بیوگرافی کوتاه           

فاروق شریفیان متولد سال 1362 شهرستان پیرانشهر بوده و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهرستان گذرانده است. در سال 1380 وارد دانشگاه ارومیه شده و در گروه ماشین­های کشاورزی دوره­ های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را فارغ التحصیل گشته است. ایشان متأهل و صاحب یک فرزند هستند. از سال 1392 تا کنون در دانشگاه ارومیه به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار است و زمینه­ های تحقیقاتی مورد علاقه وی تکنولوژی خشک کردن، فراوری­ های حرارتی در مهندسی پس از برداشت و انرژی­ های تجدید پذیر در بیوسیستم می ­باشد.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (31)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (16)
دروس تدریس شده (16)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • فاروق شریفیان
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 
        بیوگرافی کوتاه

فاروق شریفیان متولد سال 1362 شهرستان پیرانشهر بوده و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهرستان گذرانده است. در سال 1380 وارد دانشگاه ارومیه شده و در گروه ماشین­های کشاورزی دوره­ های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را فارغ التحصیل گشته است. ایشان متأهل و صاحب یک فرزند هستند. از سال 1392 تا کنون در دانشگاه ارومیه به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار است و زمینه­ های تحقیقاتی مورد علاقه وی تکنولوژی خشک کردن، فراوری­ های حرارتی در مهندسی پس از برداشت و انرژی­ های تجدید پذیر در بیوسیستم می ­باشد.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دیپلم ریاضی و فیزیک، 1380،دبیرستان شهید صدوقی شهرستان پیرانشهر.

2-کارشناسی، 1384-1380، مهندسی ماشین های کشاورزی،دانشگاه ارومیه.

3-کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه، 1386-1384، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تعیین خصوصیات مکانیکی پوسته گردو و طراحی دستگاه گردوشکن (اساتيد راهنما: مرحوم دکتر علاءالدین رحمانی دیدار - دکتر محمدعلی حداد درفشی) .

4-دکتری، مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه، 1391-1386، عنوان رساله دکتری: مدل سازی و بهینه سازی فرایند خشک کردن انجیر با استفاده از خشک کن مایکروویو (اساتید راهنما: دکتر اسعد مدرس مطلق – دکتر سید محمد حسن کماریزاده اصل، استاد مشاور: دکتر علی محمد نیکبخت).
مقالات ژورنال (22)

1-Zahra Rostami Gharkhloo، Faroogh Sharifian، Amir Rahimi and Abolfazl Akhoundzadeh Yamchi، 2021، Influence of high wave sound pretreatment on drying quality parameters of echinacea root with infrared drying ،Journal of the science of food and agriculture، https://doi.org/10.1002/jsfa.11557.

2-Behzad Abdzadeh، Adel Hosainpour، Samad Jafarmadar and Faroogh Sharifian، 2021، Thermo-entropic evaluation of the effect of air injection into horizontal helical tube،Journal of Energy Storage، https://doi.org/10.1016/j.est.2021.102542.

3-Edris Rahmati, Faroogh Sharifian and Mohammad Fattahi, 2020, Process optimization of spray-dried Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) extract powder ,Food Science & Nutrition, https://doi.org/10.1002/fsn3.1949.

4-Mohammad Ahmand, Faroogh Sharifian, Ali Mohammad Nikbakht, Vahid Rostampour, Edris Rahmati, 2020, Thermodynamic Analysis of Flat Plate Solar Collector Simulator and Optimization of Process Variables,Iranian Journal of Biosystem Engineering, https://dx.doi.org/10.22059/ijbse.2019.287200.665210.

5-Saeedeh Babazadeh, Parviz Ahmadi Moghaddam, Arash Sabatyan, Faroogh Sharifian, 2020, Comparison of the Laser Backscattering and Digital Imaging Techniques on Detection of α-Solanine in Potatoes ,Journal of Agricultural Machinery, https://dx.doi.org/10.22067/jam.v10i1.79800.

6-Navid Pourvosoghi, Ali M. Nikbakht, Faroogh Sharifian, Ramin Najafi, 2018, Numerical Analyses Of Air Velocity And Temperature Distribution In Poultry House Using Computational Fluid Dynamics,INMATEH - Agricultural Engineering, https://inmateh.eu/volumes/old-volume/volume-56-no-3-2018.

7-Amin Omari, Nasser Behroozi-Khazaei and Faroogh Sharifian, 2018, Drying kinetic and artificial neural network modeling of mushroom drying process in microwave-hot air dryer ,Journal of Food Process Engineering, https://doi.org/10.1111/jfpe.12849.

8-Amin Hazervazifeh, Ali M. Nikbakht, Parviz A. Moghaddam, Faroogh Sharifian, 2017, Energy economy and kinetic investigation of sugar cube dehydration using microwave supplemented with thermal imaging,Journal of Food Processing and Preservation, https://doi.org/10.1111/jfpp.13504.

9-Amin Hazervazifeh, Ali M. Nikbakht, Parviz A. Moghaddam, Faroogh Sharifian, 2017, Microwave Dehydration Of Sugar Cube: Thermophysical Investigation And Finite Element Solution,INMATEH - Agricultural Engineering, https://inmateh.eu/volumes/old-volume/volume-53-no-3-2017.

10-Saeedeh Babazadeh, Parviz Ahmadi Moghaddam, Arash Sabatyan, Faroogh Sharifian, 2016, Classification of potato tubers based on solanine toxicant using laser - induced light backscattering imaging,Computers and Electronics in Agriculture, https://doi.org/10.1016/j.compag.2016.09.009.

11-Faroogh Sharifian, Ali M. Nikbakht, Arman Arefi, and Asad Modarres Motlagh, 2015, Experimental Assessment of Energy and Mass Transfer in Microwave Drying of Fig Fruit ,Journal of Agricultural Science and Technology, https://jast.modares.ac.ir/article-23-11695-en.html.

12-Faroogh Sharifian, Asad Modarres-Motlagh, Mohammad Hasan Komarizade, and Ali M. Nikbakht, 2013, Colour Change Analysis of Fig Fruit during Microwave Drying,International journal of food engineering, https://doi.org/10.1515/ijfe-2012-0211.

13-Faroogh Sharifian, Asad Modarres Motlagh and Ali M. Nikbakht, 2012, Pulsed Microwave Drying Kinetics of Fig Fruit (Ficus carica L.),Australian Journal of Crop Science, http://www.cropj.com/october2012.html.

14-Amin Hazevazife, Parviz Ahmadi Moghadam, A. Mohammad Nikbakht, Faroogh Sharifian, 2012, Designing, manufacturing and evaluating microwave –hot air combination drier,Life Science Journal.

15-Faroogh Sharifian and Mohammad Ali Haddad Derafshi , 2008, Mechanical Behavior of Walnut under Cracking Conditions,Journal of Applied Sciences.

16-حسین مشکوة، فاروق شریفیان، عادل حسین پور و علی محمد نیکبخت، 1399، ارزیابی خواص فیزیکی پودر عصاره اسطوخودوس (Lavandula stricta Del.) در خشک‌کن پاششی،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، https://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2020.127895.2646.

17-راهب فروتن بیگباغلو، فاروق شریفیان و علی حسن پور، 1399، بررسی امکان استفاده از پلاریزاسیون جریان الکتریکی مستقیم در کیفیت سنجی شیر،نشریه علوم و صنایع غذایی ایران، https://fsct.modares.ac.ir/article-7-35321-fa.html.

18-ادریس رحمتی، فاروق شریفیان، محمد فتاحی و غلامحسن نجفی، 1399، بهینه سازی خشک کردن‌ پاششی ‌عصاره گیاه بادرشبو با ‌استفاده از ‌روش‌ سطح ‌پاسخ ‌و ‌تاپسیس،نشریه ماشین های کشاورزی، https://dx.doi.org/10.22067/jam.v10i2.78344.

19-فرزانه جنت دوست، پرویز احمدی مقدم و فاروق شریفیان، 1398، طبقه بندی کیوی با استفاده از تکنیک ضربه- آکوستیک و شبکه عصبی مصنوعی،نشریه ماشین های کشاورزی، https://dx.doi.org/10.22067/jam.v9i2.71198.

20-ادریس رحمتی، فاروق شریفیان و محمد فتاحی، 1397، بررسی تأثیر روشهاي مختلف خشک کردن و ترکیبهاي افزودنی بر روي خواص فیزیکی و شیمیایی عصاره گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)،نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، https://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2018.115678.2150.

21-امین عمری، ناصر بهروزي خزاعی و فاروق شریفیان، 1397، ارزیابی پارامترهاي کیفی و راندمان خشک کردن قارچ دکمه اي در خشک کن هیبریدي مایکروویو ـ جریان هواي گرم،نشریه پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی ، https://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2018.07.17.727.

22-فاروق شریفیان و محمد کاوه، 1394، مطالعه سینتیک خشک کردن ذرت به روش جریان هوای گرم،علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی، http://msam.urmia.ac.ir/article_20118.html.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (31)

1-Saeedeh Babazadeh, Parviz Ahmadi Moghaddam, Arash Sabatyan and Faroogh Sharifian, 2018, Sorting of Potato Tubers Based on A-Solanine Toxicant By Single Layer Perceptron Neural Networks,International Agricultural Science Congress .

2-Saeedeh Babazadeh, Parviz Ahmadi Moghaddam, Arash Sabatyan and Faroogh Sharifian, 2018, Quality Inspection of Potatoes by Laser Light Backscattering Imaging and Validating the Technique with HPLC,International Agricultural Science Congress.

3-Sarkis Azizian, Sarhad Azizian and Faroogh Sharifian , 2016, CMOS Bulk Controlled Programmable Neuron for Artificial Neural Networks ,1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering.

4-Saeedeh Babazadeh, Parviz Ahmadi Moghaddam, Arash Sabatyan, Faroogh Sharifian, 2015, Diagnosis of solanine toxicant in potato tubers using laser reflectance processing and digital camera methods ,13th Iranian International Congress Of Toxicology.

5-Faroogh Sharifian, Allaeddin Rahmani Didar, Mohammadali Haddad Derafshi, 2008, Design of a Walnut Cracking Machine Based on Acquired Mechanical Properties,10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture.

6-سودابه فتاحی و فاروق شریفیان ، 1400، مروری بر بکارگیری فناوری مایکروویو در خشک کردن فرآورده های کشاورزی و پروتئینی ،سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران (مکانیک بیوسیستم 1400).

7-زهرا جعفری، فاروق شریفیان و رسول معروفی آذر، 1400، مروری برروش های مختلف برداشت انرژی جهت تأمین توان ادوات الکترونیکی کم مصرف،سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران (مکانیک بیوسیستم 1400).

8-زهرا رستمی قرخلو، فاروق شریفیان، امیر رحیمی و ابوالفضل آخوندزاده یامچی، 1398، مدلسازی خشک شدن ریشه اکیناسه با استفاده از خشک کن مادون قرمز،دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران.

9-حسین مشکوة، فاروق شریفیان، عادل حسین پور و علی محمد نیکبخت، 1398، بررسی راندمان عملکردی خشک کن پاششی در تولید عصاره پودری گیاه دارویی اسطوخودوس ،اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر.

10-بنگین وحدت نیا، فاروق شریفیان و نایب عبدالرحمانی رزکه، 1398، ساخت و ارزیابی سیستم اندازه گیری تلفات آبی در آبپاش آبیاری فضای سبز،دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران.

11-مهدی خاتمی مرند، علی حسن پور و فاروق شریفیان، 1398، طراحی و ساخت دستگاه پرس قرص گیاهان دارویی،اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر.

12-ابوالفضل آخوندزاده، هوشنگ محبوب ینگجه و فاروق شریفیان، 1397، مدلسازی خشک شدن پسته با استفاده از پیش تیمار امواج فراصوت،یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران.

13-محمد آهمند، فاروق شریفیان، علی محمد نیکبخت و وحید رستم پور، 1396، آنالیز اگزرژی شبیه ساز کلکتور صفحه تخت خورشیدی،اولین همایش ملی صنایع فراوری محصولات کشاورزی.

14-میروفا آخونی پورحسینی، علی محمد نیکبخت، فاروق شریفیان و عادل رضوانی، 1395، شبيه سازي توزيع مسير جريان و دما در گلخانه هاي کلاسيک (مرسوم) با استفاده از ديناميک سياالت محاسباتي،دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران.

15-بهزاد خواجوی، فاروق شریفیان و علی محمد نیکبخت، 1395، مطالعه توزیع مسیر جریان و دما در گلخانه های بیضوی طولی با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی،دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران.

16-ادریس رحمتی، فاروق شریفیان و محمد فتاحی، 1395، مروری بر روش ها و کاربردهای فرایند خشک کردن با اسپری،دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران.

17-نوید پوروثوقی، علی محمد نیکبخت، فاروق شریفیان، رامین نجفی و فرهاد صادق مغانلو، 1395، آنالیز سیاالتی و ترمودینامیکی در سیستم تهویه تونلی مرغداریها به روش دینامیک سیاالت محاسباتی،دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران.

18-سعیده بابازاده، پرویز احمدی مقدم، آرش ثباتیان و فاروق شریفیان، 1394، تشخیص سمّ سوالنین موجود در غدد سیب زمینی با استفاده از روش پردازش بازتابندگی نور لیزر،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی.

19-فاروق شریفیان، محمد کاوه و رضا امیری چایجان، 1394، پیش بینی برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه بنه پس از خشک کردن با خشک کن ترکیبی فروسرخ- حرارتی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون.

20-فرزانه جنت دوست، فاروق شریفیان و پرویز احمدی مقدم، 1394، بررسی تغییرات خواص کیفی میوه کیوی در اثر زمان و اندازه نمونه،سومین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران.

21-سعیده بابازاده، پرویز احمدی مقدم، آرش ثباتیان و فاروق شریفیان، 1394، تشخیص سمّ سولانین موجود در غدد سیب زمینی با استفاده از روش پردازش بازتابندگی نور لیزر و دوربین دیجیتال،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون.

22-محمد کاوه، فاروق شریفیان و رضا امیری چایجان، 1394، مطالعه خصوصیات خشک شدن بادمجان با استفاده از خشک کن ترکیبی مایکروویو - جریان هوای گرم،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون.

23-صدف محبی، پرویز احمدی مقدم و فاروق شریفیان، 1394، مقایسه تغییرات آسکوربیک اسید در فرایند خشک کردن گوجه فرنگی به روشهای جریان هوای گرم، مایکروویو و ترکیبی،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون.

24-صدف محبی، فاروق شریفیان و پرویز احمدی مقدم، 1393، ارزیابی تغیییرات رنگ گوجه فرنگی در فرایند خشک کردن،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی.

25-محمد کاوه، فاروق شریفیان و رضا امیری چایجان، 1393، پیش بینی ویژگیهای خشک کردن انار به کمک شبکه های عصبی مصنوعی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی.

26-صدف محبی، فاروق شریفیان و پرویز احمدی مقدم، 1393، ارزیابی خصوصیات خشک شدن گوجه فرنگی به روشهای جریان هوای گرم و مایکروویو،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی.

27-محمد کاوه، رضا امیری چایجان و فاروق شریفیان، 1393، مطالعه خصوصیات خشک شدن آلبالو با استفاده از خشک کن مادون قرمز- جابجایی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی.

28-فاروق شریفیان، آرمان عارفی، اسعد مدرس مطلق و علی محمد نیکبخت، 1392، مطالعه سینتیک خشک شدن میوه انجیر با جریان پالسی مایکروویو،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی.

29-فاروق شریفیان، اسعد مدرس مطلق و ناصر بهروزی خزاعی، 1390، مایکروویو و استفاده از آن در فرایند خشک کردن محصولات کشاورزی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور).

30-فاروق شریفیان، علاءالدین رحمانی دیدار و محمدعلی حداد درفشی، 1387، تعیین برخی از خصوصیات مکانیکی پوسته گردو،پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.

31-فاروق شریفیان و سید کاظم شهیدی، 1387، بینایی ماشین و کاربردهای آن در کشاورزی،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).
کتاب های چاپ شده (1)

1-اسعد مدرس مطلق و فاروق شریفیان، 1386، روش اجزای محدود - سازه های اسکلتی (خرپا - قاب - شبکه).
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-فاروق شریفیان، 1400، تست و عیب یابی و اصلاح دستگاه خاکورز 5 شاخه،طرح ارتباط با صنعت.

2-فاروق شریفیان، 1399، آزمون سمپاش پشت تراکتوری بوم دار 600 لیتری مدل SHG-BS-600،طرح ارتباط با صنعت.

3-فاروق شریفیان، 1398، اصلاح و آزمون دستگاه ردیف کن 6 ردیفه چغندرقند مدل SHG-DR-6500،طرح ارتباط با صنعت.

4-فاروق شریفیان، 1397، عیب یابی، اصلاح و آزمون بذرکار کودکار 20 ردیفه مدل ALFA20،طرح ارتباط با صنعت.

5-فاروق شریفیان، 1396، آزمون و ارزیابی دستگاه خاک ورز چیزل پکر،طرح ارتباط با صنعت.

6-فاروق شریفیان، 1395، آزمون و ارزیابی سمپاش 1000 لیتری مدل SKG توربولانیر باغی،طرح ارتباط با صنعت.
پایان نامه ها (16)

1-حسین مشکوة، 1400، تولید پودر عصاره دارویی گیاه اسطوخودوس در خشک¬کن پاششی و تحلیل انرژی و اگزرژی فرآیند، رساله دکتری، استاد راهنما.

2-بهزاد عبدزاده، 1400، تحلیل تجربی انتقال حرارت در جریان دوفازی متشکل از آب و هوا در لوله هلیکال افقی، رساله دکتری، استاد راهنما.

3-بنگین وحدت نیا، 1399، ساخت سیستم اندازه‌گیری و ارزیابی خصوصیات عملکردی آبپاش آبیاری بارانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

4-راهب فروتن بیگباغلو، 1399، طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تشخیص تقلبات شیر گاو، رساله دکتری، استاد راهنما.

5-زهرا رستمی قرخلو، 1399، مطالعه‌‌ی تاثیر خشک کردن بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ریشه اکیناسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

6-مهدی خاتمی مرند، 1398، طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه پرس قرص، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

7-نوید پوروثوقی، 1397، مدل‏سازی پارامترهای محیطی، تلفات حرارتی و سیستم تهویه مرغداری‏ها با استفاده از روش‏های دینامیک سیالات محاسباتی به منظور کاهش مصرف انرژی، رساله دکتری، استاد راهنما.

8-محمد آهمند، 1396، آنالیز اکسرژی شبیه ساز کلکتور خورشیدی صفحه تخت، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

9-امین حاضر وظیفه، 1396، مطالعه الگوی سه بعدی انتقال گرما و توزیع دما در خشک کردن حبه قند پرسی به روش مایکروویو، رساله دکتری، استاد مشاور.

10-ادریس رحمتی، 1396، خشک‌کردن عصاره گیاه بادرشبو به وسیله خشک‌کن پاششی و ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پودر حاصله، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

11-امین عمری شکفتیک، 1395، مدل سازی سینتیک خشک کردن و ارزیابی کیفیت قارچ در خشک کن ترکیبی مایکروویو - هوای گرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

12-بهزاد خواجوی، 1395، شبيه سازي و تحليل حرارتي گلخانه هاي خورشيدي با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

13-میر وفا آخونی پورحسینی، 1395، شبیه سازی و تحلیل انرژی گلخانه های کلاسیک (مرسوم) با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

14-فرزانه جنّت دوست، 1394، مطالعه سفتي ميوه كيوي با استفاده از روش ضربه - آكوستيك در طول دوره انبارماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سعيده بابازاده، 1394، تشخيص سمّ سولانين موجود در غدد سيب‌زميني با استفاده از روش پردازش بازتابندگي نور ليزر و دوربين ديجيتال، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

16-صدف محبی، 1393، ارزیابی پارامترهای کیفی گوجه فرنگی در فرایند خشک کردن با روشهای مختلف، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (16)

1-فناوری خشک کردن محصولات کشاورزی، دکتری،از سال 1395 تا کنون.

2-انتقال حرارت پیشرفته، کارشناسی ارشد،از سال 1395 تا کنون.

3-ریاضیات مهندسی پیشرفته، دکتری،1400.

4-ریاضیات مهندسی تکمیلی، کارشناسی ارشد،از سال 1396 تا کنون.

5-طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی، کارشناسی ارشد،از سال 1394 تا کنون.

6-انتقال حرارت، کارشناسی،از سال 1395 تا کنون.

7-ترمودینامیک (1)، کارشناسی،از سال 1388 تا کنون.

8-ترمودینامیک (2)، کارشناسی،از سال 1388 تا سال 1392.

9-ریاضیات مهندسی، کارشناسی،از سال 1394 تا کنون.

10-نقشه کشی صنعتی (1)، کارشناسی،از سال 1392 تا کنون.

11-انتقال جرم، کارشناسی،1395.

12-معادلات دیفرانسیل، کارشناسی،از سال 1392 تا سال 1394.

13-ریاضیات (2)، کارشناسی،از سال 1392 تا سال 1394.

14-ریاضیات (1)، کارشناسی،از سال 1392 تا سال 1394.

15-ریاضیات عمومی، کارشناسی،1395.

16-سیستم های هیدرولیک در ماشینهای کشاورزی، کارشناسی،1390.