• نام و نام خانوادگی
  • عذرا جوان بخت
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
  • o.javanbakht@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عذرا جوان بخت
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-حبیب الله سلامی- عذرا جوان بخت, "Macroeconomic Impacts of Lowering Interest Rate: A Real-Financial Evaluation for Iran", The Journal of Money and Economy, 2011.

2- "Determining the Optimal Number of Branches for the Agricultural Bank of Iran: A Restricted Cost Function Analysis", The Empirical Economics Letters, 2005.

3-زهرا نعمت‌الهی، ناصر شاهنوشی فروشانی، عذرا جوان‌بخت، محمود دانشور کاخکی, "ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی", فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی, 1394.

4-زهرا نعمت‌الهی، ناصر شاهنوشی فروشانی، عذرا جوان‌بخت و محمود دانشور کاخکی, "تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)", مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 1394.

5-عذرا جوان بخت، سمیرا اسمعیلی, "مطالعه ترجیحات افراد مختلف برای مصرف گیاهان دارویی در شهر تبریز", نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی, 1394.

6-زهرا نعمت‌الهی، ناصر شاهنوشی فروشانی، عذرا جوان‌بخت، محمود دانشور کاخکی, "آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی", فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه, 1392.

7-عذرا جوان بخت- حبیب الله سلامی, "مقایسه اثرات کاهش نرخ سود و افزایش عرضه تسهیلات بر رشد تولید بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی در ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مالی (FCGE)", نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی, 1391.

8-عذرا جوان بخت- حبیب الله سلامی, "اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی: تحلیلی در چارچوب الگوی تعادل عمومی", مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1388.

9- "تعیین اقتصاد مقیاس در بانک کشاورزی", بانک و کشاورزی, 1382.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- "Macro Economic Effects of Lowering Interest Rate for Agricultural Loan: A real-Financial CGE Evaluation for Iran", 3th Middle East Economic Association Meeting, 2010, استانبول,ترکیه.

2- "استفاده از تئوری تعمیمیافتهی کالای مرکب برای گروه‌بندی برخی از محصولات زراعی در ایران، طی دوره زمانی 88- 1374", همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی, 1392, قشم,ایران.

3- "آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)", نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران, 1393, کرج,ایران.

4- "آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر تراز تجاری بخش کشاورزی", نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران, 1393, کرج,ایران.

5- "آیا سیاست آزادسازی تجاری بررشد بخش کشاورزی ایران تاثیر گذاراست؟", ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذشته و حال" ایران", 1000, تهران,ایران.

6- "آینده تولید و سطح زیر کشت گندم در ایران", هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع پیشرفت ایران؛ آینده, 1394, تهران,ایران.

7- "برآورد توابع تقاضای تهاده‌ها و عرضه چغندر قند", اولین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت, 1394, تهران,ایران.

8- "بررسی تاثیر تغییرات قیمت برخی گروه های کالایی بر رفاه خانوار", همایش بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی, 1394, ملارد- تهران,ایران.

9- "بررسی تأثیر بارندگیهای پاییزه و بهاره بر عملکرد گندم دیم در استان کردستان طی سال‌های 89- 1362", ششمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی, 1392, سنندج,ایران.

10- "بررسی رابطه علیت بین صادرات و بهره‌وری در ایران: مطالعه موردی محصول پسته", سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران, 1379, مشهد,ایران.

11- "بررسی ساختار بازار جهانی تولید و صادرات سیب درختی ایران", دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار, 1393, تهران,ایران.

12- "بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشار از سوی کشاورزان مطالعه موردی شهرکُهنه شهر", اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران, 1394, تهران,ایران.

13- "بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم دیم و آبی: مطالعه موردی استان آذربایجان غربی", همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی, 1392, قشم,ایران.

14- "بررسی کانال‌های بازاریابی و حاشیه بازاریابی کیوی در استان مازندران", ششمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی, 1392, سنندج,ایران.

15- "بررسی وجود یا عدم وجود اقتصاد مقیاس در واحدهای بانکی با استفاده از پارامتر کشش مقیاس: مطالعه موردی بانک کشاورزی", چهارمین کنفرانس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, 1382, کرج,ایران.

16- "تحلیلی بر روند بهره‌وری کل عوامل تولید در بانک کشاورزی", همایش تأمین مالی کشاورزی: تجربه‌ها و درسها, 1382, تهران,ایران.

17- "تعیین الگوی بهینه کشت (مطالعه موردی شهر زنجان)", ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذشته و حال, 1394, تهران,ایران.

18- "تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی: مطالعه موردی شهرستان ارومیه", همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی, 1392, قشم,ایران.

19- "کاربرد روش قیمت گذاری کیفی (hp)در تعیین قیمت انگور: مطالعه موردی شهر ارومیه", اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی, 1393, رشت,ایران.

20- "مقایسه اثرات کاهش نرخ سود تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه واقعی- مالی (RFCGE)", هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران, 1391, شیراز,ایران.
پایان نامه ها (2)

1-زهرا نعمت اللهي, "بررسي آثار ناشي از هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي بر ارزش فرآورده‌هاي صنايع غذايي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-عليرضا ولي زاده, "پيش بيني روند تورم موادغذايي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.