• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا فرخزاد نانساء
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • a.farokhzad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا فرخزاد نانساء
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- 1392, Effect of Alovera gel on quality attributes and storage life of fresh cut Nectarian cv. Red Gold,دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

2- 1392, High frequency in vitro direct shoot regeneration from axillary nodal and shhot tips explants of clary sage ( Salvia sclarea L.),دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, تهران,ایران.

3- 1391، اثر تیمار پس از برداشت نیتریک اکسید به عنوان ترکیب سالم بر ماندگاری میوه سیب رقم رد دلیشز،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

4- 1391، اثر زنیا و متازنیا بر انگور ماده فیزیولوژیک قزل اوزوم ارومیه،اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

5- 1394، اثرات غلطتهای مختلف بور بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی انگور رقم بیدانه سفید،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

6- 1391، استفاده از اسید سیتریک و اسید سالسیلیک به عنوان ترکسیبا سالم در پس از برداشت میوه گلابی رقم سردرود،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

7- 1393، بررسی برخی خصوصیات کیفی و محتوای آنتی اکسیدانی ارقام مختلف سیب در استان آذربایجان غربی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

8- 1393، بررسی روند تغییرات برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم بیدانه سفید در طی انبارداری،سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

9- 1391، پاسخ دو رقم زیتون ( ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی، کرمان،ایران.

10- 1393، تاثیر اسید سالسیلیک بر کیفیت و ماندگاری میوه شلیل رقم ردگلد،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

11- 1393، تاثیر اسید سالسیلیک در القای مقاومت به سرمازدگی میوه شلیل رقم رد گلد،سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، اصفهان،ایران.

12- 1391، تاثیر بسته بندی نانو نقره بر ماندگاری و خواص کیفی میوه تازه بریده شلیل رقم?رد گلد?،اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز،ایران.

13- 1391، تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی زیتون رقم میشن،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

14- 1391، تاثیر تیمارهای پس از برداشت اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات کیفی میوه گلابی رقم سردرود در طی انبارداری،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

15- 1393، تاثیر زمان برداشت بر محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی انگور رقم بیدانه سفید،سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

16- 1394، تاثیر سیلیکات پتاسیم بر شاخص کلروفیل و فعالیت آنزیمی انگور رقم بیدانه سفید تحت شرایط سمیت بور،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

17- 1391، تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا به عنوان ترکیبات سالم و غیر شیمیایی روی خواص کیفی انگور رقم قزل اوزوم،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

18- 1391، تاثیر کاربرد پس از برداشت تیمار گرمایی بر ماندگاری و خواص کیفی میوه زردآلو رقم عسگرآباد،اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت، شیراز،ایران.

19- 1393، مقایسه اثر تیمار اسانس آویشن با آنتی باکتری دی هیدرواسترپتومایسین بر روی افزایش عمر گلجای گل ژربرا،اولین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور، شهر قدس،ایران.

20- 1391، نکروز ساقه خوشه انگور،اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-دکتر رسول جلیلی مرندی، 1391، فیزیولوژی بعد از برداشت.
پایان نامه ها (4)

1-ساوه واعظي، 1392، تاثير كاربرد ژل آلوئه ورا، بسته بندي نانو نقره و نانو كامپوزيت نقره و سليكا بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه تازه بريده شليل رقم ردگلد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-عهديه خالدي، 1392، تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي حبه پنج رقم انگور استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-راحله جمي، 1393، تاثير كابرد پس از برداشت كربنات كلسيم و نانو كلسيم بر برخي خصوصيات كيفي و ماندگاري سيب تازه بريده رقم گلدن دليشز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فاطمه پيله، 1393، تاثير زمان برداشت بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و ماندگاري انگور رقم بيدانه سفيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.