• نام و نام خانوادگی
  • یونس علی علی جو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
  • y.alijoo@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یونس علی علی جو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- "اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

2- "اثرات سطوح متفاوت انرژی برمیزان تولید شیر و برخی فراسنجه های خونی در بزهای بومی آذربایجان غربی", ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان, 1392, سنندج,ایران.

3- "بررسی اثرات پری بیوتیک تجاری در جیره های برپایه یونجه و سیلاژ ذرت بر مصرف روزانه خوراک و اسیدیته و پروتوزوای شکمبه در بزهای بومی بومی آذربایجان غربی", همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1392, ساری,ایران.

4- "تاثیر اسانس مرزنجوش بر مصرف خوراک و برخی فرآسنجه های خونی گوسفندان قزل", دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور, 1392, کرمان,ایران.

5- "تاثیر روغن اسانسی آویشن ) L . Thymus vulgaris ( برگوارش پذیری مواد غذایی در گوسفندان تغذیه شده", ششمین کنگره علوم دامی ایران, 1393, تبریز,ایران.

6- "تاثیر سطوح مختلف اسانس نعناع فلفلی بر مصرف خوراک و برخی فرآسنجه های خونی", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

7- "تاثیر سطوح مختلف کود مرغی بر عملکرد بره های نژاد قزل", استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان, 1391, تبریز,ایران.

8- "تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

9- "تاثیرسطوح مختلف اسانس مرزه برعملکرد و برخی ازفرآسنجه های خونی بزغاله های", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

10- "تأثیر اسانس رزماری بر تولید اسیدهای چرب فرار کل در شکمبه و فرآسنجههای خونی گوسفندان قزل", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

11- "تأثیر اسانس زنیان بر مصرف ماده خشک، pH و پروتوزوآی شکمبه ی بسهای نژاد مهابادی در اوایل شیر دهی", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

12- "مایع شکمبه و برخی از فرآسنجه های خونی pH بررسی تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر", ششمین کنگره علوم دامی ایران, 1393, تبریز,ایران.

13- "مصرف خوراک، تغییرات وزن بدن و برخی ( Carum copticum) بررسی تاثیر اسانس زنیان", ششمین کنگره علوم دامی ایران, 1394, تبریز,ایران.
پایان نامه ها (5)

1-امير طلاتپه, "اثرات اسانس مرزه بر تخمير شكمبه و عملكرد در بزغاله هاي بومي آذربايجان غربي (مهابادي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

2-مجتبي ايماني حسنلويي, "اثرات سطوح مختلف انرژي بر عملكرد رشد و فاكتورهاي خوني بزهاي بومي آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

3-الهام خليل نژاد مهيني, "اثرات اسانس گياهي مرزنجوش بر تخمير شكمبه اي، قابليت هضم مواد مغذي و متابوليت هاي خوني در گوسفند نر قزل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-حسين رستم زاده, "بررسي تاثير اسانس زنيان بر روي توليد و تركيب شير، مصرف خوراك، قابليت هضم و برخي فرآسنجه هاي خوني بزهاي نژاد مهابادي در دوره انتقالي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

5-بهنام صحرايي, "بررسي تاثير روغن اسانسي آويشن در جيره هاي با سطوح مختلف كنسانتره بر مصرف خوراك، قابليت هضم، فرآسنجه هاي تخميري شكمبه و برخي فرآسنجه هاي خوني در گوسفند نژاد قزل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.