• نام و نام خانوادگی
  • فاروق شریفیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
  • f.sharifian@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاروق شریفیان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-فاروق شریفیان - اسعد مدرس مطلق - سیدمحمد حسن کماریزاده - علی محمد نیکبخت, "Colour Change Analysis of Fig Fruit during Microwave Drying", International journal of food engineering, 2013.

2-فاروق شریفیان, "Designing, manufacturing and evaluating microwave – hot air combination drier", Life Science Journal, 2012.

3-فاروق شریفیان, "(Pulsed microwave drying kinetics of fig fruit (Ficus carica L", Australian Journal of Crop Science, 2012.

4-فاروق شریفیان و محمد کاوه, "مطالعه سینتیک خشک کردن ذرت به روش جریان هوای گرم", علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی, 1394, 2,2.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- "ارزیابی تغیییرات رنگ گوجه فرنگی در فرایند خشک کردن", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

2- "ارزیابی خصوصیات خشک شدن گوجه فرنگی به روشهای جریان هوای گرم و مایکروویو", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

3- "بررسی تغییرات خواص کیفی میوه کیوی در اثر زمان و اندازه نمونه", سومین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران, 1394, همدان,ایران.

4- "بینایی ماشین و کاربردهای آن در کشاورزی", سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور), 1387, سنندج,ایران.

5- "پیش بینی برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه بنه پس از خشک کردن با خشک کن ترکیبی فروسرخ- حرارتی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, تهران,ایران.

6- "پیش بینی ویژگیهای خشک کردن انار به کمک شبکه های عصبی مصنوعی", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

7- "تشخیص سمّ سولانین موجود در غدد سیب زمینی با استفاده از روش پردازش بازتابندگی نور لیزر و دوربین دیجیتال", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, تهران,ایران.

8- "تعیین برخی از خصوصیات مکانیکی پوسته گردو", پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون, 1387, مشهد,ایران.

9- "مایکروویو و استفاده از آن در فرایند خشک کردن محصولات کشاورزی", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور), 1390, سنندج,ایران.

10- "مطالعه خصوصیات خشک شدن آلبالو با استفاده از خشک کن مادون قرمز- جابجایی", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

11- "مطالعه خصوصیات خشک شدن بادمجان با استفاده از خشک کن ترکیبی مایکروویو - جریان هوای گرم", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, تهران,ایران.

12- "مطالعه سینتیک خشک شدن میوه انجیر با جریان پالسی مایکروویو", ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی, 1392, سنندج,ایران.

13- "مقایسه تغییرات آسکوربیک اسید در فرایند خشک کردن گوجه فرنگی به روشهای جریان هوای گرم، مایکروویو و ترکیبی", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, تهران,ایران.
پایان نامه ها (2)

1-سعيده بابازاده, "تشخيص سمّ سولانين موجود در غدد سيب‌زميني با استفاده از روش پردازش بازتابندگي نور ليزر و دوربين ديجيتال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد مشاوره.

2-فرزانه جنّت دوست, "مطالعه سفتي ميوه كيوي با استفاده از روش ضربه- آكوستيك در طول دور? انبارماني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.