• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم عزیزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
  • e.azizi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم عزیزی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-ابراهیم عزیزی, "قضاوت زنان از دیدگاه فریقین", فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین, 1392, 3,1.
کتاب های چاپ شده (1)

1-ابراهیم عزیزی, "درس هایی از تاریخ صدر اسلام", 1394.