• نام و نام خانوادگی
  • سید مهدی صالحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
  • sm.salehi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (28)
دروس تدریس شده (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید مهدی صالحی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-نازآفرین قاسم زاده، فاطمه فرامرزی رزینی، سلمان علیپور قوشچی، سیدمهدی صالحی, "مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی 1392", مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی, 1393, 7,1.

2-سیدمهدی صالحی، فاطمه فرامرزی رزینی، نازآفرین قاسم زاده, "مروری بر مبانی مسئولیت پزشک از دیدگاه فقهای شیعه با تأمل بر اصل برائت", مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی, 1392, 6,1.

3-سیدمهدی صالحی, "بررسی مهریه در ادیان ابراهیمی", فقه جعفری وحقوق نوین, 1391.

4-سیدمهدی صالحی, "ادله فقهای امامیه در ضمان طبیب", فقه جعفری و حقوق نوین, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- "اخلاق پزشکی درآیین اسلام با تاکید بر مسولیت های حرفه ای", همایش ملی قران پژوهی وطب, 1390, ارومیه,ایران.

2- "ارومیه شهر اقوام و ادیان", همایش هم اندیشی ایرانی شهر تاریخی فرهنگی مذهبی ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

3- "تفریحات ورزشی ازمنظر اسلام", همایش ملی نفریحات ورزشی, 1390, تهران,ایران.

4- "جایگاه خودکشی از دیدگاه آیات و روایات و راههای پیشگیری از آن", همایش سراسری بررسی خودکشی و رفتارهای مرتبط, 1390, زنجان,ایران.

5- "خودکشی از دیدگاه حقوق و قوانین موضوعه", همایش سراسری بررسی خودکشی و رفتارهای مرتبط, 1390, زنجان,ایران.

6- "رویکرد قران به بهداشت وسلامت جنسی", همایش کشوری قران وسلامت, 1390, ساری,ایران.

7- "شیر مادر حق اخلاقی فرموش شده در رحم جایگزین", دومین همایش ملی قرآن پژوهی و طب, 1391, ارومیه,ایران.

8- "گردشگری درآیینه آیات وروایات", همایش بین المللی گردشگری دینی وتوسعه فرهنگ زیارت, 1390, مشهد,ایران.

9- "مباحث حقوقی بیوتکنولوزی", هفتمین همایش ملی بیوتکنولوزی, 1390, تهران,ایران.

10- "نفقه زن در ادیان ابراهیمی", کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی, 1393, بوشهر,ایران.

11- "نقش زنان درپیام رسانی عاشورا", نخستین همایش علمی نقش عوامل روانی درنهضت جاوید عاشورا, 1390, تهران,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سیدمهدی صالحی, "زبان تخصصی (1)", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پایان نامه ها (28)

1-حانيه حاجي معروفي, "بررسي فقهي و حقوقي مسووليت مدني صغار و مجانين و سرپرستان آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-فاطمه احمدي, "بررسي تطبيقي تلازم حق و تكليف در حقوق بين الملل بشر و حقوق اسلامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-مريم احمديان, "بررسي فقهي و حقوقي قاعده غرور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-منيژه مرتضايي, "بررسي اعتبار و قدرت اثباتي سند رسمي در دادگاه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-مهين خراساني, "بررسي حقوق سياسي اجتماعي بنيادين زن در فقه و حقوق موضوعه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-اعظم باقري مقدم, "مسئوليت ناشي از مالكيت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-آمنه نظري, "بررسي تطبيقي آخرين تحولات بزهكاري كودكان در حقوق كيفري ايران با كنوانسيون بين المللي حقوق كودك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-نازيلا همتي, "بررسي حقوق كودك متولد از تلقيح مصنوعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-صديق كمال ابراهيم, "بررسي تطبيقي مجازات مربوط به مواد مخدر در شريعت و حقوق ايران و عراق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-مصطفي رستم پور, "بررسي مسئله فرزند خواندگي در فقه و حقوق موضوعه ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

11-مريم احمديان, "بررسي فقهي وحقوقي قاعده غرور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

12-معصومه صوفي قادري, "نقش تقصير در مسوليت مدني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-منيره مرتضايي, "بررسي اعتبار و قدرت اثبات سند رسمي در دادگاه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-فاطمه احمدي, "بررسي تطبيقي تلازم حقو تكليف در حقوق بين الملل بشر و حقوق اسلامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-حانيه حاجي معروفي, "بررسي فقهي وحقوقي مسوليت مدني صغار ومجانين وسرپرستان آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-مصطفي رستم پور, "بررسي مسئله فرزند خواندگي در فقه وحقوق موضوعه ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

17-خير النساء آهنگ, "مرگ مغزي و آثار فقهي و حقوقي آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-خديجه داداشي هماي عليا, "بررسي عسر و حرج در طلاق از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني.ج.ا.ا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-فاطمه احمدي, "بررسي تطبيقي تلازم حق و تكليف در حقوق بين اللملل بشر و حقوق اسلامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

20-رضا عسگري, "بررسي خودكشي ا ز ديدگاه فقه و حقوق كيفري و جرم شناسي آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

21-فاطمه فرامرزي, "بررسي فقهي وحقوقي اصل برائت درمسوليت پزشكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

22-حشمت اله جهاني, "بررسي حضانت كودك ازديدگاه فقه شيعه وتاثير مولفه هاي اجتماعي در آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

23-محمد صدري ارحامي, "بررسي فقهي وحقوقي حيل شرعي وتقلب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

24-سيد قاسم موسوي زرين كلابي, "حقوق متهم ومجرم درشريعت اسلام وحقوق مدون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

25-حميد رشيدي, "بررسي تطبيقي حقوق اسراي جنگي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

26-مهدي شاه حسيني, "بررسي فقهي ديه اعضا وتطبيق آن با قانون مجازات اسلامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

27-داود كرامي, "قاعده لاضرر وخسارات معنوي در حقوق ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

28-وحيد معصومي, "بررسي ادله فقهي شهادت زن دراسلام", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (25)

1- "فقه".

2- "زبان تخصصی رشته فقه و حقوق اسلامی ".

3- "ولایت فقیه".

4- "استفاده از رادیو و تلویزیون و مطبوعات عربی".

5- "ترجمه عربی به فارسی و برعکس".

6- "تاریخ فقه و فقهاء".

7- "تاریخ تشیع (برای رشته تاریخ)".

8- "تاریخ اسلام (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها".

9- "اخلاق اسلامی (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها".

10- "متون اسلامی (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها".

11- "معارف اسلامی (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها".

12- "متن خوانی عربی".

13- "علوم قرآن و حدیث".

14- "آشنایی با علوم اسلامی".

15- "نظام های اقتصادی صدراسلام (برای دانشجویان رشته اقتصاد)".

16- "مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (برای دانشجویان رشته اقتصاد)".

17- "مدیریت اسلامی".

18- "مبادی عربی ج4".

19- "فقه مقارن (فقه تطبیقی مذاهب)".

20- "مکالمه عربی".

21- "منطق جدید".

22- "منطق مظفر (ره)".

23- "مبادی فقه و اصول".

24- "اصول".

25- "و غیره".