• نام و نام خانوادگی
  • محمد خداوردیزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
  • m.khodaverdizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد خداوردیزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-صابر خداوردیزاده، داود بهبودی، محمد خداوردیزاده و مریم صارمی، 1394، برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط،فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی.

2-محمد خداوردیزاده، باب الله حیاتی، حسین راحلی، محمد کاووسی، 1394، برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان کلیسای سنت استپانوس به روش هکمن دو مرحله ای،علوم و تکنولوژی محیط زیست، 17،2.

3-یحیی فتحی، محمد خداوردیزاده، محمد کاوسی کلاشمی، 1394، کاربرد ماتریس تحلیل سیاستی در سنجش رقابت پذیری و آمادگی بنگاه های کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) (مطالعه موردی: شرکت (الف) از صنعت فرآورده‌های شیری)،فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران.

4-محمد خداوردیزاده، صادق خلیلیان، باب اله حیاتی، اسماعیل پیش بهار، 1393، ّبرآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان با استفاده از روش آزمون النتخاب،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران.

5-محمد خداوردیزاده، صابر خداوردیزاده، فرامرز معصوم زاده، 1393، تعیین عامل های موثر بر تقاضای بیمه دام روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان مرند)،راهبردهای توسعه روستایی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1- 1393، ارزیابی سیاست های حمایتی و مزیت رقابتی صنایع غذایی منتخب کشور در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی،بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور، تبریز،ایران.

2- 1393، ارزیابی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی صنایع غذایی منتخب کشور با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی،نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، تهران،ایران.

3- 1393، برآورد ارزش تفریحی آبشار آسیاب خرابه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط،نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی، تبریز،ایران.

4- 1392، برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک باغلار باغی تبریز با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن،اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، همدان،ایران.

5- 1393، برآورد ارزش توریستی روستای اشتبین با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط،نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی، تبریز،ایران.

6- 1394، بررسی اثر سیاست های پولی و ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران (مطالعه موردی:کشمش)،هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،ایران.

7- 1394، بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی،هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،ایران.

8- 1394، بررسی تأثیر درآمدهای نفتی و تورم درآمد ایران با تأکید بر سرمایه انسانی: رهیافت (ARDL) خودرگرسیون با وقفههای توزیعی،هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،ایران.

9- 1394، بررسی علل بروز ریز گرد های نمکی و دلایل ضرورت پیش گیری ازآن،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

10- 1394، بررسی علل روند افزایشی مساحت خاک شور اطراف دریاچه ارومیه وپیامدهای آن،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

11- 1393، بررسی مسائل و مشکلات دریاچه زریبار و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و مدیریت دریاچه،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

12- 1394، بررسی نقش اقتصادی ترویج در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و توسعه پایدار،همایش ملی همایش های مدیریت، تهران،ایران.

13- 1394، تحلیل عوامل تاثیر گذار بر عرضه صادرات زعفران ایران،هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،ایران.

14- 1394، تفکیک ارزش های استفاده ای و غیر استفاده ای تالاب قوریگل با استفاده از رهیافت AHP،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

15- 1394، رابطه آلودگی و مصرف فرآورده های نفتی در بخش کشاورزی،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

16- 1393، کاربرد آزمون انتخاب در ترکیب جنبه های محیط زیستی و تفریحی منطقه حفاظت شده مراکان،نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، تهران،ایران.

17- 1394، نقش مزیت نسبی صادراتی در اقتصاد مقاومتی با تأکید بر گیاهان دارویی،هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،ایران.

18- 1394، نگاه اجمالی بر روند تغییرات اقلیم دریاچه ی ارومیه و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در منطقه،سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمد خداوردیزاده،یحیی فتحی، 1388، بررسی آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر صنایع غذایی و ارائه راهکارهای لازم جهت بهبود توان رقابتی این صنایع (مطالعه موردی: شرکتهای فعال در بورس)،قطب علمی شیمی پاک و مواد جدید در دانشگاه تبریز.
پایان نامه ها (3)

1-نرگس ايزدي مهر، 1393، برآورد ارزش كاركردهاي غيربازاري درياچه اروميه: رهيافت آزمون انتخاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-نوشين وكيلي قصريان، 1393، برآورد ارزش اقتصادي زيست محيطي تالاب زريوار با استفاده از روش آزمون انتخاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-سميه محمدي، 1394، تعيين مزيت نسبي، ساختار بازار و الويت بندي بازارهاي هدف صادراتي گياهان دارويي ايران( مطالعه موردي: رازيانه، باديان، انيسون و گشنيز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.