• نام و نام خانوادگی
  • آرش محبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
  • a.mohebbi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آرش محبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-آرش محبی, "On the modeling of convective heat transfer coefficient of hydrogen fueled diesel engine asaffected by combustion parameters using a coupled numerical-artificial neural network approach", i n t e rna t i onal journal o f hydrogen energy, 2015.

2-آرش محبی, "A numerical investigation on the wall heat flux in a DI diesel engine fueled with n-heptane using a coupled CFD and ANN approach", fuel, 2014.

3-آرش محبی, "Exhaust emissions prognostication for DI diesel group-hole injectors", fuel, 2014.

4-آرش محبی, "Investigating the effect of combustion properties on the accumulated heat release of DI engines at rated EGR levels using the ANN approach", fuel, 2014.

5-آرش محبی, "NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF EGR DISTRIBUTION IN A DI", Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, 2013.

6-آرش محبی, "Experimental investigation of performance and emission characteristics of DI diesel engine fueled with polymer waste dissolved in biodiesel-blended diesel fuel", Energy, 2012.

7-آرش محبی, "Use of waste cooking oil biodiesel in a tractor DI diesel engine", Journal of Food, Agriculture and Environment, 2012.

8-آرش محبی, "Performance Evaluation and Emissions improving ofTurbocharged DI Diesel Engine with Exhaust GasRecirculation (EGR)", International Journal of Automotive Engineering, 2012.

9- "بررسی تجربی تاثیر محل های مختلف ورود سیال EGR بر روی عملکرد و آلایندگی موتورهای SI کاربراتوری", مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز, 1383.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- "Expermental Investigation of Effect of Different Locations of Cold EGR Fluid on Performance and Pollutant in Carbureted SI Engines", 13th International THeRMO Conference, 2003.

2- "بررسی اثر تعداد عبور چرخ بر نیروی کششی و تراکم خاک", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

3- "بررسی بادبردگی ذرات سم در سمپاش مزرعهای بومدار با استفاده از فنآوری پردازش تصویر", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

4- "بررسی پدیده تاخیر در اشتعال در موتورهای دیزلی", دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی, 1384.

5- "بررسی تاثیر زمانبندی پاشش سوخت و بازخورانی گازهای اگزوز ) EGR ( بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل پرخوران شده", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

6- "بررسی تاثیر همزمان EGR و بیودیزل بر روی آلاینده های موتور دیزل", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

7- "بررسی تأثیر جهت باد بر روی اندازه و بادبردگی ذرات سم", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

8- "بررسی عوامل ارتفاع بوم، فشار پاشش و نوع نازل بر روی بادبردگی ذرات سم", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

9- "تزریق مستقیم بنزین(GDI) تکنولوژی آینده موتورهای اشتعال جرقه ای (SI)", اولین کنفرانس اکوانرژی ایران, 1383.

10- "تئوری کاربرد پیلهای سوختی(Fuel cell) به عنوان منبع جدید انرژی برای خودروها", اولین کنفرانس اکوانرژی ایران, 1383.

11- "تئوری کاربرد موتورهای دیزلی در اتومبیلهای سواری پیشرفته", اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی, 1382.

12- "تئوری کاربرد واکنشگرهای گرمایی و کاتالیزوری برای کاهش آلایندگی موتورهای دیزلی", دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی, 1384.

13- "طراحی و امکانسنجی ساخت سامانه اندازهگیری کشش وانتقال وزن در تراکتورها", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

14- "طراحی و ساخت دینامومتر جریان ادی برای آزمون توان و گشتاور در موتورها", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

15- "موتورهای هوای فشرده", پنجمین همایش موتورهای درونسو, 1386.
کتاب های چاپ شده (4)

1-آرش محبی, "اصول موتورهای پیشرفته دیزل", 1388, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تجدید چاپ.

2-آرش محبی, "تکنولوژی موتور و تراکتور", 1385, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تجدید چاپ.

3- "کتاب اصول موتورهای اشتعال جرقه ای", 1384.

4- "کتاب اصول موتورهای پیشرفته دیزلی", 1383.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-آرش محبی, - 2.پرویز احمدی مقدم 40% - 3.سیدکاظم شهیدی 20%, "بررسی تأثیر رطوبت خاک، دفعات عبور و سرعت پیشروی بر مقدار فشردگی خاک و بوکسوات تراکتور مرسوم منطقه", دانشگاه ارومیه, 1388.
پایان نامه ها (6)

1-اردلان غلامعلي زاده, "طراحي و ساخت دينامومتر براي موتورهاي احتراق داخلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-فرانك محرمي, "تاثير پارامترهاي مختلف EGR در كاهش آلاينده ?NO?_x موتور ديزل تزريق مستقيم با مخلوط¬هاي مختلف سوخت بيوديزل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-محمدرضا قاسمي شايان, "بهينه سازي منيفولد هواي موتور ديزل تراكتور 4،248 تراكتور ITM 475 -شركت موتورسازان تبريز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-نيما باهمت, "مطالعه ديناميكي فرايند هم زني در راكتور STR توليد بيوديزل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-فرشته رنجبرنژاد, "بررسي عوامل فشار پاشش و ارتفاع نازل در بادبردگي ذرات سم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-آسو پريخاني, "بررسي اثر پارامترهاي مختلف EGR در كاهش آلاينده NOx موتور ديزل تزريق مستقيم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.