بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (17)
دروس تدریس شده (9)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد همتی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-.

2-دکتری، 1387-1391، علوم و مهندسی آب- سازه های آبی،دانشگاه شهید چمران اهواز.

3-کارشناسی ارشد، 1385-1387، علوم و مهندسی آب- سازه های آبی،دانشگاه شهید چمران اهواز.

4-کارشناسی، 1381-1385، مهندسی آبیاری،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (28)

1-Mohammad Hemmati and Pejman Daraby، 2019، Erosion and sedimentation patterns associated with restoration structures of bendway weirs ،Journal of Hydro-environment Research.

2-Vahid NaderkhanlooMina SoudiMina SoudiMohammad HemmatiMohammad HemmatiSajad A HamidiSajad A Hamidi، 2017، 3D Numerical Simulation of Dam-Break Flows with Sediment Transport over Movable Beds،Conference: World Environmental and Water Resources Congress 2017.

3-Mohammad Hemmati، Mehdi Ghomeshi، Hojjat Ahmadi & Stefano Lanzoni، 2016، Scour depth around flat and sloped crest bendway weirs: a laboratory study،In. J River Basin Management، (1)14.

4-Hemmati، M.، Ghomeshi، M.، Kashefipour، S. M.، Shafai-Bejestan، M.، Lanzoni، S ، 2012، Experimental investigation of the effects of angle and length of bendway weirs on scouring and sedimentation in a meandering river.،Journal of American Science.

5-Mahmood Shafai Bejestan and Mohammad Hemmati، 2008، Scour Depth at River Confluence of Unequal Bed Level،Journal of Applied Sciences.

6-همتی، م.، قمشی، م.، کاشفی پور، س. م.، ، 1391، بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه سرریزهای مستغرق بر الگوی رسوب و فرسایش در پیچان‌رود،مجله مدیریت منابع آب ایران.

7-همتی، م.، شفاعی بجستان، م.، ، 1388، ارزیابی الگوی رسوب و جریان در محل تلاقی رودخانه های غیر همکف،مجله مدیریت منابع آب ایران.

8-همتی، م.، کاشفی¬پور، م.، قمشی، م.، ، 1392، بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول سرریزهای مستغرق بر الگوی رسوب و جریان در رودخانه‌های مئاندری. ،مجله علمی- پژوهشی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز.

9-سمیه امامی، محمد همتي و هادی ارونقی، 1397، ارزیابی کارایی الگوریتم های رقابت استعماری و ژنتیک در تخمین پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت بستان آباد)،هیدروژئولوژی.

10-حجت احمدی، حسین سلیمی و محمد همتی، 1397، تحلیل جریان نشت از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش عددیتفاضل محدود و تکنیک فشار مبسوط،مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی).

11-محمد همتی، وفا مصطفی، 1396، توسعه روابط مقاومت جریان در رودخانه های کوهستانی بر اساس مطالعه آزمایشگاهی،علوم و مهندسی آبیاری.

12-توحيد آقازاده سوره و محمد همتي، 1396، بررسي عددي تأثير زاوية تلاقي بر ديناميك جريان در تلاقي كانال هاي همكف و غيرهمكف،مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی).

13-پژمان دارابی، محمد همتی ، نورعلی حقدوست، 1396، تأثیر ارتفاع سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهۀ 90 درجه بر الگوی رسوب،مجله تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی).

14-حمید بیگدلی تبارسهرینی، محمد همتی، حجت احمدی، وحید ندرخانلو، 1397، بررسی اثر آبشکن و سرریزهای مستغرق بر الگوي جريان و رسوب با استفاده از مدل عددي MIKE 3 FLOW MODEL FM ،دانش آب و خاک.

15-لیلا مهردار، محمد همتی، مهدی یاسی، 1395، بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و شیب تاج سرریزهای مستغرق بر الگوی جریان در قوس 90 درجه،تحقیقات آب و خاک ایران.

16-وحید رضاوردی نژاد، حجت احمدی، محمد همتی ، حامد ابراهیمیان، 1395، ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف تخمین پارامترهای نفوذ در سیستم‌های مختلف آبیاری جویچه‌ای و رژیمهای مختلف جریان ورودی،علوم آب و خاک.

17-پریسا قره باغی، حجت احمدی، محمد همتي، وحید رضاوردینژاد، 1397، شبیه سازی افت فشار موضعی جریان در شیرهای خودکار سیستم های آبیاری بارانی،آبیاری و زهکشی مشهد.

18-آقازاده سوره، محمد همتی، 1396، شبیه سازی اثر اختلاف رقوم بستر بر الگوی جریان در محل تلاقی دو کانال با استفاده از مدل Flow-3D،آبیاری و زهکشی مشهد.

19-محمد همتي، مینا سودی، وحید ندرخانلو، 1396، بررسی عددی جریان ناشی از شکست سد با حمل رسوب بر روی بسترهای زنده با استفاده از Mike 3 Flow Model FM،آبیاری و زهکشی مشهد.

20-محمد همتي، مهدی شهنازی، حجت احمدی، میثم سالاری جزی، 1396، تعیین مناطق سیل خیز حوضه آبریز قرنقو با استفاده از مدل هیدرولوژیکی مادکلارک و GIS،مهندسی آبیاری و آب ایران.

21-سهیلا علیزاده، محمد همتی، رسول ایلخانیپور، مهدی یاسی، 1398، ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه آجی-چای با روشهای اکو-هیدرولوژیکی،انجمن آبیاری و آب ایران.

22-حجت احمدی، محمد همتي و مهدی مطلبیان، 1397، پیش بینی گوهي آب شور تحت شرایط پیشروي و پسروي با استفاده از مدل هاي CTRAN/W و SEAWAT،نشریه آب و خاک مشهد.

23-محمد همتی، نصیبه قلی زاده و سعیده دولتخواه، 1395، بررسی آزمایشگاهی تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوقه مشبک بر کاهش آبشستگی پایه پل،علوم و مهندسی آبیاری.

24-محمد همتي، حجت احمدی، استفان لانزونی، وحید رضاوردی نژاد، 1395، بررسي تأثير تشک جلبکي بر الگوي رسوب در جريان¬هاي تکسويه و موج دار،مجله تحقیقات آب و خاک ایران.

25-محمد همتی و وفا مصطفی، 1395، بررسی اثر شکل ذرات سنگریزه¬ای بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه¬های کوهستانی،تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی).

26-محمد حسین جوشن، محمد همتی، مهدی قمشی، 1394، مطالعه آزمایشگاهی اثر سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهه بر ضرایب مقاومت جریان،دانش آب و خاک.

27-وحيد رضاوردي نژاد - محمد همتي - حجت احمدي - علي شهيدي - بهنام آبابايي، 1393، ارزیابی مدل فائو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنشهای محیطی (مطالعه موردی گندم زمستانه)،آب و خاک.

28-حجت احمدی، وحید رضاوردی نژاد و محمد همتي، 1392، انتخاب شیبهای پایدار دیواره های جانبی کانالهای آبیاری،آب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1-بابک محمودی و محمد همتی، تخمین دبی عبوری از دریچه آویخته در کانال مستطیلی برای نوع جریان آزاد و مستغرق بر پایه کاربرد دبی-اشل،اولین همایش ملی مدیریت آب.

2-.

3- 1394، بررسي آزمايشگاهي اثر طوقه¬هاي مشبك بر الگوي فرسايش در اطراف پايه پل،دهمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران، تبريز،ايران.

4- 1391، بررسي آزمايشگاهي تأثير زاويه احداث سرريزهاي مستغرق بر الگوي فرسايش تپه¬ي رسوبي در پيچان¬رود،نهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

5- 1394، بررسي آزمايشگاهي تأثير سرريز هاي پيچ آبراهه بر الگوي جريان در قوس 90 درجه،كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب، تهران،ايران.

6- 1394، بررسي آزمايشگاهي ضريب اصطكاك دارسي-ويسباخ در رودخانه هاي كوهستاني با بستر درشت دانه،دهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

7- 1394، بررسي آزمايشگاهي كارايي سرريزهاي پيچ آبراهه در بده هاي مختلف جريان،دهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

8- 1392، بررسي پراكنش كلر موجود در آب زيرزميني حوضه درياچه اروميه،سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، تهران،ايران.

9- 1394، بررسي تغييرات مكاني و پهنه بندي برخي از شاخص هاي كيفي آب براي كاربرد در طراحي آبياري قطره اي در دشت كهريز اروميه،كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب، تهران،ايران.

10- 1393، بررسي روند تغييرات تراز آب زيرزميني با استفاده از GIS (مطالعه موردي: دشت هاي اروميه، سلماس و كهريز حوضه درياچه اروميه)،هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران، بابل،ايران.

11- 1394، بررسي روند سالانه دما و بارندگي ايران زمين در دو دهه گذشته،نخستين كنگره آبياري و زهكشي ايران، مشهد،ايران.

12- 1392، بررسي و تحليل شاخص هاي خشكسالي هواشناسي (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك اروميه)،دومين همايش ملي كاربرد تكنولوژي هاي نوين در علوم مهندسي، تربت حيدريه،ايران.

13- 1393، بررسي وضعيت كيفيت آب زيرزميني با استفاده از شاخص كيفي آب زيرزميني GWQI : مطالعه موردي دشت دهگلان،سيزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تبريز،ايران.

14- 1392، پهنه بندي شوري آب هاي زيرزميني دشت هاي استان آذربايجان غربي بااستفاده ازGIS،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، اروميه،ايران.

15- 1394، سرريزهاي مستغرق، به عنوان روشي نوين در حوزه محيط زيست طبيعي (رودخانه ها)،كنفرانس بين المللي توسعه با محوريت كشاورزي ، محيط زيست و گردشگري، تبريز،ايران.

16- 1393، مدلسازي تغييرات تراز سطح آب سالانه درياچه اروميه با استفاده از مدل هاي خطي سري زماني،دومين كنگره بين امللي سازه، معماري و توسعه شهري، تبريز،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-کامران زینال زاده، بهزاد حصاری، حجت احمدی، محمد همتی (11 نفر)، 1395، ارائه خدمات پایش پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی ،کاربردی.

2-بهزاد حصاری، کامران زینال زاده،حجت احمدی، محمد همتی (11 نفر)، 1394، ارائه خدمات پایش پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی،کاربردی.

3-محمود شفاعی بجستان و محمد همتی، 1387، بررسی تاثیر اختلاف رقوم بستر دوآبراهه بر میزان آبشستگی در محل تلاقی آنها،پژوهشی.

4-محمد همتی و حجت احمدی، در حال انجام، تعیین موقعیت و ابعاد بازشدگی¬های مختلف میانگذر شهید کلانتری بر هیدرودینامیک جریان و توزیع مناسب شوری دریاچه ارومیه با مدل ریاضیFM Mike 3 Flow Model ،پژوهشی.
پایان نامه ها (17)

1-سید هادی ابطحی، 1397، کاربرد فناوری های نانو ذرات و مغناطیس در مدیریت بهینه کمی و کیفی منابع آب خاک و گیاه.

2-پریسا قره باغی، 1396، بررسي ميزان افت فشار موضعي انواع شيرهاي خودکاردر با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent.

3-شبنم صفوی، 1396، شبیه¬سازی امواج ضربه¬ای ناشی از زمین¬لغزش مخزن سد شهرچای با مدل عددی MIKE21.

4-نصیبه قلی زاده، 1396، بررسي آزمايشگاهي ضریب زبری مانینگ در رودخانه¬های کوهستانی.

5-سهیلا علیزاده، 1396، ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه آجی چای با روشهای اکوهیدرولوژیکی.

6-حسن روشنی، 1395، ارزیابی یکنواختی توزیع فشار و دبی در آبپاشها (مطالعه موردی: سیستم آبیاری بارانی تحت فشار ریگ آباد پیرانشهر).

7-نگین اکبری، 1395، بهینه سازی هیدرولیکی موقعیت قرارگیری دیواره¬های سپری، زهکش و بلانکت در سدهای بتنی.

8-زینب پیرانی، 1395، شبیه¬سازی سه‌بعدی اثر میان¬گذر شهید کلانتری بر هیدرودینامیک و شوری دریاچه ارومیه(با استفاده از Mike 3 Flow Model FM).

9-پژمان دارابی، 1395، بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع و شیب تاج سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهه بر الگوی رسوب.

10-معصومه اخگریان، 1394، بررسی عددی اثر اختلاف رقوم بستر دو کانال بر الگوی جریان در محل تلاقی رودخانه ها با مدل Flow-3D.

11-توحید آقازاده، 1394، بررسی عددی تاثیر زاویه اتصال بر الگوی جریان در محل تلاقی رودخانه های غیر همکف با مدل Flow-3D.

12-وفا مصطفی، 1394، بررسي آزمايشگاهي اثر شكل ذرات رسوبي بستر بر ضرايب مقاومت جريان در رودخانه هاي با بستر شيب دار.

13-حمید بیگدلی تبار سهرینی، 1394، بررسي عددي تأثير سرريزهاي مستغرق بر الگوي جريان و رسوب در پيچان رود با استفاده از مدل MIKE 3 FLOW MODEL FM.

14-ليلا مهردار، 1394، بررسي آزمايشگاهي تاثير ارتفاع و شيب تاج سرريزهاي مستغرق در پيچ آبراهه بر الگوي جريان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-رضا غلام زاده بازارباش، 1393، بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي شاخص¬هاي خشكسالي با استفاده از سناريوهاي اقليمي ( مطالعه موردي ايستگاه¬هاي سينوپتيك حوضه درياچه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مهدي شهنازي، 1394، شبيه سازي دبي اوج سيل با استفاده از مدل هيدرولوژيكي ماد كلارك و GIS (مطالعه موردي حوضه قرنقو)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-حسين سليمي، 1393، تحليل عددي تراوش از بدنه سدهاي خاكي با روش تفاضل محدود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (9)

1-.

2-هیدرولیک رسوب 2، دکتری.

3-درس هیدرولیک جریانهای متلاطم، دکتری.

4-طراحی سازه های آبی تکمیلی ، دکتری.

5-ابزار دقیق در سازه های آبی، دکتری.

6-هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی، کارشناسی ارشد.

7-هیدرولیک رسوب 1، کارشناسی ارشد.

8-هیدرولیک مجاری بسته و لوله ها، کارشناسی.

9-هیدرولیک آبهای زیرزمینی، کارشناسی.