• نام و نام خانوادگی
  • مجید نیک زاد قره آغاجی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
  • m.nikzad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مجید نیک زاد قره آغاجی
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-A.Soltani Sharif Abadi, M.Nikzad, "Design of Intelligent Protection System", First International Conference on New Research Achievement s in Electrical and Computer Engineering. Amirkabir University of Technology, 1395.

2-نیک زاد، مجید , "طراحی سنسور جابجایی دیجیتال", کنفرانس بین المللی مهندسی برق. دانشگاه تهران, 1395.

3-نيك زاد، مجيد , "افزایش دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال میکروکنترلرAVR بوسیله تقویت و تغییر سطح ولتاژ", کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ، مهندسی و فناوری, 1394.

4-نیک زاد، مجید , "افزایش عملکرد مبدل آنالوگ به دیجیتال میکروکنترلرهای AVR از نظر دقت و سرعت نمونه برداری", سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک. دانشگاه صنعتی مالک اشتر, 1394.