداري و ارزيابي اقتصادي آنها در منطقه پيرانشهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-الگار يكاني مطلق, "تحليل تاثيرات توسعه اكوتوريسم در جنگل هاي ارسباران به كمك روش BOCR", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.