• نام و نام خانوادگی
  • حسام احمدی بیرگانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
  • he.ahmadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسام احمدی بیرگانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-حسام احمدی بیرگانی، حسن میرنژاد، سادات فیض نیا، کن مک کوئین, 2015, Mineralogy and Geochemistry of Atmospheric Particulates in Western Iran,Atmospheric Environment.

2-حسام احمدی بیرگانی، سعید موسوی، سعید ثانی، 1394، اثر شاخص های آب‌وهوا بر تجمع آلاینده SO2 شهر اورمیه،مجله محیط زیست و مهندسی آب.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1394، انگشت نگاری ژئوشیمیایی منابع ذرات TSP گرد و غبار شهر آبادان،اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار، اهواز،ایران.

2- 1394، تعیین فازهای کانی شناختی ذرات PM10 گرد و غبار وارده به شمال غرب ایران (شهر ارومیه)،چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، تهران،ایران.

3- 1394، کانی شناسی ذرات TSP گرد و غبار به عنوان شاخصی در منشایابی منابع رخدادهای گرد و غبار،اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار، اهواز،ایران.

4- 1394، ماهیّت فیزیکی و شیمیایی ذرات گرد و غبار وارده به غرب ایران،سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

5- 1394، منشایابی مناطق مولّد رخدادهای گرد و غبار به کمک بررسی ژئوشیمیایی ذرات TSP گرد و غبار (شهر ارومیه)،چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، تهران،ایران.