• نام و نام خانوادگی
  • کامران زینال زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • k.zeinalzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)
پایان نامه ها (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کامران زینال زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-بابک امیرعطایی و کامران زینال زاده, "1- Trends analysis of quantitative and qualitative changes in groundwater with considering the autocorrelation coefficients in west of Urmia Lake, Iran.", Environmental Earth Sciences, 2016.

2-کامران زینال زاده, "Trend Analysis of River Discharge and Drought Volume Time Series: A Case Study of Rivers of Lake Urmia Basin", International Bulletin of Water Resources and Development, 2015.

3-1-کامران زینال زاده 2- کشکولی 3- ناصری 4- دادمهر, "Temporal variation of soil hydraulic parameters under different land uses", Journal of Food, Agriculture and Environment, 2011.

4-جواد بهمنش، الناز رضایی، بایرامعلی محمدنژاد، کامران زینال زاده، بهنام حبیب زاده آذر, "ارزیابی توابع انتقالی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: دشت ارومیه)", نشریه دانش آب و خاک, 1394.

5-سروین زمان زاد قویدل و کامران زینال زاده, "2- برآورد مقدار جامدات محلول رودخانه با استفاده از محاسبات نرم (مطالعه موردی: بالادست سد بوکان)", آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد, 1394.

6-سعید زمانی ، جواد بهمنش ، کامران زینال زاده, "ارزیابی عملکرد گسیلندة کنترل کنندة حجم آب در مقایسه با گسیلنده های متداول در سیستم آبیاری میکرو", تحقیقات آب و خاک ایران, 1393.

7-حجت احمدی ، حسین رضایی ، کامران زینال زاده, "مطالعة آزمایشگاهی تأثیر تابع هدایت هیدرولیکی بر مدل سازی نشت از بدنة سدهای خاکی", تحقیقات آب و خاک ایران, 1393.

8-کامران زینال زاده, "ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاکهای آهکی", فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب, 1392.

9-کامران زینال زاده، کشکولی، ناصری ، دادمهر و عیوضی, "تغییرات زمانی پارامترهای هیدرولیکی خاک در کاربری های مختلف اراضی کشاورزی", مجله پژوهش آب در کشاورزی, 1390.

10- " الگوی جدید بارش- رواناب حوضه آبریز هلیل رود با استفاده از مدل هیبرید شبکه عصبی - موجکی", مجله زمین شناسی مهندسی, 1386.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)

1- "- برآورد تبخیر و ‌تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش‌های مختلف (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک ارومیه)", 1387, اهواز,ایران.

2- "- سنجش مناسب‌ترین ضریب طشت تبخیرسنج کلاس A در برآورد تبخیر ‌و ‌تعرق پتانسیل (مطالعه موردی دشت ارومیه)", 1387, اهواز,ایران.

3- "Numerical Modeling of solute transport in machinery compacted soils", Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, 1391, Izmir,Turkey.

4- "Use of Lysimiter to estimate of bean water requirement and compare with FAO Penman-Monteith Method", The second International Conference on agriculture and natural resources, 1392, کرمانشاه,ایران.

5- "اثرسد وشبکه شهرچای بر روی کمیت منابع آب زیرزمینی دشت شهرچای", 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges, 1394, تبریز,ایران.

6- "ارائه راهکار جدید قرائت افت سطح آب جهت تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع به روش چاهک معکوس با استفاده از متر لیزری", یازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1388, گرگان,ایران.

7- "ارزیابی کارایی مدل¬های خطی و غیرخطی در مدل¬بندی و پیش¬بینی پارامترهای هواشناسی در مقیاس ساعتی", 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges, 1394, تبریز,ایران.

8- "امکان‌سنجی کاربرد روش‌های کاهنده تبخیر روی سطوح محدود شده دریاچه ارومیه", اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب, 1394, تهران,ایران.

9- "آنالیز حساسیت مدل آبیاری نواری به پارامترهای ورودی", سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, 1389, اهواز,ایران.

10- "برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های شبکه های عصبی مصنوعی", سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران, 1387, تبریز,ایران.

11- "برآورد تبخیر و ‌تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش‌های مختلف (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک ارومیه)", دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, 1387, اهواز,ایران.

12- "برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک غیر اشباع از آزمایش های دیسک مکشی", کنگره ملی خاک و محیط زیست محور : مدیریت آب خاک: راهی برای مقابله با کم آبی, 1393, ارومیه,ایران.

13- "بررسی اثر کاربرد طولانی مدت فاضلاب بر هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی دشت ارومیه)", دومین کنفرانس ملی زهکشی و مدیریت آب و خاک کشاورزی, 1393, کرج,ایران.

14- "بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی فرسایش پذیری حوضه های آبخیز", نهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه, 1391, اهواز,ایران.

15- "بررسی اثرات سطوح مختلف سوپر جاذبA200 و کود آلی بر روی نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبریز نازلو", همایش بین المللی دریاچه ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

16- "بررسی آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در روندیابی سیلاب مخزن سد سردشت و تاثیر آن بر", سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, 1392, ارومیه,ایران.

17- "بررسی تاثیر آبیاری یک در میان و سوپر جاذب A200 بر روی راندمان کاربرد آب", همایش بین المللی دریاچه ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

18- "بررسی تاثیر کاربرد پساب حاصل از زهکش های شهری در کشاورزی برای یک اقلیم مرطوب (مطالعه موردی پیرانشهر)", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

19- "بررسی راه کارهای غیرسازه ای در حل مشکل آب منطقه قره باغ", اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب, 1394, تهران,ایران.

20- "بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب زیر زمینی دشت ارومیه طی سال های 1390-1381", اولین همایش ملی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی, 1392, همدان,ایران.

21- "بهینه سازی مصرف آب در شبکه های آبیاری با استفاده از تخصیص صحیح آب", همایش بین المللی آبیاری و زهکشی اهواز, 1385.

22- "تأثیر کیفیت های مختلف آب آبیاری بر نفوذپذیری نهایی خاک", چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, 1392, اهواز,ایران.

23- "تحلیل ایستایی دبی رودخانه ساریسو با داده های برداشتی از ایستگاه بازرگان", اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در .... پژوهشکده سوانح طبیعی ایران, 1391, تهران,ایران.

24- "تحلیل حساسیت پارامترهای مدل آبیاری فارو (شیاری)", دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, 1387, اهواز,ایران.

25- "تعیین اندازه سنگ چین اطراف پایه های پل برای کنترل آب شستگی موضعی با استفاده از عدد فرود جریان", سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران, 1387.

26- "سنجش تاثیر کانال زهکش حسنلو بر روی تالاب های دشت نقده توسط مدل ریاضی", همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, 1385.

27- "سنجش چگونگی رفتار هیدرولیکی سیستم منابع آب زیرزمینی دشت های نقده و اشنویه با تالاب های واقع در آن توسط مدل ریاضی", همایش بین المللی دریاچه ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

28- "سنجش عملکرد روش های آبیاری برای بهبود مدیریت آب در مزرعه (مطالعه موردی روش های کلاسیک ثابت و آبفشان غلطان در شهرستان پیرانشهر)", اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه, 1391, کرج,ایران.

29- "سنجش مناسب‌ترین ضریب طشت تبخیرسنج کلاس A در برآورد تبخیر ‌و ‌تعرق پتانسیل (مطالعه موردی دشت ارومیه)", دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, 1387, اهواز,ایران.

30- "شبیه سازی حرکت املاح در نیمرخ خاک با استفاده از مدل CTRAN/W", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

31- "کاربرد تلفیقی شاخص‌ ارزیابی کیفیت آب NSFWQI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور مدیریت مؤثر منابع آب (مطالعه موردی: رودخانه شهرچای)", اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب, 1394, تهران,ایران.

32- "مدل سازی تبخیر- تعرق پتانسیل با استفاده از برنامه¬ریزی ژنتیک و مقایسه آن با نتایج حاصل از تشت تبخیر در حوزه دریاچه ارومیه", همایش بین المللی دریاچه ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

33- "مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه اثر تراکم بر ویژگی های هیدرولیکی خاک", همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی, 1391, ملایر,ایران.

34- "مطالعه تاثیر استفاده از روش های شیمیایی بر کاهش تبخیر از سطح آب دریاچه ارومیه", 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges, 1394, تبریز,ایران.

35- "مقایسه دو روش نفوذسنج گلف و چاهک معکوس در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک", دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, 1387, اهواز,ایران.

36- "مقایسه قابلیت برازش برخی مدلهای رطوبتی خاک", همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, 1385.

37- "نقش پایگاه داده زمینی در مدیریت و کنترل بحران ها ‏(بررسی موردی: دریاچه ارومیه)‏", هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش, 1394, ارومیه,ایران.
پایان نامه ها (13)

1-گيسو هاشم پور, "11- اندازه گيري و شبيه سازي خصوصيات هيدروليكي غيراشباع خاك براساس آزمايش هاي دستگاه نفوذسنج ديسك و استفاده از روش حل معكوس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-سميه حبيبي كهنه شهري, "6- تاثير كاربرد فاضلاب بر خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي خاك مطالعه موردي: دشت اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-توحيد پيرنيا, "5- بررسي الگوريتم هاي شبيه سازي حوضه در WEAP (مطالعه موردي حوضه آغ چاي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-امير شريفي, "4- مدلسازي عددي رفتار پوشش هاي بتني در بستر هاي اصلاح شده با آهك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-يوسف عبداله پور, "2- خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي خاك هاي شور در بستر خشك شده درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-محمد ناظري تهرودي, "20- آناليز خشكي رودخانه از ديدگاه هيدرولوژيكي (رودخانه هاي حوضه درياچه اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-رضا شكرپور, "7- بررسي اثر كيفيت آب بر نفوذپذيري نهايي و خصوصيات شيميايي خاك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-سعيد زماني, "19- بررسي وضعيت يكنواختي توزيع آب در سيستم آبياري قطره اي با نصب سيستم كنترل حجم آب در خروجي هاي لترال ها و مقايسه بازده يكنواختي توزيع آب در اين سيستم نسبت به سيستم هاي متداول", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-الناز رضايي آباجلو, "16- ارزيابي توابع انتقالي جهت پيش بيني هدايت هيدروليكي اشباع در اراضي شور درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

10-ليلا شكيب, "تاثير چاهك هاي زهكش بر نيروي زيرفشار در سدهاي بتني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-بهنام عبدالهي, "1- بررسي كيفيت آب رودخانه زرينه رود با استفاده از شاخص كيفيت منابع آب سطحي ايران ( (IRWQIsc", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

12-پريناز كريمي, "12- اثر احداث سد و شبكه آبياري و زهكشي شهرچاي بر روي نوسانات سطح آب زيرزميني پايين دست و بالادست سد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

13-شهين احمي زاده بالاكان, "اثر عمق و سرعت خاك ورزي بر خصوصيات فيزيكي و هيدروليكي خاك سطحي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.