• نام و نام خانوادگی
  • سید مهدی صالحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
  • sm.salehi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (28)
دروس تدریس شده (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید مهدی صالحی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-نازآفرین قاسم زاده، فاطمه فرامرزی رزینی، سلمان علیپور قوشچی، سیدمهدی صالحی، 1393، مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی 1392،مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7،1.

2-سیدمهدی صالحی، فاطمه فرامرزی رزینی، نازآفرین قاسم زاده، 1392، مروری بر مبانی مسئولیت پزشک از دیدگاه فقهای شیعه با تأمل بر اصل برائت،مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 6،1.

3-سیدمهدی صالحی، 1391، بررسی مهریه در ادیان ابراهیمی،فقه جعفری وحقوق نوین.

4-سیدمهدی صالحی، 1390، ادله فقهای امامیه در ضمان طبیب،فقه جعفری و حقوق نوین.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- 1390، اخلاق پزشکی درآیین اسلام با تاکید بر مسولیت های حرفه ای،همایش ملی قران پژوهی وطب، ارومیه،ایران.

2- 1391، ارومیه شهر اقوام و ادیان،همایش هم اندیشی ایرانی شهر تاریخی فرهنگی مذهبی ارومیه، ارومیه،ایران.

3- 1390، تفریحات ورزشی ازمنظر اسلام،همایش ملی نفریحات ورزشی، تهران،ایران.

4- 1390، جایگاه خودکشی از دیدگاه آیات و روایات و راههای پیشگیری از آن،همایش سراسری بررسی خودکشی و رفتارهای مرتبط، زنجان،ایران.

5- 1390، خودکشی از دیدگاه حقوق و قوانین موضوعه،همایش سراسری بررسی خودکشی و رفتارهای مرتبط، زنجان،ایران.

6- 1390، رویکرد قران به بهداشت وسلامت جنسی،همایش کشوری قران وسلامت، ساری،ایران.

7- 1391، شیر مادر حق اخلاقی فرموش شده در رحم جایگزین،دومین همایش ملی قرآن پژوهی و طب، ارومیه،ایران.

8- 1390، گردشگری درآیینه آیات وروایات،همایش بین المللی گردشگری دینی وتوسعه فرهنگ زیارت، مشهد،ایران.

9- 1390، مباحث حقوقی بیوتکنولوزی،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوزی، تهران،ایران.

10- 1393، نفقه زن در ادیان ابراهیمی،کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، بوشهر،ایران.

11- 1390، نقش زنان درپیام رسانی عاشورا،نخستین همایش علمی نقش عوامل روانی درنهضت جاوید عاشورا، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سیدمهدی صالحی, 1391, زبان تخصصی (1), مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پایان نامه ها (28)

1-حانيه حاجي معروفي، 1392، بررسي فقهي و حقوقي مسووليت مدني صغار و مجانين و سرپرستان آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فاطمه احمدي، 1391، بررسي تطبيقي تلازم حق و تكليف در حقوق بين الملل بشر و حقوق اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مريم احمديان، 1393، بررسي فقهي و حقوقي قاعده غرور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-منيژه مرتضايي، 1393، بررسي اعتبار و قدرت اثباتي سند رسمي در دادگاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مهين خراساني، 1393، بررسي حقوق سياسي اجتماعي بنيادين زن در فقه و حقوق موضوعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-اعظم باقري مقدم، 1393، مسئوليت ناشي از مالكيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-آمنه نظري، 1393، بررسي تطبيقي آخرين تحولات بزهكاري كودكان در حقوق كيفري ايران با كنوانسيون بين المللي حقوق كودك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-نازيلا همتي، 1393، بررسي حقوق كودك متولد از تلقيح مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-صديق كمال ابراهيم، 1392، بررسي تطبيقي مجازات مربوط به مواد مخدر در شريعت و حقوق ايران و عراق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مصطفي رستم پور، 1392، بررسي مسئله فرزند خواندگي در فقه و حقوق موضوعه ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مريم احمديان، 1392، بررسي فقهي وحقوقي قاعده غرور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-معصومه صوفي قادري، 1392، نقش تقصير در مسوليت مدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-منيره مرتضايي، 1392، بررسي اعتبار و قدرت اثبات سند رسمي در دادگاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-فاطمه احمدي، 1391، بررسي تطبيقي تلازم حقو تكليف در حقوق بين الملل بشر و حقوق اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-حانيه حاجي معروفي، 1392، بررسي فقهي وحقوقي مسوليت مدني صغار ومجانين وسرپرستان آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مصطفي رستم پور، 1392، بررسي مسئله فرزند خواندگي در فقه وحقوق موضوعه ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-خير النساء آهنگ، 1391، مرگ مغزي و آثار فقهي و حقوقي آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-خديجه داداشي هماي عليا، 1391، بررسي عسر و حرج در طلاق از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني.ج.ا.ا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-فاطمه احمدي، 1391، بررسي تطبيقي تلازم حق و تكليف در حقوق بين اللملل بشر و حقوق اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-رضا عسگري، 1391، بررسي خودكشي ا ز ديدگاه فقه و حقوق كيفري و جرم شناسي آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فاطمه فرامرزي، 1389، بررسي فقهي وحقوقي اصل برائت درمسوليت پزشكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-حشمت اله جهاني، 1390، بررسي حضانت كودك ازديدگاه فقه شيعه وتاثير مولفه هاي اجتماعي در آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-محمد صدري ارحامي، 1389، بررسي فقهي وحقوقي حيل شرعي وتقلب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سيد قاسم موسوي زرين كلابي، 1389، حقوق متهم ومجرم درشريعت اسلام وحقوق مدون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-حميد رشيدي، 1390، بررسي تطبيقي حقوق اسراي جنگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-مهدي شاه حسيني، 1390، بررسي فقهي ديه اعضا وتطبيق آن با قانون مجازات اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-داود كرامي، 1390، قاعده لاضرر وخسارات معنوي در حقوق ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-وحيد معصومي، 1390، بررسي ادله فقهي شهادت زن دراسلام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (25)

1- فقه.

2- زبان تخصصی رشته فقه و حقوق اسلامی .

3- ولایت فقیه.

4- استفاده از رادیو و تلویزیون و مطبوعات عربی.

5- ترجمه عربی به فارسی و برعکس.

6- تاریخ فقه و فقهاء.

7- تاریخ تشیع (برای رشته تاریخ).

8- تاریخ اسلام (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها.

9- اخلاق اسلامی (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها.

10- متون اسلامی (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها.

11- معارف اسلامی (1) و (2) لز دروس عمومی دانشگاه ها.

12- متن خوانی عربی.

13- علوم قرآن و حدیث.

14- آشنایی با علوم اسلامی.

15- نظام های اقتصادی صدراسلام (برای دانشجویان رشته اقتصاد).

16- مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (برای دانشجویان رشته اقتصاد).

17- مدیریت اسلامی.

18- مبادی عربی ج4.

19- فقه مقارن (فقه تطبیقی مذاهب).

20- مکالمه عربی.

21- منطق جدید.

22- منطق مظفر (ره).

23- مبادی فقه و اصول.

24- اصول.

25- و غیره.