• نام و نام خانوادگی
  • مریم یزدانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معدن
 • ایمیل
  • m.yazdani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مریم یزدانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- 1393، بررسی شیمی اسپینل و الیوین و تعیین محیط تکتونیکی پریدوتیت های افیولیت شمال غرب پیرانشهر، شمال غرب ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

2- 1393، بررسی تغییر ترکیب الیوین های باقیمانده از سنگ های الترابازیک در طول فرآیند سرپانتینیزاسیون؛ مثالی از پریدوتیت های شمال غرب پیرانشهر- شمال غرب ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1393، بررسي تحولات اتاقك ماگمايي با استفاده از منطقه¬بندي تركيبي پيچيده در كلينوپيروكسن؛ مثالي از كلينوپيروكسن فيريك- بازالت¬هاي شمال¬غرب پيرانشهر- شمال¬غرب ايران،هجدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران،ايران.

2- 1393، بررسي شواهد بافتي مبني بر تأثير مذاب بر هارزبورژيت¬هاي موجود در مجموعه افيوليتي شمال¬غرب پيرانشهر- شمال-غرب ايران،سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين، تهران،ايران.

3- 1393، ژئوشيمي و پتروژنز كلينوپيروكسن فيريك- بازالت هاي موجود در مجموعه افيوليتي شمال غرب پيرانشهر، شمال غرب ايران،هجدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران،ايران.