• نام و نام خانوادگی
  • مریم یزدانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معدن
 • ایمیل
  • m.yazdani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مریم یزدانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- "بررسی شیمی اسپینل و الیوین و تعیین محیط تکتونیکی پریدوتیت های افیولیت شمال غرب پیرانشهر، شمال غرب ایران", مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1393.

2- "بررسی تغییر ترکیب الیوین های باقیمانده از سنگ های الترابازیک در طول فرآیند سرپانتینیزاسیون؛ مثالی از پریدوتیت های شمال غرب پیرانشهر- شمال غرب ایران", مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1393.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- "بررسي تحولات اتاقك ماگمايي با استفاده از منطقه¬بندي تركيبي پيچيده در كلينوپيروكسن؛ مثالي از كلينوپيروكسن فيريك- بازالت¬هاي شمال¬غرب پيرانشهر- شمال¬غرب ايران", هجدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, 1393, تهران,ايران.

2- "بررسي شواهد بافتي مبني بر تأثير مذاب بر هارزبورژيت¬هاي موجود در مجموعه افيوليتي شمال¬غرب پيرانشهر- شمال-غرب ايران", سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين, 1393, تهران,ايران.

3- "ژئوشيمي و پتروژنز كلينوپيروكسن فيريك- بازالت هاي موجود در مجموعه افيوليتي شمال غرب پيرانشهر، شمال غرب ايران", هجدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, 1393, تهران,ايران.