• نام و نام خانوادگی
  • فاروق شریفیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاروق شریفیان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-فاروق شریفیان - اسعد مدرس مطلق - سیدمحمد حسن کماریزاده - علی محمد نیکبخت, 2013, Colour Change Analysis of Fig Fruit during Microwave Drying,International journal of food engineering.

2-فاروق شریفیان, 2012, Designing, manufacturing and evaluating microwave – hot air combination drier,Life Science Journal.

3-فاروق شریفیان, 2012, (Pulsed microwave drying kinetics of fig fruit (Ficus carica L,Australian Journal of Crop Science.

4-فاروق شریفیان و محمد کاوه، 1394، مطالعه سینتیک خشک کردن ذرت به روش جریان هوای گرم،علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی، 2،2.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1393، ارزیابی تغیییرات رنگ گوجه فرنگی در فرایند خشک کردن،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

2- 1393، ارزیابی خصوصیات خشک شدن گوجه فرنگی به روشهای جریان هوای گرم و مایکروویو،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

3- 1394، بررسی تغییرات خواص کیفی میوه کیوی در اثر زمان و اندازه نمونه،سومین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

4- 1387، بینایی ماشین و کاربردهای آن در کشاورزی،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

5- 1394، پیش بینی برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه بنه پس از خشک کردن با خشک کن ترکیبی فروسرخ- حرارتی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، تهران،ایران.

6- 1393، پیش بینی ویژگیهای خشک کردن انار به کمک شبکه های عصبی مصنوعی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

7- 1394، تشخیص سمّ سولانین موجود در غدد سیب زمینی با استفاده از روش پردازش بازتابندگی نور لیزر و دوربین دیجیتال،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، تهران،ایران.

8- 1387، تعیین برخی از خصوصیات مکانیکی پوسته گردو،پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مشهد،ایران.

9- 1390، مایکروویو و استفاده از آن در فرایند خشک کردن محصولات کشاورزی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

10- 1393، مطالعه خصوصیات خشک شدن آلبالو با استفاده از خشک کن مادون قرمز- جابجایی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

11- 1394، مطالعه خصوصیات خشک شدن بادمجان با استفاده از خشک کن ترکیبی مایکروویو - جریان هوای گرم،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، تهران،ایران.

12- 1392، مطالعه سینتیک خشک شدن میوه انجیر با جریان پالسی مایکروویو،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

13- 1394، مقایسه تغییرات آسکوربیک اسید در فرایند خشک کردن گوجه فرنگی به روشهای جریان هوای گرم، مایکروویو و ترکیبی،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، تهران،ایران.
پایان نامه ها (2)

1-سعيده بابازاده، 1394، تشخيص سمّ سولانين موجود در غدد سيب‌زميني با استفاده از روش پردازش بازتابندگي نور ليزر و دوربين ديجيتال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-فرزانه جنّت دوست، 1394، مطالعه سفتي ميوه كيوي با استفاده از روش ضربه- آكوستيك در طول دور? انبارماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.