• نام و نام خانوادگی
  • سجاد پیرسا شیروانه ده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
  • s.pirsa@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سجاد پیرسا شیروانه ده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-سجاد پیرسا شیروانه ده, 2016, Fast Determination of Water Content of Some Organic Solvents by Smart Sensor Based on PPy-Ag Nanocomposite,Nanoscience and Nanotechnology - Asia.

2-سجاد پیرسا شیروانه ده, 2015, Design and Fabrication of Open-Tubular Array Gas Sensors Based on Conducting Polypyrrole Modified with Crown Ethers for Simultaneous Determination of Alkylamines,IEEE Sensors Journal.

3-سجاد پیرسا شیروانه ده, 2015, Determination of Dimethylsulfoxide in Water by Capillary Gas Chromatography-Gas Sensor Based on Nanostructure Conducting Polypyrrole,Nanoscience and Nanotechnology-Asia.

4-سجاد پیرسا شیروانه ده, 2015, Nanostructured conducting polypyrrole film prepared by chemical vapor deposition on the interdigital electrodes at room temperature under atmospheric condition and its application as gas sensor,Journal of the Iranian Chemical Society.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- 1393, Chemically synthesize nano-sized Poly (N-phenyl pyrrole), Poly (N-methyl pyrrole) and poly (N-methyl pyrrole-co-pyrrole) at room temperature,همایش ملی شیمی پاک, میانه,ایران.

2- 1394, Determination of toxic 1, 1-dimethylhydrazine by gas sensor based on polypyrrole-Ag nanocomposite,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, ارومیه,ایران.

3- 1393, Growth of homogenous CuO nano-structured thin ?lm on the polypyrrole fiber by a simple solution method at low temperature,همایش ملی شیمی پاک, میانه,ایران.

4- 1393, Removal of nitrite from aqueous solution using packed bed column with granular activated carbon,همایش ملی شیمی پاک, میانه,ایران.

5- 1394, Selective Gas Sensor Based on Nano Sized Polypyrrole/ Polydimethylsiloxane Fiber,Seminar on Sensor Science and Technology 2015, تهران,ایران.

6- 1393، بررسی خوردگی و مهاجرت یون های فلزی ذر سیستم حرارت دهی اهمیک در مواد غذایی،نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم، زابل،ایران.

7- 1393، بررسی کیفیت و ترشیدگی شیر با استفاده از میکروفیبر طراحی شده بر اساس نانوکامپوزیت نقره-پلی پیرول،دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن، تهران،ایران.

8- 1394، بسته بندی هوشمند در صنایع غذایی: انواع، ویژگی ها و کاربردها،سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، اصفهان،ایران.

9- 1393، طراحی ساخت و بررسی عملکرد سیستم حرارتی اهمیک ناپیوسته،نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم، زابل،ایران.

10- 1394، کاربرد روش های استخراج در آنالیز مواد غذایی،بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1393، شیمی تجزیه دستگاهی.

2-سجاد پیرسا شیروانه ده، 1392، تکنولوژی شیمیایی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1394، تهیه نانو فیبرهای پلی استری پوشیده شده با نانوکامپوزیت نقره-پلی پیرول،دانشگاه ارومیه، بنیادی.