• نام و نام خانوادگی
  • ابوالفضل علی رضالو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • a.alirezalu@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (2)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابوالفضل علی رضالو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "کارشناسی: مهندسی علوم باغبانی: دانشگاه ارومیه (1385-1381)".

2- "کارشناسی ارشد: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای: دانشگاه تربیت مدرس تهران (1388-1386)".

3- "دکتری تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای: دانشگاه تربیت مدرس تهران (1394-1389) ".

4- "فرصت مطالعاتی (2014-2013): Plant DNA Sequencing for Phylogenetic Analyses، دانشگاه فدریکو دوم ناپولی ایتالیا".
مقالات ژورنال (4)

1-قادر قاسمی، محمد فتاحی، ابوالفضل علیرضالو, "ارزیابی تنوع برخی از شاخصهای فیتوشیمیایی عصاره گل در جمیعتهای خودروی گیاه دارویی Rheum ribes L. در ایران", فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي, 1395, 16 (4): 49-61.

2-S Pahlavan, M Ayyari, A Alirezalu, MS Tousi, H Ansari, H Baharvand, "Effects of Crataegus pentagyna on cardiomyocytes (CMs) differentiated from CPVT1 patient-derived induced pluripotent stem cells (iPSCs)", Planta Medica, 2016.

3-Alirezalu A., "Evaluation of chemical constitute, fatty acids and antioxidant activity of the fruit and seed of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) grown wild in Iran", Natural Product Research, 2016, 3,30.

4-ابوالفضل علی رضالو, "شناسایی و ارزیابی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی تعدادی از گونه های ولیک (Crataegus spp) در ایران", فن آوری تولیدات گیاهی, 1394, 7,15.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "اندازه گیری ترکیبات فلاونوئیدی اندام های مختلف گیاه دارویی Crataegus atrosanguinea با استفاده از روش HPLC", نهمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1394, اهواز,ایران.

2- "فیلوژنی مولکولی گونه های مختلف گیاه دارویی ولیک (Crataegus spp.) در ایران بر اساس توالی های هسته ای nrDNA ITS", نهمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1394, اهواز,ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-Azadmard-Damirchi, S., Fathi Achachlouei, B., Alirezalu, K., Alirezalu, A., Hesari, J., and Emami, Sh, "Physiological and Medicinal Properties of Castor Oil", Book Chapter, 2012, Vol. 33. Studium Press LLC, U.S.A. pp. 323-337..

2-ابوالفضل علی رضالو، زین العابدین طهماسبی، سعید حضرتی, "تولید و فرآوری گیاه دارویی آلوئه ورا (صبرزرد)", 1394, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
دروس تدریس شده (9)

1-گیاهان دارویی, "کارشناسی ارشد".

2-هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی, "کارشناسی ارشد".

3-روش تحقیق, "کارشناسی ارشد".

4-سمینار, "کارشناسی ارشد".

5-عملیات کشاورزی, "کارشناسی".

6-پروژه, "کارشناسی".

7-باغبانی عمومی, "کارشناسی".

8-ژنتیک, "کارشناسی".

9-اکولوژی, "کارشناسی".