• نام و نام خانوادگی
  • نورعلی حقدوست قهرمانلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • n.haghdoust@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نورعلی حقدوست قهرمانلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- "بررسی پتانسیل انرژی برق آبی حوزه های غرب دریاچه ارومیه", مجله آب و فاضلاب, 1382.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1- "ارتباط بین تغییرات اقلیمی و پارامترهای هیدرولوژیکی(مطالعه موردی دریاچه ارومیه)", پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران, 1392, تهران,ایران.

2- "بررسی تغیرات زمانی فرسایندکی باران به منظور حفاظت ازخاک و جلوگیری از فرسایش آن", همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالش ها وراهکردها, 1391, ارومیه,ایران.

3- "بررسی کیفیت اب مخازن از نظر طعم و بو", نخستین همایش ملی پژوهشی(کیفیت اب شرب روستائی و چالشهای فرارو), 1388, ارومیه,ایران.

4- "بررسی کیفیت آب مخازن از نظر طعم و بو", نخستین همایش پژوهشی کیفیت آب شرب روستایی و چالشهای فرآرو, 1388.

5- "بررسی گسیختگی لوله های بتنی فاضلاب", نخستین کنفرانس سراسری دانشجوئی منابع آب وخاک, 1381.

6- "بررسی مناسب بودن مدل بیلان آبی ماهانه در حوضه های آبخیز(مطالعه موردی ایستگاههای شرق دریاچه ارومیه)", همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالشها وراهکارها, 1392, ارومیه,ایران.

7- "برنامه ریزی بهینه آبیاری محصولات زراعی درشرایط محدودیت و شوری آب", اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه, 1391, کرج,ایران.

8- "مقایسه روند داده های دبی بااستفاده از روشهای نقطه باز گشت و اسپیرمن ومقایسه دو روش باهم", همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالش هاوراهکردها, 1391, ارومیه,ایران.

9- "منابع آبی استان آذربایجان غربی و توان تولید انرژی برق آبی", اولین کنفرانس پژوهشی منابع آب و خاک استان آذربایجان غربی, 1380.
پایان نامه ها (1)

1-كارشناسي ارشد, "بررسي روند پارامترهاي كيفي آب رودخانه مارون با داده هاي تاريخي و داده هاي پيش بيني با استفاده از نرم افزارهاي GenXpro tools and Man-Kendall" ولي الله شاميري"", پایان نامه , 1393.