• نام و نام خانوادگی
  • عادل حسین پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

نام و نام  خوانوادگی:عادل حسین پور

تولد: 1353 تبریز

تحصیلات: دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شهید اشتاب در سال 1371

               دوره کارشناسی :مهندسی ماشین های کشاورزی از سال 1371 لغایت 1375 در دانشگاه ارومیه

                 کارشناسی ارشد : مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1375 لغایت 1377 در دانشگاه شیراز

                دکتری : مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1384 لغایت 1389 در دانشگاه ارومیه 

تدریس:

           دانشگاه شیراز: عملیات دروس تکنولوژی موتور- شناخت کاربرد تراکتور- حل تمرین ترمودینامیک

            دانشگاه ایلام: مربی آموزشی دانشگاه ایلام از سال 1378 لغایت 1384 و استادیار از 1389 لغایت 1393

            دانشگاه ارومیه: مقاومت مصالح (1) - مبانی مهندسی برق از سال 1385 لغایت1389

            دانشگاه تبریز: طراحی اجزای ماشین های کشاورزی - نقشه کشی صنعتی سال 1393

            دانشگاه ارومیه: استادیار آموزشی از سال 1394 

مسئولیت:

    مدیر گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ایلام: از سال 1381 لغایت 1384

    مدیر مرکز رشد دانشگاه ایلام: از سال 1390 لغایت 1393

   مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه ایلام:از سال 1390 لغایت 1393

ریس مرکز تست دانشگاه ارومیه: از سال 1398 تا کنون

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (13)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عادل حسین پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
        بیوگرافی کوتاه

نام و نام  خوانوادگی:عادل حسین پور

تولد: 1353 تبریز

تحصیلات: دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شهید اشتاب در سال 1371

               دوره کارشناسی :مهندسی ماشین های کشاورزی از سال 1371 لغایت 1375 در دانشگاه ارومیه

                 کارشناسی ارشد : مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1375 لغایت 1377 در دانشگاه شیراز

                دکتری : مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1384 لغایت 1389 در دانشگاه ارومیه 

تدریس:

           دانشگاه شیراز: عملیات دروس تکنولوژی موتور- شناخت کاربرد تراکتور- حل تمرین ترمودینامیک

            دانشگاه ایلام: مربی آموزشی دانشگاه ایلام از سال 1378 لغایت 1384 و استادیار از 1389 لغایت 1393

            دانشگاه ارومیه: مقاومت مصالح (1) - مبانی مهندسی برق از سال 1385 لغایت1389

            دانشگاه تبریز: طراحی اجزای ماشین های کشاورزی - نقشه کشی صنعتی سال 1393

            دانشگاه ارومیه: استادیار آموزشی از سال 1394 

مسئولیت:

    مدیر گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ایلام: از سال 1381 لغایت 1384

    مدیر مرکز رشد دانشگاه ایلام: از سال 1390 لغایت 1393

   مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه ایلام:از سال 1390 لغایت 1393

ریس مرکز تست دانشگاه ارومیه: از سال 1398 تا کنون

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1384-1389، مکانیک ماشین های کشاورزی،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، 1375-1377، مکانیک ماشین های کشاورزی،دانشگاه شیراز.

3-کارشناسی، 1371-1375، مهندسی ماشین های کشاورزی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (15)

1-محمد اسکندری ، عادل حسین پور، 1393، بررسی حسگرهاي فراصوتی جهت تخمین هوشمند حجم درختان،نشریه ماشین های کشاورزی مشهد.

2-يوسف خزایي، کامران خيرعلي پور، عادل حسين پور ، حسين جوادي کيا ، 1398، توسعه اگوريتمي مبتني بر پردازش تصوير و ماشين بردار پشتيبان براي تشخيص سيب زميني از کلوخ و سنگ،نشريه پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي.

3-حسین مشکوه، فاروق شریفیان، عادل حسین پور، علی محمد نیکبخت، 1399، ارزیابی خواص فیزیکی پودر عصاره اسطوخودوس در خشک کن پاششی،نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

4-فرهاد فاتحی، اصغر محمودي، عادل حسین پور، هادي صمیمی اخیجهانی، 1398، خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه توت فرنگی رقم پاروس در طبقات مختلف،نشریه پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی ایران.

5-Asie Farhang, Adel Hosainpour, Hosain Darvishi, Farzad Nargesi, 2011, Shrimp Drying Characterizes Undergoing Microwave Treatment,Modern Applied Science.

6-Adel Hosainpour , Mohammad H. Komarizade , Asghar Mahmoudi , Mahrokh G. Shayesteh , 2010, Feasibility of impact-acoustic emissions for discriminating between potato tubers and clods,Journal of Food, Agriculture & Environment.

7-Adel Hosainpour , Mohammad H. Komarizade , Asghar Mahmoudi , Mahrokh G. Shayesteh, 2011, High speed detection of potato and clod using an acoustic based intelligent system,Expert Systems with Applications.

8-Simin Khalesi, Asghar Mahmoudi, Adel Hosainpour, Aliakbar Alipour, 2012, Detection of Walnut Varieties Using Impact Acoustics and Artificial Neural Networks (ANNs) ,Modern Applied Science.

9-Hosain Darvishi, Adel Hosainpour, Farzad Nargesi, 2012, Ohmic Heating Behaviour and Electrical Conductivity of Tomato Paste,Journal of Nutrition & Food Sciences.

10-محمد لغوی، عادل حسین پور، 1383، الحاق يك دستگاه غلتك خاك نشان عميق به گاو آهن برگرداندار به منظور اجراي توام عمليات خاك ورزي اوليه و ثانويه،مجله علوم كشاورزي ايران.

11-Adel Hosainpour, Mohammad Eskandari, Bahram Ghamary, 2013, Intelligent estimation of trees canopy size using ultrasonic sensors,International Journal of Agriculture and Crop Sciences..

12-Adel Hosainpour, Hosain Darvishi, Farzad Nargesi, Ali Fadavi, 2012, Ohmic pre-drying of tomato past,Food Science and Technology International.

13-Hosain Darvishi, Adel Hosainpour, Farzad Nargesi, Mohammad Hadi Khoshtaghaza, Hosain Torang, 2011, Ohmic Processing: Temperature Dependent Electrical Conductivities of Lemon Juice,Modern Applied Science.

14-Hosain Darvishi, Adel Hosainpour, Farzad Nargesi, Ali Fadavi, 2015, Exergy and energy analyses of liquid food in an Ohmic heating process: A case study of tomato production,Innovative Food Science and Emerging Technologies.

15-عادل حسین پور، محمد حسن کماریزاده، اصغر محمودی، ماهرخ شایسته، 1388، ارائه سیستم صوتی هوشمند برای جداسازی سریع کلوخ از سیب زمینی،نشریه علمی پژوهشی -دانش کشاورزی- دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-سیمین خالصی، اصغر محمودی، عادل حسین پور، علی اکبر علی پور، 1389، ارائه مدل هوشمند پیش بینی چگالی گردو به روش غیرمخرب،اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی.

2-علی فدوی، عادل حسین پور، لاله هداوند، 1390، .اثر نوسان توزیع‌کننده هوا بر اندازه حباب در راکتور نوع هواخیز،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، https://civilica.com/doc/148912/.

3-فرشاد نصری، علی فدوی، عادل حسین پور، علی اشرف مهرابی، 1391، تعیین مقیاس هوکر نی برز و سرعت رشد قطر کالوس کلزا به وسیله ماشین بینایی هوشمند،هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، https://civilica.com/doc/180959/.

4-فرشاد نصری، علی محمد فدوی، عادل حسین پور، علی اشرف مهرابی، 1391، طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین بینایی هوشمند در کشت بافت،هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، https://civilica.com/doc/180768/.

5-نسترن جمشیدی، عادل حسین پور، حسن ذکی دیزجی، 1392، .تعیین هوشمند خواص شیمیایی کیوی با استفاده از روش غیر مخرب فرا صوت،هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، https://civilica.com/doc/284550/.

6-نسترن جمشیدی، عادل حسین پور، حسن ذکی دیزجی، امین فروغی راد، 1392، .درجه بندی هوشمند میوه ی کیوی رقم هایوارد با بهره گیری از سامانه ی فراصوت،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، https://civilica.com/doc/235007/.

7-نسترن جمشیدی، عادل حسین پور، حسن ذکی دیزجی، امین فروغی راد، 1392، .استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در ارزیابی سفتی کیوی رقم هایوارد به روش فراصوت،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، https://civilica.com/doc/235004/.

8-رضا حسامپور، عادل حسینپور، کبری حیدربیگی، 1395، تعیین بهترین مدل ریاضی برای پیشبینی هزینههای ماشین برداشت نیشکر،دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، https://civilica.com/doc/533555/.

9-رضا حسام پور، عادل حسین پور، کبری حیدربیگی، 1395، .مدلسازی ریاضی هزینههای نگهداری و تحلیل عمر اقتصادی ماشینهای برداشت نیشکر،دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، https://civilica.com/doc/563660/.

10-فرهاد فاتحی، هادی صمیمی اخیجهانی، اصغر محمودی، عادل حسین پور، 1397، طبقه بندی میوه توت فرنگی رقم پاروس با تلفیق تکنیک های پردازش تصویر و روش های هوشمند،یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، https://civilica.com/doc/799394/.

11-فاطمه شریفی، عادل حسین پور، 1398، .جداسازی بادام های کاغذی از بادام های سنگی با استفاده از روش غیر مخرب آکوستیک،چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، https://civilica.com/doc/972680/.

12-فاطمه جعفر زاده، علی حسن پور ، عادل حسین پور، 1398، ساخت و ارزیابی کارنده پنج ردیفه تمام مکانیزه پیاز زعفران،دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1395، آزمون و ارزیابی دستگاه چیزل پکر با غلطک دوبل ،ارتباط با صنعت.
پایان نامه ها (13)

1-محمد علی اصغری، 1398، امکان سنجی استفاده از سیستم پنوماتیکی در انتقال قدرت دروگرهای شانه ای.

2-فرزاد نرگسی، 1392، تعيين و بررسي انرژي مصرف شده طي فرآيند گرمايش¬اهمي و اهمي- هدايت اجباري براي توليد رب گوجه¬فرنگي.

3-قاسم ولی پور، 1394، بززسی وضعیت مکانیزاسیون و روند مصرف انرژی تولید یونجه در شهرستان زنجان.

4-مجید مهدوی، 1395، بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی دهستان رازآور " استاد راهنما ".

5-رضا رحیم زاده، 1397، مدل سازی میزان غلظت نیترات در محصول سیب زمینی با استفاده از تکنیک NIR " استاد راهنما".

6-سجاد دادفر، 1391، طراحی و روش ساخت کابین بهینه تراکتور مسی فرگوسن 285 " استاد راهنما".

7-محمد اسکندری، 1391، تخمین هوشمند المان حجمی درختان با استفاده از حسگرهای فراصوتی " استاد راهنما" " .

8-نسترن جمشیدی، 1392، درجه بندی هوشمند میوه کیوی با استفاده از سامانه ی فراصوتی " استاد راهنما" .

9-فاطمه شریفی، 1392، طبقه‌بندی بادام به روش غیرمخرب آکوستیک " استاد راهنما".

10-حمید نظری، 1394، بررسی تأثیر پاشش ناقص انژکتور بر میزان آلاینده‌ها در موتور EF7 " استاد راهنما".

11-بهزاد نوری، 1394، طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه دانه کن ذرت با مکانیزم تیغه ای خود تنظیم " استاد راهنما".

12-قاسم خاکی کرکرق، 1394، مدل سازی هزینه های ماشین برداشت نیشکر با استفاده از سیستم استنتاجی تطبیقی عصبی-فازی استاد راهنما.

13-رضا حسام زاده، 1395، مدل سازی هزینه های ماشین برداشت نیشکر با استفاده از سیستم استنتاجی تطبیقی عصبی-فازی- استاد راهنما.
دروس تدریس شده (9)

1-طراحی ماشین های کشاورزی، دکتری.

2-آزمون غر مخرب محصولا کشاورزی، دکتری.

3-مهندسی تجهیزات صنایع غذایی، کارشناسی ارشد.

4-طراحی آزمایش های مهندسی، کارشناسی ارشد.

5-خواص مهندسی مواد بیولوژیک، کارشناسی.

6-ماشین های ویژه کشاورزی، کارشناسی.

7-اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی، کارشناسی.

8-عملیات واحد 1، کارشناسی.

9-آمار مهندسی، کارشناسی.