• نام و نام خانوادگی
  • نصراله احمدی فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
  • n.ahmadifard@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نصراله احمدی فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-نصراله احمدی فرد, "Comparison the effect of three commercial enzymes for enzymatic hydrolysis of two substrates (rice bran protein concentrate and soy-been protein) with SDS-PAGE", Journal of Food Science and Technology, 2015.

2-نصراله احمدی فرد, "Evaluation of growth, survival and body composition of larval white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed the combination of three types of algae", International Aquatic Research, 2015.

3-نصراله احمدی فرد, "کاهش آثار زیست محیطی پساپ قزل آلای رنگین کمان با استفاده از فناوری بیوفلوک", مجله محیط زیست طبیعی, 1394.

4-نصراله احمدی فرد, "اثیر غلظت های مختلف جلبک Tetraselmis suecica بر فاکتورهای تولید مثلی روتیفر Brachionus plicatilis", علوم و فنون شیلات, 1393.

5-نصراله احمدی فرد, "تاثیر غلظت های مختلف جلبکTetraselmis suecica بر تولید مثل روتیفر Brachionus Plicatilis", علوم و فنون شیلات, 1393.

6-نصراله احمدی فرد, "تاثیر غلظتهای مختلف جلبک خشک (کلرلا ولگاریس) و جلبک تازه (نانو کلروپسیس Brachionus plicatilis اوکولاتا) بر اندازه بدن و تخم روتیفر آب شور", مجله بهره برداری و پرورش آبزیان, 1393.

7-نصراله احمدی فرد, "تولید کنسانتره پروتئینی سبوس برنج( رقم هاشمی) و بررسی برخی از خصوصیات کاربردی آن", نشریه پژوهشهای صنایع غذایی, 1393.

8-نصراله احمدی فرد, "تأثیرات جانشینی پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس برنج در رشد، زند همانی و ترکیب اسید های آمینة بدن آلوین ماهی قزل آلای رنگی نکمان ) Oncorhynchus mykiss ).", نشریه شیلات- مجله منابع طبیعی ایران, 1392.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- "ارزیابی های زیستی اثر تغییر اقلیم بر تولید آبزیان و چگونگی سازش با آن", همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان, 1392, ملایر,ایران.

2- "بررسی اثرات سین بیوتیک Pediococcus acidilactici و فروکتوالیگوساکارید غنی شده در آرتمیا فرانسیسکانا ) Artemia franciscana ( بالغ بر شاخص های رشد، جمعیت میکروبی روده و مقاومت در برابر استرس های محیطی بچه ماهی آنجل ) Pterophyllum scalare", سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذای سودمند, 1394, تهران,ایران.

3- "بررسی ارزش غذایی فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون های مورد استفاده در آبزی پروری", همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان, 1392, ملایر,ایران.

4- "بررسی رشد، بقاء و میکروفلوردر آرتمیا فرانسیسکانا ) Artemia franciscana ( تغذیه شده با مکمل های پروبیوتیکی در کشت های انبوه", نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزیزمین سالم, 1394, کرج,ایران.

5- "تاثیر نوع و غلظت های مختلف جلبک بر اندازه بدن و تخم روتیفر آب شور B.plicatilis", اولین همایش آبزی پروری نوین - چالش ها و فرصت ها, 1393, گرگان,ایران.

6- "غنی سازی آرتمیا فرانسیسکانا ) Artemia franciscana ( با سین بیوتیک ترکیبی از پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید", سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذای سودمند, 1394, تهران,ایران.

7- "مطالعه غلظتهای مختلف جلبک رشته ای Oscilatoria بر شاخصهای رشد روتیفر آب شور B.plicatilis", اولین همایش آبزی پروری نوین- چالش ها و فرصت ها, 1393, گرگان,ایران.

8- "معرفی پریان میگو(Fairy shrimp) به عنوان جایگزین آرتمیا در پرورش ماهیان آب شیرین", همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان, 1392, ملایر,ایران.
پایان نامه ها (5)

1-وفا فرهمندي, "تعيين ارزش غذايي مواد توليد شده در سيستم توده سازي با منابع كربني متفاوت جهت استفاده در جيره غذايي آبزيان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-احمد احمدي, "مقايسه اثرات جلبك خشك (كلرلاي پودري) با جلبكهاي تازه (Isochrysis galbana و Nannochloropsi oculata) بر فاكتورهاي رشد، توليد مثل و تركيبات بدني روتيفر آب شور Brachionus plicatilis", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-مسعود مهرابي, "تاثير برخي پروبيوتيك ها بر رشد و بقاء ناپلي آرتميا فرانسيسكانا در مواجهه با باكتري ويبريو كمپبليVibrio campbelliiدر شرايط آزمايشگاهي (گنتوبيوتيك)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-وحيد رضايي, "استفاده از مخمر ساكارومايس سرويسيه (Saccharimyces cervisiae) و باسيلوس سابتيليس (Bacillus subtilis) به عنوان مكمل پروبيوتيكي در آرتميا فرانسيسكانا و تاثير آنها بر كارآيي توليد مثلي، بازماندگي و مقاومت در مواجهه با باكتري آئروموناس هيدروفيلا در ماهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-محسن ستوده, "تاثير جايگزيني غذاي تجاري با كرم خاكي بر شاخص¬هاي رشد، بقاء،تعداد لاروهاي حاصلو مقاومت لاروها در برابر استرس شوري در ماهي دم شمشيري (Xiphophorus helleri)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.