• نام و نام خانوادگی
  • محسن اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

محسن اسمعیلی متولد سال 1346 در روستای بیگم قلعه شهر نقده، که تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در روستا و دوره متوسطه را در رشته ی علوم تجربی در دبیرستان امام خمینی  نقده (1365) به پایان برد. وی در سال 1365 در رشته بهداشت حرفه ­ای و پس از دوره سربازی در سال 1370 در کارشناسی رشته صنایع غذایی دانشگاه ارومیه ادامه تحصیل داد. مقاطع کارشناسی ارشد (77 - 1375) و دکتری (85 - 1380) را نیز در رشته مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران با گذرانیدن دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی در دانشگاه کالج کورک ایرلند به پایان برد. در طی عضویت هیات علمی در دانشگاه ارومیه (1377 تا کنون) در مسئولیت­های معاون پژوهشی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی (7 سال)، مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزش دانشگاه (3 سال)، رییس دانشکده کشاورزی (مهرماه 1399 تا دیماه 1400) و هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه (1393 تا ...) خدمت نموده است.  

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (34)
دروس تدریس شده (3)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
        بیوگرافی کوتاه

محسن اسمعیلی متولد سال 1346 در روستای بیگم قلعه شهر نقده، که تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در روستا و دوره متوسطه را در رشته ی علوم تجربی در دبیرستان امام خمینی  نقده (1365) به پایان برد. وی در سال 1365 در رشته بهداشت حرفه ­ای و پس از دوره سربازی در سال 1370 در کارشناسی رشته صنایع غذایی دانشگاه ارومیه ادامه تحصیل داد. مقاطع کارشناسی ارشد (77 - 1375) و دکتری (85 - 1380) را نیز در رشته مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران با گذرانیدن دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی در دانشگاه کالج کورک ایرلند به پایان برد. در طی عضویت هیات علمی در دانشگاه ارومیه (1377 تا کنون) در مسئولیت­های معاون پژوهشی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی (7 سال)، مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزش دانشگاه (3 سال)، رییس دانشکده کشاورزی (مهرماه 1399 تا دیماه 1400) و هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه (1393 تا ...) خدمت نموده است.  

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1385 ، علوم وصنایع غذایی گرایش فنی و مهندسی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1377 - 1375، مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1373 - 1370، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (35)

1-Khazaei N، Esmaiili M، Djomeh ZE، Ghasemlou M، Jouki M، 2013، Characterization of new biodegradable edible film made from basil seed (Ocimum basilicum L.) gum،Carbohydrate Polymers.

2-Esmaiili M، Sotudeh-Gharebagh R، Cronin K، Mousavi MAE، Rezazadeh G. ، 2007، Grape drying: A Review،Food Reviews International.

3-محسن اسمعیلی, 2016, Characterization of chitosan-nanoclay bionanocomposite active ?lms containing milk thistle extract,International Journal of Biological Macromolecules.

4-محسن اسمعیلی, 2015, Effect of active edible coatings made by basil seed gum and thymol onoil uptake and oxidation in shrimp during deep-fat frying,Carbohydrate Polymers.

5-محسن اسمعیلی, 2014, Response Surface Modeling for Optimization of Textural and Color Characteristics of Dried Grapes,International Journal of Food Engineering.

6-محسن اسمعیلی, 2014, Sorption isotherm and state diagram in evaluating storage stability for sultana raisins,Journal of Stored Products Research.

7-محسن اسمعیلی, 2013, Production and characterization of a functional Iranian white brined cheese by replacement of dairy fat with vegetable oils,Food Science and Technology International.

8-محسن اسمعیلی, 2013, Evaluation of Some Physicochemical and Rheological Properties of Iranian Honeys and the Effect of Temperature on its Viscosity,American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sci, 6,6.

9-قدسیه علیزاده بهاباد-محسن اسمعیلی, 2012, Effects of Different Dipping Solutions and Storage Conditions on the Color Properties of Raisin,American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sci.

10- 2010, Effect of Grape Chemical Pretreatment and its storage Conditions on the texture propertoies of Raisin,American- Eurasian J. Agri. and Environ. Sci.

11- 2007, Modeling of the Seedless Grape Drying Process using the Generalized Differential Quadrature Method,Chemical Engineering and Technology.

12-محسن اسمعیلی، 1394، پایداری بلورهای کربنات کلسیم تشکیل شده طی کربناسیون دوم در تصفیه شربت خام چغندرقند،پژوهش­های صنایع غذایی.

13-محسن اسمعیلی، 1394، تاثیر تیمار فراصوت بر ویسکوزیته، توزیع اندازه ذرات، کدورت و فنل کل آب هویج،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

14-محسن اسمعیلی، 1394، تشخیص و طبقه بندی عسل های طبیعی و تقلبی با تجزیه های آماری چند متغیره،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

15-محسن اسمعیلی، 1394، ارزیابی خواص بافتی و رنگ میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی رسیدن،پژوهش­های صنایع غذایی.

16-محسن اسمعیلی، 1394، ارزیابی کیفی دو گروه عسل چند گل طبیعی فله ای و بسته بندی،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

17-محسن اسمعیلی، 1394، تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس آگاستاکه،دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

18-محسن اسمعیلی، 1394، تاثیر پیش تیمارهای بلانچینگ و مایکروویو بر خواص کیفی طی فرآیند سرخ کردن عمیق،پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.

19-محسن اسمعیلی, 1393, Production of Butter Incorporated with Hazelnut Powder,JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3,16.

20-محسن اسمعیلی، 1393، اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت اتفن بر رنگ و برخی ویژگیهای کیفی میوه انگور (Vitis vinifera L.) رقم بیدانه قرمز،تولیدات گیاهی.

21-محسن اسمعیلی، 1393، تاثیر فرایند فراصوت با حرارت روی فعالیت آنزیم پراکسداز و شاخص های رنگی آب هویج،نشریه پژوهش و نواوری در علوم و صنایع غذایی.

22-محسن اسمعیلی، 1393، تاثیر نوع پیش عمل آوری انگور بر روی همدما های رطوبت،پژوهش های صنایع غذایی.

23-محسن اسمعیلی، 1392، تولید پنیر فرآسودمند کم چرب با جایگزینی پودرهای گردو یا بزرک به جای چربی شیر،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

24-محسن اسمعیلی, 1392, Characterization of new biodegradable edible film made from basil seed (Ocimum basilicum L.) gum,Carbohydrate Polymers.

25-محسن اسمعیلی، 1392، تولید پنیر فراسودمند با استفاده از روغن های زیتون و کانولا،مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.

26-نیلوفر شریف 1 ، میر خلیل پیروزی فرد 2، محمدعلیزاده 2 و محسن اسمعیلی، 1392، بهینه سازی شرایط تولید سیب گلاسه با استفاده از کنسانتره میوه،مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی.

27-محسن اسمعیلی، 1392، امکان سنجی تولید و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عسل خشک شده با دو روش تصعیدی و مایکروویو،مجله علوم و صنایع غذایی ایران.

28-محسن اسمعیلی، 1392، بررسی اثر میکروانکپسولاسیون ترانس گلوتامینازی لاکتو باسیلوس کازیی بر روی خواص شیمیایی و بافت پنیر سفید UF پروبیوتیک،پژوهش های صنعت غذا.

29-محسن اسمعیلی، 1391، فرمولاسیون جدید کره با پودر گردو و فندق: ویژگی های فیزیکی و شیمیایی،نشریه پژوهش های صنایع غذایی ایران.

30-مریم اسمعیلی- محسن اسمعیلی- علی حسن زاده، 1391، ارزیابی پایداری کشمش های آفتابی، طلایی و تیزابی با بکارگیری ایزوترم جذب رطوبت و نمودار حالت،نشریه پژوهش های صنایع غذایی ایران، 1،8.

31-محسن اسمعیلی، 1391، مدل سازی تأثیر دما بر ویسکوزیته عسل،مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 89،2.

32- 1389، تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیت ه در دوره ی رسیدن انگور سفید بیدانه،پژوهشهای صنایع غذایی ایران.

33- 1389، تغییرات بافت سیب زرد لبنانی در طی نگهداری در سردخانه تجاری تحت تاثیر تاریخ برداشت،مجله پژوهش های صنایع غذایی، 2،3.

34- 1389، تأثیر نیتریک اکسید و پوتریسین بر خواصکیفی و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا،پژوهشهای صنایع غذایی.

35- 1388، تاثیر فرآیند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک شده،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)

1- 2009, Drying of Single Spherical, Boundary-demarcated Bodies,8th world congress on chemical engineering.

2- 1388, DRYING OF SINGLE, SPHERICAL, BOUNDARY-DEMARCATED BODIES,8th World Congress of Chemical Engineering, مونترال,کانادا.

3- 1391, EFFECT OF FOUR DIFFERENT DRYING METHODS ON PHYSICAL PROPERTIES OF SAGE LEAVES,National Congress on Medicinal Plants, جزیره کیش,ایران.

4- 2011, Honey and Honey Adulteration Detection: A Review (NFP1066),ICEF11, Athen,Greece.

5- 1389, Impact of Postharvest Nitric Oxide and Putrescine Treatments on Strawberry Fruit,ihc-2010-lisbon-portugal, لیسبون,پرتقال.

6- 2013, Influences of transglutaminase triggered microencapsulation of probiotics on Iranian UF cheese characteristics during ripening time,2nd International Food Structures, Digestion and Health, Melbourne,Australia.

7- 2013, Manufacture of Functional and Low- Fat Iranian White Brined Cheese with Fat Replacement by Walnut or Linseed Powders,11th Euro Fed Lipid Congress, Antalya,Turkey.

8- 2011, Mechanical properties of golden delicious apple affected by maturation and storage (FMS43),ICEF11, Athen,Greece.

9- 2005, Modeling and Experimental Studies of the Heat Transfer in the First Stage of the Grape Drying Process,35th Food, Nutrition & Consumer Sciences, Cork, Ireland.

10- 2005, Modelling of Seedless Grape Drying Process with Variable Diffusivity Considering Shrinkage,CSBE/SCGAB, Edmonton, Canada.

11- 2011, Modelling the effect of temperature and relative humidity on physicochemical properties of honey (EPF23),ICEF11, Athen,Greece.

12- 2013, Modification of Iranian White Brined Cheese by Fat Replacement with Olive Oil or Canola Oil,11th Euro Fed Lipid Congress, Antalya,Turkey.

13- 2005, The Effects of Chemical Pretreatment Methods on the Drying Kinetics and Quality of Grapes,35th Food, Nutrition & Consumer Sciences, Cork, Ireland.

14- 1389، اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خصوصیات کیفی انگور قرمز بیدانه،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

15- 1389، اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر رنگ و خصوصیات کیفی انگور رقم قزل،دومین کنگره ملی تخصصی ریست شناسی، تهران،ایران.

16- 1382، ارایه و حل یک مدل ریاضی برای پیش بینی کاهش وزن قطره در حال سقوط در اتاقک خشک کن پاششی به روش تفاضل محدود،همایش استانی صنعت-غذا-دانشگاه.

17- 1389، ارزیابی رنگ خشک کرده انگور تحت شرایط مختلف فرآوری و خشک کردن نهایی،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

18- 1392، ارزیابی شاخص های رنگ میوه گیلاس واریته سیاه مشهد درطی دوره رسیدن،دومین همایش ملی صنایع غذایی، قوچان،ایران.

19- 1392، امکان¬ سنجی کابرد دوشاب در تولید ماست میوه ای،دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

20- 1390، اندازه گیری خصوصیات فیزیکی سه رقم میوه آلبالو،بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی، تهران،ایران.

21- 1393، آنالیز حرارتی نشاسته برنج،شانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری،ایران.

22- 1391، آنزیم ترانس گلوتامیناز میکربی در صنایع پختی،دومین سمینار ملی امنیت غذایی، سواد کوه،ایران.

23- 1390، بررسی اثر افزایش پودر آلوئه ورا در کیفیت و مدت ماندگاری و ارزیابی نان لواش،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

24- 1389، بررسی ایزوترم جذب رطوبت سه نوع کشمش افتابی تیزابی و طلایی در شرایط دمایی مختلف،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

25- 1386، بررسی تاثیر پیش عمل آوری انگور بر روی همدماهای رطوبت،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور.

26- 1389، بررسی تاثیر زمان برداشت در تغییرات بافت سیب زرد لبنانی در طی نگهداری در سردخانه تجاری،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

27- 1389، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش نمونه عسل اذربایجان،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

28- 1393، بررسی روند تغییرات برخی خواص کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم سفید بیدانه در طی انبارداری،سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

29- 1394، بررسی و مقایسه اثر آب‌خوردگی، روی نیرو و انرژی شکست انگور بیدانه سفید قبل و پس از برداشت،رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن، شیراز،ایران.

30- 1391، بسته بندی غذایی میکربی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

31- 1392، پایش تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی دوره رسیدن،21 کنگره ملی صنایع غذایی، شیراز،ایران.

32- 1389، پرو و پری بیوتیک ها در مواد غذایی عملگرا،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

33- 1391، تاثیر تیمارهای پس از برداشت اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات کیفی گلابی رقم سردرود در طی انبارداری،هفدهمین کىفرانس سراسری زیست شىاسی ایران، کرمان،ایران.

34- 1393، تاثیر دو روش خشک کردن در کیفیت برگه گلابی سردشت،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی، مشهد،ایران.

35- 1389، تاثیر روش خشک کردن نهایی بر رنگ و بافت کشمش افتابی و تیزابی،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

36- 1393، تاثیر زمان برداشت بر محتوی فنل کل و ظرفیت انتی اکسیدانی انگور رقم سفید بیدانه،سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

37- 1387، تاثیر شرایط فرآوری و نگهداری بر بافت کشمش،هیجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، مشهد،ایران.

38- 1391، تاثیر عمل آوری و دما بر منحنی های ایزوترمی کشمش بیدانه،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

39- 1391، تأثیر تیماراتفن بر خصوصیات بیوشیمیایی و بیوفیزیکی انگور ریش بابا قرمز،اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

40- 1391، تأثیر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات و کیفی انگور ریش بابا قرمز،اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،Iran.

41- 1390، تشخیص دستگاهی تقلبات در عسل،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

42- 1394، تعیین توزیع غلظت رسوراترول در قسمت های مختلف درخت انگور بیدانه سفید طی دوره رسیدن،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی، تهران،ایران.

43- 1391، تعیین سینتیک تغییر رنگ قارچ دکمه ای در خشک کردن لایه نازک،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

44- 1393، تولید دسر با استفاده از سلولز باکتریایی حاصل از گلوکونوباکتر در محیط عصاره کشمش،اولین همایش ملی میان وعده های غذایی، مشهد،ایران.

45- 1390، تولید عسل خشک با دو روش تصعیدی و مایکروویو از دو نمونه عسل تجاری و غیر تجاری،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

46- 1390، خصوصیات رئولوژیکی مواد غذایی،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

47- 1391، راهکارهایی برای فلزات و آلیاژهای فلزی در تماس با غذا،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

48- 1390، سینتیک خشک کردن برگه کیوی تحت تاثیر سفتی میوه،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

49- 1390، مدل سازی تاثیر دما بر ویسکوزیته عسل،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

50- 1390، مدل سازی تغییرات بافتی در فرایندهای حرارتی،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

51- 1389، مدل سازی رابطه بین فعالیت ابی و دمای گذار شیشه ای در کشمش تیزابی،نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی، تهران،ایران.

52- 1393، مدل‌سازی پیش‌بینی رنگ گلابی (واریته سردشت) خشک شده به روش ترکیبی اسمزی-اولتراسوند-مایکروویو با استفاده از شبکه‌ عصبی مصنوعی،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، مجازی،ایران.

53- 1392، مروری بر تولید پودر مواد غذایی غنی از قند به روش خشک کردن پاششی،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

54- 1390، مروری بر روند بیاتی نان و راهکارهای مقابله با آن،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

55- 1393، مروری بر محتوی رسوراترول در ارقام انگور تحت تاثیر فاکتورهای مختلف،همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی، تربت حیدریه،ایران.

56- 1389، مروری برروش های کاهش محتوای غذایی و سمیت آکریلامید،نخستین همایش کشوری آکریلامید و چالشهای آن در صنعت غذا، مشهد،ایران.

57- 1389، مطالعه اثرات محلول پاشی قبل از برداشت اتفن روی صفات انباری انگور قرمز بیدانه،همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و اشامیدنی، ساری،ایران.

58- 1386، مطالعه رنگ و بافت خشک کرده انگور تحت تاثیر روشهای مختلف آماده سازی میوه،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور.

59- 1390، مطالعه زمان رهایی تنش سیب زرد لبنانی،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران،ایران.

60- 1382، مطالعه و بررسی راهکارهای کاهش ضایعات انگور از دیدگاه فناوری پس از برداشت،نخستین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی.

61- 1391، مقایسه و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی شش نمونه عسل براساس استاندارد شماره 92،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

62- 1385، مهمترین شاخص های کیفی در بهینه سازی فرآیند خشک کردن میوه ها و نگهداری محصول،کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع غذایی ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-اسمعیلی و همکاران، 1395، پرورش زنبور عسل (تالیف فصل 12 کتاب) انتشارات سازمان بسیج مهندسین کشاورزی (ISBN: 978-964-520-300-7).
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-محسن اسمعیلی، 1391، بهینه سازی روش های آماده سازی و دمای نگهداری کشمش تیزابی استان، ،طرح تحقیقاتی استانی.

2-رحمت ستوده قره باغ، محسن اسمعیلی، 1385 ، فرآوری، نگهداری و بسته بندی کشمش، ،طرح تحقیقاتی بین دانشگاهی (دانشگاه ارومیه و دانشگاه تهران).
پایان نامه ها (34)

1-قدسيه عليزاده، 1387، بررسي تاثير پيش عمل آوري شيميايي بر عمر انباري و خواص كيفي خشك كرده انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-راضيه ده بوره، 1389، مقايسه روش هاي جابجايي و ميكروويوي در خشك كردن نهايي كشمش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-فرناز نبي زاده، 1389، مطالعه ويژگيهاي فيزيكوشيميايي سيب زرد لبناني در طي رسيدن و نگهداري در سردخانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سعيده نجاتي، 1389، مدلسازي استرس چروكيدگي در انگور در حين عمل خشك كردن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-شيوا اكبري دلخواه، 1389، بررسي رنگ و بافت برگه زردآلو تحت تاثير دو روش خشك كردن نهايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سياوش باقري، 1390، بررسي رنگ و بافت دو رقم انگور سفيد و قرمز بيدانه در حين رسيدن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-بهادر افشار، 1390، بررسي پديده نرم شدن بافت پنير فتاي ايراني تهيه شده به روش فرا پالايش در مدت نگهداري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فاطمه نادعلي اشكفتكي، 1389، بررسي تاثير خشك كردن مايكروويوي بر خصوصيات بافتي قارچ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ربابه ابراهيمي تازه كندي، 1390، اثر محلول پاشي قبل از برداشت اتفن بر خصوصيات كيفي و انبار ماني ارقام انگور قرمز بيدانه و قزل اوزوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-سعيده نجاتي، 1389، مدلسازي استرس چروكيدگي در حين خشك شدن انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-آيلا علمي، 1390، تأثير خشك كردن ميكروويوي و تصعيدي روي ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي عسل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سيده الهام خليلي، 1390، تأثير خواص مكانيكي در بافت و شاخص هاي كيفي كيوي خشك شده به سه روش هواي داغ، اسمز و مايكروويو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مريم فرهادي، 1390، بررسي خواص رئولوژيكي ماست ميوه اي تهيه شده از دوشاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-علي حسن پور، 1390، ارزيابي و آناليز خواص فيزيكي و مكانيكي انگور سفيد بيدانه قبل و پس از برداشت، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

15-معصومه قلي پور، 1390، مطالعه اثر برخي از خاكهاي رس معدني و پلي اتيلن گليكول بر خواص الكتريكي و مكانيكي پوششهاي عايق نانو كامپوزيتي فشار قوي بر پايه رزين پلي وينيل كلرايد (PVC)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

16-فرشته نصراللهي، 1393، ويژگي هاي فيزيكوشيميايي گلابي سردشت و تاثير روش خشك كردن در رنگ و بافت آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فروغ محترمي، 1393، بهبود خواص فيزيكي و رئولوژيكي خمير و بافت نان لواش با استفاده از دو آنزيم ترانس گلوتاميناز و آسپاراژيناز و پودر آب پنير و اينولين به عنوان پري بيوتيك، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

18-مهسا حاجي زاده انور، 1392، تاثير خشك كردن جابجايي و مايكروويوي بر تركيبات فنولي پوست سه رقم انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-صفورا شباهنگ، 1392، تاثير ذوب كردن عسل كريستاليزه بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و كيفيت آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-شبنم مختاري، 1392، بررسي بافت و خواص فيزيكي شكلات تيره و شيري تحت تاثير درصد امولسيفايرها در فورمولاسيون و سرعت تبريد محصول نهايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فرهود مناف دلستان، 1392، بررسي خواص فيزيكوشيميايي و بافتي ميوه گيلاس (رقم سياه مشهد) درطي دوره رسيدن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-عهديه خالدي، 1392، تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي حبه ي پنج رقم انگور استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-نينا دليري، 1391، سرخ كردن برش‌هاي كدو مسمايي تحت تأثير دو روش آماده سازي (ميكروويو و بلنچينگ)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-شمس الدين نوري، 1391، مقايسه تاثير دو روش محلول پاشي قبل از برداشت و غوطه وري پس از برداشت كلريد كلسيم در بافت و قابليت انباري ميوه دو رقم سيب زرد لبناني و قرمز لبناني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-شيما محمد زاده، 1391، بررسي سينتيك بافت و رنگ حين خشك شدن قارچ دكمه اي (Agaricus bisporus)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-صابر اميري، 1391، طبقه بندي تقلبات عسل با قندهاي مركب با بررسي خواص فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي و استفاده از آناليز آماري چند متغيره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-نگار گلفر، 1391، بهبود خواص فيزيكي و شيميايي مخلوط آرد گندم و يولاف با كمك آنزيم ترانس گلوتاميناز در تهيه نان حجيم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-بهزاد اصغري، 1391، تأثير روش هاي مختلف خشك كردن بر محتوا و تركيب اسانس مريم گلي (Saliva officinalis)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

29-وحيد كوشايان، 1391، بهينه سازي شرايط فرآيند هسته گيري سه رقم ميوه آلبالو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-خبات زندي ئاوگران، 1391، اثرات كاربرد پس از برداشت ظروف بسته بندي نانو كامپوزيتي و كلريد كلسيم بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه گيلاس رقم سياه مشهد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-نسيم گلواني، 1393، مدل سازي خشك كردن گلابي واريته سردشت به روش تركيبي اسمزي-اولتراسوند- مايكروويو با الگوريتم تكاملي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-پروين طالبي، 1393، تاثير اسيد ساليسيليك و اسيد هيوميك بر برخي ويژگي هاي كمي و كيفي گل رز مينياتور رقم هفت رنگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

33-علي اياسه، 1393، مطالعه تاثير فرايند سونيكاسيون روي مولفه هاي رنگي، خصوصيات فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي آب هويج به روش سطح پاسخ، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

34-سارا بيك زاده قلجلو، 1393، آماده سازي و ارزيابي خصوصيات فيلم هاي فعال بيونانوكامپوزيتي كيتوزان/نانورس حاوي عصاره گياهي خار مريم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1-رئولوژی پیشرفته مواد غذایی، پدیده های انتقال پیشرفته در صنایع غذایی، مدل سازی واحدهای صنایع غذایی، جداسازی پیشرفته ، دکتری ،1389 - ادامه دارد.

2-خواص فیزیکی مواد غذایی، عملیات واحدپیشرفته، انتقال جرم و حرارت، اصول طراحی تجهیزات صنایع غذایی، مدل سازی مقدماتی، کارشناسی ارشد،1383 - ادامه دارد.

3-اصول مهندسی صنایع غذایی (یک و دو)، عملیات واحد، اصول طراحی کارخانجات موادغذایی، تکنولوژی قند، کارشناسی،1377 تا 1398.
جوایز و افتخارات (2)

1-محسن اسمعیلی، 1400، انتخاب به عنوان استاد سرآمد آموزش عالی ایران، اردیبهشت سال 1400،ایران.

2-محسن اسمعیلی، 1375، کسب رتبه اول کشوری در آزمون کارشناسی ارشد سال 1375 ،ایران.