• نام و نام خانوادگی
  • رحمان فرخی تیمورلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (16)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رحمان فرخی تیمورلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1388، مهندسی ماشینهای کشاورزی،دانشگاه هوکایدو ژاپن.

2-کارشناسی ارشد، 1379، مهندسی ماشینهای کشاورزی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1374، مهندسی ماشینهای کشاورزی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (12)

1-Hassan Poorvousooghi Gargari، Rahman Farrokhi Teimourlou، Morteza Valizadeh، 2019، SPRAY DROPLET CHARACTERIZATION USING A PIEZOELECTRIC SENSOR THROUGH CLASSIFICATION BASED ON MACHINE LEARNING،INMATEH، Vol. 59، No. 3.

2-اشکان زارعی، رحمان فرخی تیمورلو، لیلا ندرلو، سید محمد حسن کماریزاده اصل، 1396، بررسی و مدلسازی تغییرات بازده حجمی نقاله‏های مارپیچی در دورها و شیب های مختلف به کمک ANFISو روش‏های آماری،نشریه ماشینهای کشاورزی، جلد 7، شماره 1. ص 246-234.

3-Farhadi R.، Farrokhi Teimourlou R.، Abbasalizadeh M.، 2016، CFD SIMULATION OF DIFFERENT WATER TANK SHAPES ON TEMPERATURE DISTRIBUTION UNIFORMITY،INMATEH، VOL 50، No 3.

4-نايب عبدالرحمانی رزكه ، رحمان فرخی تيمورلو، 1394، تعيين شاخص‌هاي خاك و اندازه‌گيري بيلان آبي جهت برنامه‌ريزي يك مركز كنترل هوشمند آبياري ،مهندسی بيوسيستم ايران،، دورة 46 ، شمارة 4، زمستان، ص 433-425.

5-Rahman Farrokhi Teimourlou، Hamid Taghavifar، 2015، Determination of the super-elliptic shape of tire-soil contact area using image processing method،Agronomical Research in Moldavia ، No. 2 (162).

6- 2011, Recognition and localization of ripen tomato based on machine vision,Australian journal of crop science.

7-مرتضی جعفرلو، رحمان فرخی تیمورلو، 1394، برآورد حجم سیب و تورفتگیهای آن، به کمک پردازش تصویر و شبکه ی عصبی،نشریه ماشینهای کشاورزی.

8- 2015, Determination of the super-elliptic shape of tire-soil contact area using image processing method,Cercet?ri Agronomice în Moldova.

9-محمدرضا لاریجانی، رحمان فرخی تیمورلو، 1390، ارزیابی تکنیک پردازش تصویر در تخمین ازت و عملکرد گیاه برنج و مقایسه آن با روش های متعارف،نشریه ماشین های کشاورزی.

10-رحمان فرخی تیمورلو، 1393، برآورد دقیق حجم سیب به کمک پردازش تصویر و شبکه ی عصبی،نشریه ماشین های کشاورزی.

11- 2011, A machine vision system for the real time harvesting of ripe tomato,Journal of agricultural machinery science.

12- 2010, A segmentation algorithm for the automatic recognition of tomato at harvest,Journal of Food, Agriculture and Environment.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1-محسن بهپور، 1398، مروری بر کاربرد طیف سنجی UV در ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی،دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

2-نگار آفاقی، 2016، مروری بر نمونه کاربردهای plc در مکانیزه کردن صنعت کشاورزی و صنایع غذایی،دهمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.

3- 1394، فناوری شبکه حسگرهای بیسیم راهکاری برای توسعه کشاورزی دقیق،چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

4- 1394، کاربرد فناوری نرخ متغیر در مدیریت خاص مکانی محصول زراعی،چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

5- 1393، اندازه گیری خصوصیات خاک و تعیین رطوبت مناسب برای رشد گیاه،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

6- 1393، ارزیابی دقت سنسور رطوبتسنج در نشان دادن سطوح رطوبتی مطلوب رشد بهینه گیاه،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

7- 1392، کالیبراسیون یک رطوبت‌سنج خاک ارزان‌قیمت جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای،هشتمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، مشهد،ایران.

8- 1392، طراحی و ساخت ماشین جوی کن و کودپاش دامی مخصوص محصولات جالیزی،ششمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

9- 1391، طبقه بندی ارقام مختلف بادام به روش صوتی و شبکه عصبی مصنوعی،هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز،ایران.

10- 1391، بررسی اثر سرعت چرخشی و فواصل مختلف نقاله مارپیچی از ناودانی بر صدمات مکانیکی دانه گندم طی انتقال در حالت افقی،هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز،ایران.

11- 1391، طراحی مدل تعیین حجم تورفتگیهای سیب برای برآورد حجم دقیق آن با ماشین بینایی، شبکه عصبی و مدل رگرسیونی،هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز،ایران.

12- 1391، تعیین حجم سیب به کمک پردازش تصویر و شبکه ی عصبی،هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز،ایران.

13- 1390، بررسی میزان آلودگی نیتراتی زیست محیطی در اثر آبشویی نیتروژن از مزارع برنج،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

14- 1390، تعیین ازت گیاه برنج بر اساس مدل پردازش تصویر در شرایط مزرعه ای،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

15- 1389، بررسی تکنولوژی ماشین بینایی در تعیین نیتروژن گیاه برنج،اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، اهواز،ایران.

16- 1389، بررسی انرژی مصرفی در فرایند خشک نمودن ذرت جهت بهینه سازی خشک کن ها،اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، اهواز،ایران.

17- 1389، استفاده از انرژی لازم سست کردن پروفایل خاک برای مقایسه عملکرد وسایل خاکورزی،ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1396، تریلر (پی نورد )5 تنی متعادل (دو محوره) مدل TRT5 ،ارتیاط با صنعت.

2- 1395، سمپاش توربولاینر باغی 1000 ليتري كششي مدلKobra M19،ارتباط با صنعت.

3- 1394، کنترل هوشمند و خودکار مصرف آب در سیستم‌های آبیاری قطره ای ،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (16)

1-حسن پوروثوقی گرگری، 1398، ارایه یک سامانه الکترونیکی برای بررسی ویژگی‌های قطرات افشانه هنگام نشست روی سطوح گیاهی، استاد راهنما.

2-فاروق فتاحی نرگی ، 1397، کاربرد ماشین بینایی و شبکه ی عصبی در تخمین پارامترهای چرخدنده، استاد راهنما.

3-حبیب محمدی نقده، 1396، بررسی ارگونومیک پدال تراکتورهای مرسوم در ایران از نظر نیروی وارده از طرف اپراتور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

4-روح‌الله فرهادی، 1396، ضدعفونی آب با استفاده از انرژی خورشیدی"، پایان‌نامه دکتری، استاد راهنما.

5-سجاد قادری، 1395، طبقه¬بندی گندم بر اساس درصد ناخالصی "، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

6-ناصر ترخانی، 1395، کنترل خودکارآبیاری قطره¬ای بر پایه دمای پوشش سبز گیاه"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

7-فراز سعیدی فرد، 1395، شبیه‌سازی هلیس انتقال شلتوک و تخمین توان موردنیاز در مقایسه با نتایج آزمون‌های تجربی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

8-نايب عبدالرحماني، 1394، كنترل هوشمند مصرف آب در سيستم هاي آبياري قطره اي، پایان نامه كارشناسي ارشد.

9-جعفر نعمتي، 1393، طراحي و ساخت دستگاه سنجش گرانروي روغن (ويسكومتر)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-بهنام سارنگي، 1392، طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين جوي‌كن و كودپاش دامي مخصوص محصولات جاليزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-اشكان زارعي، 1391، بررسي عوامل موثر بر عملكرد نقاله هاي مارپيچي در انتقال گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مرتضي جعفرلو، 1391، تعيين حجم سيب با پردازش تصوير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سعيد علياري، 1390، طراحي و ساخت روبات براي اندازه‌گيري شاخص مخروطي خاك و ارائه يك مدل سه بعدي تقريبي از نمودار آن براي كل مزرعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-رسول مولودپوري، 1389، تاثير تغييرات دما و سرعت هوا بر فرايند خشك شدن ذرت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-محمدرضا لاريجاني، 1389، طراحي الگوريتم تخمين ازت گياه برنج بر پايه پردازش تصوير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ارمان عارفي، 1389، سيستم ماشين بينايي تشخيص گوجه فرنگي براي استفاده در ماشين هاي برداشت اتوماتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (7)

1-کشاورزی دقیق، دکتری.

2-پردازش تصویر، کارشناسی ارشد.

3-سیستمهای اندازه گیری پیشرفته، کارشناسی ارشد.

4-محاسبات عددی، کارشناسی.

5-برنامه نویسی رایانه، کارشناسی.

6-سیستمهای اندازه گیری و کنترل، کارشناسی.

7-مبانی مهندسی برق، کارشناسی.