• نام و نام خانوادگی
  • صدیقه هاشمی بناب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
  • s.hashemibonab@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صدیقه هاشمی بناب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- 1393، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خسارات زیست محیطی،اقتصاد کشاورزی.

2- 1391، ارزش کاهش الودگی زیست‏محیطی رودخانه آجی چای تبریز از دید شهروندان تبریزی،اقتصاد کشاورزی.

3- 1391، برآورد ارزش خدمات غیر مصرفی زمینهای کشاورزی برای ساکنان مناطق شهری با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب،اقتصاد کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1391، ارزش كاهش آلودگي رودخانه آجي چاي تبريز از ديد شهروندان تبريزي،هشتمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران، شيراز،ايران.

2- 1394، ارزيابي اقتصادي گلخانه خيار در استان كردستان،همايش بين‏المللي پژوهش‏هاي كاربردي در كشاورزي، تهران،ايران.

3- 1394، ارزيابي خسارات زيست‏محيطي ساخت سدهاي بزرگ در ايران(مطالعه موردي:سد شهيد مدني نبريز)،كنگره بين‏المللي جامع محيط زيست ايران، تهران،ايران.

4- 1384، بررسي الگوي مصرف كالاهاي خوراكي در ايران با استفاده از آزمون جدايي پذيري،پنجمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران، زابل،ايران.

5- 1393، تغيير كاربري اراضي كشاورزي و خسارات اقتصادي و زيست محيطي،نهمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران، تهران،ايران.
پایان نامه ها (3)

1-نسيم لطفي، 1394، ارزيابي خسارات زيست‏محيطي ساخت سدهاي بزرگ در ايران(مطالعه موردي :سد شهيد مدني تبريز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سميرا اسمعيلي، 1393، تخصيص آب بين بخشهاي مختلف اقتصادي با تاكيد بر بخش كشاورزي: رويكرد جدول داده - ستانده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-فريد فرخاد نيا، 1393، الگوي بازاريابي و تجارت سيب درختي ايران با تاكيد بر استان آذربايجانشرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.