• نام و نام خانوادگی
  • عبداله طلوعی آذر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • a.toloeiazar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پایان نامه ها (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عبداله طلوعی آذر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پایان نامه ها (18)

1-عباس اكبري, "بررسي ضرب المثل هاي كليله و دمنه و مرزبان نامه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-منصور اسدي, "بررسي سيماي بزرگان انقلاب اسلامي در شعر انقلاب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-مرتضي مظلومي وند, "سبك شناسي متون ديني دوره صفويه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-سهيلا آلبوكردي, "نقش باورهاي ديني در داستان هاي كودكانه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-ريحانه وجداني, "اعتقاد به منجي در اشعار تيموريان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-اكرم اسكندري, "شرح ديوان نظامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-ياسين اسمعلي, "سبك شناسي آثار فارسي امام محمد غزالي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-مريم خطاوي, "بررسي داستانگونگي در اشعار سهراب سپهري و حميد مصدق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-ناهيد جهانسري, "پيوندهاي فكري مثنوي معنوي با گلشن راز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

10-مينا محرمي, "علي نامه ها در ادب فارسي تا پايان قرن هشتم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-طاهر لاو‍‍‍زه, "سير تطور نثر موزون در ادبيات فارسي از آغاز تا قرن دهم هجري قمري", پایان نامه دكترا, 1391, استاد مشاوره.

12-شيرين فريد فر, "مفاهيم زمان در ديوان شمس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

13-مريم علي مرادي, "ريا ومقابله با در ديوان حافظ واسرالتوحيد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

14-عليرضا اشتك, "اشارات تاريخي درباره مغول در كتاب هاي نشر دانش قرن هفتم وهشتم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-معصومه احمدي, "تحليل عاطفي وبررسي همسويي آن با صور خيال در اشعار قيصر امين پور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-حسن مهري آلالان, "تاثير پذيري احمد شاملو از متون منثور و منظوم ادب پارسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-جبرئيل صفايي مقدم, "جلوه هاي ادبيات مغانه در اشعار اخوان ثالث", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-مهري صفاجو, "سيماي معشوق در اشعار استاد شهريار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.