• نام و نام خانوادگی
  • فروغ محترمی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
  • f.mohtarami@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فروغ محترمی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-فروغ محترمی و محسن اسمعیلی, "Effect of Aloe Vera powder to Increase the quality and shelf life of bread", European journal of scientific research, 2013.

2-فروغ محترمی محسن اسمعیلی, "Review of Bread staling process and ways to coping with it", European journal of scientific research, 2013.

3-Forogh Mohtarami, Mohammad Reza Shojaee Rad, Raheleh Mohtarami, "Investigating technological aspects used in active juice packing", Advances in Environmental Biology, 2013.

4-فروغ محترمی, "بهبود خواص فیزیکی و رئولوژیکی خمیر نان با استفاده از دو آنزیم ترانس گلوتامیناز و آسپاراژیناز و پودر آب پنیر و اینولین", نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 1393.

5-فروغ محترمی و محسن اسمعیلی, "تاثیر پیش عمل آوری انگور بر همدمای رطوبتی", نشریه پژوهش های صنایع غذایی, 1392.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- "ایجاد و توسعه غذاهای عملگرا", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سوادکوه,ایران.

2- "آسپاراژیناز راهکاری جدید در کاهش میزان آکریل آمید", . کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی, 1391, تهران,ایران.

3- "آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی در صنایع پختی", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سوادکوه,ایران.

4- "بررسی اثر افزایش پودر آلوئه ورا در کیفیت و مدت ماندگاری و ارزیابی نان لواش", .بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

5- "بررسی تاثیر پیش عمل آوری انگور بر روی همدماهای رطوبت", . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1386, ارومیه,ایران.

6- "بسته بندی غذایی آنتی میکروبی", ملی بهداشت و ایمنی غذا, 1391, شیراز,ایران.

7- "بسته بندی فعال زیستی: دستاوردی جدید برای تولید غذاهای سالم تر از طریق مواد زیستی", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سوادکوه,ایران.

8- "پرو و پری بیوتیک ها در مواد غذایی عملگرا", نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران, 1389, تهران,ایران.

9- "پری بیوتیک ها در مواد غذایی", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سوادکوه,ایران.

10- "پودر ماست: مروری بر تکنولوژی فرآوری، نگهداری و موارد مصرف", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سوادکوه,ایران.

11- "تاثیر عمل آوری و دما بر منحنی های ایزوترمی کشمش بیدانه.", همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا, 1391, شیراز,ایران.

12- "تولید و بسته بندی محصولات پختی با استفاده از تکنولوژی اتمسفر تغییر یافته", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سوادکوه,ایران.

13- "راهکارهایی برای آلیاژها و فلزات در تماس با غذا", . کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی, 1391, تهران,ایران.

14- "کاربرد فرآیند فشار بالا در محصولات لبنی", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سوادکوه,ایران.

15- "مروری بر روند بیاتی نان و راهکارهای مقابله با آن", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

16- "مهم ترین شاخص های کیفی در بهینه سازی فرآیند خشک کردن میوه و نگهداری محصول", .کنفرانس ملی غذای عملگر, 1385, تهران,ایران.