• نام و نام خانوادگی
  • احمد ایمانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

در آزمون سراسری سال 1379 گروه علوم تجربی، در دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در سال 1383به عنوان نفر اول دوره کارشناسی فارغ التحصیل گردیدم. در ادامه در سال 1383 با رتبه نخست کشوری در آزمون کارشناسی ارشد موفق به پذیرش و ادامه تحصیلات در کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران شدم و در سال 1386 به عنوان نفر اول دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل گردیدم. در سال 1386 با توجه به آیین نامه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر معافیت دانشجویان ممتاز کشوری (رتبه های 1 تا 3 آزمون کارشناسی ارشد) از خدمت مقدس سربازی، کارت پایان خدمت خود را اخذ نمودم. در همان سال، در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه­ های تهران و تربیت مدرس شرکت کردم و در هر دو آزمون با رتبه دوم جزو پذیرفته ­شدگان نهایی هر دو دانشگاه بودم، که در نهایت برای ادامه تحصیل دانشگاه تهران را انتخاب نمودم. پس از اتمام دوره دکتری خود در سال 1391، از مهرماه همان سال فعالیت های علمی - پژوهشی و آموزشی خود را در دانشگاه ارومیه آغاز نمودم.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (43)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (24)
دروس تدریس شده (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احمد ایمانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
        بیوگرافی کوتاه

در آزمون سراسری سال 1379 گروه علوم تجربی، در دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در سال 1383به عنوان نفر اول دوره کارشناسی فارغ التحصیل گردیدم. در ادامه در سال 1383 با رتبه نخست کشوری در آزمون کارشناسی ارشد موفق به پذیرش و ادامه تحصیلات در کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران شدم و در سال 1386 به عنوان نفر اول دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل گردیدم. در سال 1386 با توجه به آیین نامه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر معافیت دانشجویان ممتاز کشوری (رتبه های 1 تا 3 آزمون کارشناسی ارشد) از خدمت مقدس سربازی، کارت پایان خدمت خود را اخذ نمودم. در همان سال، در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه­ های تهران و تربیت مدرس شرکت کردم و در هر دو آزمون با رتبه دوم جزو پذیرفته ­شدگان نهایی هر دو دانشگاه بودم، که در نهایت برای ادامه تحصیل دانشگاه تهران را انتخاب نمودم. پس از اتمام دوره دکتری خود در سال 1391، از مهرماه همان سال فعالیت های علمی - پژوهشی و آموزشی خود را در دانشگاه ارومیه آغاز نمودم.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1391-1386،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1386-1383،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1383-1379،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (43)

1-Tavakoli, S., Naseri, M., Abedi, E., Imani, A., 2018, Shelf-life enhancement of whole rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) treated with Reshgak ice coverage,Food Science and Nutrition, 6(4): 953–961..

2-Vafaei, M., Naseri, M., Imani, A., 2018, Long-term storage effect on some mineral elements of canned silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) with reference to daily intake changes,Journal of Food Composition and Analysis.

3-Imani, A., Bani, M.S., Noori, F., Farzaneh, M. and Moghanlou, K.S., 2017, The effect of bentonite and yeast cell wall along with cinnamon oil on aflatoxicosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Digestive enzymes, growth indices, nutritional performance and proximate body composition,Aquaculture.

4-Tarkhani, R., Imani, A., Jamali, H., Farsani, H.G., 2017, Anaesthetic efficacy of eugenol on various size classes of angelfish (Pterophyllum scalare Schultze, 1823),Aquaculture Research.

5-Tarkhani, R., Imani, A., Jamali, H., Sarvi Moghanlou, K., 2017, Anesthetic efficacy of eugenol on Flowerhorn (Amphilophus labiatus× Amphilophus trimaculatus),Aquaculture Research, 48(6):3207-3215.

6-Khorshidi, Z., Moghanlou, K.S., Imani, A., Behrouzi, S., 2018, The interactive effect of dietary curcumin and silver nanoparticles on gut microbiota of common carp (Cyprinus carpio),Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science.

7-Nazdar, N., Imani, A., Noori, F., Sarvi Moghanlou, K., 2018, Effect of silymarin supplementation on nickel oxide nanoparticle toxicity to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings,Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science.

8-Jamali, H., Imani, A., Abdollahi, D., Roozbehfar, R., Isari, A, 2015, Use of probiotic Bacillus spp. in rotifer (Brachionus plicatilis) and artemia (Artemia urmiana) enrichment: effects on growth and survival of pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, larvae,Probiotics and Antimicrobial Proteins.

9-Vazirzadeh, A., Imani, A., Naseri, M., 2015, Changes in plasma vitellogenin, phosphorus and calcium during ovarian development in wild-caught carp (Cyprinus carpio) as potential criteria for selecting brood-fish for restocking natural populations,Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science.

10-محمودی کیا، ز.، ایمانی، ا.، سروی مغانلو، ک.، رازی، م.، پذیرفته شده جهت چاپ در اردیبهشت ماه 1398، تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss)،مجله علمي شيلات ايران.

11-محمودی کیا، ز.، ایمانی، ا.، سروی مغانلو، ک.، 1397، اثر پودر گیاهان دارویی، تراکم پرورش و آلودگی جیره غذایی با آفلاتوکسین بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان،تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، پذیرفته شده.

12-سلیمی، س.، سروی مغانلو، ک.، اطبحی فروشانی، م.، نوری، ف.، ایمانی، ا.، 1397، اثر متقابل سمیت آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون بر ایمنی سلولی و هومورال ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)،تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، آماده انتشار.

13-محمودی کیا، ز.، ایمانی، ا.، 1397، شیوه‌های مختلف تقویت سیستم ایمنی آبزیان،علوم آبزی پروری پیشرفته، 2(2):29-42.

14-داغستانی، ب.، ایمانی، ا.، نوری، ف.، فرزانه، م.، سروی مغانلو، ک.، 1397، اثر ستیهندگی سطوح مختلف آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون جیره غذایی بر فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،اقیانوس شناسی، پذیرفته شده.

15-جنابی حق پرست، ر.، سروی مغانلو، ک.، محسنی، م.، ایمانی.، ا.، 1397، بررسی اثر لسیتین سویا بر برخی شاخص های ایمنی و بیوشیمی خون پیش مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)،اقیانوس شناسی.

16-محمودی کیا، ز.، ایمانی، ا.، سروی مغانلو، ک.، رازی، م.، 1397، اثر تراکم نگهداري و آفلاتوکسين B1 به همراه پودر گیاهان رزماری و آویشن جيره غذايي بر فعالیت آنزیم های گوارشی ماهي قزل آلای رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،بوم شناسی آبزیان، پذیرفته شده.

17-تاسا، ح.، ایمانی، ا.، سروی مغانلو، ک.، 1397، بررسی اثرات حفاظتی گیاه رزماری و آویشن در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)،نشریه شیلات (مجله منابع طبیعی) دانشگاه تهران، 71 (1): 92-82.

18-نوري، ف.، ايماني، ا.، حاجي نژاد، س.، سروي مغانلو، ک.، 1397، اثر سطوح مختلف اسيدهاي چرب غيراشباع بلند زنجيره و اسيدهاي چرب غيراشباع جيره غذايي روي برخي شاخص هاي ريخت سنجي روده پيشين بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss).،فيزيولوژي و بيوتکنولوژي آبزيان ، پذیرفته شده برای چاپ در زمستان 97.

19-قاسمي، ن.، نوري، ف.، ايماني، ا.، شهروز، ر.، 1397، آنتوژني فعاليت آنزيم هاي پروتئوليتيک (پپسين، تريپسين و کيمو تريپسين) ماهي ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم گشايي تا روز 50 پس از تخم گشايي،مجله علمي شيلات ايران، ۲۷ (۱) :۱۰۷-۱۱۸.

20-ايماني، ا.، رازي، م.، نازدار، ن.، حبيبي، ش.، زماني، ا. ، 1396، شاخص هاي پاداکسندگي و بافت شناسي کبد ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با جيره هاي غذايي حاوي نانوذره اکسيد نيکل و سيليمارين ،تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک.

21-خاني، س.، سروي مغانلو، ک. ايماني، ا.، آق، ن.، جليلي، ر.، 1396، اثر مکمل ديواره سلولي مخمر (Saccharomyces cerevisiae) و اسانس دارچين (Cinnamomum verum) بر شاخصهاي رشد، بيوشيمي خون و ايمني بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،علوم و فنون شيلات.

22-عشقي، ش.، نوري، ف.، ايماني، ا.، آق، ن.، 1396، اثر جايگزيني جلبک Dunaliella salina با محصولات جانبي کشاورزي و پروبيوتيک Lactobacillus rhamnosus بر شاخص هاي رشد، تجزيه تقريبي بدن و ترکيب اسيدهاي چرب Artemia franciscana.،مجله علمي شيلات ايران، دوره 26، شماره 1، 213-201.

23-خاني، س.، سروي مغانلو، ک.، ايماني، ا.، آق، ن.، رازي، م، 1396، کارآيي جاذب ترکيبي مکمل شده با جيره غذايي در کاهش سميت آفلاتوکسين ب1 و بهبود ايمني ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،نشريه دامپزشکي.

24-خاني، س.، سروي مغانلو، ک.، ايماني، ا.، آق، ن.، رازي، م.، 1395، . اثر حفاظتي افزودن اسانس دارچين (Cinnamomum verum) به جيره غذايي در کاهش سميت آفلاتوکسين B1 در بچه ماهي قزل آلاي رنگين‌کمان (Oncorhynchus mykiss)،مجله منابع طبيعي ايران (نشریه شیلات).

25-ايماني، ا.، سروي مغانلو، ک.، خاني، س.، 1395، آسيب شناسي نانوذره مس بر بافت کبد و فراسنجه‌هاي خوني و بيوشيميايي بچه‌ماهي قزل‌آلاي‌رنگين‌کمان (Oncorhynchus mykiss)پيش و پس از يک دوره بازيابي،نشريه دامپزشکي.

26-نازدار، ن.، ايماني، ا.، نوري، ف.، سروي مغانلو، ک.، 1395، فعاليت آنزيم‌هاي گوارشي و شاخص‌هاي رشد و تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با جيره‌هاي غذايي حاوي نانوذره نيکل و سيليمارين،مجله علمي شيلات ايران.

27-محمدي، ش.، سروي مغانلو، ک.، آتشبار، ب.، ايماني، ا.، 1395، مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگي و ويژگي‌هاي توليد مثلي آرتمياي درياچه اروميه (Artemia urmiana).،مجله علمي شيلات ايران.

28-نازدار، ن.، فرهنگي، م.، ايماني، ا.، سروي مغانلو، ک.، رازي، م. ، 1395، مکمل سازي جيره با سيليمارين جهت کاهش آسيب هاي بافت آبشش قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با نانوذره اکسيد نيکل،مجله پژوهش هاي ماهي شناسي کاربردی.

29-ايماني، ا.، سروي مغانلو، ک.، خاني، س.، 1395، آسيب شناسي اثرات سطوح مختلف نانوذره مس در آب بر آبشش بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) پيش و پس از يک دوره بازيابي،مجله زيست شناسي کاربردي.

30-عشقي، ش.، ايماني، ا.، نوري، ف.، آق، ن.، 1395، اثرات جايگزيني جلبک هاي تک سلولي با محصولات جانبي کشاورزي روي رشد و بقاء آرتميا فرانسيسکانا،مجله علمی پژوهشی زيست شناسی جانوری تجربی.

31-احمدي فرد، ن.، ستوده، م.، ايماني ا.، 1395، تاثير جايگزيني غذاي تجاري با کرم خاکي بر شاخص‌هاي رشد، بقاء، تعداد لاروهاي حاصل و مقاومت لاروها در برابر استرس شوري در ماهي دم شمشيري (Xiphophorus helleri)،مجله علمي شيلات ايران.

32-عشقي، ش.، ايماني، ا.، نوري، ف.، آق، ن.، 1395، اثر متقابل جايگزيني جلبک Dunaliella salina با فرآورده هاي فرعي کشاورزي و پروبيوتيکLactobacillus rhamnosus بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي Artemia franciscana،مجله علمي شيلات ايران.

33-بخشي، ف.، نجد گرامي، ا. ب.، ايماني، ا.، سروي مغانلو، ک.، 1395، تأثير استفاده از فناوري بيوفلوک بر پارامترهاي رشد، ترکيب لاشه و کاهش هزينه هاي توليد در پرورش متراکم بچه ماهيان کپور معمولي،مجله تحقيقات دامپزشکي.

34-جليلي، ر.، آق، ن.، نوري، ف.، ايماني، ا.، 1392، اثرات جايگزيني پودر ماهي و روغن ماهي با منابع گياهي در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،مجله منابع طبيعي ايران (نشریه شیلات).

35-ايماني، ا.، فرهنگي، م.، رفيعي، غ. ر.، يزدانپرست، ر.، وزکز بانانته، ا.، 1391، اثر فلاوونوئيد روتين بر ميزان قند خون و آنزيم هاي تنظيم کننده آن در ماهي سيم سر طلايي (Sparus aurata)،مجله علوم و فنون دريايي ايران.

36-شکوه سلجوقي، ظ.، ملک پور، ا.، رفيعي، غ.ر.، ايماني، ا.، بختياري، م.، 1390، حذف آلاينده هاي نيتريت و نيترات از پساب سيستم مدار بسته آبزي پروري توسط بنتونيت هاي اصلاح شده،آب و فاضلاب.

37-بختياري، م.، فرهنگي، م.، ايماني، ا.، کمال، ش.، رفيعي، غ. ر.، 1390، اثر سطوح مختلف پروتئين جيره غذايي و زمان غذادهي بر توليد آلاينده هاي نيتروژني در يک سازگان نيمه بسته پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،مجله منابع طبيعي ايران.

38-شکوه سلجوقي، ظ.، ملک پور، ا.، بختياري، م.، ايماني، ا.، اشرف زاده، م. ر.، محيسني. م. ، 1390، استفاده از هيولانديت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتيوني به عنوان جاذبي جديد در حذف آنيونها از سيستم مدار بسته پرورش قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،مجله علوم و فنون دريايي ايران.

39-شکوه سلجوقي، ظ.، رفيعي، غ.ر.، ملک پور، ا.، بختياري، م.، ايماني، ا.، 1389، بررسي مقايسه اي عملکرد زئوليت اصلاح شده با رزين آمبرلايت در جذب آنيونهاي نيتروژندار از سيستم مدار بسته آبزي پروري،مجله منابع طبيعي ايران.

40-ايماني، ا.، يزدانپرست، ر.، فرهنگي، م.، بختياري، م.، شکوه سلجوقي، ظ.، مجازي اميري، ب. ، 1388، بررسي فعاليت آنزيمهاي گوارشي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در دورانهاي مختلف محروميت غذايي و غذا دهي مجدد،مجله علوم و فنون دريايي ايران.

41-ايماني، ا.، فرهنگي، م.، يزدانپرست، ر.، بختياري، م.، شکوه سلجوقي، ظ.، مجازي اميري، ب. ، 1388، شاخص هاي تغذيه اي و رشد در ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) طي دوره هاي مختلف محروميت غذايي و غذا دهي مجدد،مجله علمي شيلات ايران، سال هجدهم، شماره 2، تابستان، 12-1.

42-وزير زاده، آ.، حاجي مرادلو، ع.، ايماني، ا.، رضايي توابع، ک.، اژدهاکش پور، ا.، 1387، تاثير چندين روش تزريق هورمون GnRHa در تحريک و همزماني اوولاسيون قزل آلاي رنگين کمان،مجله علمي – پژوهشي شيلات (دانشگاه آزاد اسلامي)، سال دوم، شماره 3پاييز، 42-35.

43-بختياري، م.، فرهنگي، م.، ايماني، ا.، کمال، ش.، ميرهادي، س. ا.، 1385، تاثير دو سطح پروتئين جيره و زمان غذادهي بر رشد و کارايي تغذيه قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss)،مجله علمي – پژوهشي علوم دريايي ايران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)

1-Zahra Mahmoudikiya, Ahmad Imani, Kourosh Sarvi Moghanloo, Mazdak Razi, 2018, The effect of rearing density and dietary aflatoxin B1 on proximal intestine of rainbow trout (Oncorhynchys mykiss),20th National & 8th International Congress on Biology, East Azerbaijan.

2-ميثم عزيزي بصير، احمد ايماني، کوروش سروي مغانلو، سعيد مشکيني، 1397، تاثير عصاره گياهان مرزنجوش و علف چاي بر شاخص هاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،سومين همايش ملي کشت ارگانيک و ازدياد گياهان دارويي، آذربايجان غربي.

3-زهرا محمودي کيا، احمد ايماني، 1397، مروري بر آثار سمي آفلاتوکسين در فرآورده هاي غذايي،اولين کنگره ملي بهداشت مواد غذايي، آذربايجان غربي.

4-زهرا محمودي کيا، احمد ايماني، 1397، بررسي تاثير خواص گياه دارويي رزماري (Rosmarinus officinalis) در آبزيان،سومين همايش ملي کشت ارگانيک و ازدياد گياهان دارويي، آذربايجان غربي.

5-زهرا محمودي کيا، احمد ايماني، 1397، تاثير گياه آويشن شيرازي (Zataria multiflora) بر آبزيان،سومين همايش ملي کشت ارگانيک و ازدياد گياهان دارويي، آذربايجان غربي.

6-زهرا محمودي کيا، احمد ايماني، 1397، کرم هاي پرتار منابع ارزشمند تغذيه آبزيان،سومين همايش ملي کشت ارگانيک و ازدياد گياهان دارويي، آذربايجان غربي.

7-ساناز سليمي، کوروش سروي مغانلو، سيد ميثم ابطحي، فرزانه نوري، احمد ايماني، 1396، اثر همزماني سموم آفلاتوکسين و زيرالنون بر سيستم ايمني (کمپلمان و پروتئين کل سرم) ماهي قزل آلاي رنگين کمان،سومين کنفرانس ملي علوم جانوري.

8-ساناز سليمي، کوروش سروي مغانلو، سيد ميثم ابطحي، فرزانه نوري، احمد ايماني، 1396، بررسي روند تغييرات MTT test (تکثير لنفوسيت) و NRU (سميت سلول هاي خوني) ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در شرايط استفاده همزمان از سموم آفلاتوکسين و زيرالنون،سومين کنفرانس ملي علوم جانوري.

9-بهروز داغستاني، فرزانه نوری، احمد ايماني، کوروش سروی مغانلو، محسن فرزانه، 1396، تاثیر سموم آفلاتوکسين و زيرالنون در جیره غذایی بر ظرفیت گوارش روده ای پروتئین در قزل آلای رنگين کمان،سومين کنفرانس ملی علوم جانوری، شهر کرد 3-1 شهريور 1396.

10-بهروز داغستاني، احمد ايماني، فرزانه نوري، محسن فرزانه، کوروش سروي مغانلو، 1396، بررسي اثر همزمان سطوح مختلف سم آفلاتوکسين و زيرالنون بر ميزان فعاليت آنزيم ليپاز زوائد پيلوريک ماهي قزل آلاي رنگين کمان،سومين کنفرانس ملي علوم جانوري.

11-دريا فاتحي، کوروش سروي مغانلو، احمد ايماني، 1396، اثر فسفوليپيد بر رشد، بقا و ايمني آبزيان،دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين در آبزيان.

12-عليرضا زارع سلماسي، احمد ايماني، فريد فيروزبخش، ساره ناظريان، کوروش سروي مغانلو، 1395، اثر جيره غذايي حاوي زهر زنبور عسل (Apis mellifera) بر شاخص هاي خونشناسي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار.

13-عليرضا زارع سلماسي، احمد ايماني، فريد فيروزبخش، کوروش سروي مغانلو، ساره ناظريان، 1395، اثر جيره غذايي حاوي زهر زنبور عسل (Apis mellifera) بر شاخص هاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار.

14-نينا نازدار، احمد ايماني، فرزانه نوري، کوروش سروي مغانلو، 1395، مروري بر سم شناسي نانوذرات در آبزيان،اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي.

15-نينا نازدار، احمد ايماني، فرزانه نوري، کوروش سروي مغانلو، 1395، کاهش مخاطرات نانوذرات در آبزيان به کمک آنتي اکسيدان هاي طبيعي،چهارمين همايش ملي پژوهش هاي منابع طبيعي ايران با محوريت شيلات و بو سازگان هاي آبي.

16-سعيد حاجي نژاد، احمد ايماني، فرزانه نوري، کوروش سروي مغانلو، 1395، مطالعه اثر سطوح مختلف HUFA جيره غذايي بر روده بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،چهارمين همايش ملي پژوهش هاي منابع طبيعي ايران با محوريت شيلات و بو سازگان هاي آبي.

17-Mohammad Mohammadi, Habib Sarsangi Aliabad, Farhad Rajabipour, Nasrin Mashaii, Ahmad Bitaraf, Majid Askari Hesni, Ahmad Imani, 2015, Protein requirement, lipid utilization, growth, feed and protein performance and protein quality breakdown point of all male Nile tilapia Oreochromis niloticus kept in brackish water,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015.

18-الهام طالبيان، کوروش سروي مغانلو، احمد ايماني، 1394، بررسي اثرات مواد جاذب معدني بر سم زدايي مايکوتوکسين زيرالنون در دام و طيور و آبزيان: يک مطالعه مروري،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.

19-الهام طالبيان، کوروش سروي، احمد ايماني، 1394، بررسي اثرات سوء سم زيرالنون بر اندام هاي مختلف با تاکيد بر اندام توليد مثلي،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.

20-نينا نازدار، احمد ايماني، فرزانه نوري، کوروش سروي مغانلو، 1394، تاثير خوراکي نانو ذره نيکل و سيليمارين بر فعاليت آنزيم آلکالين پروتئاز در ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.

21-احمد ايماني، راضيه يزدانپرست، مهرداد فرهنگي، 1394، تغذيه با روتين موجب احياي ظرفيت آنتي اکسيداني کبد ماهي قزل آلاي رنگين کمان تغذيه شده با سطح بالاي کربوهيدرات جيره غذايي مي شود،سومين کنفرانس ملي ماهي شناسي ايران، شيراز.

22-سيران خاني، کوروش سروي مغانلو، احمد ايماني، ناصر آق، مزدک رازي، 1394، اثرات سطوح مختلف سم آفلاتوکسين B1 و نوعي جاذب ترکيبي حاوي بنتونيت و ديوار سلولي مخمر به همراه اسانس دارچين در جيره غذايي بر آسيب شناسي بافت کبد ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،سومين کنفرانس ملي ماهي شناسي ايران، شيراز.

23-شيوا محمدي، کوروش سروي مغانلو، بهروز آتشبار، احمد ايماني، 1394، اثر سميت مزمن نانوذره نقره بر رشد و بقاء آرتميا اروميانا (Artemia urmiana)،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.

24-مسلم سليمي يني، سيران خاني، احمد ايماني، کوروش سروي مغانلو، فروزان باقر زاده لاکاني، 1393، اثر نانوذره مس بر فاکتورهاي خوني و بيوشيميايي بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان به همراه يک دوره بهبودي،سومين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران با محوريت محيط زيست.

25-مسلم سليمي بني، احمد ايماني، کوروش سروي مغانلو، 1393، بررسي توانايي بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در بازيابي اثرات آسيب شناسي نانوذره مس بر بافت کبد،نخستين همايش ملي سم شناسي و مسموميت هاي دامي.

26-مسلم سليمي بني، فرزانه نوري، احمد ايماني، کوروش سروي مغانلو، محسن فرزانه، 1393، اثرات سطوح مختلف سم آفلاتوکسين B1 و نوعي جاذب ترکيبي به همراه اسانس دارچين روي برخي آنزيم هاي گوارشي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،نخستين همايش ملي سم شناسي و مسموميت هاي دامي.

27-سيران خاني، کوروش سروي مغانلو، احمد ايماني، ناصر آق، مزدک رازي، 1393، اثرات سطوح مختلف سم آفلاتوکسين B1 و نوعي جاذب ترکيبي حاوي بنتونيت و ديواره سلولي مخمر به همراه اسانس دارچين در جيره غذايي بر برخي پارمترهاي فيزيولوژيکي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،نخستين همايش ملي سم شناسي و مسموميت هاي دامي.

28-سيران خاني، کوروش سروي مغانلو، احمد ايماني، مزدک رازي، مسلم سليمي بني، 1393، بررسي تاثير نانوذره مس بر بافت آبشش ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،نخستين همايش ملي سم شناسي و مسموميت هاي دامي.

29-مسلم سليمي بني، احمد ايماني، 1392، تغذيه کربوهيدرات ها در آبزيان: با تاکيد بر نقش پلي ساکاريدهاي غيرنشاسته اي،همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين در آبزيان.

30-Reza Jalili, Naser Agh, Ahmad Imani, Reza Asgari, 2012, Total substitution of fish oil by vegetable oils in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry diets: Effects on growth performance ,First International Conference on Larviculture In Iran and International Workshop on Replacement of Fish Meal/Oil With Plant Sources .

31-Naser Agh, Reza Jalili, Ahmad Imani, 2012, Total replacement of fish meal and large portion of fish oil by vegetable oils does not affect growth performance and feed utilization in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),First International Conference on Larviculture In Iran and International Workshop on Replacement of Fish Meal/Oil With Plant Sources .

32-Reza Jalili, Naser Agh, Ahmad Imani, 2012, Effects of total fish oil replacement with plant lipid sources on growth performance, feed utilization indices and fillet gross composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),First International Conference on Larviculture In Iran and International Workshop on Replacement of Fish Meal/Oil With Plant Sources .

33-Zoheir S. Saljoghi, Gholamreza Rafiei, Akbar Malekpur, Majid Bakhtiyari, Ahmad Imani, 2009, Using amberlite ria 410 and purolite a200 as ion exchangers in aquaculture effeluent remediation system case study for nitrite, nitrate, phosphate and sulphate,Iran International Zeolite Conference .

34-Arya Vazirzadeh, Ashkan Ezhdehakosh pour, Abdolmajid Hajimoradloo, Ahmad Imani, Kamran Rezaei, 2009, Rise and fall of marine shrimp aquaculture in Iran,AQUACULTURE EUROPE 2009.

35-Majid Bakhtiyari, Mehrdad Farhangi, Ahmad Imani, Shafagh Kamal, Gholamreza Rafiei, 2009, Combined effects of two different dietary protein levels and feeding time on growth and nitrogenous wastes production of rainbow trout in a semi-recirculating aquaculture systems ,AQUACULTURE EUROPE 2009 .

36-Ahmad Imani, Razieh Yazdanparast, Mehrdad Farhangi, Majid Bakhtiyari, Zoheir S. Saljoghi, 2009, Effect of different food deprivation periods on digestive enzyme activities of rainbow trout Oncorhynchus mykiss,AQUACULTURE EUROPE 2009.

37-Ahmad Imani, Mehrdad Farhangi, Razieh Yazdanparast, Majid Bakhtiyari, Zoheir S. Saljoghi, Bagher M. Amiri, 2009, Effect of different deprivation and refeeding regimes on the compensatory growth and feed utilization indices of rainbow trout Oncorhynchus mykiss,AQUACULTURE EUROPE 2009.

38-Zoheir S. Saljoghi, Gholamreza Rafiee, Akbar Malekpour, Majid bakhtyari, Ahamd Imani, 2009, Using Amberlite RIA 410 and Purolite A200 as ion exchangers in aquaculture effluent remediation system case study for nitrite, nitrate, phosphate and sulfate,Iran International Zeolite Conference.

39- 2009، اثر تغيير درصد پروتئين وعده هاي مختلف جيره بر رشد و دفع نيتروژن کل غير آلي در پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،The First National Coldwater Fishes Conference.

40-افشين افضلي، مهرداد فرهنگي،ناصر آق، غلامرضا رفيعي، احمد ايماني، 2009، توليد زيتوده و غني سازي Artemia urmiana جوان بوسيله جيره ترکيبي و امولسيون Easy Selco در دوره هاي مختلف زماني با استفاده از نمک معدني و تاثير آن بر پروفيل HUFA،The First National Coldwater Fishes Conference.

41-احمد ايماني، مهرداد فرهنگي، راضيه يزدانپرست، مجيد بختياري، ظهير شکوه سلجوقي، 2009، اثر دوره هاي مختلف گرسنگي و غذادهي مجدد بر فعاليت آنزيمهاي گوارشي ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss)،The First National Coldwater Fishes Conference.

42-احمد ايماني، مهرداد فرهنگي، راضيه يزدانپرست، مجيد بختياري، باقر مجازي اميري، ظهير شکوه سلجوقي، 2009، بررسي اثر تاريخچه تغذيه اي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) بر شاخصهاي رشد و تغذيه،The First National Coldwater Fishes Conference.

43-Ahmad Imani, Razieh Yazdanparast, Mehrdad Farhangi, Majid bakhtiari, Zoheir S. Saljoghi, Bagher M. Amiri, 2008, Agust 19-21, Tehran- Iran, Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) can rehabilitate its digestive capacity after different feed deprivation periods,15th National & 3th International Conference of Biology .

44-Zoheir Shokouh Saljoghi, Amir Shokouh Saljoghi, Ahmad Imani, Majid Bakhtyiari, 2008, April 29 – May 1, Tehran -Iran, Comparing the capability of modified zeolite and a synthetic resin to remove toxic ion species from aquaculture effluents,Iran International Zeolite Conference (IIZC’08).

45-Zoheir Shokouh Saljoghi, Amir Shokouh Saljoghi, Ahmad Imani, 2008, April 29 – May 1, Tehran -Iran, Synthesis, characterization and use of Silica Gel phases with chemically immobilized 2- Aminothiophenol for pre-concentration and determination of trace amounts of lead by Flam Atomic Absorption Spectrometery,Iran International Zeolite Conference (IIZC’08).
کتاب های چاپ شده (1)

1-احمدی فرد، ن.، ایمانی، ا.، سروی مغانلو، ک.، 1396، اصول تکثیر و پرورش ماهی،تدوین.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-احمد ایمانی، مهرداد فرهنگی، فرزانه نوری، محمد محمدی، در دست اجرا، تولید کنسانتره پروتئینی کنجاله کانولا با تاکید بر کاهش مواد ضد تغذیه ای و ارتقاء پروفیل اسیدهای چرب بلند زنجیره غیراشباع محصول با کمک فناوری تخمیر به حالت جامد،محصول محور.

2-ایمانی، ا.، سروی مغانلو، ک.، خانی، س.، 1396، اثرات آسیب شناختی غلظت های مختلف مس در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان،درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (24)

1-میثم عزیزی بصیر، 1397، اثر افزودن عصاره های هیدروالکلی مرزنجوش و علف چای بر شاخص های رشد، ایمنی ذاتی، فعالیت آنزیم های گوارشی و آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، استاد راهنمای اول، پایان نامه کارشناسی ارشد.

2-حسن تاسا، 1397، ثرات سطوح مختلف آفلاتوکسین B۱ جیره غذایی بر بافت شناسی روده و فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio).

3-زهرا محمودی کیا، 1397، اثر تراکمهای مختلف نگهداری و سم آفلاتوکسینB۱ جیره غذایی به همراه پودرآویشن و رزماری بر فیزیولوژی تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss).

4-شیما والی زاده، 1396، تنوع زيستي و عوامل محيطي موثر در پراکنش سخت پوستان در منطقه رشکان، اروميه، استان آذربايجان غربي.

5-ساناز سلیمی، 1396، اثر آفلاتوکسين و زيرالنون و جاذب ترکيبي به همراه عصاره آويشن و رزماري در جيره غذايي بر شاخص هاي ايمنولوژيکي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss).

6-دریا فاتحی، 1396، اثر همزماني لسيتين و اسيد لينولئيک مزدوج بر شاخص ايمني و بافت شناسي روده ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorynchus mykiss).

7-علیرضا زارع سلماسی، 1396، اثر مکمل سازي جيره غذايي با سطوح مختلف زهر زنبور عسل (Apis mellifera) بر شاخص هاي رشد؛ خون¬شناسي ايمني ذاتي و بقاء ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) قبل از رويارويي با باکتري Aeromonas hydrophila.

8-ندا قاسمی، 1396، انتوژني معده، روده کوچک و فعاليت آنزيم¬هاي گوارشي (پپسين، تريپسين و کيموتريپسين) ماهي ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم¬گشايي تا روز 50 بعد از تخم¬گشايي.

9-بهروز داغستانی، 1396، تاثيرهمزمان سموم قارچي آفلاتوکسين وزيرالنون وافزودن نوعي جاذب ترکيبي به همراه عصاره هيدروالکلي گياهان دارويي به جيره غذايي بر فيزيولوژي تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss).

10-الهام طالبیان، 1395، اثر آسيب شناختي سطوح مختلف زيرالنون بر رده سلولي فيبروبلاست گناد ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)، استاد مشاور، پایان نامه کارشناسی ارشد.

11-ساسان عیسی زاده، 1395، بررسي تغيير پذيري ريختي جمعيت‎هاي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus، 1758) در سواحل جنوبي درياي خزر، رودخانه ارس و مرکز تکثير و پرورش ماهيان گرم آبي شهيد کاظمي با استفاده از روش ريخت سنجي هندسي.

12-سودابه تیموری، 1395، شناسايي فيتوپلانکتونها (جلبک هاي سبز و سبز آبي) و تغييرات فصلي ساختار جوامع آن ها در تالاب سولدوز شهرستان- نقده، استان آذربايجان غربي.

13-سارا شیرین زاده گسکریی، 1395، تغييرات فصلي جوامع ماکروبنتوز در تالاب سولدوز، آذربايجان غربي.

14-سعید حاجی نژاد، 1395، اثر سطوح مختلف اسيدهاي چرب HUFA و (C18) PUFA جيره غذايي بر تکامل روه لاروهاي نورس ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss).

15-زهره خورشیدی، 1395، اثر افزودن کورکومين بر جيره غذايي بر سميت مزمن خوراکي نانوذرات نقره در بچه ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio).

16-شیوا محمدی، 1394، اثر سميت مزمن نانوذره نقره بر رشد، بقاء و خصوصيات توليد مثلي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana).

17-دانا دادرسی، 1394، اثر نسبت هاي مختلف DHA/EPA تخم ماهي قزل آلاي رنگين كمان بر روند تكوين دستگاه گوارش لاروها از زمان تخم گشايي تا تغذيه فعال، پايان نامه كارشناسي ارشد.

18-محسن ستوده، 1394، تاثير جايگزيني غذاي تجاري با كرم خاكي بر شاخص هاي رشد، بقاء، تعداد لاروهاي حاصل و مقاومت لاروها در برابر استرس شوري ماهي دم شمشيري.

19-شتاو حبیبی، 1394، مطالعه قابليت حفاظت كنندگي سيليمارين عليه استرس اكسيداتيو حاصل از نانوذره نيكل در ماهي قزل الاي رنگين كمان.

20-نینا نازدار، 1394، امكانسنجي كاهش سميت خوراكي نانوذره نيكل در ماهي قزل آلاي رنگين كمان.

21-شاه نور عشقی، 1393، تاثير جايگزيني جلبك Dunaliella salina با تركيب سبوس برنج و گندم به همراه پروبيوتيك Lactobacillus rhamnosus بر بازماندگي، رشد، ارزش غذايي و فعاليت آنزيم هاي گوارشي Artemia franciscana.

22-سیران خانی، 1393، اثرات سطوح مختلف سم آفلاتوكسين B1 و نوعي جاذب تركيبي حاوي بنتونيت و ديواره سلولي مخمر به همراه اسانس دارچين در جيره غذايي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss، استاد مشاور، پایان نامه کارشناسی ارشد.

23-مسلم سلیمی بنی، 1393، تعديل اثرات ضد تغذيه اي آفلاتوكسين B1 جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از اسانس دارچين و مخلوط بنتونيت با ديواره سلولي مخمر.

24-فریده بخشی، 1392، امكان كاربرد فناوري بيوفلوك در پرورش متراكم بچه ماهيان كپور معمولي(Cyprinuscarpio) وتاثيرات آن بر روي تركيب لاشه، رشد و بازماندگي و مقاومت در برابر عوامل بيماري زا.
دروس تدریس شده (10)

1-تغذیه پیشرفته آبزیان، دکتری تخصصی.

2-فرآورده های طبیعی دریا، کارشناسی ارشد.

3-تکثیر و پرورش تکمیلی آبزیان، کارشناس ارشد.

4-تغذیه تکمیلی آبزیان، کارشناسی ارشد.

5-تکثير و پرورش تکميلي ماهي، کارشناسی ارشد.

6-روش تحقیق، کارشناسی ارشد.

7-ارزیابی و حفاظت از اکوسیستم های آبی، کارشناسی ارشد.

8-اکولوژی ماهیان، کارشناسی ارشد.

9-کاربرد رایانه در علوم شیلاتی، کارشناسی ارشد.

10-شناخت محیط زیست، کارشناسی.