• نام و نام خانوادگی
  • سالار رضاپور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه خاک شناسی
 • ایمیل
  • s.rezapour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (39)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سالار رضاپور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه خاک شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-سالار رضاپور, "The impacts of long-term intensive agriculture on the Vertisol properties in a calcareous region", ٍٍEnvironmental Monitoring and Assessment, 2015.

2-سالار رضاپور, "Changes in forms and distribution pattern of soil iron oxides due to long-term cropping in the Northwest of Iran", Environmental Earth Sciences, 2014.

3-سالار رضاپور, "Growth and Cd accumulation of two halophytes and a non-halophyte grown in a non-saline and a saline soil with different Cd levels", Chemistry and Ecology, 2014.

4-سالار رضاپور و عباس صمدی, "The spatial distribution of potassium status and clay mineralogy in relation to different land-use types in a calcareous Mediterranean environment", Arabian Journal of Geosciences, 2014.

5-سالار رضاپور, "Impact of parent rock and topography aspect on the distribution", International Journal of Environmental Science and Technology, 2014.

6-سالار رضاپور, "Effect of sulfur and composted manure on SO4-S, P and micronutrient availability in a calcareous saline-sodic soil", Chemistry and Ecology, 2014.

7-سالار رضاپور, "Response of some soil attributes to different land use types in calcareous soils with Mediterranean type climate in north-west of Iran", Environmental Earth Science, 2014.

8-سالار رضاپور، Ioannis K. Kalavrouziotis, Salar Rezapour and Prodromos H. Koukoulakis, "Wastewater status in Greece and Iran", Fresenius Environmental Bulletin, 2013.

9-سالار رضاپور، خداوردیلو، رحمانیان، هادی و هان, "Effect of Wetting-Drying Cycles on Redistribution of Lead in", Pedosphere, 2012.

10-سالار رضاپور، عباس صمدی و حبیب خداوردی لو, "Impact of long-term wastewater irrigation on variability of soil attributes along a landscape in semi-arid region of Iran", Environmental Earth Science, 2012.

11-سالار رضاپور و عباس صمدی, "Assessment of Inceptisols soil quality following long-term cropping in a the calcareous environments", Environmental Monitoring and Assessment, 2011.

12-سالار رضاپور و عباس صمدی, "Soil quality response to long-term wastewater irrigation in Inceptisols from a semi-arid environment", Nutrient Cycling in Agroecosystems, 2011.

13-سالار رضاپور، عباس صمدی و حبیب خداوردی لو, "An investigation of the soil property changes and heavy metal accumulation in relation to long-term wastewater irrigation in semi-arid region of Iran", Soil and Sediment Contamination, 2011.

14- "Impacts of Clay Mineralogt and Physiographic Units on the Distribution of Potassium forms in Calcareous Soils in Iran", Caly Minerals, 2009.

15- "Distribution of Iron Oxides Forms on a Transect of Calcareous Soils, North-West of Iran", Archives of Agronomy and Soil Science, 2009.

16- "Impacts of clay mineralogy and", Clay Minerals,, 2009, 2,44.

17-آرزو تقی پور،سالار رضاپور، بهنام دولتی و رقیه حمزه نژاد, "بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک در خوی، استان آذربایجان غربی", نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 1394.

18-سالار رضاپور, "تاثیر پنج دهه عملیات کشاورزی مستمر بر توزیع شکلهای پتاسیم در برخی باغات جنوب دشت ارومیه", تحقیقات کاربردی خاک, 1394.

19-سالار رضاپور، حمزه نژاد، خداوردی لو و منافی, "ارزیابی کارایی سه گیاه شور پسند در کاهش سدیم تبادلی و آلودگی کادمیمی و سربی خاک", مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک, 1391.

20-سالار رضاپور، حمزه نژاد، خداوردیلو و منافی, "جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شور پسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیر شور-سدیمی", نشریه آب و خاک, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (39)

1- "Assessing the phytoextraction of cadmium from two contaminated soil using three halophytes plant", current condition of soil surface conservation and reproduction of soil fertility, 2010, آلماتی,قزافستان.

2- "Effects of different land use types on some soil attributes in a calcareous- Mediterranean region in northwest of Iran", هشتمین کنگره بین المللی علوم خاک ترکیه, 2012, ازمیر,ترکیه.

3- "Heavy metal contamination in relation to long-term wastewater…", current condition of soil surface conservation and reproduction of soil fertility, 2010, آلماتی,قزافستان.

4- "Soil physical quality as influenced by human-made land use and deforestation", هشتمین کنگره بین المللی علوم خاک ترکیه, 2012, ازمیر,ترکیه.

5- "The abiliy of some halophyte plants for phytoexraction of lead as affected by soil propertes", current condition of soil surface conservation and reproduction of soil fertility, 2010, آلماتی,قزافستان.

6- "اترات تغییر کابری اراضی شور و سدیمی بر بعضی خصوصیات شیمیایی خاک در جنوب دشت ارومیه", نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران, 1393, تهران,ایران.

7- "اترات تغییر کابری اراضی شور و سدیمی بر خصوصیات مورفولوژیکی- فیزیکی و شاخص باوری خاک در جنوب دشت ارومیه کلشی", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

8- "اثر آبیاری طولانی مدت بر بعضی خصوصیات کیفی خاک در منطقه پیرانشهر", دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 1391, تهران,ایران.

9- "اثر تغییر کاربری اراضی جنگلی به زراعی بر شاخص کیفیت خاک در پیرانشهر", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

10- "اثر جنگل زدایی بر بعضی خصوصیات مربوط به حاصلخیزی خاک در پیرانشهر", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

11- "اثر کشتهای طولانی مدت و تغییرات لندفرم بر شکلهای پتاسیم در جنوب دشت ارومیه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

12- "اثرات جنگل زدایی بر پارامترهای میکروبی خاک در منطقه اشنویه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

13- "اثرات کشت طولانی مدت بر روی خصوصیات و رفتار شکل های قابل استفاده برخی عناصر کم مصرف درمنطقه پیرانشهر، شمالغرب ایران", کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری, 1394, تبریز,ایران.

14- "اثرات کشتهای طولانی مدت برروی شکلهای کل برخی عناصر کم مصرف در منطقه پیرانشهر –شمالغرب ایران", کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری, 1394, تبریز,ایران.

15- "اثرات کشنهای طولانی مدت بر روی بعضی خصوصیات خاک و شکلهای آهن در منطقه پیرانشهر در راستای کشاورزی پایدار.", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

16- "ارزش گذاری اقتصادی عملکرد چغندرقند در سواحل رودخانه زرینه رود منطقه شاهیندز با نظر گرفتن مسائل زیست محیطی", دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست, 1392, همدان,ایران.

17- "ارزیابی اثرات کشتهای طولانی مدت بر بعضی خصوصیات شیمیای خاک در راستای مدیریت پایدار در دشت ارومیه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

18- "ارزیابی اراضی سواحل رودخانه زرینه رود در منطقه شاهیندز به منظور توسعه کشاورزی پایدار با استفاده از GIS", دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست, 1392, همدان,ایران.

19- "ارزیابی تأثیر کاربری اراضی روی میزان کربناتهای خاک با توجه به زیست محیطی در جنوب دشت ارومیه", دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست, 1392, همدان,ایران.

20- "ارزیابی کیفی بخشی از خاکهای دشت زنگنه ماکو برای محصولات جو و یونجه آبی", دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1390, تبریز,ایران.

21- "ارزیابی کیفی تناسب بخشی از دشت زنگنه ماکو برای محصولات جو و یونجه آبی", دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1390, تبریز,ایران.

22- "ارزیابی کیفی، کمی و مدیریتی تناسب اراضی برای محصولات رایج در سواحل زرینه رود منطقه شاهیندژ", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

23- "بررسی اثر کشتهای طولانی مدت افتابگردان بر بعضی پارامترهای شوری خاک در منطقه خوی", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

24- "بررسی اثر کشتهای طولانی مدت بر بعضی خصوصیات کیفی خاک در جنوب دشت ارومیه", دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 1391, تهران,ایران.

25- "بررسی بعضی خصوصیات شیمیایی خاک تشکیل شده بر روی دو سنگ مادر مختلف", همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار, 1391, ملایر,ایران.

26- "بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر بعضی خصوصیات کیفی خاک در خوی، استان آذربایجان غربی", دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیرت محیط زیست, 1391, تهران,ایران.

27- "بررسی تاثیر کشت طولانی مدت آفتابگردان بر بعضی خصوصیات شیمیایی خاک", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

28- "بررسی شاخص های شوری خاک تحت تاثیر کشتهای طولانی مدت در راستای مدیریت پایدار در دشت ارومیه", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

29- "بررسی شاخص های شیمیایی و بیولوژیکی خاک در برخی منطق جنگلی تخریب یافته در استان آذربایجان غربی", دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1391, ارومیه,ایران.

30- "بررسی کارآیی سه گیاه شور پسند در پالایش سبز خاکهای آلوده به کادمیم", سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1392, اهواز,ایران.

31- "بررسی میزان سازگاری و عملکرد گندم بر حسب شاخص اراضی پتانسیل خاک در منطقه شاهیندژ", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

32- "تاثیر عملیات باغداری مستمر و طولانی مدت بر توزیع شکلهای ‍پتاسیم در جنوب دشت ارومیه", دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1392, اردبیل,ایران.

33- "تاثیر عملیات زراعی مستمر بر اشکال مختلف پتاسیم در راستای کشاورزی پایدار در جنوب دشت ارومیه", دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست, 1392, همدان,ایران.

34- "تأثیر عملیات باغداری طولانیمدت بر شاخصهای شوری و قلیایی در منطقه نیمه خشک", اولین گنکره ملی توسعه و ترویج علوم و فنون مهندسی کشاورزی و علوم خاک, 1394, تهران,ایران.

35- "توزیع پروفیلی شکلهای ‍پتاسیم تحت تاثیر عملیات زراعی و آبیاری مستمر در منطقه پسوه پیرانشهر", دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1392, اردبیل,ایران.

36- "توزیع شکل های اکسیدهای آهن در طول یک ردیف پستی و بلندی زراعی با موقعیت جنوبی در منطقه میرآباد- سردشت", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

37- "توزیع و پراکنش روی، مس و منگنز در لندفرمهای زراعی دشت ارومیه", کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری, 1394, تبریز,ایران.

38- "مطالعه تاثیر زراعت طولانی مدت بر درصد رس و میزان مواد آلی و کیفیت خاک ئر دشت ارومیه", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

39- "مطالعه تشکیل و توسعه خاک تحت تاثیر خصوصیات زمین نما در جنوب دشت ارومیه", دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1390, تبریز,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-سالار رضاپور, - 2.عباس صمدی, "مطالعه شدت آلودگی خاکها و گیاهان تحت آبیاری با فاضلاب های شهری و صنعتی درحومه شهر ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1386.

2- "بررسی برهمکنش اثرات اصلاحی گوگرد و کوددامی در خاکهای شور - سدیمی و ارزیابی عملکرد جو در کشت گلخانه ای", دانشگاه ارومیه, 1382, کاربردی.
پایان نامه ها (10)

1-هاوژين محي الدين, "ارزيابي چگونگي تشكيل و توسعه¬ي خاكهاي شور و سديمي در منطقه¬ي مياندوآب،در جهت نيل به راهكارهاي احياء و بهبود", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395, استاد راهنما.

2-پريسا كوهي نژاد, "تاثير كشتهاي طولاني مدت و مستمر بر توزيع عمقي بعضي عناصر ريز مغذي و ارتباط آنها با خصوصيات پدوژنيك خاك در دشت پسوه پيرانشهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-عمر عليپور, "اثرات جنگل‌زدايي بر خصوصيات كيفي و ژنتيكي خاك در طول يك ترانسكت در منطقه پيرانشهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-سهيلا نجاري, "مطالعه چگونگي تشكيل و توسعه خاك تحت تاثير كشتهاي طولاني مدت در منطقه پيرانشهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-سميرا اشرف نژاد, "تعيين شكل هاي معدني فسفر در يك رديف ارضي در استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-الناز كلشي پور چير, "اثرات تغيير كاربري عرصه هاي طبيعي بر بعضي خصوصيات كيفي و ژنتيكي خاك در جنوب دشت اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-سكينه عبدالهي موسالان, "اثرات فرآيندهاي ژئو– پدولوژيك بر تركيبي از خصوصيات مورفولوژيكي ، فيزيكوشيميايي و مينرالوژيكي خاك در يك توپوسكونس زراعي واقع در منطقه ميرآباد ، جنوب استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-عليرضا قاسم زاده, "مطالعة اثرات درجه و جهت شيب بر روي خواص فيزيكي، شيميايي و ژنتيكي خاك در منطقة قروه‌چاه بوكان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-زهرا اميرپور, "ارزيابي اثرات آبياري طولاني مدت و عمليات باغداري مستمر بر جذب و توزيع شكل هاي پتاسيم و ارتباط آن با كاني هاي رسي در خاك هاي جنوب دشت اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-فريبا فلاحي قشلاق, "تأثير عمليات زراعي بلند مدت و فرآيندهاي خاكسازي بر توزيع پروفيلي شكل هاي پتاسيم و كاني هاي رسي در منطقه پسوه پيرانشهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.