• نام و نام خانوادگی
  • مریم یزدانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
دروس تدریس شده (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مریم یزدانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-مریم یزدانی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای بازیک مجموعه افیولیتی پیرانشهر در زون زاگرس، شمال غرب ایران و مقایسه آن با سنگهای معادل از مجموعه افیولیتی زاگرس عراق،فصلنامه زمین شناسی ایران.

2-مریم یزدانی، خاستگاه ماگما در پهنه ابرفرورانشی مجموعه افیولیتی پیرانشهر بر اساس شیمی کانی کلینوپیروکسن موجود در بازالتهای شمال غرب ایران،مجله بلور شناسی و کانی شناسی.

3-مريم يزداني،معصومه آهنگری، احمد جهانگیری، حسن شکویی، 1395/7/6، پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی گابرویی و دیوریتی منطقه نبی جان (جنوب باختر کلیبر، شمال باختر ایران)، نگرشی بر ماگماتیم پس از برخورد،فصلنامه پترولوژی.

4- 1393، بررسی شیمی اسپینل و الیوین و تعیین محیط تکتونیکی پریدوتیت های افیولیت شمال غرب پیرانشهر، شمال غرب ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.

5- 1393، بررسی تغییر ترکیب الیوین های باقیمانده از سنگ های الترابازیک در طول فرآیند سرپانتینیزاسیون؛ مثالی از پریدوتیت های شمال غرب پیرانشهر- شمال غرب ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-شیخ محسنی-یزدانی، یشنهاد یک روش خشک بدون مصرف آب برای استحصال منیزیم از نمک دریاچه ارومیه،مدیریت آب در صنایع فراوری مواد معدنی.

2-نریمانی-بهیاری-یزدانی، کنترل کننده¬های ساختاری در کانی زایی و دگرسانی واحدهای آذرین شمال اشنویه،سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین.

3-سهیلا سلیمانی، اکرم علیزاده، مریم یزدانی، ارزیابی فعالیت گسل پیرانشهر با محاسبه ی شاخص های زمین ریختی،کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها.

4-معصومه آهنگري،مريم يزداني، محسن مؤذن، احتمال وقوع متاسوماتيسم گوشته اي در پريدوتيتهاي سرپانتيني شده جنوب سلماس-شمالغرب ايران،سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين.

5-صحرا جلالت، مريم يزدانی، مروري باثرات بيماري زايي استفاده غير اصولي از سنگهاي گرانيتي و كاني كوارتز،كنفرانس منطقه اي آسيب شناسي چالشهاي حوزه معدن-محيط زيست.

6-محمدعلي شيخ محسني، مريم يزداني، پيشنهاد و بررسي آزمايشگاهي يك روش ساده براي استحصال منيزيم از نمك درياچه اروميه.

7- روش ساده رسوبدهي شيميايي براي جداسازي كلسيم از نمك درياچه اروميه،مريم يزداني،محمد علي شيخ محسني.

8-سميرا حداديان،مريم يزداني،معصومه آهنگري،مهين منصوري اصفهاني، بررسي شيمي كاني بيوتيتهاي موجود در گرانيت شرق لوشاب و آنكلاوهاي موجود در آن،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

9-محمد علی شیخ محسنی، مريم يزداني، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴، پیشنهاد یک روش خشک بدون مصرف آب برای استحصال منیزیم از نمک دریاچه ارومیه،مدیریت آب در صنایع فراوری مواد معدنی.

10- 1393، بررسي تحولات اتاقك ماگمايي با استفاده از منطقه¬بندي تركيبي پيچيده در كلينوپيروكسن؛ مثالي از كلينوپيروكسن فيريك- بازالت¬هاي شمال¬غرب پيرانشهر- شمال¬غرب ايران،هجدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران،ايران.

11- 1393، بررسي شواهد بافتي مبني بر تأثير مذاب بر هارزبورژيت¬هاي موجود در مجموعه افيوليتي شمال¬غرب پيرانشهر- شمال-غرب ايران،سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين، تهران،ايران.

12- 1393، ژئوشيمي و پتروژنز كلينوپيروكسن فيريك- بازالت هاي موجود در مجموعه افيوليتي شمال غرب پيرانشهر، شمال غرب ايران،هجدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران،ايران.
دروس تدریس شده (12)

1-بازدید زمین و معدن، کارشناسی.

2-برداشت زمین شناسی، کارشناسی.

3-کارتوگرافی گیاهی، کارشناسی.

4-روش ها و مصالح ساختمانی ، کارشناسی.

5-ایمنی بهداشت و محیط زیست، کارشناسی.

6-ژئوشیمی اکتشافی، کارشناسی.

7-زمین شناسی اقتصادی، کارشناسی.

8-زمین شناسی ساختمانی، کارشناسی.

9-کارتوگرافی، کارشناسی.

10-سنگ شناسی و آزمایشگاه، کارشناسی.

11-کانی شناسی توصیفی و آزمایشگاه، کارشناسی.

12-زمین شناسی عمومی، کارشناسی.