• نام و نام خانوادگی
  • فریبا زینالی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فریبا زینالی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-fateme riazi-fariba zeynali- ebrahim hosseini- homa behmadi, 2015, Determination of the minimum inhibitory concentartion of the Barberry extract and the dried residue of Red Grape and their effects on the growth inhibition of sausage bacteria by using response surface methodology,Nutrition and food sciences research, 2,2.

2-rana soleymanpuori-ashkan madadlou-fariba zeynali-asghar khosrowshahi, 2014, enzymatic cross linking of soy proteins within non fat set yogurt gel,journal of dairy research.

3-لیلا اصغری،فریبا زینالی،محمد علی سحری, 2013, Effects of boiling deep frying and microwave treatment on the proximate composition of rainbow trout fillets changes in fatty acids total protein and minerals,Journal of applied ichthyology.

4-عزیزاله فلاح، فریبا زینالی، سیاوش ساعی دهکردی، محمد رهنما، تینا جعفری, 2011, Seasonal bioaccumulation of toxic trace elements in economically important fish species from the Caspian Sea using GFAAS.,Journal of consumer protection and food safety.

5-فاطمه ریاضی- فریبازینالی- ابراهیم حسینی - هما بهمدی، 1394، بررسی امکان استفاده از تفاله انگورقرمز بعنوان جایگزین چربی درتولیدسوسیس کم چرب،نشریه پژوهش های صنایع غذایی، 25،25.

6-فاطمه ابراهیمی لقا-فریبازینالی-محمودرضازاد-جوادعلی اکبرلو، 1394، جداسازی کمپیلوباکترازسنگدان های مرغ درارومیه بااستفاده ازروش PCR،پژوهش های صنایع غذایی.

7-نینادلیری-فریبازینالی-محسن اسمعیلی، 1394، تاثیرپیش تیمارهای بلانچینگ ومایکروویو برخواص کیفی طی فرایند سرخ کردن عمیق برشهای کدو مسمایی،پژوهشهای علوم وصنایع غذایی ایران.

8-رعناسلیمان پوری-فریبازینالی-اصغرخسروشاهی-اشکان مددلو، 1393، ایجاداتصالات عرضی بین پروتئینهای شیروسویادرماست بدون چربی توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز وبررسی خواص آن،نشریه پژوهش های صنایع غذایی.

9-علیرضا پورحسنی-فریبازینالی، 1393، اثرات پرتودهی باالکترون شتابدار ونگهداری درسرمای بالای صفربرروی خصوصیات میکربی شیمیایی وارگانولپتیکی گوشت بلدرچین،نشریه پژوهش های صنایع غذایی.

10-فریبا زینالی، 1391، مقادیرعناصرمعدنی درعضلات سه گونه ازماهیان جنوب دریای خزر،مجله علوم وصنایع غذایی ایران.

11- 1389، تعیین مقادیر عناصر مس روی و اهن در عضله خوراکی سه گونه از ماهیان تجاری ابهای ساحلی ایران در دریای خزر،مجله پژوهش های صنایع غذایی، 20،4.

12- 1387، ارزیابی میزان مس و روی در عضلات برخی از گونه های ماهیان دریای خزر،مجله دامپزشکی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)

1- 2011, Changes Of lipid, cholesterol and fatty acid profile under microwave cooking in muscle tissue of Salmon,Second International Congress of Food Hygiene, تهران,ایران.

2- 2011, Effect of cooking method on composition and mineral content of Salmon,Second International Congress of Food Hygiene, تهران,ایران.

3- 1392، اثرات انجمادویخ زدایی برکیفیت گوشت وراهکارهایی نوین برای کاهش اثرات مخرب آن،کنگره ملی پژوهشگران ونخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

4- 1393، اثرات تیمارهای فیزیکی وروغنهای گیاهی برعمرانباری میوه نارنگی،چهارمین همایش ملی کشاورزی آبزیان وغذا، بوشهر،ایران.

5- 1390، ارتقاء سلامت غذاهای سرخ شده با استفاده از هیدرو کلوئیدها،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

6- 1391، استفاده از اسیدهای آلی به عنوان ترکبیات ضد میکروبی جهت کنترل سالمونلا در فراورده های گوشتی مرغ،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

7- 1393، افزایش زمان ماندگاری شیروفرآورده های آن درصنعت لبنیات،همایش ملی علوم وفناوریهای نوین درصنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

8- 1393، اندازه گیری برخی فاکتورهای شیمیایی وعناصرکمیاب وعمده درچهارنوع نان مسطح وحجیم،همایش ملی علوم وفناوریهای نوین درصنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

9- 1391، بررسی اثر پرتودهی با الکترون شتاب دار و نگهداری در سرمای بالای صفر بر خصوصیات میکروبی گوشت بلدرچین،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

10- 1384، بررسی اثر خشک کردن به روش اسمزی بر کیفیت برگة سیب،پانزدهمین کنگرة ملی صنایع غذایی ایران.

11- 1388، بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه اکلیل کوهی به تنهایی و ترکیبی با نایسین بر سالمونلا تیفی موریوم شماره 138 فاژ تایپ 2 و لیستریا مونوسیتوژنز در ابگوشت قلب-مغز،اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی کشاورزی و دامپزشکی، زابل،ایران.

12- 1391، بررسی استفاده از تکنولوژی فشار بالا در حفظ و ایمنی فراورده های دامی،کنگره ملی پزوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

13- 1393، بررسی امکان استفاده ازتفاله انگورقرمز بعنوان جایگزین چربی درتولید سوسیس کم چرب،همایش ملی علوم وفناوریهای نوین درصنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

14- 1393، بررسی تاثیر پروتئینهای heat shockبرروی برخی ازخواص گوشت قرمز،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین درعلوم غذایی، زابل،ایران.

15- 1391، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست بدون چربی غنی شده با جدایه پروتئین سویا تحت تاثیر انزیم ترانس گلوتامیناز،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

16- 1391، بررسی شرایط تولید مایکوتوکسین ها در فرآورده های گوشتی تخمیری و راهکارهای جلوگیری از تولید آنها،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

17- 1391، بررسی عوامل موثر بر جذب روغن در فرایند سرخ کردن عمقی مواد غذایی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

18- 1389، بررسی غلظت مولیبدن در عضله خوراکی چند گونه از ماهیان جنوب دریای خزر،همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و اشامیدنی، ساری،ایران.

19- 1393، بررسی کاربرد فیبرکس درصنعت غذا،همایش ملی علوم وفناوریهای نوین درصنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

20- 1391، بررسی کیفیت میکروبی میگو و چگونگی کنترل ان،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

21- 1390، بررسی مقادیر غلظت آهن بعنوان یک ماده مغذی در گوشت چند گونه از ماهیان،نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، گرگان،ایران.

22- 1390، پیشرفت های اخیر در فرمولاسیون نان های فاقد گلوتن،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

23- 1392، تاثیر آنزیم ترانس گلوتامینازمیکربی برروی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خمیرکباب کوبیده،بیست ویکمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

24- 1389، تاثیر روشهای مختلف پخت بر تغییرات مقادیر عناصر معدنی در عضله ماهی،اولین همایش اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، زابل،ایران.

25- 1382، تاثیر روشهای مختلف خشک کردن و دمای نگهداری بر کیفیت کشمش،اولین همایش ملی خشکبار - ارائه مقاله بصورت سخنرانی.

26- 1391، تاثیر فرایندهای فشار بالا بر ویژگی های کیفی، میکروبی و افزایش عمر ماندگاری گوشت و فراورده های ان،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد عذایی با منشا دامی، قم،ایران.

27- 1388، تاثیر میزان PH گوشت بر رسیدن و تردی آن،اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی کشاورزی و دامپزشکی.

28- 1392، تاثیرروشهای مختلف خشک کردن برترکیبات فنلی پوست انگور،دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا، تهران،ایران.

29- 1394، تاثیرموسیلاژ دانه شاهی بعنوان جایگزین چربی برخصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب،اولین کنگره ملی توسعه وترویج مهندسی کشاورزی وعلوم خاک ایران، تهران،ایران.

30- 1393، ترکیبات سلامت بخش درفرآورده های گوشتی عملگرا،نخستین همایش ملی الکترونیکی غذای سالم، زابل،ایران.

31- 1390، تعیین مقادیر عناصر عمده کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم در عضلات چند گونه از ماهیان جنوب دریای خزر،اولین کنگره ملی علوم و فنآوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

32- 1391، تکنولوژی بسته بندی بیواکتیو برای افزایش Shelf life محصولات گوشتی،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

33- 1393، تولیددسربااستفاده ازسلولزباکتریایی حاصل ازگلوکونوباکتردرمحیط کشت عصاره کشمش،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی، مشهد،ایران.

34- 1389، جایگزین های نیتریت در محصولات گوشتی،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

35- 1391، راهکارهای کاهش شیوع وبررسی زنده مانی گونه های پیلوباکتر تحت تاثیرتیمارهای مختلف درگوشت مرغ،دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیورایران، قم،ایران.

36- 1391، شناسایی علل و شیوه های جلوگیری از الودگی سوسیس های خام (salami)،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

37- 1393، شناسایی کمپیلوباکتردرپوست مرغ بااستفاده ازروش کشتهای میکربی،نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

38- 1382، عوامل مؤثر بر اکسیداسیون گردو در دوران نگهداری،اولین همایش تخصصی گردوی کشور.

39- 1393، کاربردپوشش کیتوزان درغذاومیوه های تازه،همایش ملی علوم وفناوری های نوین درصنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

40- 1391، مروری بر پرتوهای یونیزان بهبود دهنده ایمنی میکروبی و افزایش مدت ماندگاری مواد غذایی،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

41- 1390، مقادیر غلظت آهن به عنوان یک ماده مغذی در گوشت چند گونه از ماهیان،نخستین همایش فرا ملی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، گرگان،ایران.

42- 1380، مقایسه فرآیند تولید ماکارونی در دو روش غیرپیوسته و مداوم یا سیستم نوین (T.T)، Turbo-Thermatic،دوازدهمین کنگرة ملی صنایع غذایی ایران.

43- 1388، هم افزایی ناشی از ترکیب مواد ضد باکتریایی طبیعی در حالت ترکیبی،اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی کشاورزی و دامپزشکی.
پایان نامه ها (12)

1-سميراقرباني، 1394، مطالعه تاثيرموادحامل بتادكسترين وصمغ عربي برروي ميكروانكپسولاسيون وخواص فيزيكوشيميايي پودراسانس ريحان تهيه شده باروش خشك كردن پاششي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-محمداعزازي، 1394، مطالعه تاثيرنوع ومقدارپايداركننده برخصوصيات فيزيكوشيميايي ارگانولپتيكي وبافتي لبنه لايت توليدشده بروش سپراتوري درطول نگهداري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-نينا دليري، 1391، سرخ كردن برشهاي كدومسمايي تحت تاثيردوروش آماده سازي{ميكروويووبلانچينگ}، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-رعنا سليمان پوري، 1391، اثر استفاده از جدايه ي پروتئين سويا و آنزيم ترانس گلوتاميناز بر خصوصيات ماست بدون چربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-عليرضا پورحسني، 1391، بررسي اثر پرتودهي با الكترون شتابدار و نگهداري در دماي بالاي صفر بر روي خصوصيات ميكروبي، شيميائي و ارگانولپتيكي گوشت بلدرچين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-طاهررشيدي، 1390، براوردتركيبات شيميايي وبرخي عنهصرمعدني درآردونانهاي مصرفي مردم درشهراروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ليلا اصغري، 1390، تإثيرروشهاي مختلف پخت برتركيبات مواد مغذي تركيب اسيد چرب وعناصر معدني درماهي قزل الاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مهسا حاجي زاده، 1392، تاثيرخشك كردن جابجايي ومايكروويوي برتركيبات فنولي پوست سه رقم انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-كاوه مصطفي زاده، 1392، مطالعه سينتيك تغييرات اسيداسكوربيك نيتريت ورنگ درسوسيس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فاطمه رياضي، 1393، بررسي امكان جايگزيني نسبي نيتريت بااستفاده ازعصاره زرشك وپسماندخشك انگورقرمز وتاثيرآن بربرخي خواص فيزيكوشيميايي وحسي سوسيس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-فاطمه ابراهيمي لقا، 1393، بررسي ميزان آلودگي گوشتهاي مرغ صنعتي نگهداري شده درشرايط سردبه كمپيلوباكتر بااستفاده از روش واكنشهاي زنجيره اي پليمراز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حسين حسيني، 1393، مطالعه ي اثرآنزيم ترانس گلوتاميناز ميكربي برروي برخي از خصوصيات فيزيكوشيميايي كباب كوبيده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.