بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)
پایان نامه ها (24)
دروس تدریس شده (13)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • عذرا جوان بخت
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-.

2-دکتری تخصصی، اقتصاد کشاورزی- گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای تولیدی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی،دانشگاه تهران.

4-کارشناسی، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (18)

1-هانیه کظمی شعبان‌زاده افلاکی- عذرا جوان‌بخت- خدیجه الفی، 1399، تعیین نگرش شالیکاران شهرستان رشت نسبت به ریسک نهاده: مدل اول اطمینان،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، (4)12- صفحات 122 -103..

2-Mohammad Ghahremanzadeh, Maria Sassi, Akram Javadi, Ozra Javanbakht, Boballah Hayati., 2020, Economy- Wide Impact of Food Precessing Industry Exports in Iran.,Economía Agraria y Recursos Naturales,, 20(1), pp: 131-148.

3-آذر شهبازی، عذرا جوان‌بخت. ، 1399، اندازه‌گيري قدرت بازار و حاشیه بازاری خرما با استفاده از مدل سازمان صنعتي جديد: مطالعه موردی استان خوزستان.،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، (2)12- صفحات 18-1..

4-عذرا جوان‌بخت، آذر شهبازی. ، 1398، بررسی ساختار تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان مسجدسلیمان. ،نشریه پژوهش‌های علوم دامی، ، (2)29، صفحات 29 -15..

5-.

6-مرتضي مولائي، منصوره صادقی و عذرا جوان بخت.، 1396، اثر پارامترهای اقلیمی بر عملکرد و خطرپذیری عملکرد دو محصول گندم و جو دیم در استان­ آذربایجان غربی.،کشاورزی بوم شناختی..

7-مرتضي مولائي، نیما حصاری شرمه و عذرا جوان بخت. ، 1396، برآورد کارایی زیست محیطی نهاده-محور محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کارایی زیست محیطی تولید برنج). ،اقتصاد کشاورزی.

8-زهرا نعمت‌الهی، ناصر شاهنوشی فروشانی، عذرا جوان‌بخت و محمود دانشور کاخکی، 1394، ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی.،مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ایران، .

9-عذرا جوان‌بخت و حبیب‌الله سلامی، 1391، مقایسه اثرات كاهش نرخ سود و افزايش عرضه تسهيلات بر رشد تولید بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی در ايران: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مالی (FCGE)،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی.

10-زهرا نعمت‌الهی، ناصر شاهنوشی فروشانی، عذرا جوان‌بخت، محمود دانشور کاخکی، 1394، ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی،فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی.

11- 2005, Determining the Optimal Number of Branches for the Agricultural Bank of Iran: A Restricted Cost Function Analysis,The Empirical Economics Letters.

12-زهرا نعمت‌الهی، ناصر شاهنوشی فروشانی، عذرا جوان‌بخت و محمود دانشور کاخکی، 1394، تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی.

13-حبیب الله سلامی- عذرا جوان بخت, 2011, Macroeconomic Impacts of Lowering Interest Rate: A Real-Financial Evaluation for Iran,The Journal of Money and Economy.

14-عذرا جوان بخت، سمیرا اسمعیلی، 1394، مطالعه ترجیحات افراد مختلف برای مصرف گیاهان دارویی در شهر تبریز،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی.

15-زهرا نعمت‌الهی، ناصر شاهنوشی فروشانی، عذرا جوان‌بخت، محمود دانشور کاخکی، 1392، آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه.

16-عذرا جوان بخت- حبیب الله سلامی، 1391، مقایسه اثرات کاهش نرخ سود و افزایش عرضه تسهیلات بر رشد تولید بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی در ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مالی (FCGE)،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی.

17-عذرا جوان بخت- حبیب الله سلامی، 1388، اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی: تحلیلی در چارچوب الگوی تعادل عمومی،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.

18- 1382، تعیین اقتصاد مقیاس در بانک کشاورزی،بانک و کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)

1-سیما راجه‌پرست، عذرا جوان‌‎بخت. ، تغيير عملكرد محصولات زراعي و تغيير شرايط اقليمي در شهرستان اروميه.،چهارمين همايش ملي دانش و فناوري علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران- تهران..

2-سیما راجه‌پرست، عذرا جوان‌‎بخت. ، 1397، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد چغندرقند استان آذربایجان‌غربی.،چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز..

3-صبا مرادی، عذرا جوان‌بخت، حامد خلیلوندی بهروزیار.، 1397، بررسی ریسک بازار نهاده‌ها و محصول در واحدهای گاوداری ایران: مقایسه معیارهای مختلف اندازه‌گیری ریسک. ،چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز..

4-صبا مرادی، عذرا جوان‌بخت.، مطالعه عوامل موثر بر صادرات هندوانه.،چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز..

5-صبا مرادی، عذرا جوان‌بخت، 1397، بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت گوشت منجمد در بازار ایران.،ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، دانشگاه خوارزمی، تهران..

6-هانیه کظمی شعبانزاده افلاکی، عذرا جوان‌بخت، سیروس روزبان، 1396، بررسی ساختار تولید مزارع گوجه فرنگی شهرستان ارومیه (مطالعه موردی بخش بکشلوچای)،چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی- اردبیل، ایران.

7-کامران کریمی- عذرا جوان بخت، 1396، بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی- فرهنگی خانوارها بر مصرف انگور ارگانیک در شهر ارومیه،هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار- تهران، ایران.

8-دنیا بایزیدنژاد- عذرا جوان بخت، 1395، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL)،سومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- تهران، ایران.

9-لیلا روح اله نژاد- عذرا جوان بخت، 1396، بررسی حاشیه بازاریابی و کانال‌های بازاریابی عسل در شهرستان مشگین شهر،هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار- تهران، ایران..

10-منصوره صادقي، مرتضي مولائي، عذرا جوان بخت، 1395، اثر تغييرات اقليم بر عملكرد دو محصول گندم و جو ديم در استان‌ آذربايجان غربي،همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم‌های طبیعی و کشاورزی- تهران، ایران.

11-مهران صابرنوایی- عذرا جوان بخت، 1395، عوامل مؤثر ب پذیرش بیمه توسط مرغداری‌های گوشتی شهرستان آمل،چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی- تهران، ایران.

12-آذر شهبازی- عذرا جوان بخت، 1395، تعیین اندازه اقتصادی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان مسجد سلیمان،سومین کنفرانس بین‌المللی ایده‍های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری- اردبیل، ایران.

13-.

14-Ozra Javanbakht, Habibollah Salami, 2010, Macro Economic Effects of Lowering Interest Rate for Agricultural Loan: A real-Financial CGE Evaluation for Iran,3th Middle East Economic Association Meeting, Istanbul, Turkey.

15-نیما حصاری شرمه - عذرا جوان بخت، 1394، آینده تولید و سطح زیر کشت گندم در ایران،هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع پیشرفت ایران؛ آینده- تهران،ایران.

16-عارف باقری داشبلاغی - عذرا جوان بخت، 1394، بررسی تاثیر تغییرات قیمت برخی گروه های کالایی بر رفاه خانوار،همایش بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی- تهران،ایران.

17-سمیه محمدی، مهدیه محمدپور و عذرا جوان بخت، 1394، تعیین الگوی بهینه کشت (مطالعه موردی شهر زنجان)،ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذشته و حال- تهران،ایران.

18-راضیه صیامی - عذرا جوان بخت، 1394، برآورد توابع تقاضای تهاده‌ها و عرضه چغندر قند،اولین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت- تهران،ایران.

19-علی زارع کهنه شهری، مرتضی مولایی و عذرا جوان بخت، 1394، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشار از سوی کشاورزان مطالعه موردی شهرکُهنه شهر،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران- تهران،ایران.

20-زهرا نعمت‌اللهی، عذرا جوان بخت، ناصر شاهنوشی فروشانی، 1393، آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)،نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران- کرج،ایران..

21-زهرا نعمت‌اللهی، عذرا جوان بخت، ناصر شاهنوشی فروشانی، 1393، آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر تراز تجاری بخش کشاورزی،نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران- کرج،ایران..

22-سمیه محمدی، عذرا جوان بخت، 1393، آیا سیاست آزادسازی تجاری بررشد بخش کشاورزی ایران تاثیر گذاراست؟،ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذشته و حال- تهران،ایران.

23-فرید فرخادنیا، عذرا جوان بخت، 1393، بررسی ساختار بازار جهانی تولید و صادرات سیب درختی ایران،دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار- تهران،ایران.

24-سروش کیانی قلعه سرد- عذرا جوان بخت، 1393، کاربرد روش قیمت گذاری کیفی (hp)در تعیین قیمت انگور: مطالعه موردی شهر ارومیه،اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی- رشت،ایران.

25-نرگس ایزدی‌مهر، عذرا جوان بخت، 1392، استفاده از تئوری تعمیم یافته‌ی کالای مرکب برای گروه‌بندی برخی از محصولات زراعی در ایران، طی دوره زمانی 88- 1374،همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی- قشم، ایران.

26-نوشین وکیلی قصریان- عذرا جوان بخت ، 1392، بررسی تأثیر بارندگیهای پاییزه و بهاره بر عملکرد گندم دیم در استان کردستان طی سال‌های 89- 1362،ششمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی- سنندج،ایران.

27-سروش کیانی قلعه‌سرد، عذرا جوان بخت، 1392، بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم دیم و آبی: مطالعه موردی استان آذربایجان غربی،همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی- قشم،ایران.

28-علیرضا ولی‌زاده- عذرا جوان بخت، 1392، بررسی کانال‌های بازاریابی و حاشیه بازاریابی کیوی در استان مازندران،ششمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی- سنندج،ایران.

29-سروش کیانی قلعه‌سرد، شهرام آقایی،عذرا جوان بخت، 1392، تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی: مطالعه موردی شهرستان ارومیه،همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی- قشم،ایران.

30-عذرا جوان بخت- حبیب الله سلامی، 1391، مقایسه اثرات کاهش نرخ سود تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه واقعی- مالی (RFCGE)،هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران- شیراز،ایران.

31-عذرا جوان‌بخت - حبیب‌الله سلامی، 1382، تحلیلی بر روند بهره‌وری کل عوامل تولید در بانک کشاورزی،همایش تأمین مالی کشاورزی: تجربه‌ها و درسها- تهران،ایران.

32-عذرا جوان‌بخت - حبیب‌الله سلامی، 1382، بررسی وجود یا عدم وجود اقتصاد مقیاس در واحدهای بانکی با استفاده از پارامتر کشش مقیاس: مطالعه موردی بانک کشاورزی،چهارمین کنفرانس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- کرج،ایران.
پایان نامه ها (24)

1-سیما راجه‌پرست.، 1398، تغییرات اقلیم و اثرات بالقوه آن بر عملکرد گندم و چغندرقند و رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این محصولات در شهرستان ارومیه.، عذرا جوان بخت..

2-صبا مرادی.، 1398، صبا مرادی.

3-هانیه کظمی شعبانزاده افلاکی، 1397، ارزیابی کارایی فنی و ریسک تولید شالیکاران شهرستان رشت و تعیین نگرش آنها نسبت به ریسک با استفاده از مدل اول اطمینان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-آزاد دلان پور، 1396، بررسی عوامل موثر بر تولید انگور سالم از نظر زیست- محیطی از سوی تولیدکنندگان انگور در شهرستان ارومیه.

5-المیرا فریدوند، 1396، بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات سیب درختی در استان آذربایجان غربی.

6-افشین جعفری، 1396، ارزیابی سیاستهای ارزی و تجاری و تأثیر آن بر مبادلات تجاری بخش کشاورزی ایران.

7-سعیده کلهرمهر، 1396، بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت انتشار CO2، تولید غلات و امنیت غذایی در ایران.

8-کامران کریمی، 1395، بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش محصولات كشاورزي ارگانيك از سوی مصرف¬كنندگان در شهر ارومیه(مطالعه موردی محصول انگور).

9-عارف باقری داشبلاغی، 1395، تعيين الگوي بهينه کشت محصولات زراعي سازگار با محيط زيست در شهرستان نظرآباد.

10-نیما حصاری شرمه، 1395، ارزيابي تاثير يکپارچه سازي اراضي روي کارايي فني برنجکاران در شهرستان بابلسر.

11-آرام حبیبی، 1395، برآورد ارزش اقتصادي آب کشاورزي در توليد توت فرنگي در شهرستان سنندج.

12-مهران صابرنوایی، 1395، عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط واحدهای تولیدکننده مرغ گوشتی در شهرستان آمل.

13-سیروس روزبان، 1395، برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید گوجه¬فرنگی در شهرستان ارومیه: رویکرد تابع تولید.

14-آذر شهبازی، 1395، بررسی ساختار تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان خوزستان: مطالعه موردی شهرستان مسجدسلیمان.

15-منصوره صادقی، 1395، بررسی اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد و ریسک دو محصول گندم و جو دیم در سه استان اردبیل، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی.

16-لیلا روح اله نژاد، 1394، بررسی حاشیه بازاریابی عسل و عوامل موثر بر آن در شهرستان مشگین شهر.

17-علی زارع کهنه شهری، 1394، عوامل موثر بر پذیرش روش های آبیاری تحت فشار در حوزه ی آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی شهر کهنه شهر).

18-ناهيده سلطان مراد، 1394، بررسی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز با استفاده از روش انتظارات عقلایی.

19-سمیرا اسمعیلی، 1393، تخصیص آب بین بخش‌های مختلف اقتصادی با رویکرد جدول داده- ستانده.

20-شهرام آقایی، 1393، اندازه‌گیری کارایی صنعت طیور در ایران با استفاده از روشهای برنامه‌ریزی ریاضی و اقتصادسنجی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فرید فرخادنیا. ، 1393، الگوی بازاریابی و تجارت سیب درختی ایران با تأکید بر استان آذربایجان شرقی. ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-برهان رضاپور، 1393، تاثیر نوسانات تولید بخش کشاورزی روی انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی. ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-عليرضا ولي زاده، 1392، پيش بيني روند تورم موادغذايي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-زهرا نعمت اللهي، 1391، بررسي آثار ناشي از هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي بر ارزش فرآورده‌هاي صنايع غذايي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (13)

1-مدیریت ریسک کشاورزی.، کارشناسی ارشد..

2-مديريت واحدهاي کشاورزي تکميلي.، کارشناسی ارشد..

3-اقتصاد توليد کشاورزي تکميلي.، کارشناسی ارشد..

4-تجارت بين الملل محصولات کشاورزي تکميلي.، کارشناسی ارشد..

5-مسئله مخصوص.، کارشناسی ارشد..

6-بازاريابي محصولات کشاورزي تکميلي.، کارشناسی ارشد..

7-کاربرد برنامه ريزي رياضي در کشاورزي، کارشناسی ارشد..

8-اقتصاد خرد تکميلي.، کارشناسی ارشد..

9-ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت.، کارشناسی..

10-اقتصادومديريت صنعتي.، کارشناسی..

11-اقتصادعمومي.، کارشناسی..

12-بازاريابي وصادرات .، کارشناسی.

13-اقتصاد کشاورزی ، کارشناسی..