• نام و نام خانوادگی
  • مختار غفاری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
  • m.ghaffari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مختار غفاری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-مختار غفاری, "Estimation of genetic parameters and genetic trends for biometric traits in Moghani sheep breed", Small Ruminant Research, 2016.

2-مختار غفاری, "مقایسه اثر سطوح مختلف پودر مرزه با آنتی بیوتیک لینکومایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پروفایل چربی خون در جوجه های گوشتی", پژوهش نامه علوم طیور, 1395.

3-مختار غفاری, "ارزیابی شاخص های تولید مثلی در برنامه های متفاوت سیدر گذاری و تزریق eCG در بزهای مهابادی در خارج از فصل تولید مثلی", مجله دامپزشکی ایران, 1393, 10,1.

4-مختار غفاری, "مطالعه چند شکلی در ناحیه پروموتور ژن پروتئین شوک حرارتی( Hsp70) و ارتباط آن با صفت نرخ باروری در گاوهای هلشتاین و سرابی", مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 1392.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- "برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات بیومتریک و ارتباط آنها با وزن یک سالگی در گوسفند نژاد مغانی", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

2- "برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارکانیگ و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

3- "بررسی چند شکلی موجود در ژن کاپاکازئین (CASK)در گوسفند ماکویی با استفاده از روش PCR-SSCP", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارکانیگ و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

4- "بررسی چندشکلی آللی ژن MHC-DRB3 در گاومیشهای آذربایجان¬غربی با استفاده از روش PCR-SSCP", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

5- "بررسی عوامل موثر بر صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارکانیگ و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

6- "تاثیر سطوح مختلف پودر مرزه بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی", چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارکانیگ و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

7- "روند همخونی و اثر آن بر صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان اصفهان", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

8- "شناسایی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی در ژن ATP1A1 و ارتباط آن با صفت نرخ باوری در گاوهای سرابی با استفاده از روش PCR-SSCP", ششمین کنگره علوم دامی ایران, 1393, تبریز,ایران.

9- "مطالعه تاثیر تنش گرمایی بر روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران", چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران, 1392, تهران,ایران.

10- "مطالعه تاثیر تنش گرمایی بر نرخ باروری در گاوهای هلشتاین ایران (Effect of heat stress on conception rate in Iranian Holstein’s dairy cattle)", ششمین کنگره علوم دامی ایران, 1393, تبریز,ایران.

11- "مطالعه چند شکلی در ژن ATP1A1 و ارتباط آن با صفت نرخ باروری در گاوهای هلشتاین", چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران, 1392, تهران,ایران.
پایان نامه ها (3)

1-شيوا عراقي, "برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد ونسبت كليبر در گوسفندان مغاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-سميه بخشعلي زاده بادكي, "برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات بيومتريك در گوسفند نژاد مغاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-حسين پورملك نقده, "تاثير سطوح مختلف پودر مرزه بر عملكرد، خصوصيات لاشه، پروفايل چربي خون و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.