• نام و نام خانوادگی
  • عبداله احمدپور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاهان دارویی و معطر
 • ایمیل
  • a.ahmadpour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عبداله احمدپور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاهان دارویی و معطر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-عبداله احمدپور, "New records of Hyphomycetes fungi from Iran", http://mi.iranjournals.ir) Mycologia Iranica, 2015, 2,2.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- "فراوانی ایدیومورف های تیپ آمیزشی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه های قارچ Bipolaris oryzae در ایران", دومین کنگره قارچ شناسی ایران, 1394, کرج,ایران.

2- "گزارش جدیدی از گونه های Exserohilum برای مایکوبیوتای ایران", دومین کنگره قارچ شناسی ایران, 1394, کرج,ایران.

3- "مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه ای برنج در ایران", دومین کنگره قارچ شناسی ایران, 1394, کرج,ایران.