• نام و نام خانوادگی
  • محبوب طالعی قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • m.talei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محبوب طالعی قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1- "نظامی گنجوی نین سرلرخزنیه سینده عرفان) جلوه عرفان در مخزن الاسرار نظامی گنجوی", مجله علمی و پژوهشی آختاریشلار, 2004.

2- "فردوسی و نظامی اثرلریند تاریخی لیک", آذربایجان ملی علمی آکادمیسی ضیا بنیادف آدینا شرق شناسلیق انیستوتو( آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان دانشکده شرق شناسی بنام ضیا بنیادف), 2003.

3- "فردوسی و نظامی یا رادجیلیفنیدا بهرام اوبرازی) شخصیت بهرام در اثر فردوسی و نظامی", مجله علمی و پژوهشی فیلولوگیا مسئله لری(مسائل علوم انسانی), 2003.

4- "نظامی نین رمانتیک عدالت ایدآللاری و انون بدیعی تجسمی (باورهای آرمانی نظامی گنجوی در موضوع عدالت و تجسم شاعرانه آن", انتشارات وزارت آموزش عالی جمهوری آذربایجان تحت عنوان علمی آختاریشلار"", 2003.

5- "مشترکات و مناسبات فرهنگی ایران و ارمنستان", فصلنامه فرهنگ, 1385.

6- "فردوسی و نظامی یارادجیلیفید خسرو و شیرین صورتلری) سیمای خسرو و شیرین در آثار فردوسی و نظامی", مجموع مقالات سبک آذربایجانی و سیر تاریخی در شعر فارسی, 1383.

7- "پیدایش و تحول تاریخی نام آذربایجان", مجموعه آذربایجان شناسی, 1382.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- "آذربایجان سخنورلری نین سوزلرینده عیرفان جیلوه لرینه عمومی بیرباخیش", تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان, 1382.

2- "فردوسی و نظامی نین اورتاق قهرمانلاریندان خسرو (قهرمان مشترک فردوسی و نظامی )", مجله علمی و پژوهشی تدقیطر" (تحقیقات)", 2003.

3- "نگاهی اجمالی بر صورت و سیرت سخن سخنوران پهنه ادب انقلاب اسلامی", نخستین همایش ادبی نگرشی تحلیلی بر ادبیات انقلاب اسلامی, 1383.