• نام و نام خانوادگی
  • میر خلیل پیروزی فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • میر خلیل پیروزی فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-نیلوفر شریف، میرخلیل پیروزی فرد، محمد علیزاده، محسن اسمعیلی, 2013, concentrated fruit juice as an osmotic solution in production of candied apple,Agro food industry hi-tech.

2-میرخلیل پیروزی فرد, 2013, cryoconcentration of sour cherry and orange juice with novel clarification method,comparison of thermal concentration with freeze concentration in liquid foods,agr.sci.tech.

3- 2006, The Potential of Microfiltration and Ultrafiltration Process in Purifiction of Raw Sugar Beet Juice,Desalination.

4-میرخلیل پیروزی فرد، 1392، بهینه سازی فرآیند کنترل قهوه ای شدن و آبگیری اسمزی در حلقه های سیب نیمه مرطوب توسط روش سطح پاسخ،پژوهش های صنایع غذایی.

5- 1385، بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندر قند،مجله علمی - پژوهشی علوم صنایع کشاورزی.

6- 1385، بررسی عوامل موثر بر جذب دی اکسید گوگرد در گوجه فرنگی های آماده شده برای خشک کردن آفتابی،مجله علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان.

7- 1384، تعیین مناسب ترین رقم گوجه فرنگی برای تهیه برگه و اثر دی اکسید گوگرد بر کیفیت ان،مجله علمی پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)

1- 1386, Study Identification and Determination of Rice Bran Phytosterol Contents of Three Widespread Iranian Cultivarars,هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

2- 1390، ارتقا سلامت غذاهای سرخ شده با استفاده از هیدروکلوئیدها،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

3- 1392، ارزیابی تاثیر گلاسه کردن برروی خصوصیات کیفی سیب رقم گلدن دلیشز،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

4- 1393، ارزیابی کاربردناتامایسین به عنوان یک نگهدارنده بیولوژیک در صنایع غذایی،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، سیستان و بلوچستان،ایران.

5- 1385، استفاده از مخلوط تفاله انگور و پوست لیمو در تولید برخی از آنزیمها،دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

6- 1393، آلودگی آفلاتوکسین در محصولات لبنی،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم صنایع غذایی، سیستان و بلوچستان،ایران.

7- 1385، بررسی تاثیر زمان و غلظت محلول اسمزی در فرایند آبگیری اسمزی گوجه فرنگی،دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی ایران.

8- 1386، بررسی وضعیت تولید ای ارگانیک در جهان وایران،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

9- 1393، بررسی اثر ساکاروز و صمغ عربی در رنگ توت فرنگی های ابگیری شده با اسمز،اولین همایش میان وعده های غذایی، مشهد،ایران.

10- 1386، بررسی اثر شرایط بر روی میزان آبگیری و میزان مواد جامد جذب شده به بافت میوه در طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی،هفدهمین گنگره ملی صنایع غذایی.

11- 1393، بررسی تاثیر ترکیب پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ انجیر نیمه مرطوب طی مرطوب انبارداری،همایش ملی الکترونیکی نوین در علوم غذایی، ارومیه،ایران.

12- 1385، بررسی تاثیر خردل زرد بر جمعیت میکروبی سس مایونز و افزایش انبار مانی آن بدون نگهدارنده شیمیایی،کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع غذایی ایران.

13- 1393، بررسی تاثیر گلاسه کردن بر روی خصوصیات کیفی سیب زرد لبنانی،بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، گرگان،ایران.

14- 1382، بررسی وضعیت تولید میوه های ارگانیک در جهان وایران،نخستین سمینار ملی علمی ترویجی سیب.

15- 1393، بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و کاربرد آن در صنایع لبنی،بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، گرگان،ایران.

16- 1390، بسته بندی ضد میکروبی مروری بر عملکرد و کاربرد ها،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

17- 1393، بسته بندی مواد غذایی با سیستم اتمسفر کنترل شده،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، سیستان و بلوچستان،ایران.

18- 1385، بهبود کاریایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه میکرو فیلتراسیون شربت خام چغندر قند به روش اولترافیلتراسیون،شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

19- 1392، بهینه سازی تولید سیب گلاسه با کابرد طرح های آماری،بیست ویکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

20- 1393، پدیده مهاجرت در بسته بندی های پلیمری مواد غذایی،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی، مشهد،ایران.

21- 1384، تقلب های آب میوه ها و دوش های تشخیص آنها،چهارمین کنفرانس سراسری علمی پژوهشی کشاورزی.

22- 1393، تکنولوژی فشار بالای هیدوراستاتیک و کاربرد آن در صنایع لبنی،بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، گرگان،ایران.

23- 1393، کابرد تکنولوژی نوین فرآیند فشار بالا در صنایع غذایی،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین علوم صنایع غذایی، سیستان و بلوچستان،ایران.

24- 1393، کاربدر نانوکامپوزیتهای زیستی در بسته بندی مواد غذایی،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم صنایع غذایی، سیستان و بلوچستان،ایران.

25- 1393، کاربرد ازن در بهداشتی کردن آب و محصولات کشاورزی،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، سیستان و بلوچستان،ایران.

26- 1393، کاربرد پوشش خوراکی در بهبود کیفیت و ماندگاری انجیر،نخستین همایش ملی الکترونیکی در دستاوردهای نوین علوم صنایع غذایی، سیستان وبلوچستان،ایران.

27- 1393، کاربرد تقطیر اسمزی و غشایی در صنایع غذایی،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، سیستان و بلوچستان،ایران.

28- 1390، کاربرد تکنولوژی بسته بندی هوشمند در مواد غذایی،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

29- 1392، گستردگی غذای فراسودمند پذیرش آن و ایجاد موقعیت های تجاری جدید،بیست و یکمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

30- 1393، محصولات ارگانیک با محوریت شیر ارگانیک،اولین کنگره سلامت غذا تولید،تبدیل ،مصرف، کرج،ایران.

31- 1393، مروری بر فلسفه غذاهای حلال و تفاوت استاندارد های ملی و فرا منطقه ای آن،بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، گرگان،ایران.

32- 1390، مطالعه ای بر فرآیند های تغلیظ غشایی در صنایع غذایی،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

33- 1390، مطالعه تشکیل پیگمانهای فهوه ای در کنسانتره انگور سفید،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

34- 1393، معرفی و کاربرد مهمترین بیوپلیمرهای موجود در طبیعت،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، سیستان و بلوچستان،ایران.

35- 1390، نقش بسته بندی خوراکی در انتقال مواد اکتیو،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

36- 1393، نوآوری در فرایند غذا با استفاده از اولتراسوند،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، سیستان و بلوچستان،ایران.
پایان نامه ها (1)

1-ساناز رشيدنژاد، 1389، بهينه سازي فرآيند كنترل قهوه اي شدن و آبگيري اسمزي در حلقه هاي سيب نيمه مرطوب توسط روش سطح پاسخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.