• نام و نام خانوادگی
  • نیر محمدخانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاهان دارویی و معطر
 • ایمیل
  • n.mohammadkhani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

نیر محمدخانی در خانواده ای فرهنگی در شهرستان عجب شیر دیده به دنیا آمد. بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، در رشته زیست شناسی- علوم گیاهی دانشگاه ارومیه پذیرفته شد و دوره کارشناسی را در مدت سه سال و نیم با معدل 17.76 و با رتبه اول به اتمام رساند. نامبرده با استفاده از سهمیه استعداد درخشان وارد دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه شد و دوره کارشناسی ارشد را با دفاع از پایان نامه با درجه عالی و نمره 20 و با معدل کل 19.11 و دوره دکترای تخصصی را نیز با دفاع از رساله با درجه عالی و نمره 20 و با معدل کـل 19.58 به پایان رساند. وی دارای مقالات متعدد ISC، ISI و علمی- پژوهشی بوده و در کنفرانس هـای ملـی و بین المللی شرکت فعال داشته و داور چندین مجله ISI و علمی- پژوهشی است. نامبرده از شهریور ماه سال 1393 به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در مرکز آموزش عالی شهید باکری مشغول به کار است و در سال 95 برنده جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی (ویژه استادیاران جوان) از بنیاد ملی نخبگان شده است.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)
مقالات ژورنال (33)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (4)
دروس تدریس شده (15)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نیر محمدخانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاهان دارویی و معطر
 
        بیوگرافی کوتاه

نیر محمدخانی در خانواده ای فرهنگی در شهرستان عجب شیر دیده به دنیا آمد. بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، در رشته زیست شناسی- علوم گیاهی دانشگاه ارومیه پذیرفته شد و دوره کارشناسی را در مدت سه سال و نیم با معدل 17.76 و با رتبه اول به اتمام رساند. نامبرده با استفاده از سهمیه استعداد درخشان وارد دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه شد و دوره کارشناسی ارشد را با دفاع از پایان نامه با درجه عالی و نمره 20 و با معدل کل 19.11 و دوره دکترای تخصصی را نیز با دفاع از رساله با درجه عالی و نمره 20 و با معدل کـل 19.58 به پایان رساند. وی دارای مقالات متعدد ISC، ISI و علمی- پژوهشی بوده و در کنفرانس هـای ملـی و بین المللی شرکت فعال داشته و داور چندین مجله ISI و علمی- پژوهشی است. نامبرده از شهریور ماه سال 1393 به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در مرکز آموزش عالی شهید باکری مشغول به کار است و در سال 95 برنده جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی (ویژه استادیاران جوان) از بنیاد ملی نخبگان شده است.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)

1-دکتری تخصصی زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی- دانشگاه ارومیه 1392 (معدل 19.58).

2-کارشناسی ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی- دانشگاه ارومیه 1386 (معدل 19.11).

3-کارشناسی زیست شناسی-علوم گیاهی- دانشگاه ارومیه 1383 (معدل 17.76).

4-عناوین پایان نامه ها:، رساله دکترای تخصصی: ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ های مختلف انگور (Vitis vinifera L) با مطالعه تاثیر NaCl بر توازن یونی و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی. (دفاع با درجه عالی و نمره 20) .

5- پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر تنش خشكي روي برخي صفات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي دو رقم ذرت (Zea mays L.، cv. 704 & 301) (دفاع با درجه عالی و نمره 20) .
مقالات ژورنال (33)

1-رؤیا تقی زاده، نیر محمدخانی، 1396، اثر عصاره اتانولی گیاهان دارویی شاتره، (Fumaria parviflora)، فرفیون، (Euphorbia helioscopia) و بومادران، (Achillea wilhelmsii) روی شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه آرد، (Tribolium castaneum)،مجله پژوهشهای جانوری، پذیرفته شده برای چاپ..

2-نیر محمدخانی، مسلم ثروتی.، 1396، اثر علف‌های هرز خارشتر و ازمک بر جذب عناصر معدنی در گندم،فیزیولوژي محیطی گیاهی، پذیرفته شده برای چاپ..

3-Roya Taghizadeh، Nayer Mohammadkhani، (2017)، Antifeedant activity of Descurainia sophia and Thuja orientalis extracts against Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae)،Journal of Crop Protection، 6 (4): 487-495.

4-پریسا شریفی، نیر محمدخانی، 1396، پاسخ هاي فیزیولوژیک و فعالیت هاي آنتی اکسیدان در برگ پرچم و سنبله ژنوتیپ هاي گندم تحت تنش خشکی،فیزیولوژي محیطی گیاهی، سال دوازدهم، شماره 46، صفحه 15 تا 30..

5-Nayer Mohammadkhani, Moslem Servati, (2017), Nutrients content in wheat and soil under allelopathy treatment.,Journal of Plant Research, DOI 10.1007/s10265-017-0981-x..

6-نیر محمدخانی، زهرا نورعلی زاده، (1395)، اثر روش های مختلف استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی اندام های مختلف گیاه بادام وحشی (Amugdalus scoparia L).،فیزیولوژی محیطی گیاهی، سال یازدهم، شماره 44، صفحه 76 تا 87..

7-Roya Taghizadeh, Nayer Mohammadkhani , (2016), Comparative study on feeding deterrency behavior of two medicinal plant extracts on Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). ,Journal of Crop Protection, 5 (4): 529-539..

8-Jila Khezrilu Bandli, Reza Heidari, Nayer Mohammadkhani, (2017), Phenolic composition and ferric reducing antioxidant power of Artemisia fragrans Willd. and Artemisia vulgaris L.,Pharmaceutical Chemistry Journal, 51(1): 14-17..

9-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani, (2016), Effects of salinity on plant hormones genes in grape,Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, DOI 10.1007/s40995-016-0061-4..

10-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour and Fatemeh Rahmani, (2016), Expression analysis of K+ transporter genes associated with salinity tolerance in grape.,Journal of Plant Molecular Breeding, 4(1): 1-9..

11-Nayer Mohammadkhani, Parisa Sharifi, (2016), Anti-oxidative response of different wheat genotypes to drought during anthesis.,Iranian Journal of Plant Physiology, 6 (4): 1845- 1854..

12-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani, (2015), Salinity effects on expression of some important genes in sensitive and tolerant grape genotypes.,Turkish Journal of Biology, 40: 95-108..

13-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, (2015), Salinity effects on potassium accumulation and transporters expression in grape (Vitis vinifera).,Iranian Journal of Plant Physiology.

14-Parisa Sharifi, Nayer Mohammadkhani, (2016), Effects of drought stress on photosynthesis factors in wheat genotypes during anthesis. ,Cereal Research Communications, 44(2), 229–239..

15-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani, (2014), Evaluation of salinity effects on ionic balance and compatible solute contents in nine grape (Vitis L.) genotypes.,Journal of Plant Nutrition, 37: 1817-1836..

16-Nayer Mohammadkhani , (2014), Expression of related proteins and aquaporin genes in grape (Vitis vinifera L.) under salinity stress.,Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 3(2): 8-18..

17-Morteza Soleimani Aghdam, Nayer Mohammadkhani, (2014), Enhancement of chilling stress tolerance of tomato fruit by postharvest brassinolide treatment.,Food and Bioprocess Technology, 7 (3): 909-914..

18-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani, (2013), Comparative study of salinity effects on ionic balance and compatible solutes in nine Iranian table grape (Vitis vinifera L.) genotypes.,Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin, 47 (2): 99-114..

19-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, (2013), Effects of salinity on antioxidant system in four Iranian grape (Vitis vinifera L.) genotypes.,Vitis, 52 (3): 105-110..

20-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani , (2012), Growth responses and aquaporin expression in grape genotypes under salinity.,Iranian Journal of Plant Physiology, 2 (4): 497-507..

21-Morteza Soleimani Aghdam, Mohammadreza Asgharia, Hanieh Moradbeygi, Nayer Mohammadkhani, Mehdi Mohayeji, Javad Rezapour-Fard, (2012), Effect of postharvest salicylic acid treatment on reducing chilling injury in tomato fruit.,Romanian Biotechnological Letters, 4: 7466-7473..

22-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, (2008), Effects of drought stress on soluble proteins in two maize varieties.,Turkish Journal of Biology, 32: 23-30..

23-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, (2008), Water stress induced by polyethylene glycol 6000 and sodium chloride in two maize cultivars.,Pakistan Journal of Biological Sciences, 11 (1): 92-97..

24-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, (2008), Drought-induced accumulation of soluble sugars and proline in two maize varieties.,World Applied Sciences Journal, 3 (3): 448-453..

25-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari , (2008), Water stress induced stomatal closure in two maize cultivars.,Research Journal of Biological Sciences, 3 (7): 750-754..

26-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari , (2008), Effects of water stress on light and dark respirations in two maize (Zea mays L.) varieties.,Polish Journal of Natural Sciences, 23 (2): 374-386..

27-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, (2007), Effects of drought stress on protective enzyme activities and lipid peroxidation in two maize cultivars.,Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (21): 3835-3840..

28-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, (2007), Effects of water stress on respiration, photosynthetic pigments and water content two maize cultivars.,Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (22): 4022-4028..

29-نیر محمدخانی، مسلم ثروتی، مریم رحمتی، (1396)، برنامه ریزی بیان ژن و کاربرد آن در مدل سازی فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز در شرایط شوری.،مجله دانش آب و خاک، پذیرفته شده برای چاپ.

30-پریسا شریفی، نیر محمدخانی، (1395)، بررسی نقش آنزیم های آنتی اکسیدان در عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش کم آبی پس از گلدهی.،مجله اکوفیزیولوژی گیاهی، دوره 8، شماره 25، تابستان 1395،صفحه 65 تا 77..

31-نیر محمدخانی، ناصر عباسپور ، (1394)، پاسخ سیستم آنتی اکسیدانی انگور (Vitis vinifera L.) به شوری.،مجله یافته های نوین در علوم زیستی.

32-مرتضی سلیمانی اقدم، محمد رضا اصغری، اروجعلی خرسندی، هانیه مرادبیگی، نیر محمدخانی، مهدی مهیجی، محمد باقر حسن پور اقدم ، (1393)، مکانیسم های احتمالی تاثیر اسید بر کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی.،مجله پژوهش های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)، جلد 27، شماره 2، صفحه 227-216..

33-نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، رقیه حسنی، (1391)، ارزیابی اثر شوری بر رشد وتغذیه برخی عناصر معدنی در چهار نژادگان انگور (Vitis vinifera L.) ایرانی.،مجله علوم باغبانی ایران، جلد 13، شماره 4، صفحه 363 تا 376..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1-نیر محمدخانی.، 8 و 9 شهریور 96.، اثر اسانس رزماري و کاکوتی بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم آلوده به Bipolaris،پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه زنجان.

2-Nayer Mohammadkhani, Atefeh Beylari, 9-10 May 2017, Evaluation of antioxidative activity of Cichorium intybus and Petroselinum crispum by different extraction methods. ,6th National Congress on Medicinal Plants, Tehran, Iran.

3-Nayer Mohammadkhani, Jila Abbaszadeh, 9-10 May 2017, Effects of extraction methods on antioxidant properties of Heracleum persicum and Viola odorata.,6th National Congress on Medicinal Plants, Tehran, Iran.

4-نیر محمدخانی، زهرا نورعلی زاده، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اثر روش استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی گل و برگ همیشه بهار و نونه آ،سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، چالش ها و راهکارها با محوریت کشاورزی.، 17 تا 19 اسفند 1395..

5-Nayer Mohammadkhani, Identification a suitable reference gene and an optimized RNA isolation procedure in grape under salinity.,Plant Genome Evolution Conference, 6 - 8 September 2015, Amsterdam, The Netherlands..

6-Nayer Mohammadkhani, Salinity effects on phenolic compounds and protein content of two table grape (Vitis vinifera L.) genotypes.,Conference of Agriculture and Climate Change, Adapting Crops to Increased Uncertainty, 15 - 17 February 2015, Amsterdam, The Netherlands. .

7-Nayer Mohammadkhani, Nasser Abbaspour, Reza Heidari, Absorption kinetics of toxic ions and gas exchange rates in grape genotypes (Vitis L.) differing in salt tolerance.,Conference of Agriculture and Climate Change, Adapting Crops to Increased Uncertainty, 15 - 17 February 2015, Amsterdam, The Netherlands. .

8-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani, Effects of salinity on photosynthesis, abscisic acid and water relations in two grape genotypes (Vitis vinifera L.).,IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, 21 – 26 April 2013, La Serena, Chile..

9-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani, Expression analysis of fifteen genes associated with salinity tolerance in grape (Vitis vinifera L.).,Plant Genome Evolution Conference, 8-10 September 2013, Amsterdam, The Netherlands..

10-Nasser Abbaspour, Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Hamed Dolati baneh, Masumeh Fozuni, Evaluation of salt tolerance parameters including growth and physiology in nine table grape (Vitis vinifera L.) genotypes.,XVIII International Botanical Congress.

11-Nayer Mohammadkhani, Robab Shahid, Allelopathic effects of aqueous and ethanolic extracts from Alhagi maurorum L. on growth parameters of black cumin and harmel.,5th National Congress on Medicinal Plants, 18-19 May 2016, Isfahan, Iran. .

12-Nayer Mohammadkhani, Kajal Rahimi, Sharmin Ghaderi, Comparative study on allelopathic effects of Cardaria draba L. and Achillea millefolium L. on germination of purslane and harmel weeds.,5th National Congress on Medicinal Plants, 18-19 May 2016, Isfahan, Iran..

13-Roya Taghizadeh, Nayer Mohammadkhani, Comparative study on deterrency of aqueous and ethanolic extracts from Berberis vulgaris L. on stored product insect.,5th National Congress on Medicinal Plants, 18-19 May 2016, Isfahan, Iran. .

14-Roya Taghizadeh, Nayer Mohammadkhani, Antifeedant activity of aqueous and ethanolic extracts from Alhagi camelorum Fisch. on stored product insect.,5th National Congress on Medicinal Plants, 18-19 May 2016, Isfahan, Iran. .

15-Nayer Mohammadkhani, Salinity effects on anti-oxidative properties of sensitive and tolerant grape (Vitis L.) genotypes.,4th National Congress on Medicinal Plants, 12-13 May 2015, Tehran, Iran. .

16-Nayer Mohammadkhani, Moslem Servati, Salinity effects on toxic ions accumulation in grape (Vitis L.).,International Conference on Sustainable Development, Strategies & Challenges with a Focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism, 25-27 February 2015, Tabriz, Iran..

17-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Fatemeh Rahmani, Nasser Abbaspour, Expression profile of four genes involved in signal transduction path of hormones under salinity treatment in two sensitive and tolerant grape (Vitis vinifera L.) cultivars. ,National Genetics Congress, May 2012, Tehran, Iran, Oral Presentation..

18-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Fatemeh Rahmani, Effects of salinity on antioxidant system of four grape (Vitis vinifera L.) genotypes.,17th National Conference and 5th International Conference of Biology, September 2012, Kerman, Iran, Oral Presentation..

19-Nayer Mohammadkhani, Reza Heidari, Nasser Abbaspour, Comparative study of salinity effects on toxic ions, phenolic compounds and osmolytes in two table grape (Vitis vinifera L.) genotypes.,National Medical Plant Congress, April 2012, Kish, Iran..

20-نیر محمدخانی، اثر دگرآسیبی علف های هرز بر محتوای عناصر غذایی در گیاه گندم و خاک ریزوسفری. ،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه تبریز، شهریور 95، سخنرانی..

21-نیر محمدخانی، ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی در برخی گیاهان دارویی.،نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه تبریز، شهریور 95، سخنرانی..

22-محمد علی شیخ محسنی، نیر محمدخانی، تشخیص مواد فیتوشیمیایی در عصاره آبی و هیدروالکلی چند نوع گیاه توسط روشهای الکتروشیمیایی،سمینار شیمی کاربردی ایران، دانشگاه تبریز، شهریور 95..

23-نیر محمدخانی، انتخاب ژن رفرنس مناسب جهت مطالعات بیان ژن در انگور با استفاده از RT-PCR ،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران. تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، خرداد 95، سخنرانی..

24-نیر محمدخانی، گیاه پالایی: روشی برای زدودن فلزات سنگین از خاک های آلوده. ،کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن- محیط زیست، مرکز آموزش عالی شهید باکری، دانشگاه ارومیه، اردیبهشت 95، سخنرانی..

25-نیر محمدخانی، فیتواکسترکشن (استخراج فلزات به وسیله گیاهان). ،کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن- محیط زیست، مرکز آموزش عالی شهید باکری، دانشگاه ارومیه، اردیبهشت 95..

26-نیر محمدخانی، مسلم ثروتی، تخمین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به عنوان یکی از عوامل موثر در تحمل گیاه به شوری با استفاده از عملگرهای ریاضی. ،دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها؛ با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. تبریز، اسفند 94..

27-نیر محمدخانی، ناصر عباسپور، اثر شوری بر فتوسنتز، میزان آبسیزیک اسید و پتانسیل آب در ژنوتیپ های متحمل و حساس انگور. ،دومین همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اکوسيستم هاي کشاورزي. دانشگاه تهران، مهر 94، مقاله برتر..

28-نیر محمدخانی، جذب نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در انگور تحت شرایط شوري. ،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، شهریور 94..

29-نیر محمدخانی، فعالیت آنتی اکسیدانی چهار ژنوتیپ انگور تحت شوري. ،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، شهریور 94..

30-نیر محمدخانی، ناصر عباسپور، ارزیابی اثر شوري بر توازن یونی چهار ژنوتیپ انگور. ،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، شهریور 94..

31-نیر محمدخانی، تعیین ترکیبات فنولی در انگور بومی آذربایجان و تغییرات آن تحت تنش با تکنیک RT-HPLC. ،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، مرداد 94..

32-نیر محمدخانی، رحمان طوسی، اسرین قاسمی، امید اعلمی، شاداب پناهی، اثر شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در انگور (Vitis vinifera L.). ،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، مرداد 94..

33-نیر محمدخانی، رباب شهید، سحر علیزاده، شیلر ازدست، زینب کاظمی، انباشتگی اسمولیت های سازگار تحت شوری در انگور. ،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، مرداد 94..

34-شهریار رضوی، ناصر عباسپور، نیر محمدخانی، شهرزاد میربهاء ، بررسی تغییرات برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه لوبیا (رقم درخشان) در اثر غلظت های مختلف شوری. ،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، دانشگاه تهران، بهمن 93..

35-شهریار رضوی، ناصر عباسپور، نیر محمدخانی، بررسی تغییرات برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه لوبیا (رقم درخشان) در اثر غلظت های مختلف سولفات روی (Zn+). ،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، دانشگاه تهران، بهمن 93..

36-نیر محمدخانی، رضا حیدری، فاطمه رحمانی، ناصر عباسپور، بیان ژن های مسیر ترارسانی علامت هورمون ها تحت شوری در انگور (Vitis vinifera L.).،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تیر 1392، سخنرانی..

37-نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، فاطمه رحمانی، بیان ترانسپورترهای پتاسیم در دو ژنوتیپ حساس و متحمل انگور (Vitis vinifera L.). ،هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تیر 1392..

38-نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، فاطمه رحمانی، تاثیر شوری بر فتوسنتز، میزان آبسیزیک اسید و بیان ژن های مربوطه در دو ژنوتیپ حساس و متحمل انگور (Vitis vinifera L.). ،اولین همایش ملی تنش های غیر زیستی دانشگاه اصفهان، آبان 1391، سخنرانی..

39-نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، فاطمه رحمانی، جذب سدیم و بیان ترانسپورتر های پتاسیم در ژنوتیپ های حساس و متحمل انگور (Vitis vinifera L.) تحت شوری. ،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه کرمان، شهریور 1391..

40-نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، فاطمه رحمانی، اثر شوری بر ژن های مسیر فنولی در ژنوتیپ های حساس و متحمل انگور (Vitis L.). ،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه کرمان، شهریور 1391..

41-نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، ارزیابی اثر شوری بر رشد، توازن یونی و میزان اسمولیت ها در پنج ژنوتیپ انگور (Vitis vinifera L.) ایرانی. ،دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه یزد، اردیبشت ماه 1390..

42-نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، ارزیابی اثر شوری بر فاکتور های رشدی، سطح برگ و روابط آبی در چهار ژنوتیپ انگور (Vitis L.). ،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، مرداد ماه 1390..

43-نیر محمدخانی، رضا حیدری، ناصر عباسپور، ارزیابی رشد و تغذیه برخی عناصر معدنی تحت اثر شوری در پنج ژنوتیپ انگور (Vitis L.).،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تبریز، شهریور ماه 1390..

44-ناصر عباسپور، نیر محمدخانی، معصومه فزونی، مطالعه مقایسه ای پارامترهای (رشد و فیزیولوژیک) تحمل به شوری در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.). ،دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه یزد، اردیبشت ماه 1390..

45-آرش احمدی فر، ناصر عباسپور، نیر محمدخانی، حسین نوری، تاثیر برهم کنش نیترات و شوری بر توازن یونی در گیاهان گندم و جو. ،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه کرمان، شهریور 1391..

46-هانیه مرادبیگی، جلیل خارا، نیر محمدخانی، صابر حاجی حسینی، اثر شوری بر توازن یونی و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی در گیاه بامیه.،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه کرمان، شهریور 1391..

47-حسین نوری، ناصر عباسپور، مهتاب شبخوان، نیر محمدخانی، آرش احمدی فر، اثر غلظت های مختلف نیترات بر توازن یونی در دو رقم سویا تحت شوری (Glycine max L.).،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه کرمان، شهریور 1391..
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-عبداله احمدپور، نیر محمدخانی.، بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی بر قارچ Bipolaris sorokiniana عامل بیماری پوسیدگی معمول گندم و جو،طرح تحقیقاتی نوع دوم (در حال اجرا).

2-پریسا شریفی، مسلم ثروتی و نیر محمدخانی.، تعیین کاربری بهینه اراضی در منطقه میاندوآب با استفاده از سیستم تصمیم گیری میکرولیز،طرح تحقیقاتی نوع دوم (در حال اجرا).

3- طرح مشترک با بنیاد ملی نخبگان با عنوان "مطالعه اثر اسانس برخی گیاهان دارویی بر ویژگی های فیزیولوژیکی و مولکولی گندم تحت تنش بیماری"، مرکز آموزش عالی شهید باکری، در حال اجرا..

4-طرح تحقیقاتی با عنوان "اثر دگرآسیبی خارشتر و ازمک بر جوانه­ زنی گندم و محتوای برخی عناصر غذایی معدنی در گیاه و خاک ریزوسفری"، مرکز آموزش عالی شهید باکری، بهمن 95.
پایان نامه ها (4)

1-پروژه کارشناسی آقای علی یکتا و خانم ها سهیلا نجفیان، سهام فاضلی و زینب کاظمی. گروه گیاهان دارویی، مرکزآموزش عالی شهید باکری، بهمن ۹۵، استاد راهنما.

2-پروژه کارشناسی خانم­ ها ژیلا عباس زاده، زینب اصل محمدی، مینو زاده ­مبارک، زهرا نورعلی­زاده، فائزه اسکندری و ندا کارکن. گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری، مرداد 95، استاد راهنما. .

3-پایان­ نامه کارشناسی ارشد آقای شهریار رضوی. گروه زیست­ شناسی دانشگاه ارومیه، اسفند 94، استاد مشاور..

4-پروژه کارشناسی خانم ها رباب شهید، کژال رحیمی، شرمین قادری و آقایان امید اعلمی و رحمان طوسی. گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری، بهمن 94، استاد راهنما..
دروس تدریس شده (15)

1-فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی (کارشناسی ارشد).

2-تغذیه و متابولیسم گیاهی (کارشناسی ارشد).

3-فیزیولوژی گیاهی.

4-بیوشیمی.

5-شیمی گیاهی.

6-آمار و احتمالات.

7-رابطه اقلیم و گیاهان دارویی.

8-اکولوژی گیاهان دارویی و معطر.

9-ژنتیک عمومی.

10-متابولیسم بیماری های متابولیکی.

11-زبان تخصصی.

12-گیاه شناسی 1 (تشریح و فیزیولـوژی گیـاهی).

13-گیاه شناسی 2 (سیستماتیک و مورفولوژی).

14-آزمایشگاه مبانی بیوشیمی.

15-آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی.
جوایز و افتخارات (5)

1-نیر محمدخانی، عبداله احمدپور.، ارائه ایده ؛استفاده از اسانس برخی گیاهان دارویی در کنترل بیماری های گیاهی؛ به عنوان ایده برتر و پذیرش در مرکز رشد میاندوآب، پارک علم و فناوری استان آذربایجان غریی..

2-نیر محمدخانی.، برنده جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی (ویژه استادیاران جوان) از بنیاد ملی نخبگان..

3-نیر محمدخانی.، دانشجوی استعداد درخشان در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه.

4-نیر محمدخانی.، کسب رتبه اول دوره کارشناسی زیست شناسی- علوم گیاهی دانشگاه ارومیه.

5-نیر محمدخانی.، جایزه مقاله برتر همایش یافته­ های نوین در محیط زیست و اکوسیستم ­های کشاورزی، برگزار شده توسط دانشگاه تهران، مهر 94..