• نام و نام خانوادگی
  • وحید رستم پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
  • v.rostampour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • وحید رستم پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-وحید رستم پور- اسعد مدرس مطلق- محمدحسن کماریزاده- مرتظی صادقی- ایرج برنوسی- توحید قنبری, "Using Artificial Neural Network (ANN) technique for prediction of apple bruise damage", Australian journal of crop science, 2013.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- "بررسی اثر شعاع انحناء و سفتی آکوستیکی میوه سیب بر روی میزان آسیب پذیری آن در شرایط ارتعاشی", همایش ملی یلفته های کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

2- "شبیه سازی و بررسی تحلیلی تاثیر پارامترهای چرخ و خاک بر بازده کششی تراکتور", بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2014, 1393, اهواز,ایران.

3- "شبیه سازی و بررسی تحلیلی مقاومت کششی گاوآهن برگردان دار در شرایط متغیر سرعت پیشروی و عوامل موثر برآن", هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.