• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
  • m.valizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "تاييد امضاي برخط برمبناي استخراج ويٍژگي تو سط هيستوگرام محلي به روش تشابه شكل", سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات, 1394, تهران,ايران.
پایان نامه ها (2)

1-الميرا خليلي, "طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه چشم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395, استاد راهنما.

2-سينا فرديپور, "تاييد امضاي برخط", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.