• نام و نام خانوادگی
  • حسام احمدی بیرگانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
  • he.ahmadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسام احمدی بیرگانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-حسام احمدی بیرگانی، حسن میرنژاد، سادات فیض نیا، کن مک کوئین, "Mineralogy and Geochemistry of Atmospheric Particulates in Western Iran", Atmospheric Environment, 2015.

2-حسام احمدی بیرگانی، سعید موسوی، سعید ثانی, "اثر شاخص های آب‌وهوا بر تجمع آلاینده SO2 شهر اورمیه", مجله محیط زیست و مهندسی آب, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "انگشت نگاری ژئوشیمیایی منابع ذرات TSP گرد و غبار شهر آبادان", اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار, 1394, اهواز,ایران.

2- "تعیین فازهای کانی شناختی ذرات PM10 گرد و غبار وارده به شمال غرب ایران (شهر ارومیه)", چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا, 1394, تهران,ایران.

3- "کانی شناسی ذرات TSP گرد و غبار به عنوان شاخصی در منشایابی منابع رخدادهای گرد و غبار", اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار, 1394, اهواز,ایران.

4- "ماهیّت فیزیکی و شیمیایی ذرات گرد و غبار وارده به غرب ایران", سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

5- "منشایابی مناطق مولّد رخدادهای گرد و غبار به کمک بررسی ژئوشیمیایی ذرات TSP گرد و غبار (شهر ارومیه)", چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا, 1394, تهران,ایران.