• نام و نام خانوادگی
  • محمد خداوردیزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
  • m.khodaverdizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد خداوردیزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-صابر خداوردیزاده، داود بهبودی، محمد خداوردیزاده و مریم صارمی, "برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط", فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی, 1394.

2-محمد خداوردیزاده، باب الله حیاتی، حسین راحلی، محمد کاووسی, "برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان کلیسای سنت استپانوس به روش هکمن دو مرحله ای", علوم و تکنولوژی محیط زیست, 1394, 17,2.

3-یحیی فتحی، محمد خداوردیزاده، محمد کاوسی کلاشمی, "کاربرد ماتریس تحلیل سیاستی در سنجش رقابت پذیری و آمادگی بنگاه های کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) (مطالعه موردی: شرکت (الف) از صنعت فرآورده‌های شیری)", فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران, 1394.

4-محمد خداوردیزاده، صادق خلیلیان، باب اله حیاتی، اسماعیل پیش بهار, "ّبرآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان با استفاده از روش آزمون النتخاب", فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, 1393.

5-محمد خداوردیزاده، صابر خداوردیزاده، فرامرز معصوم زاده, "تعیین عامل های موثر بر تقاضای بیمه دام روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان مرند)", راهبردهای توسعه روستایی, 1393.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1- "ارزیابی سیاست های حمایتی و مزیت رقابتی صنایع غذایی منتخب کشور در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی", بیستمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور, 1393, تبریز,ایران.

2- "ارزیابی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی صنایع غذایی منتخب کشور با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی", نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران, 1393, تهران,ایران.

3- "برآورد ارزش تفریحی آبشار آسیاب خرابه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط", نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی, 1393, تبریز,ایران.

4- "برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک باغلار باغی تبریز با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن", اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا, 1392, همدان,ایران.

5- "برآورد ارزش توریستی روستای اشتبین با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط", نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی, 1393, تبریز,ایران.

6- "بررسی اثر سیاست های پولی و ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران (مطالعه موردی:کشمش)", هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت, 1394, تهران,ایران.

7- "بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی", هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت, 1394, تهران,ایران.

8- "بررسی تأثیر درآمدهای نفتی و تورم درآمد ایران با تأکید بر سرمایه انسانی: رهیافت (ARDL) خودرگرسیون با وقفههای توزیعی", هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت, 1394, تهران,ایران.

9- "بررسی علل بروز ریز گرد های نمکی و دلایل ضرورت پیش گیری ازآن", سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران, 1394, همدان,ایران.

10- "بررسی علل روند افزایشی مساحت خاک شور اطراف دریاچه ارومیه وپیامدهای آن", سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران, 1394, همدان,ایران.

11- "بررسی مسائل و مشکلات دریاچه زریبار و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و مدیریت دریاچه", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

12- "بررسی نقش اقتصادی ترویج در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و توسعه پایدار", همایش ملی همایش های مدیریت, 1394, تهران,ایران.

13- "تحلیل عوامل تاثیر گذار بر عرضه صادرات زعفران ایران", هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت, 1394, تهران,ایران.

14- "تفکیک ارزش های استفاده ای و غیر استفاده ای تالاب قوریگل با استفاده از رهیافت AHP", سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران, 1394, همدان,ایران.

15- "رابطه آلودگی و مصرف فرآورده های نفتی در بخش کشاورزی", سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران, 1394, همدان,ایران.

16- "کاربرد آزمون انتخاب در ترکیب جنبه های محیط زیستی و تفریحی منطقه حفاظت شده مراکان", نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران, 1393, تهران,ایران.

17- "نقش مزیت نسبی صادراتی در اقتصاد مقاومتی با تأکید بر گیاهان دارویی", هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت, 1394, تهران,ایران.

18- "نگاه اجمالی بر روند تغییرات اقلیم دریاچه ی ارومیه و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در منطقه", سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران, 1394, همدان,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمد خداوردیزاده,یحیی فتحی, "بررسی آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر صنایع غذایی و ارائه راهکارهای لازم جهت بهبود توان رقابتی این صنایع (مطالعه موردی: شرکتهای فعال در بورس)", قطب علمی شیمی پاک و مواد جدید در دانشگاه تبریز, 1388.
پایان نامه ها (3)

1-نرگس ايزدي مهر, "برآورد ارزش كاركردهاي غيربازاري درياچه اروميه: رهيافت آزمون انتخاب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

2-نوشين وكيلي قصريان, "برآورد ارزش اقتصادي زيست محيطي تالاب زريوار با استفاده از روش آزمون انتخاب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

3-سميه محمدي, "تعيين مزيت نسبي، ساختار بازار و الويت بندي بازارهاي هدف صادراتي گياهان دارويي ايران( مطالعه موردي: رازيانه، باديان، انيسون و گشنيز)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.