• نام و نام خانوادگی
  • مرضیه حجاریان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
  • m.hajjarian@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرضیه حجاریان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-مرضیه حجاریان، 1394، نقش فعالیت های آموزشی و ترویجی بر عملکرد زارعین صنوبر در شهرستان ارومیه،پژوهش و توسعه جنگل.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- 1393, Appropriate method selection for environmental assesment of development projects,The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, ساری,ایران.

2- 1392, Identify and prioritize of problems of Urmia Lake drying using Analytical Network Process ANP,32 National and the 1 International Geoscience Congress, Urmia,Iran.

3- 1393, Identify and prioritize the lake ecosystem services to support the sustainable land management,The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, ساری,ایران.

4- 1392, Selection of appropriate decision making methods to exit from the challenges facing the Urmia Lake,32 National and the 1 International Geoscience Congress, Urmia,Iran.

5- 1393, The importance of invironmental protection in the Quran,The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, ساری,ایران.

6- 1393, The preservation and use value determination of Shurab forest park using contingent valuation method,The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, ساری,ایران.

7- 1393, The role on education and promotion on environmental protection,The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, ساری,ایران.

8- 1393، بررسی اثر توسعه کاشت صنوبر بر حفاظت جنگل های بلوط به کمک روش همپوشانی زنجیره ارزش،اولین همایش ملی جنگلهای بلوط، یاسوج،ایران.

9- 1393، بررسی تنوع زیستی گیاهان چوبی در جنگل پیرانشهر (منطقه موردی: جنگل قبرحسین و گولک)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1393، معرفی روشی مناسب برای بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر حفاظت از جنگلها،اولین همایش ملی جنگلهای بلوط، یاسوج،ایران.
پایان نامه ها (2)

1-سيما لطفي اصل، 1393، محصولات غيرچوبي جنگل، روشهاي بهره برداري و ارزيابي اقتصادي آنها در منطقه پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-الگار يكاني مطلق، 1394، تحليل تاثيرات توسعه اكوتوريسم در جنگل هاي ارسباران به كمك روش BOCR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.