• نام و نام خانوادگی
  • فروغ محترمی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (6)
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (11)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فروغ محترمی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (6)

1-PhD., 2009-2014, FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY,URMIA UNIVERSITY, URMIA, WEST AZARBAIJAN, IRAN.

2-M.S, 2005-2007, FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY,URMIA UNIVERSITY, URMIA, WEST AZARBAIJAN, IRAN.

3-B.S, 2002-2005, FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY,URMIA UNIVERSITY, URMIA, WEST AZARBAIJAN, IRAN.

4-دکتری تخصصی، 1388-1393، علوم و صنایع غذایی،دانشگاه ارومیه.

5-کارشناسی ارشد، 1384-1386، علوم و صنایع غذایی،دانشگاه ارومیه.

6-کارشناسی، 1380-1384، علوم و صنایع غذایی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (14)

1-7. Nooraddini، M.، Esmaiili، M.، Mohtarami، F، 2018، Development and characterization of edible films based on eggplant flour and corn starch،International journal of biological macromolecules.

2-Mohtarami.F، 2018، Effect of Carrot Pomace Powder and Dushab (Traditional Grape Juice Concentrate) on the Physical and Sensory Properties of Cakes: A Combined Mixtures Design Approach.،Journal of current nutrition and food science.

3-Emami, N., Dehghan, P., Mohtarami, F., Ostadrahimi, A., & Azizi, M. H, 2018, Physicochemical, Textural, and Sensory Evaluation of Reduced Fat Gluten-Free Biscuit Prepared with Inulin and Resistant Dextrin Prebiotic,Journal of Agricultural Science and Technology.

4-Ghasemi, F., Pirsa, S., Alizadeh, M., & Mohtarami, F, 2018, Extraction and determination of volatile organic acid concentration in pomegranate, sour cherry, and red grape juices by PPy-Ag nanocomposite fiber for authentication.,Separation Science and Technology.

5-نلما آقازاده،محسن اسمعیلی، فروغ محترمی، 1397، مطالعه هم¬دماهای رطوبتی پالپ انگور (واریته سیاه سردشت). مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی،مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی.

6-رقیه اشرفی، هاله همتی، احسان مقدس کیا، فروغ محترمی، پذیرش شده، بررسی ویژگی های عملکردی ، مکانیکی و ساختاری فیلم سدیم کازینات با استفاده از نانو رس و اسانس خوشاریزه،مجله علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.

7-مهسا نورالدینی، محسن اسمعیلی، فروغ محترمی، پذیرش شده، بررسی خواص فیزیکی فیلم‌های خوراکی بر پایه نشاسته ذرت و پودر بادمجان حاوی اسانس پونه کوهی،مجله پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز.

8-سهیلا اکبرلو، محمد علیزاده، سجاد پیرسا، فروغ محترمی، 1397، درون پوشانی روغن هسته انار به وسیله حامل‌های مختلف و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن،مجله تربیت مدرس.

9-فروغ محترمی، دریا قلی پور، رقیه اشرفی، 1397، امکان سنجی تولید کیک اسفنجی غنی شده و کم کالری با پوره اسفناج،مجله تربیت مدرس.

10-Mohtarami, F., Esmaeili, M, 2013, Effect of Aloe Vera powder to Increase the quality and shelf life of bread,European journal of scientific research.

11-Mohtarami.F., Esmaeili, M, 2013, Review of Bread staling process and ways to coping with it,European journal of scientific research.

12-Forogh Mohtarami, Mohammad Reza Shojaee Rad, Raheleh Mohtarami, 2013, Investigating technological aspects used in active juice packing,Advances in Environmental Biology.

13-فروغ محترمی، محسن اسمعیلی، محمد علیزاده، 1393، بهبود خواص فیزیکی و رئولوژیکی خمیر نان با استفاده از دو آنزیم ترانس گلوتامیناز و آسپاراژیناز و پودر آب پنیر و اینولین،نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.

14-فروغ محترمی و محسن اسمعیلی، 1392، تاثیر پیش عمل آوری انگور بر همدمای رطوبتی،نشریه پژوهش های صنایع غذایی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)

1-انیس طالبی، فروغ محترمی، سجاد پیرسا، 1396، استفاده از پودر تفاله هویج در نان فاقد گلوتن،پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی.

2-پگاه بنایی کیا، فروغ محترمی، 1396، اثر آرد تریتیکاله و بتاگلوکان بر ویژگی های نان،پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی.

3-مهسا عباسپور، فروغ محترمی، محسن اسمعیلی، مروری بر اهمیت فیلم ها و پوشش های خوراکی در نگهداری مواد غذایی،پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی.

4-رقیه اشرفی، فروغ محترمی, 2017, Using of vegetable oil sources Musilage in the preparation of o/w emulsions,The 25th Iranian seminar of organic chemistry.

5-رقیه اشرفی، فروغ محترمی، 2017، Investigation of pretreatments effects on the yield and quality of sunflower and rapeseed oils،The 25th Iranian seminar of organic chemistry.

6-پریزاد توتونچی جواد حصاری فروغ محترمی، 1394، امکان¬سنجی تولید آب انگور قرمز ارگانیک پروبیوتیکی با لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاکتوباسیلوس کازئی در در حالت کپسوله شده و آزاد،دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی.

7-مهسا نورالدینی، محسن اسمعیلی، فروغ محترمی، 1397، مروری بر فیلم‌های خوراکی: روش‌های تولید و منابع تشکیل‌دهنده،پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فن اوری های بومی ایران.

8-فروغ محترمی، جواد الماسی، اکرم لوینی، روح الله موسوی، 1397، Evaluation of physicochemical specifications and nutritional composition of salvia leriifolia seed and its effect on athlete’s athletic performance of s،Second international and 25th Iranian congress on food science and technology.

9-Forogh Mohtarami, Sajad Pirsa, Akram Lavini, 1397, Review on the effect of some alternatives of gluten on physicochemical and rheological features in flour and bread formulation,Second international and 25th Iranian congress on food science and technology.

10-صونا دودانگه و فروغ محترمی، 1396، نان های فاقد گلوتن و بهبود خواص آنها با هیدروکلوئیدها،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی.

11-صونا دودانگه و فروغ محترمی، 1396، آنتی اکسیدان ها،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی.

12-مهسا نورالدینی، محسن اسمعیلی، فروغ محترمی، 1396، مروری بر فیلمهای خوراکی بر پایه نشاسته،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی.

13-فروغ محترمی، رقیه اشرفی، 1396، بررسی امکان کاربرد نانوذرات در ارتقای قابلیت بیوپلیمرها در بسته بندی مواد غذایی،چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی.

14-فروغ محترمی، رقیه اشرفی، 1396، ایزوترم های جذب و دفع رطوبتی در مواد غذایی،چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی.

15-محمدرضا مظهری، فروغ محترمی، صابر امیری، 1396، بهینه سازی فرمولاسیون نان های فاقد گلوتن،چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی.

16-رقیه اشرفی، لیلا روفه گری، فروغ محترمی، 1396، راهبردهای مداخله ای در برابر سو تغذیه ناشی از کمبود ریزمغذی اسید فولیک،کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه.

17-رقیه اشرفی، لیلا روفه گری، فروغ محترمی، 1396، نقش غنی سازی با آهن در بهبود سلامت زنان جامعه،کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه.

18-فریبا قاسمی، محمد علیزاده، سجاد پیرسا، فروغ محترمی، 1395، استخراج و تعیین غلظت اسیدهای آلی فرار در برخی آبمیوه هاتوسط فیبر پلی پیرول-نقره برای تعیین اصالت،دومین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی.

19-Nina Emami. Parvin Dehghan ،Alireza Ostad rahimi Forogh Mohtarami، 1395، Novel and Efficient Techniques for the Detection of gluten traces in complex food matrices،اولین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

20-Nina Emami ، Forogh Mohtarami ، Parvin Dehghan Zeynabrahimzadeh Sani، 1395، Effects of Thermal treatment on functional properties of flour and gluten free baking products،اولین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

21- 1391، ایجاد و توسعه غذاهای عملگرا،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

22- 1391، آسپاراژیناز راهکاری جدید در کاهش میزان آکریل آمید،. کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

23- 1391، آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی در صنایع پختی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

24- 1390، بررسی اثر افزایش پودر آلوئه ورا در کیفیت و مدت ماندگاری و ارزیابی نان لواش،.بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

25- 1386، بررسی تاثیر پیش عمل آوری انگور بر روی همدماهای رطوبت،. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، ارومیه،ایران.

26- 1391، بسته بندی غذایی آنتی میکروبی،ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

27- 1391، بسته بندی فعال زیستی: دستاوردی جدید برای تولید غذاهای سالم تر از طریق مواد زیستی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

28- 1389، پرو و پری بیوتیک ها در مواد غذایی عملگرا،نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

29- 1391، پری بیوتیک ها در مواد غذایی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

30- 1391، پودر ماست: مروری بر تکنولوژی فرآوری، نگهداری و موارد مصرف،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

31- 1391، تاثیر عمل آوری و دما بر منحنی های ایزوترمی کشمش بیدانه.،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

32- 1391، تولید و بسته بندی محصولات پختی با استفاده از تکنولوژی اتمسفر تغییر یافته،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

33- 1391، راهکارهایی برای آلیاژها و فلزات در تماس با غذا،. کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

34- 1391، کاربرد فرآیند فشار بالا در محصولات لبنی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سوادکوه،ایران.

35- 1390، مروری بر روند بیاتی نان و راهکارهای مقابله با آن،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

36- 1385، مهم ترین شاخص های کیفی در بهینه سازی فرآیند خشک کردن میوه و نگهداری محصول،.کنفرانس ملی غذای عملگر، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-نرجس نادعلی، رقیه اشرفی، فروغ محترمی، محمدیار حسینی، 1397، دانستنی های مهم در علوم و صنایع غذایی،گردآوری.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-فروغ محترمی، 1396، تاثیر دوشاب به عنوان جایگزین شکر و پودر تفاله هویج بر ویژگی¬های فیزیکی، بافتی و حسی کیک ،طرح نوع دوم دانشگاهی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-نینا امامی، پروین دهقان، فروغ محترمی، 1397، تولید بیسکویت بدون گلوتن با پری بیونیک های اینولین و دکسترین مقاوم،ایران.
پایان نامه ها (10)

1-.

2-مریم گلشنی، 1397، تأثیر گلیسرول و ژلاتین برروی خواص فیزیکی¬و مکا¬نیکی فیلم خوراکی بر پایه آرد بلوط.

3-مهسا نورالدینی چمان، 1397، بررسی خواص فیزیکوشیمیایی فیلم‌های خوراکی تهیه شده بر پایه نشاسته،پودر بادمجان و اسانس پونه کوهی(MenthalongifoliaL.).

4-سپیده باقری، 1397، غنی سازی آب انبه با کورکومین به روش انکپسولاسیون با پکتین و کازئین.

5-پریسا یعقوب پور، 1397، انکپسولاسیون کورکومین به وسیله¬ی پکتین و آب پنیر به منظور غنی سازی آب سیب.

6-سارا قادری، 1396، بررسی اثر آرد تریتیکاله و بتاگلوکان بر ویژگی-های فیزیکوشیمیایی، بافتی وحسی کیک..

7-مهسا عباسپور، 1396، مدلسازی و ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی مخلوط عسل، فیبر جوی دوسر و روغن سویای هیدروژنه به عنوات پوشش محافظ رطوبت برای محصولات قنادی.

8-سهیلا اکبرلو، 1396، کاربرد روغن هسته انار انکپسوله شده در آب انار.

9- 1395، استخراج اسيد هاي آلي فرار در آب انار، آب آلبالو و آب انگور قرمز با فيبر نانوکامپوزيت براي تعيين اصالت.

10-نلما آقازاده، 1395، مدل¬سازی هم¬دماهای رطوبت در هسته، پوست و پالپ انگور (رقم سیاه سردشت).
دروس تدریس شده (11)

1-مهندسی فرآیندهای زیستی، دکتری تخصصی،از 1397.

2-مدل سازی مقدماتی، کارشناسی ارشد،از 1397.

3-کاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی، کارشناسی ارشد،از 1397.

4-پدیده های انتقال، کارشناسی ارشد،از 1394 تا کنون.

5-اصول مهندسی صنایع غذایی 2، کارشناسی،از 1395 تا کنون.

6-تکنولوزی قند (عملی و تئوری)، کارشناسی،از 1395 تا کنون.

7-اصول مهندسی صنایع غذایی1، کارشناسی،از 1395 تا کنون.

8-صنایع غذایی2، کارشناسی رشته مهندسی ماشین آلات صنایع غذایی،از 1395 تا کنون.

9-صنایع غذایی 1، کارشناسی رشته مهندسی ماشین آلات صنایع غذایی،از 1394 تاکنون.

10-تکنولوژی غلات (تئوری و عملی)، کارشناسی،1390 تا کنون.

11-تجزیه مواد غذایی (تئوری و عملی)، کارشناسی،از 1393 تاکنون.
جوایز و افتخارات (1)

1-.