• نام و نام خانوادگی
  • عذرا جوان بخت
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
  • o.javanbakht@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عذرا جوان بخت
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-حبیب الله سلامی- عذرا جوان بخت, 2011, Macroeconomic Impacts of Lowering Interest Rate: A Real-Financial Evaluation for Iran,The Journal of Money and Economy.

2- 2005, Determining the Optimal Number of Branches for the Agricultural Bank of Iran: A Restricted Cost Function Analysis,The Empirical Economics Letters.

3-زهرا نعمت‌الهی، ناصر شاهنوشی فروشانی، عذرا جوان‌بخت، محمود دانشور کاخکی، 1394، ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی،فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی.

4-زهرا نعمت‌الهی، ناصر شاهنوشی فروشانی، عذرا جوان‌بخت و محمود دانشور کاخکی، 1394، تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی.

5-عذرا جوان بخت، سمیرا اسمعیلی، 1394، مطالعه ترجیحات افراد مختلف برای مصرف گیاهان دارویی در شهر تبریز،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی.

6-زهرا نعمت‌الهی، ناصر شاهنوشی فروشانی، عذرا جوان‌بخت، محمود دانشور کاخکی، 1392، آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه.

7-عذرا جوان بخت- حبیب الله سلامی، 1391، مقایسه اثرات کاهش نرخ سود و افزایش عرضه تسهیلات بر رشد تولید بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی در ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مالی (FCGE)،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی.

8-عذرا جوان بخت- حبیب الله سلامی، 1388، اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی: تحلیلی در چارچوب الگوی تعادل عمومی،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.

9- 1382، تعیین اقتصاد مقیاس در بانک کشاورزی،بانک و کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- 2010, Macro Economic Effects of Lowering Interest Rate for Agricultural Loan: A real-Financial CGE Evaluation for Iran,3th Middle East Economic Association Meeting, استانبول,ترکیه.

2- 1392، استفاده از تئوری تعمیمیافتهی کالای مرکب برای گروه‌بندی برخی از محصولات زراعی در ایران، طی دوره زمانی 88- 1374،همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، قشم،ایران.

3- 1393، آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)،نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، کرج،ایران.

4- 1393، آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر تراز تجاری بخش کشاورزی،نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، کرج،ایران.

5- 1000، آیا سیاست آزادسازی تجاری بررشد بخش کشاورزی ایران تاثیر گذاراست؟،ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذشته و حال" ایران"، تهران،ایران.

6- 1394، آینده تولید و سطح زیر کشت گندم در ایران،هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع پیشرفت ایران؛ آینده، تهران،ایران.

7- 1394، برآورد توابع تقاضای تهاده‌ها و عرضه چغندر قند،اولین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت، تهران،ایران.

8- 1394، بررسی تاثیر تغییرات قیمت برخی گروه های کالایی بر رفاه خانوار،همایش بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی، ملارد- تهران،ایران.

9- 1392، بررسی تأثیر بارندگیهای پاییزه و بهاره بر عملکرد گندم دیم در استان کردستان طی سال‌های 89- 1362،ششمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

10- 1379، بررسی رابطه علیت بین صادرات و بهره‌وری در ایران: مطالعه موردی محصول پسته،سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد،ایران.

11- 1393، بررسی ساختار بازار جهانی تولید و صادرات سیب درختی ایران،دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

12- 1394، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشار از سوی کشاورزان مطالعه موردی شهرکُهنه شهر،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، تهران،ایران.

13- 1392، بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم دیم و آبی: مطالعه موردی استان آذربایجان غربی،همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، قشم،ایران.

14- 1392، بررسی کانال‌های بازاریابی و حاشیه بازاریابی کیوی در استان مازندران،ششمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

15- 1382، بررسی وجود یا عدم وجود اقتصاد مقیاس در واحدهای بانکی با استفاده از پارامتر کشش مقیاس: مطالعه موردی بانک کشاورزی،چهارمین کنفرانس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، کرج،ایران.

16- 1382، تحلیلی بر روند بهره‌وری کل عوامل تولید در بانک کشاورزی،همایش تأمین مالی کشاورزی: تجربه‌ها و درسها، تهران،ایران.

17- 1394، تعیین الگوی بهینه کشت (مطالعه موردی شهر زنجان)،ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذشته و حال، تهران،ایران.

18- 1392، تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی: مطالعه موردی شهرستان ارومیه،همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، قشم،ایران.

19- 1393، کاربرد روش قیمت گذاری کیفی (hp)در تعیین قیمت انگور: مطالعه موردی شهر ارومیه،اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت،ایران.

20- 1391، مقایسه اثرات کاهش نرخ سود تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه واقعی- مالی (RFCGE)،هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، شیراز،ایران.
پایان نامه ها (2)

1-زهرا نعمت اللهي، 1391، بررسي آثار ناشي از هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي بر ارزش فرآورده‌هاي صنايع غذايي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-عليرضا ولي زاده، 1392، پيش بيني روند تورم موادغذايي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.