• نام و نام خانوادگی
  • فروغ محترمی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
  • f.mohtarami@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فروغ محترمی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-فروغ محترمی و محسن اسمعیلی, 2013, Effect of Aloe Vera powder to Increase the quality and shelf life of bread,European journal of scientific research.

2-فروغ محترمی محسن اسمعیلی, 2013, Review of Bread staling process and ways to coping with it,European journal of scientific research.

3-Forogh Mohtarami, Mohammad Reza Shojaee Rad, Raheleh Mohtarami, 2013, Investigating technological aspects used in active juice packing,Advances in Environmental Biology.

4-فروغ محترمی، 1393، بهبود خواص فیزیکی و رئولوژیکی خمیر نان با استفاده از دو آنزیم ترانس گلوتامیناز و آسپاراژیناز و پودر آب پنیر و اینولین،نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.

5-فروغ محترمی و محسن اسمعیلی، 1392، تاثیر پیش عمل آوری انگور بر همدمای رطوبتی،نشریه پژوهش های صنایع غذایی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- 1391، ایجاد و توسعه غذاهای عملگرا،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

2- 1391، آسپاراژیناز راهکاری جدید در کاهش میزان آکریل آمید،. کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

3- 1391، آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی در صنایع پختی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

4- 1390، بررسی اثر افزایش پودر آلوئه ورا در کیفیت و مدت ماندگاری و ارزیابی نان لواش،.بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

5- 1386، بررسی تاثیر پیش عمل آوری انگور بر روی همدماهای رطوبت،. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، ارومیه،ایران.

6- 1391، بسته بندی غذایی آنتی میکروبی،ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

7- 1391، بسته بندی فعال زیستی: دستاوردی جدید برای تولید غذاهای سالم تر از طریق مواد زیستی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

8- 1389، پرو و پری بیوتیک ها در مواد غذایی عملگرا،نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

9- 1391، پری بیوتیک ها در مواد غذایی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

10- 1391، پودر ماست: مروری بر تکنولوژی فرآوری، نگهداری و موارد مصرف،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

11- 1391، تاثیر عمل آوری و دما بر منحنی های ایزوترمی کشمش بیدانه.،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

12- 1391، تولید و بسته بندی محصولات پختی با استفاده از تکنولوژی اتمسفر تغییر یافته،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

13- 1391، راهکارهایی برای آلیاژها و فلزات در تماس با غذا،. کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

14- 1391، کاربرد فرآیند فشار بالا در محصولات لبنی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

15- 1390، مروری بر روند بیاتی نان و راهکارهای مقابله با آن،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

16- 1385، مهم ترین شاخص های کیفی در بهینه سازی فرآیند خشک کردن میوه و نگهداری محصول،.کنفرانس ملی غذای عملگر، تهران،ایران.