• نام و نام خانوادگی
  • علی حسن پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
  • a.hassanpour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی حسن پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-Rahim Mohammadi, Moein Mehrtash, Moeid Mehrtash, Nava Hassani, Ali Hassanpour, "Effect of Platelet Rich Plasma Combined with Chitosan Biodegradable Film on Full-Thickness Wound Healing in Rat Model", Bulletin of Emergency And Trauma, 2016.

2-علی حسن پور, "Mealiness Detection in Agricultural Crops: Destructive and Nondestructive Tests: A Review", Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2015.

3-علی حسن پور, "Non-destructive identi?cation of mealy apples using biospeckle imaging", Postharvest Biology and Technology, 2015.

4-حامد جانی سرناوی، علی محمد نیک بخت، علی حسن پور، فیض الله شهبازی, "ارائه ی یک الگوریتم تحلیلی حالت پایای جدید برای مدلسازی عملکرد حرارتی سالانه ی یک هوا گرمکن خورشیدی در شرایط اقلیمی ارومیه", نشریه انرژی ایران, 1394, 18,1.

5-علی حسن پور، اسعد مدرس مطلق، محسن اسمعیلی، علاالدین رحمانیدیدار, "تغییرات خواص مکانیکی انگور سفید بیدانه در طی رسیدن", پژوهش های صنایع غذایی, 1390.

6-علی حسن پور، محسن اسمعیلی، اسعد مدرس مطلق، علاالدین رحمانی دیدار و مقداد نصیری, "تعیین نسبت پواسون و مدول الاستیسیته‌ در دورهی رسیدن انگور سفید بیدانه", پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی, 1389.

7-علی حسن پور، محسن اسمعیلی، اسعد مدرس مطلق و علاالدین رحمانی دیدار, "تغییرات خواص ویسکو الاستیک انگور سفید بیدانه در طی رسیدن", پژوهش‌های صنایع غذایی, 1389, 2,203.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- "بررسی باد بردگی ذرات سم در سمپاش مزرعه ای بوم دار با استفاده از فن آوری پردازش تصویر", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

2- "بررسی پدیده آردی شدن در میوه سیب رقم رد دلیسش از طریق تکنیک بایواسپکل", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

3- "بررسی تاثیر جهت باد بر روی اندازه و بادبردگی ذرات سم", نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1394, کرج,ایران.

4- "بررسی خصوصیات کمی و کیفی برخی از توده های وحشی زرشک در استان آذربایجان غربی", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

5- "بررسی خواص بیو مکانیک چوب فندق", پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون, 1387.

6- "تاثیر پرتوتابی بر ظرفیت آنتی اکسیدانتی، خصوصیات فیتوشیمایی و ماندگاری برخی از میوه ها", کاربرد فناوری هسته ای در صنایع غذایی و کشاورزی, 1393, تبریز,ایران.

7- "تاثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر مقاومت به سرمای زمستانه جوانه های انگور رقم بی دانه قرمز در مرحله تکمیلی سازگاری", دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیتم های کشاورزی, 1394, تهران,ایران.

8- "تاثیر تغذیه برگی سولفات روی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفی انگور رقم بیدانه قرمز", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

9- "تاثیر مجاورت با آب بر روی خواص فیزیکی انگور بیدانه سفید", دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری, 1394, تبریز,ایران.

10- "تغییرات در فعالیت آنزیم های انتی اکسیدانی در کشت ریشه مویین بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus) تحت تاثیر سیلیکون", سومن همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار, 1394, همدان,ایران.

11- "خصوصیات فیزیکی میوه برخی توده های وحشی انگور در آذربایجان غربی", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

12- "خصوصیات فیزیکی میوه چند گونه زالزالک در استان آذربایجان غربی", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

13- "شبیه سازی انتقال جرم و حرارت ورقه‌های هویچ در خشک کن‌های همرفتی", هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1392, مسهد,ایران.

14- "شبیه سازی چروکیدگی ورقه‌های هویچ در خشک شدن با جریان همرفتی", هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون, 1392, مشهد,ایران.

15- "عدم قطعیت در اندازه گیری تابش خورشید", 2nd International Conference and Exhibition on Solar Energy (ICESE)2015, 2015, تهران,ایران.
پایان نامه ها (5)

1-سهيلا نوجوان, "تاثير تغذيه برگي با سولفات پتاسيم و سولفات روي بر كيفيت ميوه و مقاومت به سرمايي زمستانه جوانه هاي انگور رقم بيدانه قرمز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-رقيه خوش آمد شورجه, "مقايسه خصوصيات كمي وكيفي ميوه برخي از انگورهاي وحشي درآذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-رامين زربيل نژاد, "بررسي ريزش انگور سفيد بيدانه در فرآيند حمل و نقل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-مهناز سرشار, "بررسي بادبردگي ذرات سم در سمپاش هاي تراكتوري مزرعه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-نگار آفاقي سردرود, "شبيه¬سازي چروكيدگي هويج در حين خشك شدن با استفاده از خشك كن¬هاي همرفتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.