• نام و نام خانوادگی
  • وحید رستم پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • وحید رستم پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-وحید رستم پور- اسعد مدرس مطلق- محمدحسن کماریزاده- مرتظی صادقی- ایرج برنوسی- توحید قنبری, 2013, Using Artificial Neural Network (ANN) technique for prediction of apple bruise damage,Australian journal of crop science.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1393، بررسی اثر شعاع انحناء و سفتی آکوستیکی میوه سیب بر روی میزان آسیب پذیری آن در شرایط ارتعاشی،همایش ملی یلفته های کشاورزی، سنندج،ایران.

2- 1393، شبیه سازی و بررسی تحلیلی تاثیر پارامترهای چرخ و خاک بر بازده کششی تراکتور،بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2014، اهواز،ایران.

3- 1393، شبیه سازی و بررسی تحلیلی مقاومت کششی گاوآهن برگردان دار در شرایط متغیر سرعت پیشروی و عوامل موثر برآن،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.