• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا فرخزاد نانساء
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • a.farokhzad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا فرخزاد نانساء
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- "Effect of Alovera gel on quality attributes and storage life of fresh cut Nectarian cv. Red Gold", دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, 1392, تهران,ایران.

2- "High frequency in vitro direct shoot regeneration from axillary nodal and shhot tips explants of clary sage ( Salvia sclarea L.)", دومین کنگره ملی گیاهان دارویی, 1392, تهران,ایران.

3- "اثر تیمار پس از برداشت نیتریک اکسید به عنوان ترکیب سالم بر ماندگاری میوه سیب رقم رد دلیشز", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

4- "اثر زنیا و متازنیا بر انگور ماده فیزیولوژیک قزل اوزوم ارومیه", اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش, 1391, ملایر,ایران.

5- "اثرات غلطتهای مختلف بور بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی انگور رقم بیدانه سفید", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

6- "استفاده از اسید سیتریک و اسید سالسیلیک به عنوان ترکسیبا سالم در پس از برداشت میوه گلابی رقم سردرود", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

7- "بررسی برخی خصوصیات کیفی و محتوای آنتی اکسیدانی ارقام مختلف سیب در استان آذربایجان غربی", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

8- "بررسی روند تغییرات برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم بیدانه سفید در طی انبارداری", سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1393, اردبیل,ایران.

9- "پاسخ دو رقم زیتون ( ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی, 1391, کرمان,ایران.

10- "تاثیر اسید سالسیلیک بر کیفیت و ماندگاری میوه شلیل رقم ردگلد", سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, 1393, اصفهان,ایران.

11- "تاثیر اسید سالسیلیک در القای مقاومت به سرمازدگی میوه شلیل رقم رد گلد", سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, 1393, اصفهان,ایران.

12- "تاثیر بسته بندی نانو نقره بر ماندگاری و خواص کیفی میوه تازه بریده شلیل رقم?رد گلد?", اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت, 1391, شیراز,ایران.

13- "تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی زیتون رقم میشن", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

14- "تاثیر تیمارهای پس از برداشت اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات کیفی میوه گلابی رقم سردرود در طی انبارداری", هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

15- "تاثیر زمان برداشت بر محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی انگور رقم بیدانه سفید", سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1393, اردبیل,ایران.

16- "تاثیر سیلیکات پتاسیم بر شاخص کلروفیل و فعالیت آنزیمی انگور رقم بیدانه سفید تحت شرایط سمیت بور", هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

17- "تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا به عنوان ترکیبات سالم و غیر شیمیایی روی خواص کیفی انگور رقم قزل اوزوم", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

18- "تاثیر کاربرد پس از برداشت تیمار گرمایی بر ماندگاری و خواص کیفی میوه زردآلو رقم عسگرآباد", اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت, 1391, شیراز,ایران.

19- "مقایسه اثر تیمار اسانس آویشن با آنتی باکتری دی هیدرواسترپتومایسین بر روی افزایش عمر گلجای گل ژربرا", اولین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور, 1393, شهر قدس,ایران.

20- "نکروز ساقه خوشه انگور", اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش, 1391, ملایر,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-دکتر رسول جلیلی مرندی, "فیزیولوژی بعد از برداشت", 1391.
پایان نامه ها (4)

1-ساوه واعظي, "تاثير كاربرد ژل آلوئه ورا، بسته بندي نانو نقره و نانو كامپوزيت نقره و سليكا بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه تازه بريده شليل رقم ردگلد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

2-عهديه خالدي, "تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي حبه پنج رقم انگور استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

3-راحله جمي, "تاثير كابرد پس از برداشت كربنات كلسيم و نانو كلسيم بر برخي خصوصيات كيفي و ماندگاري سيب تازه بريده رقم گلدن دليشز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-فاطمه پيله, "تاثير زمان برداشت بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و ماندگاري انگور رقم بيدانه سفيد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.