• نام و نام خانوادگی
  • احمد ایمانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
  • a.imani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احمد ایمانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-احمد ایمانی, 2015, Use of Probiotic Bacillus spp. in Rotifer (Brachionus plicatilis) and Artemia (Artemia urmiana) Enrichment: Effects on Growth and Survival of Pacific White Shrimp, Litopenaeus vannamei, Larvae,Probiotics and Antimicro. Prot..

2-آریا وزیرزاده، احمد ایمانی، محمود ناصری, 2015, Changes in plasma vitellogenin, phosphorus and calcium in wildcaught female carp (Cyprinus carpio) as potential criteria for selecting brood-fish for restocking natural populations,Iranian Journal of Science and Technology transaction A.

3-احمد ایمانی، 1394، تأثیر استفاده از فناوری بیوفلوک ) Biofloc Technology ( بر پارامترهای رشد ، ترکیب لاشه و کاهش هزینه های تولید در پرورش متراکم بچه ماهیان کپور معمولی،تحقیقات دامپزشکی.

4-احمد ایمانی, 1394, Changes in plasma vitellogenin, phosphorus and calcium during ovarian development in wild-caught carp (Cyprinus carpio) as potential criteria for selecting brood-fish for restocking natural populations,Iranian Journal of Science and Technology, Trans. A.

5-رضا جلیلی، ناصر آق، فرزانه نوری، احمد ایمانی، 1392، ثار جانشینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی در جیرة غذایی ماهی قزل‌آلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)،نشریه شیلات (مجله منابع طبیعی).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1- 1391, Effects of total fish oil replacement with plant lipid sources on growth performance, feed utilization indices and fillet gross composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),First International Conference on Larviculture in Iran, کرج,ایران.

2- 1394, Protein requirement, lipid utilization, growth, feed and protein performance and protein quality breakdown point of all male nile tilapia Oreochromis niloticus kept in brackish water,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, Tehran,Iran.

3- 1391, Total replacement of fish meal and large portion of fish oil by vegetable oils does not affect growth and feed utilization in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),First International Conference on Larviculture in Iran, کرج,ایران.

4- 1391, Total substitution of fish oil by vegetable oils in ranbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry diets: effects on growth performance,First International Conference on Larviculture in Iran, کرج,ایران.

5- 1394، اثر سمیت مزمن نانوذره نقره بر رشد و بقاء آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

6- 1393، اثرات سطوخ مختلف سم آفلاتوکسین B1 و نوعی جاذب ترکیبی حاوی بنتونیت و دیواره مخمر به همراه اسانس دارچین در جیره غذایی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss،نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی، تهران،ایران.

7- 1394، تاثیر خوراکی نانوذره نیکل و سیلیمارین بر فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

8- 1394، تغذیه با روتین موجب احیای ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با سطح بالای کربوهیدرات جیره غذایی می شود،سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، شیراز،ایران.

9- 1392، تغذیه کربوهیدرات ها در آبزیان: با تاکید بر نقش پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای،همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ملایر،ایران.
پایان نامه ها (8)

1-سيران خاني، 1393، اثران سطوح مختلف سم آفلاتوكسين B1 و نوعي جاذب تركيبي حاوي بنتونيت و ديواره سلولي محمر به همراه اسانس دارچين در جيره غذايي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-فريده بخشي، 1392، امكان كاربرد فناوري بيوفلوك در پرورش متراكم بچه ماهيان كپور معمولي(Cyprinus carpio) وتاثيرات آن بر روي تركيب لاشه، رشد و بازماندگي و مقاومت در برابر عوامل بيماري زا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-شتاو حبيبي، 1394، مطالعه قابليت حفاظت كنندگي سيليمارين عليه استرس اكسيداتيو حاصل از نانوذره نيكل در ماهي قزل الاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-محسن ستوده، 1394، تاثير جايگزيني غذاي تجاري با كرم خاكي بر شاخص هاي رشد، بقاء، تعداد لاروهاي حاصل و مقاومت لاروها در برابر استرس شوري ماهي دم شمشيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

5-شاه نور عشقي، 1393، تاثير جايگزيني جلبك Dunaliella salina با تركيب سبوس برنج و گندم به همراه پروبيوتيك Lactobacillus rhamnosus بر بازماندگي، رشد، ارزش غذايي و فعاليت آنزيم هاي گوارشي Artemia franciscana، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-نينا نازدار، 1394، امكانسنجي كاهش سميت خوراكي نانوذره نيكل در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-دانا دادرسي، 1394، اثر نسبت هاي مختلف DHA/EPA تخم ماهي قزل آلاي رنگين كمان بر روند تكوين دستگاه گوارش لاروها از زمان تخم گشايي تا تغذيه فعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-شيوا محمودي، 1394، اثر سميت مزمن نانوذره نقره بر رشد، بقاء و خصوصيات توليد مثلي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.