• نام و نام خانوادگی
  • رسول جلیلی مرندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 • ایمیل
  • r.jalili@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
کتاب های چاپ شده (9)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول جلیلی مرندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-رسول جلیلی مرندی, "Control of penicillium expansum and Botrytis cinerea on pear with thymus kotschyans ,ocimum basilicum and Rosmarinus officinalis essential oils", Journal of Medicinal Plants Research, 2011.

2-رسول جلیلی مرندی, "Application of Carum copticum and Satureja hortensis essential oils and salicylic acid and silver thiosulfate", Journal of Medicinal Plants Research, 2011.

3-رسول جلیلی مرندی, "Improvement of the vase life of cut gladiolus flowers by essential oils,salicylic acid and silver thiosulfate", Journal of Medicinal Plants Research, 2011.

4- "improving postharvest qualityu of table grape cv. rish baba using thymus kotschyanus and carum copticum essential oils", journal of food safety, 2010.

5-رسول جلیلی مرندی, "اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خواص کیفی میوه های انگور رقم قزل اوزوم", نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی), 1391, 2,26.

6-رسول جلیلی مرندی, "تاثیر سطوح شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور", نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی), 1391, 1,1.

7-رسول جلیلی مرندی, "اثر پرتو فرابنفش بر کیفیت میوه و عمر انباری دو رقم سیب", مجله تولیدات گیاهی(مجله علمی کشاوزری), 1391, 35,35.

8-رسول جلیلی مرندی, "اثر محلول پاشی سایکوسل قبل از شکوفایی گل در توسعه تخمک و نجات رویان دو رقم انگور بکربار ایرانی", مجله علوم و فنون باغبانی ایران, 1391, 3,13.

9-رسول جلیلی مرندی, "تاثیر کاربرد پس از برداشت کیتوسان بر رشد قارچی و کیفیت انگور ریش بابای قرمز در طی انبارمانی", مجله تولیدات گیاهی(مجله علمی کشاورزی), 1391, 3,35.

10-رسول جلیلی مرندی, "بررسی اثر متقابل بنزیل آدنین و کیتوسان در پرآوری درون شیشه ای توت فرنگی رقم سلوا", مجله فن آوری زیستی در کشاورزی(پژوهش کشاورزی), 1390.

11-رسول جلیلی مرندی, "تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور(Vitis vinifera L)", مجله علوم باغبانی ایران, 1390.

12- "تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L)", علوم باغبانی ایران, 1390.

13- "اثر پوشش پلاستیکی و ورقه های بی سولفیت سدیم بر انبارمانی انگور (Vitis vinifera) رقم رشه (سیاه سردشت)", مجله به زراعی نهال و بذر, 1389.

14-رسول جلیلی مرندی, "اثرپوشش پلاستیکی و ورقه بی سولفیت سدیم بر انبارمانی انگور(Vitis vinifera L.)رقم رشه", مجله به زراعی نهال و بذر, 1389, 26,2.

15-رسول جلیلی مرندی, "تاثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی ،صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم", مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی), 1389.

16- "تاثیر ورقه های حاوی بی سولفیتسدیم بر کنترل پوسیدگی صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم", نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی), 1389.

17- "تاثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی، صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل ازوم", نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی), 1389.

18- "بررسی تحمل دو پایه سیب به غلظت های مختلف کلرو سدیم در شرایط درون شیشه ای", مجله علوم باغبانی ایران, 1388.

19- "تعیین مناسب ترین روش و زمان پیوند گردو J. Regia L در شرایط آب و هوایی استان آذربایجان غربی", مجله دانش کشاورزی, 1385.

20- "بررسی دوره های مختلف خواب ونیاز سرمائی برخی از ارقام انگور", مجله پژوهش در علوم کشاورزی, 1381.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1- "Effect of Postharvest Chitosan and Salicylic Acid Application on Decay Extension and Quality of Table Grape(Vitis Vinifera L.cv. Rishbaba)", 6th International Postharvest Symposium, 2009.

2- "اثر تنش خشکی بر خصوصیات بر خصوصیات رشدی و صفات موفولوژیکی و فیزیولوژیکی زیتون", دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی, 1389, تهران,ایران.

3- "اثر تیمار اکسین و نوع بستر کاشت روی ریشه زایی قلمه های ساقه آویشن باغی (Thymus vulgaris)", یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389, تهران,ایران.

4- "اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خصوصیات کیفی انگور رقم قرمز بیدانه", نوزدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

5- "اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر رنگ و خصوصیات کیفی انگور رقم قزل اوزم", دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور, 1389, تهران,ایران.

6- "اثر محلول پاشی قبل از گلدهی بنزیل آدنین بر نجات جنین های هیبرید رقم انگور عسگری", هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی, 1390, تهران,ایران.

7- "اثر محلول پاشی قبل از گلدهی بنزیل آدنین و محیط های کشت بر امکان نجات جنین در انگور هیبرید عسگری بیدانه سفید", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور), 1390, سنندج,ایران.

8- "ارزیابی عکس العمل سه رقم مختلف انگور به کاربرد کلات آهن در خاک آهکی", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور), 1390, سنندج,ایران.

9- "استفاده از اسانس‌های گیاهی برای کنترل بیماریهای بعد از برداشت میوه‌ها و سبزیها", همایش علمی گیاهان دارویی و عسل, 1384.

10- "بررسی اثر شرایط مختلف محیطی روی پدیده های تناوبی و نیاز مجموعه حرارتی پنج رقم انگور", چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1384.

11- "بررسی اثرات نوع پوشش و ورقه های آزاد کننده دی اکسید گوگرد بر کاهش پوسیدگی و ضایعات انگور در سردخانه", دومین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی, 1386.

12- "بررسی پتانسیل کالوس زایی با هورمون های مختلف در سه رقم انگور", هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی, 1390, تهران,ایران.

13- "بررسی پتانسیل کالوس زایی با هورمون های مختلف در سه رقم انگور", هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1390, تهران,ایران.

14- "بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی در دو رقم زیتون", چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران), 1389, سنندج,ایران.

15- "بررسی تاثیر هورمون های ریشه زایی در قلمه های خشبی درختچه آزالیا", پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1386.

16- "بررسی تاثیر هورمون های ریشه زایی در قلمه های خشبی درختچه شیشه شوی", پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1386.

17- "بررسی روش تعیین ضریب سطح برگ در برخی از ارقام انگور", چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1384.

18- "بررسی روش تهیه کشمش به وسیله دستگاه های خشک کن خورشیدی", اولین کنفرانس اکوانرژی ایران, 1383.

19- "بررسی روش های شکستن رکود بذر آلوی میروبالان", هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1390, اصفهان,ایران.

20- "بررسی عوامل موثر در خشک شدن خوشه های انگور", پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1386.

21- "پاسخ دو رقم زیتون(ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

22- "تاثیر اسانس های گیاهی در کنترل رشد قارچ Botyrtis cinerea روی گلابی در سردخانه", پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1386.

23- "تاثیر برخی مواد شیمیایی در جوش خوردن محل پیوند گردوی ایرانی ( . J. Regia L)", سومین کنگره علوم باغبانی ایران, 1382.

24- "تاثیر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور", ششمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1388.

25- "تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی زیتون رقم ماری", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

26- "تاثیر تنش خشکی بر پرولین، قندهای محلول و محتوای نسبی آب برگ در زیتون رقم ماری", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

27- "تاثیر تنش خشکی بر محتوای نسبی آب برگ، میزان فنل کل و آنتوسیانین در زیتون رقم میشن", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

28- "تاثیر تنش خشکی بر مقادیر کلروفیل، پرولین و قند های محلول در انگور", سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور, 1387.

29- "تاثیر تیمار اتفن بر خصوصیات بیوشیمیایی و بیوفیزیکی انگور رقم ریش بابا", اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش, 1391, ملایر,ایران.

30- "تاثیر تیمار اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در دو رقم زیتون تحت تنش خشکی", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

31- "تاثیر تیمار اکسین و نوع بستر کاشت روی ریشه زایی قلمه های ساقه آویشن باغی( Thymus vulgaris)", یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1389, تهران,ایران.

32- "تاثیر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ریش بابا", اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش, 1391, ملایر,ایران.

33- "تاثیر زمان هرس در دوره های فنولوژیکی- کمیت و کیفیت محصول برخی ارقام انگور", سومین کنگره علوم باغبانی ایران, 1382.

34- "تاثیر کاربرد پس از برداشت کیتوسان و نیتریک اسید بر روی صفات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور), 1390, سنندج,ایران.

35- "تاثیر کاربرد پس از برداشت کیتوسان و نیتریک اکسید بر روی صفات کیفیمیوه هلو رقم زعفرانی", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور), 1390, سنندج,ایران.

36- "تاثیر محلول پاشی اکسین، جیبرلین و کینتین بر خصوصیات کمی و کیفی میوه و زمان رسیدن محصول در شش رقم انگور محلی ارومیه", سومین کنگره علوم باغبانی ایران, 1382.

37- "تاثیر محلول پاشی پیش از گلدهی بنزیل ادنین بر امکان نجات جنین در دو رقم انگور عسکری و سفید بیدانه", چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران), 1389, سنندج,ایران.

38- "تاثیر محلول پاشی پیش از گلدهی بنزیل آدنین بر امکان نجات جنین در دو رقم انگور عسکری وسفید بیدانه", چهارمین همایش منطقه ای یافته ای پژوهشی کشاورزی (غرب ایران), 1389, سنندج,ایران.

39- "تاثیر میزان سطح برگ در محصول دهی انگور بیدانه سفید", پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1386.

40- "تاثیر هورمون های مختلف رشد روی القای کالوس دو رقم انگور قزل ازوم و بیدانه سفید", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور ), 1390, سنندج,ایران.

41- "تأثیر برخی ترکیبات شیمیایی در افزایش عمر گلدانی گلهای شاخه بریده", چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1384.

42- "تأثیر تابش های ماورای بنفش (UV-C) بر کیفیت و عمر انباری سیب لبنانی قرمز و گلابی سردرودی", دومین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی, 1386.

43- "تغییرات محتوای اسمولیت های سازگار، محتوای نسبی آب(RWC) و دمای برگ در دو رقم زیتون طی یک سیکل خشکی", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

44- "عکس العمل سه رقم انگور به کاربرد کلات آهن در یک خاک آهکی", داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1390, تبریز,ایران.

45- "مطالعه اثرات محلول پاشی قبل از برداشت اتفن روی صفات انباری انگور رقم قرمز بیدانه", همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی, 1389, ساری,ایران.

46- "مطالعه محتوای نسبی آب برگ، کربوهیدرات های محلول، پرولین وکلروفیل a ,b و کل در آلبالوی رقم میکرز تحت تنش خشکی", اولین همایش ملی تنش های گیاهی(غیر زیستی), 1391, اصفهان,ایران.

47- "مقایسه تاثیر هورمون های مختلف روی القای کالوس دو رقم انگور دم روباهی و بیدانه سفید", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور), 1390, سنندج,ایران.
کتاب های چاپ شده (9)

1- "پرورش میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-رسول جلیلی مرندی, "تولید مثل در گیاهان بذری نهان دانه", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تصحیح انتقادی.

3- "فیزیولوژی تنش های محیطی و مکانیسم های مقاومت در گیاهان باغی (درختان میوه سبزی ها گیاهان زینتی و دارویی)", 1389, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

4- "پرورش میوهای مناطق معتدله", 1388.

5- "میوه های ریز", 1384.

6- "واژه نامه علوم کشاورزی و گیاهی", 1384.

7- "کتاب فیزیولوژی بعد از برداشت", 1383.

8- "کتاب ازدیاد نباتات", 1382.

9- "کتاب میوهکاری", 1381.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "بررسی سیستم های مختلف حفاظتی در مقابل سرما برای محافظت 5 رقم انگور", دانشگاه ارومیه, 1375, کاربردی.

2-رسول جلیلی مرندی, - 2.لطفعلی ناصری 40% - 3.منوچهر کرکان دارغلو 40%, "اثر زمان و نوع پیوند و تاثیر برخی ترکیبات شیمیایی در جوش خوردن پیوند جوانه گردوی ایرانی", دانشگاه ارومیه, 1384.

3- "تاثیر برخی ترکیبات شیمیایی در افزایش عمر گلدانی، گلهای شاخه بریده", دانشگاه ارومیه, 1379, کاربردی.
پایان نامه ها (13)

1-مرتضي نوبهار, "تاثير زمان، پيوند و رقم پيوندك در سرشاخه كاري درختان گردوي ايراني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-زهرا شفائي, "تاثير كاربرد پس از برداشت اسيد سيتريك و اسيد ساليسيليك بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه گلابي رقم سردرودي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-رضا زارعي, "تاثير تيمارهاي حلقه برداري و اتفن بر صفات كمي و كيفي انگور ريش بابا قرمز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-وحيد اكبري, "تاثير تيمار سايكوسل بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم زيتون(ماري و ميشن) تحت شرايط خشكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-هوشنگ نظري كيا, "تاثير تيمار اسيد ساليسيليك بر روي برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم نهال زيتون(كورنايكي و دزفولي) تحت شرايط تنش خشكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-نرجس عابدي, "تاثير نوع دانه گرده برتشكيل ميوه و بذر در انگور ماده فيزيولوژيك قزل اوزوم اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-افسانه اسفندي, "كاربرد پس از برداشت نيتريك اكسيد و كيتوسان بر خواص كيفي و كنترل بيماري هاي قارچي عامل فساد ميوه هاي هلوي رقم زعفراني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-ميترا دبيري, "بررسي روش هاي شكستن ركود بذر آلوي ميروبالان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

9-عفت الزمان منتظري, "عكس العمل سه رقم انگور به كاربرد كلات آهن در خاك آهكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

10-الهام معصومي, "اثر تنظيم كننده هاي رشد بر نمو تخمك در ارقام انگور عسگري و سفيد بيدانه در تكنيك نجات جنين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

11-ميترا رازي, "اثر محلول پاشي قبل از گلدهي بنزيل آدنين بر نمو تخمك و نجات جنين هاي هيبريد در رقم انگور عسگري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-مرجان شفقي نيا, "تاثير تنش خشكي بر برخي خصوصيات موفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم نهال زيتون (كورنايكي و دزفولي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

13-ربابه ابراهيمي, "اثر محلول پاشي قبل از برداشت اتفن بر خصوصيات كيفي و انبارماني ارقام انگور قرمز بيدانه و قزل ازوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.