• نام و نام خانوادگی
  • محمد رضا ارسلانبد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد رضا ارسلانبد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1- مقايسه تغييرات توزيع مصرف در مناطق روستايي و شهري ايران. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد چهارم، شماره چهارم، زمستان 1379، صفحات 17-11..

2- تاثير كوچكي و پراكندگي واحدهاي توليدي بر هزينه هاي توليد: مطالعه موردي گندم آبي در آذربايجان غربي، (با همكاري عزيز اسماعيل پور). اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال هشتم، شماره 30، تابستان 1379، صفحات 115-109 و صفحه5..

3- بهمن 1365، توزيع مصرف و درآمد در روستاهاي ايران در سال 1351. مجله علمي كشاورزي،مجله علمي كشاورزي.

4- 2005, Size, Fragmentation, and Inefficiency: A Single-Stage Stochastic Parametric Approach for Wheat Production in Iran,Iranian Economic Review.

5- 2005, The Efficiency of Farmers in North-West of Iran,Indian Journal of Agricultural Economics.

6- 2002, Challenges Facing Iran Apple Industry Under Globalization,Fourth Asian Conference of Agricultural Economists.

7- 1385، کارایی تولیدکنندگان چغندر قند در استان آ.غ،مجله کشاورزی.

8- 1383، تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری ایران،مجله اقتصادی کشاورزی و توسعه.

9- 1381، رابطه هزینه های تولید با مقیاس و اندازه فعالیت تولید سیب در ارومیه،مجله علوم کشاورزی ایران.

10- 1380، تحلیل اقتصادی تولید سیب در اورمیه،اقتصاد کشاورزی و توسعه.

11- 1379، عوامل موثر بر ضایعات نان‏ مطالعه موردی: شهرستان اورمیه،اقتصاد کشاورزی و توسعه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- 2005, Distribution and Growth: Case of Iran,14th world Congress of International Economic Association.

2- 2000, Distribution of Privately-Earned Income, Publicly-Provided Income and Population,Third Asian Conference of Agricultural Economists.

3- 2006, Efficiency in Agriculture: Case of Apple Producers in an Iranian Village,the 2rd International Conference on Issues in Development Economics: Environment, Culture and Society.

4- 2006, Efficiency of Apple Producers in West Azarbayjan,Asia-Pacific Productivity Conference 2006, Seoul, Korea.

5- 2002, Government Expenditures, Income Differentials and Growth in Iran,Asia Pacific Economics & Business Conference 2002.

6- 1384, Income Distribution and Consumptive Capacity on Over-Urbanziation in Iran,نخستین همایش اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی چالش ها و فرصت ها.

7- 2002, Optimum Scale of Farms for Decreasing Costs with Emphasis on Cereals Especilly Wheat,The First International Wheat Congress.

8- 1383، ارزیابی اقتصادی تولید ارقام جدید و پرمحصول کلزای پاییزه در منطقه ارومیه،اولین همایش و جشنواره ملی دانه های روغنی.

9- 1380، اقتصاد تولید سیب در روستای نازلو،همایش ملی سیب.

10- 1000، بررسی ارتباط بین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و نرخ رشد ارزش افزودهی این بخش،نخستین همایش علمی- تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی" ایران"، پیرانشهر،ایران.

11- 1391، بررسی اقتصادی تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری قطره‌ای در باغات سیب مطالعه موردی شهرستان ارومیه،هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران، شیراز،ایران.

12- 1000، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری میکرو مطالعه موردی: کشاورزان شهرستان ارومیه،نخستین همایش علمی- تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی" ایران"، پیرانشهر،ایران.

13- 1387، تحلیل آماری و اقتصاد سنجی نقش مکانیزاسیون در تولید کشاورزی استان آ.غ،پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.

14- 1384، توزیع درآمد ایران در نیم قرن اخیر،نخستین همایش اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی چالش ها و فرصت ها.

15- 1391، کارایی تولیدکنندگان آفتاب گردان آذربایجان غربی،اولین کنفرانس ملی اقتصاد، ارومیه،ایران.

16- 1385، کارایی تولیدکنندگان سیب زمینی آ.غ،محور مدیریت و تولید کشاورزی.

17- 1384، کارایی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: تولید کنندگان چغندر قند در استان آذربایجان غربی،نخستین همایش ملی بهره وری و توسعه.

18- 1384، کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولید کنندگان گوجه فرنگی آذربایجان غربی،پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران.

19- 1383، مقایسه عملکرد و کسب انرژی توسط ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L) و ارزیابی اقتصادی زراعت آن در منطقه ارومیه،هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

20- 1381، مقیاس و اندازه یهبنه واحدهای کشاورزی برای کاهش هزینه ها با تاکید بر غلات به ویژه گندم،اولین کنگره بین المللی گندم.

21- 1390، مکان، مقیاس و محدودیت آب در تولید غله و میوه،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-محمدرضا ارسلانبد، 1391، مدیریت واحد های کشاورزی و دامپروری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2-محمدرضا ارسلانبد، 1389، اقتصاد خرد؛ خلاصه؛ مفهوم ها؛ سوالات و مسئله ها، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

3- 1381، اقتصاد خرد.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1378، مقایسه تغییرات توزیع درآمد در بین مناطق روستایی و شهری ایران،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1385، تعیین ترکیب بهینه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3- 1370، توزیع درآمد در مناطق شهری ایران در سالهای 57-1350 و مقایسه آن با سالهای بعد،دانشگاه ارومیه، کاربردی.