• نام و نام خانوادگی
  • محسن زندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
  • m.zandi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن زندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-M. ZANDI, "EVALUATION OF THE KINETICS OF ASCORBIC ACID (AA) RELEASE FROM ALGINATE-WHEY PROTEIN CONCENTRATES (AL-WPC) MICROSPHERES AT THE SIMULATED GASTRO– INTESTINAL CONDITION", Journal of Food Process Engineering, 2016.

2-MOHSEN ZANDI1, "SIMULATION OF ASCORBIC ACID RELEASE FROM ALGINATE-WHEY PROTEIN CONCENTRATES MICROSPHERES AT THE SIMULATED GASTROINTESTINAL CONDITION USING NETLOGO PLATFORM", Journal of Food Process Engineering, 2016.

3-محسن زندی, "Heterogeneous Modification of SoftwoodsCellulose Nanofibers with Oleic Acid: Effect of Reaction Time and Oleic Acid Concentration", Fibers and Polymers, 2015.

4-Sajad Pirsa , Naader Alizadeh , Mohsen Zandi and Hadi Almasi, "Determination of Dimethylsulfoxide in Water by Capillary Gas Chromatography-Gas Sensor Based on Nanostructure Conducting Polypyrrole", Nanoscience and Nanotechnology-Asia, 2015.

5-محسن زندی, "An agent-based simulation of a release process for encapsulatedflavour using the NetLogo platform", Flavour and Fragrance Journal, 2015, 30,3.

6-SAJAD PIRSA 1 , MOHSEN ZANDI and HADI ALMASI, "DETERMINATION OF QUALITY AND SPOILAGE OF MILK BY SYNTHESIZED POLYPYRROLE–AG NANOCOMPOSITE FIBER AT ROOM TEMPERATURE", Journal of Food Process Engineering, 2015.

7-محسن زندی, "Investigation of encapsulated diacetyl colloidosome release profile as a function of sintering process and release media properties", Flavour and Fragrance Journal, 2014, 29,29.

8-محسن زندی, "تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دیاستیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانی", نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 1394.

9-محسن زندی, "مطالعه نحوه خشک شدن، سرعت باز آبپوشی و پارامترهای رنگ نخود ایرانی (Cicer arietinum) خشک شده در سطوح دمایی مختلف توسط خشککن بستر جهنده", نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "Fabrication of portable PH sensor based on nanosized conducting polymer for determination of milk quality", نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم, 1393, زابل,ایران.

2- "بررسی خوردگی و مهاجرت یونهای فلزی در سیستم حرارت دهی اهمیک در مواد غذایی", نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم, 1394, زابل,ایران.

3- "بررسی کیفیت و ترشیدگی شیر با استفاده از میکروفیبر طراحی شده بر اساس نانو کامپوزیت نقره--پلی پیرول", دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن, 1393, تهران,ایران.

4- "ترکیبات سلامت بخش در فرآورده های گوشتی عملگرا", نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم, 1394, زابل,ایران.

5- "طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم حرارتی اهمیک ناپیوسته", نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم, 1394, زابل,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "تولید میکروکپسولهای کلوئیدوزومی حاوی آسکوربیک اسید و مدل سازی رهایش آن در شرایط کنترل شده با استفاده از سیستم های پیچیده ", دانشگاه ارومیه, 1394, بنیادی.