• نام و نام خانوادگی
  • عادل حسین پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

عادل حسین پور متولد 1353 تبریز ، دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شهید اشتاب در سال 1371 . دوره کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی از سال 1371 لغایت 1375 در دانشگاه ارومیه. مقاطع کارشناسی ارشد از سال 1375 لغایت 1377 در دانشگاه شیراز. مربی آموزشی دانشگاه ایلام از سال 1378 لغایت 1384و دکتری تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1384 لغایت 1389 در دانشگاه ارومیه . از سال 1389 لغایت 1392 به عنوان استادیار در دانشگاه ایلام و در سال 1393 در دانشگاه تبریز مشغول به خدمت بودم. از سال 1394 تا کنون هم به عنوان مدرس دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت می باشم.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عادل حسین پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
        بیوگرافی کوتاه

عادل حسین پور متولد 1353 تبریز ، دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شهید اشتاب در سال 1371 . دوره کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی از سال 1371 لغایت 1375 در دانشگاه ارومیه. مقاطع کارشناسی ارشد از سال 1375 لغایت 1377 در دانشگاه شیراز. مربی آموزشی دانشگاه ایلام از سال 1378 لغایت 1384و دکتری تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1384 لغایت 1389 در دانشگاه ارومیه . از سال 1389 لغایت 1392 به عنوان استادیار در دانشگاه ایلام و در سال 1393 در دانشگاه تبریز مشغول به خدمت بودم. از سال 1394 تا کنون هم به عنوان مدرس دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت می باشم.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-حسین درویشی،عادل حسین پور،فرزاد نرگسی،علی فدوی, 2015, Exergy and energy analyses of liquid food in an Ohmic heating process: A case study of tomato production,Innovative Food Science and Emerging Technologies.