• نام و نام خانوادگی
  • محبوب طالعی قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محبوب طالعی قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1- 2004، نظامی گنجوی نین سرلرخزنیه سینده عرفان) جلوه عرفان در مخزن الاسرار نظامی گنجوی،مجله علمی و پژوهشی آختاریشلار.

2- 2003، فردوسی و نظامی اثرلریند تاریخی لیک،آذربایجان ملی علمی آکادمیسی ضیا بنیادف آدینا شرق شناسلیق انیستوتو( آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان دانشکده شرق شناسی بنام ضیا بنیادف).

3- 2003، فردوسی و نظامی یا رادجیلیفنیدا بهرام اوبرازی) شخصیت بهرام در اثر فردوسی و نظامی،مجله علمی و پژوهشی فیلولوگیا مسئله لری(مسائل علوم انسانی).

4- 2003، نظامی نین رمانتیک عدالت ایدآللاری و انون بدیعی تجسمی (باورهای آرمانی نظامی گنجوی در موضوع عدالت و تجسم شاعرانه آن،انتشارات وزارت آموزش عالی جمهوری آذربایجان تحت عنوان علمی آختاریشلار"".

5- 1385، مشترکات و مناسبات فرهنگی ایران و ارمنستان،فصلنامه فرهنگ.

6- 1383، فردوسی و نظامی یارادجیلیفید خسرو و شیرین صورتلری) سیمای خسرو و شیرین در آثار فردوسی و نظامی،مجموع مقالات سبک آذربایجانی و سیر تاریخی در شعر فارسی.

7- 1382، پیدایش و تحول تاریخی نام آذربایجان،مجموعه آذربایجان شناسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1382، آذربایجان سخنورلری نین سوزلرینده عیرفان جیلوه لرینه عمومی بیرباخیش،تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان.

2- 2003، فردوسی و نظامی نین اورتاق قهرمانلاریندان خسرو (قهرمان مشترک فردوسی و نظامی )،مجله علمی و پژوهشی تدقیطر" (تحقیقات)".

3- 1383، نگاهی اجمالی بر صورت و سیرت سخن سخنوران پهنه ادب انقلاب اسلامی،نخستین همایش ادبی نگرشی تحلیلی بر ادبیات انقلاب اسلامی.