• نام و نام خانوادگی
  • نصراله احمدی فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
  • n.ahmadifard@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نصراله احمدی فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-نصراله احمدی فرد, 2015, Comparison the effect of three commercial enzymes for enzymatic hydrolysis of two substrates (rice bran protein concentrate and soy-been protein) with SDS-PAGE,Journal of Food Science and Technology.

2-نصراله احمدی فرد, 2015, Evaluation of growth, survival and body composition of larval white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed the combination of three types of algae,International Aquatic Research.

3-نصراله احمدی فرد، 1394، کاهش آثار زیست محیطی پساپ قزل آلای رنگین کمان با استفاده از فناوری بیوفلوک،مجله محیط زیست طبیعی.

4-نصراله احمدی فرد، 1393، اثیر غلظت های مختلف جلبک Tetraselmis suecica بر فاکتورهای تولید مثلی روتیفر Brachionus plicatilis،علوم و فنون شیلات.

5-نصراله احمدی فرد، 1393، تاثیر غلظت های مختلف جلبکTetraselmis suecica بر تولید مثل روتیفر Brachionus Plicatilis،علوم و فنون شیلات.

6-نصراله احمدی فرد، 1393، تاثیر غلظتهای مختلف جلبک خشک (کلرلا ولگاریس) و جلبک تازه (نانو کلروپسیس Brachionus plicatilis اوکولاتا) بر اندازه بدن و تخم روتیفر آب شور،مجله بهره برداری و پرورش آبزیان.

7-نصراله احمدی فرد، 1393، تولید کنسانتره پروتئینی سبوس برنج( رقم هاشمی) و بررسی برخی از خصوصیات کاربردی آن،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

8-نصراله احمدی فرد، 1392، تأثیرات جانشینی پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس برنج در رشد، زند همانی و ترکیب اسید های آمینة بدن آلوین ماهی قزل آلای رنگی نکمان ) Oncorhynchus mykiss ).،نشریه شیلات- مجله منابع طبیعی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- 1392، ارزیابی های زیستی اثر تغییر اقلیم بر تولید آبزیان و چگونگی سازش با آن،همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان، ملایر،ایران.

2- 1394، بررسی اثرات سین بیوتیک Pediococcus acidilactici و فروکتوالیگوساکارید غنی شده در آرتمیا فرانسیسکانا ) Artemia franciscana ( بالغ بر شاخص های رشد، جمعیت میکروبی روده و مقاومت در برابر استرس های محیطی بچه ماهی آنجل ) Pterophyllum scalare،سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذای سودمند، تهران،ایران.

3- 1392، بررسی ارزش غذایی فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون های مورد استفاده در آبزی پروری،همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان، ملایر،ایران.

4- 1394، بررسی رشد، بقاء و میکروفلوردر آرتمیا فرانسیسکانا ) Artemia franciscana ( تغذیه شده با مکمل های پروبیوتیکی در کشت های انبوه،نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزیزمین سالم، کرج،ایران.

5- 1393، تاثیر نوع و غلظت های مختلف جلبک بر اندازه بدن و تخم روتیفر آب شور B.plicatilis،اولین همایش آبزی پروری نوین - چالش ها و فرصت ها، گرگان،ایران.

6- 1394، غنی سازی آرتمیا فرانسیسکانا ) Artemia franciscana ( با سین بیوتیک ترکیبی از پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید،سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذای سودمند، تهران،ایران.

7- 1393، مطالعه غلظتهای مختلف جلبک رشته ای Oscilatoria بر شاخصهای رشد روتیفر آب شور B.plicatilis،اولین همایش آبزی پروری نوین- چالش ها و فرصت ها، گرگان،ایران.

8- 1392، معرفی پریان میگو(Fairy shrimp) به عنوان جایگزین آرتمیا در پرورش ماهیان آب شیرین،همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان، ملایر،ایران.
پایان نامه ها (5)

1-وفا فرهمندي، 1392، تعيين ارزش غذايي مواد توليد شده در سيستم توده سازي با منابع كربني متفاوت جهت استفاده در جيره غذايي آبزيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-احمد احمدي، 1393، مقايسه اثرات جلبك خشك (كلرلاي پودري) با جلبكهاي تازه (Isochrysis galbana و Nannochloropsi oculata) بر فاكتورهاي رشد، توليد مثل و تركيبات بدني روتيفر آب شور Brachionus plicatilis، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مسعود مهرابي، 1393، تاثير برخي پروبيوتيك ها بر رشد و بقاء ناپلي آرتميا فرانسيسكانا در مواجهه با باكتري ويبريو كمپبليVibrio campbelliiدر شرايط آزمايشگاهي (گنتوبيوتيك)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-وحيد رضايي، 1394، استفاده از مخمر ساكارومايس سرويسيه (Saccharimyces cervisiae) و باسيلوس سابتيليس (Bacillus subtilis) به عنوان مكمل پروبيوتيكي در آرتميا فرانسيسكانا و تاثير آنها بر كارآيي توليد مثلي، بازماندگي و مقاومت در مواجهه با باكتري آئروموناس هيدروفيلا در ماهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-محسن ستوده، 1394، تاثير جايگزيني غذاي تجاري با كرم خاكي بر شاخص¬هاي رشد، بقاء،تعداد لاروهاي حاصلو مقاومت لاروها در برابر استرس شوري در ماهي دم شمشيري (Xiphophorus helleri)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.