• نام و نام خانوادگی
  • صدیقه هاشمی بناب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
  • s.hashemibonab@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صدیقه هاشمی بناب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خسارات زیست محیطی", اقتصاد کشاورزی, 1393.

2- "ارزش کاهش الودگی زیست‏محیطی رودخانه آجی چای تبریز از دید شهروندان تبریزی", اقتصاد کشاورزی, 1391.

3- "برآورد ارزش خدمات غیر مصرفی زمینهای کشاورزی برای ساکنان مناطق شهری با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب", اقتصاد کشاورزی, 1391.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "ارزش كاهش آلودگي رودخانه آجي چاي تبريز از ديد شهروندان تبريزي", هشتمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران, 1391, شيراز,ايران.

2- "ارزيابي اقتصادي گلخانه خيار در استان كردستان", همايش بين‏المللي پژوهش‏هاي كاربردي در كشاورزي, 1394, تهران,ايران.

3- "ارزيابي خسارات زيست‏محيطي ساخت سدهاي بزرگ در ايران(مطالعه موردي:سد شهيد مدني نبريز)", كنگره بين‏المللي جامع محيط زيست ايران, 1394, تهران,ايران.

4- "بررسي الگوي مصرف كالاهاي خوراكي در ايران با استفاده از آزمون جدايي پذيري", پنجمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران, 1384, زابل,ايران.

5- "تغيير كاربري اراضي كشاورزي و خسارات اقتصادي و زيست محيطي", نهمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, 1393, تهران,ايران.
پایان نامه ها (3)

1-نسيم لطفي, "ارزيابي خسارات زيست‏محيطي ساخت سدهاي بزرگ در ايران(مطالعه موردي :سد شهيد مدني تبريز)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-سميرا اسمعيلي, "تخصيص آب بين بخشهاي مختلف اقتصادي با تاكيد بر بخش كشاورزي: رويكرد جدول داده - ستانده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

3-فريد فرخاد نيا, "الگوي بازاريابي و تجارت سيب درختي ايران با تاكيد بر استان آذربايجانشرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.