• نام و نام خانوادگی
  • عادل حسین پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
  • a.hosainpour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عادل حسین پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-حسین درویشی،عادل حسین پور،فرزاد نرگسی،علی فدوی, 2015, Exergy and energy analyses of liquid food in an Ohmic heating process: A case study of tomato production,Innovative Food Science and Emerging Technologies.