• نام و نام خانوادگی
  • رامین نجفی قراجه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
  • r.najafi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (48)
پروژه های تحقیقاتی (21)
پایان نامه ها (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رامین نجفی قراجه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1- "Growth and antioxidant status of broilers fed supplemental lysine and pyridoxine under high ambient temperature", Veterinary Research Forum, 2015.

2- "The effects of l-carnitine with animal fat on performance, carcasscharacteristics and some blood parameters of broiler chickens", Annals of Biological Research, 2012.

3- "The Effect of Dietary Supplementation of Organic Acids and Phytase on Performance and Intestinal Histomorphology of Broilers", Veterinary Research Forum, 1395.

4- "بررسی تاثیر استفاده از سرکه و آنزیم فیتاز بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی", نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی), 1394.

5- "مطالعه سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیرههای دارای مکمل اسیدهای آلی و آنزیم فیتاز", پژوهشهای تولیدات دامی, 1394.

6- "مطالعه اثر مکمل سازی اسید سیتریک و آنزیم فیتاز بر عملکرد، چربی خون، سیستم ایمنی و برخی ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی", نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران, 1393.

7- "مطالعه عملکرد ومتابولیتهای چربی خون جوجههای گوشتی تغذیه شده با مکمل اسیدهای آلی و", پژوهش های علوم دامی, 1393.

8- "اثرات برنامه های نوری بر سیستم ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی", پژوهش و سازندگی (مجله دامپزشکی), 1392, 5,26.

9- "تاثیر سطوح مختلف لیزین و پیریدوکسین بر عملکرد ، خصوصیات لاشه و برخی پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی", پژوهش های علوم دامی, 1392.

10- "تاثیر ال- کارنیتین و نوع چربی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی", تحقیقات تولیدات دامی, 1391.

11- "تأثیر جایگزینی آنتی بیوتیک محرک رشد با اسیدهای آلی بر تغییرات بافتی رودة کوچک، عملکرد و خصوصیات لاشة جوجه های گوشتی", پژوهش های علوم دامی, 1391.

12- "اثر استفاده توأم مولتی آنزیم و واکسن ضد کوکسیدیوز در آلودگی تجربی", دامپزشکی ایران, 1390.

13- "تاثیراستفاده توام پروبیوتیک و واکسن کوکسیدیوز بر آلودگی تجربی کوکسیدیایی در جوجه های گوشتی", مجله تحقیقات دامپزشکی, 1388.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (48)

1- "Comparative evaluation of a dexteran oligosaccharide prebiotic and an antibiotic growth promoter on broiler chickens performance", دومين كنگره بين المللي دامپزشكي طيور, 1388, تهران,ايران.

2- "Effect of butyric acid on the performance and serum lipids profile of broiler chickens", 3rd International Veterinary Poultry Congress, 1390, تهران,ايران.

3- "Effect of dietary avilamycin, acid butyric and nutracid focus as growth promoters on ileum morphology of", 3rd International Veterinary Poultry Congress, 1390, تهران,ايران.

4- "effect of different sources of oil on performance of broiler chickens", دومين كنگره بين المللي دامپزشكي طيور, 1388, تهران,ايران.

5- "Effect of fish oil on anticoccidial vaccine efficacy in experimental coccidiosis", دومين كنگره بين المللي دامپزشكي طيور, 1388, تهران,ايران.

6- "Effect of lighting programs on broiler chickens lymphoid organs in heat stress", 3rd International Veterinary Poultry Congress, 1390, تهران,ايران.

7- "Effect of lighting programs on humoral immune by heat stress in broiler chickens", 3rd International Veterinary Poultry Congress, 1390, تهران,ايران.

8- "Effect of tegacid supplementation on growth performance of broiler chicks", 3rd International Veterinary Poultry Congress, 1390, تهران,ايران.

9- "Investigation of supplementation of different levels of oils on performance and carcass characteristics of broiler chickens", دومين كنگره بين المللي دامپزشكي طيور, 1388, تهران,ايران.

10- "Study the combination effect of feed additives (Turbo tox) on performance of broiler chickens", دومين كنگره بين المللي دامپزشكي طيور, 1388, تهران,ايران.

11- "The effect of antibiotic and butyric acid on the performance of broiler chickens", 3rd International Veterinary Poultry Congress, 1390, تهران,ايران.

12- "The effect of antibiotic and organic Acid on the performance and immune system of broiler chickens", 3rd International Veterinary Poultry Congress, 1390, تهران,ايران.

13- "the effect of Bacillus Licheniformis and grape vinegar", International veterinary poultry congrews, 1394, تهران,ايران.

14- "The effect of Bacillus Licheniformis on growth performance and carcass characteristics of broiler chickens in heat stress", 5th international Veterinary poultry congress, 1394, تهران,ايران.

15- "The influence of dietary threonine on immune response of broiler chicks", 3rd International Veterinary Poultry Congress, 1390, تهران,ايران.

16- "اثرات افزودني هاي خوراكي آنتي بيوتيكي (آويلامايسين)و اسيد آلي (نوتراسيد فوكوس) بر روي عملكرد و برخي فاكتورهاي خوني جوجه هاي گوشتي", نخستين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور كشور, 1390, قم,ايران.

17- "اثرات پروبيوتيك باسيلوس لشني فرميس و سركه انگور بر پروفايل چربي و شاخص هاي ليپوپروتييني خون جوجه هاي گوشتي", سومين همايش ملي پروبيوتيك و غذاهاي سودمند, 1394, تهران,ايران.

18- "اثرات كاربرد گندم همراه با افزودن پروبيوآنزيم در جوجه هاي گوشتي", چهارمين كنگره علوم دامي ايران, 1389, كرج,ايران.

19- "اثرات نعناع خشك شده بر روي عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني 21 روزگي جوجه هاي گوشتي", دومين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور ايران, 1391, قم,ايران.

20- "ارزيابي تاثير سطوح مختلف سير و يا پياز تازه در دوره آغازين پرورش بر عملكرد و متابوليتهاي خوني جوجه هاي گوشتي", پنجمين كنگره علوم دامي ايران،, 1391, اصفهان,ايران.

21- "ارزيابي تاثير مكمل سازي سطوح مختلف سير و پياز تازه بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي", پنجمين كنگره علوم دامي ايران, 1391, اصفهان,ايران.

22- "بررسي اثر جو جوانه زده با مكمل آنزيمي بر روي عملكرد و وزن ارگانهاي سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي", ششمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1392, سنندج,ايران.

23- "بررسي اثرات استفاده از برخي از پسماندهاي كشاورزي و صنايع غذايي در تغذيه دام و طيور در جهت كاهش آلودگي محيط زيست", همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست ايران, 1392, همدان,ايران.

24- "بررسي اثرات آلودگي هاي ناشي از كشتارگاههاي دام و طيور بر سلامت انسان و محيط زيست و راهكارهاي كنترل آن", اولين همايش ملي برنامه ريزي حفاظت حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار, 1392, همدان,ايران.

25- "بررسي ارزش تغذيه اي ضايعات و محصولات فرعي خرما جهت استفاده بهينه در تغذيه دام، طيور و آبزيان", دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم, 1392, همدان,ايران.

26- "بررسي تاثير استفاده از انزيم در كاهش ميزان دفع ااسيست در آلودگي تجربي جوجه هاي گوشتي به كوكسيديوز", چهارمين سمپوزيوم ملي بهداشت و بيماري هاي طيور, 1387, شهركرد,ايران.

27- "بررسي تاثير استفاده از پروبيوتيك چند سويه اي (پروتكسين) و لينكومايسين در عملكرد جوجه هاي گوشتي", چهارمين كنگره علوم دامي ايران, 1389, كرج,ايران.

28- "بررسي تنوع زيستي و معرفي زيستگاه برخي از مهمترين گياهان دارويي بومي مناطق مديترانه اي در ايران", همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست ايران, 1392, همدان,ايران.

29- "بررسي خواص و اثرات استفاده از گياه دارويي سير(Allium Sativum) و اشكال مختلف آن در تغذيه طيور", اولين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار, 1392, همدان,ايران.

30- "بررسي شيوه هاي استفاده از كود و بستر طيور در جهت كاهش پيامدهاي زيست محيطي", اوليم همايش ملي برنامه ريزي حفاظت حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار, 1392, همدان,ايران.

31- "بهبود فاكتورهاي خوني جوجه هاي گوشتي از طريق مكمل سازي خوراك با سركه به جاي آنتي بيوتيك محرك رشد", پنجمين كنگره علوم دامي ايران, 1391, اصفهان,ايران.

32- "تاثير استفاده از پروبيوتيك چند سويه اي (پروتكسين) در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي بر مقدار متابوليتهاي سرم خون", نخستين كنفرانس علمي تخصصي صنعت طيور كشور, 1390, قم,ايران.

33- "تاثير استفاده از پروبيوتيك چند سويه اي (پروتكسين) در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي بر مورفولوژي روده كوچك (ايلئوم)", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور), 1390, سنندج,ايران.

34- "تاثير استفاده از توربوتوكس و آويلامايسين بر عملكرد جوجه هاي گوشتي", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور), 1390, سنندج,ايران.

35- "تاثير استفاده از سير تازه بر پروفايل چربي خون جوجه هاي گوشتي", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور), 1390, سنندج,ايران.

36- "تاثير برنامه هاي نوري مختلف بر تيتر آنتي بادي NDV و SRBC در جوجه هاي گوشتي", پنجمين كنگره علوم دامي ايران, 1391, اصفهان,ايران.

37- "تاثير برنامه هاي نوري مختلف بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت استرس سرمايي در هفته اول", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور), 1390, سنندج,ايران.

38- "تاثير تزريق داخل تخم مرغي ژل رويال بر ميزان جوجه درآوري و كيفيت جوجه هاي هچ شده", پنجمين كنگره علوم دامي ايران،, 1391, اصفهان,ايران.

39- "تاثير سركه در كارايي باكتري پديوكوكوس اسيدي لاكتيسي بر عملكرد و وزن اندام هاي لنفاوي جوجه هاي گوشتي", هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1393, سنندج,ايران.

40- "تاثير سطوح مختلف اسيد آمينه ترئونين بر عملكرد جوجه هاي گوشتي", اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي, 1390, زنجان,ايران.

41- "تأثير استفاده از سركه خام سيب در جيره غذايي بر روي عملكرد جوجه هاي گوشتي", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور), 1390, سنندج,ايران.

42- "مطالعه اثرات متقابل اسيد سيتريك و آنزيم فيتاز ميكروبي بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي", ششمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1392, سنندج,ايران.

43- "مطالعه تاثير استفاده از اسيد بوتيريك در مقايسه با آويلامايسين بر عملكرد جوجه هاي گوشتي", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور), 1390, سنندج,ايران.

44- "مطالعه تاثير استفاده از برنامه هاي نوري مختلف بر عملكرد جوجه هاي گوشتي", چهارمين كنگره علوم دامي ايران, 1389, كرج,ايران.

45- "مطالعه تاثير برنامه هاي نوري مختلف بر تيتر ايمنوگلوبولين تام پلاسماي جوجه هاي گوشتي", اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي, 1390, زنجان,ايران.

46- "مطالعه تاثير پروبيوانزيم و گريندازيم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي", چهارمين كنگره علوم دامي ايران, 1389, كرج,ايران.

47- "مطالعه مقايسه اي تاثير خيساندن جو ومكمل سازي آنزيم روي عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي", ششمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1392, سنندج,ايران.

48- "معرفي و بررسي اثرات درماني گياه دارويي آلوئه ورا(Aloe vera)", اولين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار, 1392, همدان,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (21)

1-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی بررسی کارآیی داروی اریترومایسین", موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع, 1388.

2-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی بررسی کارآیی داروی کلیستین", شرکت شیمی دارویی جامدات آفاق, 1389.

3-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی بررسی کارایی داروی داکسی سایکلین", شرکت شیمی دارویی جامدات آفاق, 1389.

4-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی بررسی کارایی داروی نئومایسین", شرکت شیمی دارویی جامدات آفاق, 1389.

5-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی پرمیکس لینکودان 8/8", شرکت شیمی دارویی جامدات آفاق, 1389.

6-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی داروی اورال تی اس", شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو, 1393.

7-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی داروی تیامولین هیدروژن فومارات", شرکت شیمی دارویی آفاق, 1392.

8-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی داروی سولفاکینوکسالین دیاوردین", رویان دارو, 1391.

9-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی داروی فلومکوئین 20", رویان دارو, 1391.

10-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی داروی لینکو40", شرکت داروسازی کیمیافام, 1392.

11-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "آزمایش فارمی مطالعه مقایسه ای کارایی داروی برونکومکس (برم هگزین 10%) با داروی مشابه در بهبود مشکلات تنفسی طیور گوشتی", شرکت داروسازی کیمیافام, 1392.

12-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "بررسی اثربخشی ترکیب منتول - هگزین در بهبود مشکلات تنفسی و کاهش واکنشهای پس از واکسیناسیون در جوجه های گوشتی به روش مزرعه ای", دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد, 1390.

13-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "بررسی صحرایی کارایی داکسی سایکلین 10 در درمان عفونتهای تنفسی باکتریایی جوجه های گوشتی", شرکت شیمی دارویی آفاق, 1392.

14-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "بررسی مزرعه ای اثربخشی کلیستین سولفات 2 میلیون واحد در درمان بیماریهای باکتریایی جوجه های گوشتی", مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی, 1390.

15-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "مطالعه اثربخشی داکسی سایکلین 50 در درمان عفونتهای باکتریایی جوجه های گوشتی به روش مزرعه ای", دانشگاه سمنان, 1392.

16-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "مطالعه اثربخشی فسفومایسین کلسیم در درمان بیماری کلی باسیلوز در جوجه های گوشتی", شرکت شیمی دارویی آفاق, 1392.

17-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "مطالعه صحرایی اثربخشی پودر محلول در آب لینکومایسین در درمان عفونتهای روده ای جوجه های گوشتی", موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, 1386.

18-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "مطالعه صحرایی اثربخشی فسفومکس 25 در درمان عفونتهای باکتریایی جوجه های گوشتی", شرکت شیمی دارویی آفاق, 1393.

19-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "مطالعه مقایسه ای کارایی باستراسین در کنترل و درمان عفونتهای روده ای طیور", شرکت شیمی دارویی آفاق, 1393.

20-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "مطالعه مقایسه ای کارایی تایلوزین فسفات 10در درمان عفونتهای باکتریایی جوجه های گوشتی", شرکت شیمی دارویی آفاق, 1393.

21-رامین نجفی قراجه,رامین نجفی, "مطالعه کارایی پودر محلول در آب کلیستین سولفات سه میلیون واحد در کنترل عفونتهای باکتریایی جوجه های گوشتی به روش صحرایی", دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی, 1390.
پایان نامه ها (18)

1-ميرمحمدعلي سيدرضايي, "بررسي اثرات پروبيوتيكي باسيلوس لشني فرميس بر عملكرد، سيستم ايمني، پروفايل چربي خون و خصوصيات لاشه در جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-نويد اصغريان, "بررسي تأثير اسانس نعناع و اكاليپتوس و يك داروي گياهي تجاري بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي تحت شرايط تنش گرمايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-مينا موذن, "ارزيابي كارايي باسيلوس لشني فرميس و سركه طبيعي در شرايط تنش گرمايي و عدم تعادل نسبت كلسيم به فسفر بر عملكرد و برخي پارامترهاي خوني و استخواني جوجه¬هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-سعيد حسين زاده, "تاثيرمكمل سازي پودر فلفل قرمز تند گونه كپسايكوم برعملكرد ، خصوصيات لاشه و پرو فايل چربي خون در جوجه¬هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-نسيبه محمد باقري, "مطالعه اثرات متقابل اسيدهاي آلي و آنزيم فيتاز بر عملكرد، برخي خصوصيات لاشه، خاكستر درشت ني و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-حميد حسيني فهرجي, "مقايسه تأثير برنامه هاي نوري مختلف بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-يونس رستمي, "اثرات نعناع خشك شده بر روي عملكرد، پروفايل چربي خون و خصوصيات لاشه جوجه هاي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-سميه اميني, "مقايسه اثرات روشهاي فرآوري(جوانه زدن و خيساندن) دانه جو با مكمل سازي آنزيم بر مورفولوژي روده و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-شيوا پاكدل, "بررسي اثرات روشهاي فرآوري(جوانه زدن و خيساندن) دانه جو و مكمل سازي آنزيمي بر روي عملكرد ، خاكستر استخوان و برخي متابوليتهاي خوني در جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-حسام الدين سيد رحماني, "بررسي تاثير پودر مرزه كوهي بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه¬هاي گوشتي تحت تنش گرمايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-رامين احمر قوشچي, "اثر مكمل سازي سطوح مختلف ترئونين بر عملكرد و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-گل پسند محمدي, "بررسي استفاده از سركه خام سيب در جيره غذايي بر عملكرد و فاكتورهاي خوني جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-علي اصغر شعباني فتح, "مطالعه تاثير تركيبات آلي با هدف جايگزيني با آنتي بيوتيك محرك رشد بر روي عملكرد و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-صفر شيردل, "بررسي اثر افزودني هاي غذايي مختلف بر مورفولوژي روده، سيستم ايمني و عملكرد جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-امين عادلي, "تاثير تزريق داخل تخم مرغي ژل رويال بر جوجه درآوري، كيفيت جوجه يكروزه، ظرفيت كل آنتي اكسيداني و ليپوپروتئين هاي خون.", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-معصومه مردعلي, "مطالعه تاثير چند تركيب تجاري اسيدهاي آلي بر روي عملكرد، فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-فرهاد اكبرنژاد نشلي, "تاثير مكمل سازي سير و پياز تازه برعملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-فرزانه خاكپور ايراني, "بررسي اثرات سطوح مختلف ليزين و پيريدوكسين بر عملكرد،خصوصيات لاشه و وضعيت آنتي اكسيداني بدن جوجه هاي گوشتي تحت استرس گرمايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.