• نام و نام خانوادگی
  • محسن اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
  • m.esmaiili@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (34)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)
پایان نامه ها (34)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (34)

1-محسن اسمعیلی, "Characterization of chitosan-nanoclay bionanocomposite active ?lms containing milk thistle extract", International Journal of Biological Macromolecules, 2016.

2-محسن اسمعیلی, "Effect of active edible coatings made by basil seed gum and thymol onoil uptake and oxidation in shrimp during deep-fat frying", Carbohydrate Polymers, 2015.

3-محسن اسمعیلی, "Response Surface Modeling for Optimization of Textural and Color Characteristics of Dried Grapes", International Journal of Food Engineering, 2014.

4-محسن اسمعیلی, "Sorption isotherm and state diagram in evaluating storage stability for sultana raisins", Journal of Stored Products Research, 2014.

5-محسن اسمعیلی, "Production and characterization of a functional Iranian white brined cheese by replacement of dairy fat with vegetable oils", Food Science and Technology International, 2013.

6-محسن اسمعیلی, "A Review of Bread Staling Process and Ways to Coping with it", EUROPEAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, 2013.

7-محسن اسمعیلی, "Evaluation of Some Physicochemical and Rheological Properties of Iranian Honeys and the Effect of Temperature on its Viscosity", American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sci, 2013, 6,6.

8-قدسیه علیزاده بهاباد-محسن اسمعیلی, "Effects of Different Dipping Solutions and Storage Conditions on the Color Properties of Raisin", American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sci, 2012.

9- "Effect of Grape Chemical Pretreatment and its storage Conditions on the texture propertoies of Raisin", American- Eurasian J. Agri. and Environ. Sci, 2010.

10- "Modeling of the Seedless Grape Drying Process using the Generalized Differential Quadrature Method", Chemical Engineering and Technology, 2007.

11-محسن اسمعیلی, "پایداری بلورهای کربنات کلسیم تشکیل شده طی کربناسیون دوم در تصفیه شربت خام چغندرقند", پژوهش­های صنایع غذایی, 1394.

12-محسن اسمعیلی, "تاثیر تیمار فراصوت بر ویسکوزیته، توزیع اندازه ذرات، کدورت و فنل کل آب هویج", نشریه پژوهشهای صنایع غذایی, 1394.

13-محسن اسمعیلی, "تشخیص و طبقه بندی عسل های طبیعی و تقلبی با تجزیه های آماری چند متغیره", نشریه پژوهشهای صنایع غذایی, 1394.

14-محسن اسمعیلی, "ارزیابی خواص بافتی و رنگ میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی رسیدن", پژوهش­های صنایع غذایی, 1394.

15-محسن اسمعیلی, "ارزیابی کیفی دو گروه عسل چند گل طبیعی فله ای و بسته بندی", نشریه پژوهشهای صنایع غذایی, 1394.

16-محسن اسمعیلی, "تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس آگاستاکه", دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 1394.

17-محسن اسمعیلی, "تاثیر پیش تیمارهای بلانچینگ و مایکروویو بر خواص کیفی طی فرآیند سرخ کردن عمیق", پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 1394.

18-محسن اسمعیلی, "Production of Butter Incorporated with Hazelnut Powder", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 1393, 3,16.

19-محسن اسمعیلی, "اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت اتفن بر رنگ و برخی ویژگیهای کیفی میوه انگور (Vitis vinifera L.) رقم بیدانه قرمز", تولیدات گیاهی, 1393.

20-محسن اسمعیلی, "تاثیر فرایند فراصوت با حرارت روی فعالیت آنزیم پراکسداز و شاخص های رنگی آب هویج", نشریه پژوهش و نواوری در علوم و صنایع غذایی, 1393.

21-محسن اسمعیلی, "تاثیر نوع پیش عمل آوری انگور بر روی همدما های رطوبت", پژوهش های صنایع غذایی, 1393.

22-محسن اسمعیلی, "تولید پنیر فرآسودمند کم چرب با جایگزینی پودرهای گردو یا بزرک به جای چربی شیر", نشریه پژوهشهای صنایع غذایی, 1392.

23-محسن اسمعیلی, "Characterization of new biodegradable edible film made from basil seed (Ocimum basilicum L.) gum", Carbohydrate Polymers, 1392.

24-محسن اسمعیلی, "تولید پنیر فراسودمند با استفاده از روغن های زیتون و کانولا", مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, 1392.

25-نیلوفر شریف 1 ، میر خلیل پیروزی فرد 2، محمدعلیزاده 2 و محسن اسمعیلی, "بهینه سازی شرایط تولید سیب گلاسه با استفاده از کنسانتره میوه", مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی, 1392.

26-محسن اسمعیلی, "امکان سنجی تولید و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عسل خشک شده با دو روش تصعیدی و مایکروویو", مجله علوم و صنایع غذایی ایران, 1392.

27-محسن اسمعیلی, "بررسی اثر میکروانکپسولاسیون ترانس گلوتامینازی لاکتو باسیلوس کازیی بر روی خواص شیمیایی و بافت پنیر سفید UF پروبیوتیک", پژوهش های صنعت غذا, 1392.

28-محسن اسمعیلی, "فرمولاسیون جدید کره با پودر گردو و فندق: ویژگی های فیزیکی و شیمیایی", نشریه پژوهش های صنایع غذایی ایران, 1391.

29-مریم اسمعیلی- محسن اسمعیلی- علی حسن زاده, "ارزیابی پایداری کشمش های آفتابی، طلایی و تیزابی با بکارگیری ایزوترم جذب رطوبت و نمودار حالت", نشریه پژوهش های صنایع غذایی ایران, 1391, 1,8.

30-محسن اسمعیلی, "مدل سازی تأثیر دما بر ویسکوزیته عسل", مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی, 1391, 89,2.

31- "تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیت ه در دوره ی رسیدن انگور سفید بیدانه", پژوهشهای صنایع غذایی ایران, 1389.

32- "تغییرات بافت سیب زرد لبنانی در طی نگهداری در سردخانه تجاری تحت تاثیر تاریخ برداشت", مجله پژوهش های صنایع غذایی, 1389, 2,3.

33- "تأثیر نیتریک اکسید و پوتریسین بر خواصکیفی و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا", پژوهشهای صنایع غذایی, 1389.

34- "تاثیر فرآیند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک شده", نشریه پژوهشهای صنایع غذایی ایران, 1388.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)

1- "Drying of Single Spherical, Boundary-demarcated Bodies", 8th world congress on chemical engineering, 2009.

2- "DRYING OF SINGLE, SPHERICAL, BOUNDARY-DEMARCATED BODIES", 8th World Congress of Chemical Engineering, 1388, مونترال,کانادا.

3- "EFFECT OF FOUR DIFFERENT DRYING METHODS ON PHYSICAL PROPERTIES OF SAGE LEAVES", National Congress on Medicinal Plants, 1391, جزیره کیش,ایران.

4- "Honey and Honey Adulteration Detection: A Review (NFP1066)", ICEF11, 2011, Athen,Greece.

5- "Impact of Postharvest Nitric Oxide and Putrescine Treatments on Strawberry Fruit", ihc-2010-lisbon-portugal, 1389, لیسبون,پرتقال.

6- "Influences of transglutaminase triggered microencapsulation of probiotics on Iranian UF cheese characteristics during ripening time", 2nd International Food Structures, Digestion and Health, 2013, Melbourne,Australia.

7- "Manufacture of Functional and Low- Fat Iranian White Brined Cheese with Fat Replacement by Walnut or Linseed Powders", 11th Euro Fed Lipid Congress, 2013, Antalya,Turkey.

8- "Mechanical properties of golden delicious apple affected by maturation and storage (FMS43)", ICEF11, 2011, Athen,Greece.

9- "Modeling and Experimental Studies of the Heat Transfer in the First Stage of the Grape Drying Process", 35th Food, Nutrition & Consumer Sciences, 2005, Cork, Ireland.

10- "Modelling of Seedless Grape Drying Process with Variable Diffusivity Considering Shrinkage", CSBE/SCGAB, 2005, Edmonton, Canada.

11- "Modelling the effect of temperature and relative humidity on physicochemical properties of honey (EPF23)", ICEF11, 2011, Athen,Greece.

12- "Modification of Iranian White Brined Cheese by Fat Replacement with Olive Oil or Canola Oil", 11th Euro Fed Lipid Congress, 2013, Antalya,Turkey.

13- "The Effects of Chemical Pretreatment Methods on the Drying Kinetics and Quality of Grapes", 35th Food, Nutrition & Consumer Sciences, 2005, Cork, Ireland.

14- "اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خصوصیات کیفی انگور قرمز بیدانه", نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی, 1389, تهران,ایران.

15- "اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر رنگ و خصوصیات کیفی انگور رقم قزل", دومین کنگره ملی تخصصی ریست شناسی, 1389, تهران,ایران.

16- "ارایه و حل یک مدل ریاضی برای پیش بینی کاهش وزن قطره در حال سقوط در اتاقک خشک کن پاششی به روش تفاضل محدود", همایش استانی صنعت-غذا-دانشگاه, 1382.

17- "ارزیابی رنگ خشک کرده انگور تحت شرایط مختلف فرآوری و خشک کردن نهایی", چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی, 1389, سنندج,ایران.

18- "ارزیابی شاخص های رنگ میوه گیلاس واریته سیاه مشهد درطی دوره رسیدن", دومین همایش ملی صنایع غذایی, 1392, قوچان,ایران.

19- "امکان¬ سنجی کابرد دوشاب در تولید ماست میوه ای", دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش, 1392, ملایر,ایران.

20- "اندازه گیری خصوصیات فیزیکی سه رقم میوه آلبالو", بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

21- "آنالیز حرارتی نشاسته برنج", شانزدهمین همایش ملی برنج کشور, 1393, ساری,ایران.

22- "آنزیم ترانس گلوتامیناز میکربی در صنایع پختی", دومین سمینار ملی امنیت غذایی, 1391, سواد کوه,ایران.

23- "بررسی اثر افزایش پودر آلوئه ورا در کیفیت و مدت ماندگاری و ارزیابی نان لواش", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

24- "بررسی ایزوترم جذب رطوبت سه نوع کشمش افتابی تیزابی و طلایی در شرایط دمایی مختلف", نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی, 1389, تهران,ایران.

25- "بررسی تاثیر پیش عمل آوری انگور بر روی همدماهای رطوبت", هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور, 1386.

26- "بررسی تاثیر زمان برداشت در تغییرات بافت سیب زرد لبنانی در طی نگهداری در سردخانه تجاری", نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی, 1389, تهران,ایران.

27- "بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش نمونه عسل اذربایجان", نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی, 1389, تهران,ایران.

28- "بررسی روند تغییرات برخی خواص کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم سفید بیدانه در طی انبارداری", سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1393, اردبیل,ایران.

29- "بررسی و مقایسه اثر آب‌خوردگی، روی نیرو و انرژی شکست انگور بیدانه سفید قبل و پس از برداشت", رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن, 1394, شیراز,ایران.

30- "بسته بندی غذایی میکربی", همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا, 1391, شیراز,ایران.

31- "پایش تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی دوره رسیدن", 21 کنگره ملی صنایع غذایی, 1392, شیراز,ایران.

32- "پرو و پری بیوتیک ها در مواد غذایی عملگرا", نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی, 1389, تهران,ایران.

33- "تاثیر تیمارهای پس از برداشت اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات کیفی گلابی رقم سردرود در طی انبارداری", هفدهمین کىفرانس سراسری زیست شىاسی ایران, 1391, کرمان,ایران.

34- "تاثیر دو روش خشک کردن در کیفیت برگه گلابی سردشت", اولین همایش ملی میان وعده های غذایی, 1393, مشهد,ایران.

35- "تاثیر روش خشک کردن نهایی بر رنگ و بافت کشمش افتابی و تیزابی", نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی, 1389, تهران,ایران.

36- "تاثیر زمان برداشت بر محتوی فنل کل و ظرفیت انتی اکسیدانی انگور رقم سفید بیدانه", سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1393, اردبیل,ایران.

37- "تاثیر شرایط فرآوری و نگهداری بر بافت کشمش", هیجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی, 1387, مشهد,ایران.

38- "تاثیر عمل آوری و دما بر منحنی های ایزوترمی کشمش بیدانه", همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا, 1391, شیراز,ایران.

39- "تأثیر تیماراتفن بر خصوصیات بیوشیمیایی و بیوفیزیکی انگور ریش بابا قرمز", اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش, 1391, ملایر,ایران.

40- "تأثیر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات و کیفی انگور ریش بابا قرمز", اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش, 1391, ملایر,Iran.

41- "تشخیص دستگاهی تقلبات در عسل", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

42- "تعیین توزیع غلظت رسوراترول در قسمت های مختلف درخت انگور بیدانه سفید طی دوره رسیدن", چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی, 1394, تهران,ایران.

43- "تعیین سینتیک تغییر رنگ قارچ دکمه ای در خشک کردن لایه نازک", همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا, 1391, شیراز,ایران.

44- "تولید دسر با استفاده از سلولز باکتریایی حاصل از گلوکونوباکتر در محیط عصاره کشمش", اولین همایش ملی میان وعده های غذایی, 1393, مشهد,ایران.

45- "تولید عسل خشک با دو روش تصعیدی و مایکروویو از دو نمونه عسل تجاری و غیر تجاری", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

46- "خصوصیات رئولوژیکی مواد غذایی", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

47- "راهکارهایی برای فلزات و آلیاژهای فلزی در تماس با غذا", کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی, 1391, تهران,ایران.

48- "سینتیک خشک کردن برگه کیوی تحت تاثیر سفتی میوه", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

49- "مدل سازی تاثیر دما بر ویسکوزیته عسل", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

50- "مدل سازی تغییرات بافتی در فرایندهای حرارتی", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

51- "مدل سازی رابطه بین فعالیت ابی و دمای گذار شیشه ای در کشمش تیزابی", نوزدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی, 1389, تهران,ایران.

52- "مدل‌سازی پیش‌بینی رنگ گلابی (واریته سردشت) خشک شده به روش ترکیبی اسمزی-اولتراسوند-مایکروویو با استفاده از شبکه‌ عصبی مصنوعی", نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی, 1393, مجازی,ایران.

53- "مروری بر تولید پودر مواد غذایی غنی از قند به روش خشک کردن پاششی", بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران, 1392, شیراز,ایران.

54- "مروری بر روند بیاتی نان و راهکارهای مقابله با آن", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

55- "مروری بر محتوی رسوراترول در ارقام انگور تحت تاثیر فاکتورهای مختلف", همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی, 1393, تربت حیدریه,ایران.

56- "مروری برروش های کاهش محتوای غذایی و سمیت آکریلامید", نخستین همایش کشوری آکریلامید و چالشهای آن در صنعت غذا, 1389, مشهد,ایران.

57- "مطالعه اثرات محلول پاشی قبل از برداشت اتفن روی صفات انباری انگور قرمز بیدانه", همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و اشامیدنی, 1389, ساری,ایران.

58- "مطالعه رنگ و بافت خشک کرده انگور تحت تاثیر روشهای مختلف آماده سازی میوه", هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور, 1386.

59- "مطالعه زمان رهایی تنش سیب زرد لبنانی", بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی, 1390, تهران,ایران.

60- "مطالعه و بررسی راهکارهای کاهش ضایعات انگور از دیدگاه فناوری پس از برداشت", نخستین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی, 1382.

61- "مقایسه و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی شش نمونه عسل براساس استاندارد شماره 92", کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی, 1391, تهران,ایران.

62- "مهمترین شاخص های کیفی در بهینه سازی فرآیند خشک کردن میوه ها و نگهداری محصول", کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع غذایی ایران, 1385.
پایان نامه ها (34)

1-قدسيه عليزاده, "بررسي تاثير پيش عمل آوري شيميايي بر عمر انباري و خواص كيفي خشك كرده انگور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

2-راضيه ده بوره, "مقايسه روش هاي جابجايي و ميكروويوي در خشك كردن نهايي كشمش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

3-فرناز نبي زاده, "مطالعه ويژگيهاي فيزيكوشيميايي سيب زرد لبناني در طي رسيدن و نگهداري در سردخانه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

4-سعيده نجاتي, "مدلسازي استرس چروكيدگي در انگور در حين عمل خشك كردن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

5-شيوا اكبري دلخواه, "بررسي رنگ و بافت برگه زردآلو تحت تاثير دو روش خشك كردن نهايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

6-سياوش باقري, "بررسي رنگ و بافت دو رقم انگور سفيد و قرمز بيدانه در حين رسيدن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-بهادر افشار, "بررسي پديده نرم شدن بافت پنير فتاي ايراني تهيه شده به روش فرا پالايش در مدت نگهداري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-فاطمه نادعلي اشكفتكي, "بررسي تاثير خشك كردن مايكروويوي بر خصوصيات بافتي قارچ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

9-ربابه ابراهيمي تازه كندي, "اثر محلول پاشي قبل از برداشت اتفن بر خصوصيات كيفي و انبار ماني ارقام انگور قرمز بيدانه و قزل اوزوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

10-سعيده نجاتي, "مدلسازي استرس چروكيدگي در حين خشك شدن انگور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

11-آيلا علمي, "تأثير خشك كردن ميكروويوي و تصعيدي روي ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي عسل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-سيده الهام خليلي, "تأثير خواص مكانيكي در بافت و شاخص هاي كيفي كيوي خشك شده به سه روش هواي داغ، اسمز و مايكروويو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-مريم فرهادي, "بررسي خواص رئولوژيكي ماست ميوه اي تهيه شده از دوشاب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-علي حسن پور, "ارزيابي و آناليز خواص فيزيكي و مكانيكي انگور سفيد بيدانه قبل و پس از برداشت", پایان نامه دكترا, 1390, استاد راهنما.

15-معصومه قلي پور, "مطالعه اثر برخي از خاكهاي رس معدني و پلي اتيلن گليكول بر خواص الكتريكي و مكانيكي پوششهاي عايق نانو كامپوزيتي فشار قوي بر پايه رزين پلي وينيل كلرايد (PVC)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

16-فرشته نصراللهي, "ويژگي هاي فيزيكوشيميايي گلابي سردشت و تاثير روش خشك كردن در رنگ و بافت آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

17-فروغ محترمي, "بهبود خواص فيزيكي و رئولوژيكي خمير و بافت نان لواش با استفاده از دو آنزيم ترانس گلوتاميناز و آسپاراژيناز و پودر آب پنير و اينولين به عنوان پري بيوتيك", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

18-مهسا حاجي زاده انور, "تاثير خشك كردن جابجايي و مايكروويوي بر تركيبات فنولي پوست سه رقم انگور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

19-صفورا شباهنگ, "تاثير ذوب كردن عسل كريستاليزه بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و كيفيت آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

20-شبنم مختاري, "بررسي بافت و خواص فيزيكي شكلات تيره و شيري تحت تاثير درصد امولسيفايرها در فورمولاسيون و سرعت تبريد محصول نهايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

21-فرهود مناف دلستان, "بررسي خواص فيزيكوشيميايي و بافتي ميوه گيلاس (رقم سياه مشهد) درطي دوره رسيدن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

22-عهديه خالدي, "تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي حبه ي پنج رقم انگور استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

23-نينا دليري, "سرخ كردن برش‌هاي كدو مسمايي تحت تأثير دو روش آماده سازي (ميكروويو و بلنچينگ)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-شمس الدين نوري, "مقايسه تاثير دو روش محلول پاشي قبل از برداشت و غوطه وري پس از برداشت كلريد كلسيم در بافت و قابليت انباري ميوه دو رقم سيب زرد لبناني و قرمز لبناني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

25-شيما محمد زاده, "بررسي سينتيك بافت و رنگ حين خشك شدن قارچ دكمه اي (Agaricus bisporus)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

26-صابر اميري, "طبقه بندي تقلبات عسل با قندهاي مركب با بررسي خواص فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي و استفاده از آناليز آماري چند متغيره", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

27-نگار گلفر, "بهبود خواص فيزيكي و شيميايي مخلوط آرد گندم و يولاف با كمك آنزيم ترانس گلوتاميناز در تهيه نان حجيم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

28-بهزاد اصغري, "تأثير روش هاي مختلف خشك كردن بر محتوا و تركيب اسانس مريم گلي (Saliva officinalis)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

29-وحيد كوشايان, "بهينه سازي شرايط فرآيند هسته گيري سه رقم ميوه آلبالو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

30-خبات زندي ئاوگران, "اثرات كاربرد پس از برداشت ظروف بسته بندي نانو كامپوزيتي و كلريد كلسيم بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه گيلاس رقم سياه مشهد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

31-نسيم گلواني, "مدل سازي خشك كردن گلابي واريته سردشت به روش تركيبي اسمزي-اولتراسوند- مايكروويو با الگوريتم تكاملي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

32-پروين طالبي, "تاثير اسيد ساليسيليك و اسيد هيوميك بر برخي ويژگي هاي كمي و كيفي گل رز مينياتور رقم هفت رنگ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

33-علي اياسه, "مطالعه تاثير فرايند سونيكاسيون روي مولفه هاي رنگي، خصوصيات فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي آب هويج به روش سطح پاسخ", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

34-سارا بيك زاده قلجلو, "آماده سازي و ارزيابي خصوصيات فيلم هاي فعال بيونانوكامپوزيتي كيتوزان/نانورس حاوي عصاره گياهي خار مريم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.