• نام و نام خانوادگی
  • محمد رضا ارسلانبد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
  • m.arsalanbod@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد رضا ارسلانبد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1- "مقايسه تغييرات توزيع مصرف در مناطق روستايي و شهري ايران. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد چهارم، شماره چهارم، زمستان 1379، صفحات 17-11.".

2- "تاثير كوچكي و پراكندگي واحدهاي توليدي بر هزينه هاي توليد: مطالعه موردي گندم آبي در آذربايجان غربي، (با همكاري عزيز اسماعيل پور). اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال هشتم، شماره 30، تابستان 1379، صفحات 115-109 و صفحه5.".

3- "توزيع مصرف و درآمد در روستاهاي ايران در سال 1351. مجله علمي كشاورزي", مجله علمي كشاورزي, بهمن 1365.

4- "Size, Fragmentation, and Inefficiency: A Single-Stage Stochastic Parametric Approach for Wheat Production in Iran", Iranian Economic Review, 2005.

5- "The Efficiency of Farmers in North-West of Iran", Indian Journal of Agricultural Economics, 2005.

6- "Challenges Facing Iran Apple Industry Under Globalization", Fourth Asian Conference of Agricultural Economists, 2002.

7- "کارایی تولیدکنندگان چغندر قند در استان آ.غ", مجله کشاورزی, 1385.

8- "تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری ایران", مجله اقتصادی کشاورزی و توسعه, 1383.

9- "رابطه هزینه های تولید با مقیاس و اندازه فعالیت تولید سیب در ارومیه", مجله علوم کشاورزی ایران, 1381.

10- "تحلیل اقتصادی تولید سیب در اورمیه", اقتصاد کشاورزی و توسعه, 1380.

11- "عوامل موثر بر ضایعات نان‏ مطالعه موردی: شهرستان اورمیه", اقتصاد کشاورزی و توسعه, 1379.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- "Distribution and Growth: Case of Iran", 14th world Congress of International Economic Association, 2005.

2- "Distribution of Privately-Earned Income, Publicly-Provided Income and Population", Third Asian Conference of Agricultural Economists, 2000.

3- "Efficiency in Agriculture: Case of Apple Producers in an Iranian Village", the 2rd International Conference on Issues in Development Economics: Environment, Culture and Society, 2006.

4- "Efficiency of Apple Producers in West Azarbayjan", Asia-Pacific Productivity Conference 2006, 2006, Seoul, Korea.

5- "Government Expenditures, Income Differentials and Growth in Iran", Asia Pacific Economics & Business Conference 2002, 2002.

6- "Income Distribution and Consumptive Capacity on Over-Urbanziation in Iran", نخستین همایش اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی چالش ها و فرصت ها, 1384.

7- "Optimum Scale of Farms for Decreasing Costs with Emphasis on Cereals Especilly Wheat", The First International Wheat Congress, 2002.

8- "ارزیابی اقتصادی تولید ارقام جدید و پرمحصول کلزای پاییزه در منطقه ارومیه", اولین همایش و جشنواره ملی دانه های روغنی, 1383.

9- "اقتصاد تولید سیب در روستای نازلو", همایش ملی سیب, 1380.

10- "بررسی ارتباط بین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و نرخ رشد ارزش افزودهی این بخش", نخستین همایش علمی- تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی" ایران", 1000, پیرانشهر,ایران.

11- "بررسی اقتصادی تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری قطره‌ای در باغات سیب مطالعه موردی شهرستان ارومیه", هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران, 1391, شیراز,ایران.

12- "بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری میکرو مطالعه موردی: کشاورزان شهرستان ارومیه", نخستین همایش علمی- تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی" ایران", 1000, پیرانشهر,ایران.

13- "تحلیل آماری و اقتصاد سنجی نقش مکانیزاسیون در تولید کشاورزی استان آ.غ", پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون, 1387.

14- "توزیع درآمد ایران در نیم قرن اخیر", نخستین همایش اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی چالش ها و فرصت ها, 1384.

15- "کارایی تولیدکنندگان آفتاب گردان آذربایجان غربی", اولین کنفرانس ملی اقتصاد, 1391, ارومیه,ایران.

16- "کارایی تولیدکنندگان سیب زمینی آ.غ", محور مدیریت و تولید کشاورزی, 1385.

17- "کارایی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: تولید کنندگان چغندر قند در استان آذربایجان غربی", نخستین همایش ملی بهره وری و توسعه, 1384.

18- "کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولید کنندگان گوجه فرنگی آذربایجان غربی", پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران, 1384.

19- "مقایسه عملکرد و کسب انرژی توسط ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L) و ارزیابی اقتصادی زراعت آن در منطقه ارومیه", هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1383.

20- "مقیاس و اندازه یهبنه واحدهای کشاورزی برای کاهش هزینه ها با تاکید بر غلات به ویژه گندم", اولین کنگره بین المللی گندم, 1381.

21- "مکان، مقیاس و محدودیت آب در تولید غله و میوه", همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1390, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-محمدرضا ارسلانبد, "مدیریت واحد های کشاورزی و دامپروری", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

2-محمدرضا ارسلانبد, "اقتصاد خرد؛ خلاصه؛ مفهوم ها؛ سوالات و مسئله ها", 1389, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

3- " اقتصاد خرد", 1381.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "مقایسه تغییرات توزیع درآمد در بین مناطق روستایی و شهری ایران", دانشگاه ارومیه, 1378, کاربردی.

2- "تعیین ترکیب بهینه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1385, کاربردی.

3- "توزیع درآمد در مناطق شهری ایران در سالهای 57-1350 و مقایسه آن با سالهای بعد", دانشگاه ارومیه, 1370, کاربردی.