• نام و نام خانوادگی
  • بهزاد نعمتی اخگر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهزاد نعمتی اخگر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکتری تخصصی، 1389، فرآوری مواد معدنی،دانشگاه صنعتی سهند تبریز.
مقالات ژورنال (3)

1- 2016, Mechanochemical reduction of natural pyrite by aluminum and magnesium,Journal of Alloys and Compounds.

2- 2015, Impact of mechanical activation and mechanochemical activation on natural pyrite dissolution,Hydrometallurgy.

3- 2015، Influence of mechanical activation on the reactivity of natural pyrite in lead (II) removal from aqueous solutions،Journal of Industrial and Engineering Chemistry.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-بهزاد نعمتی اخگر، 1387، ابداع استفاده از سانتریفیوژ در لیچینگ کنسانتره ایلمنیت،پژوهشگاه مواد و انرژي، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي،ايران.

2-بهزاد نعمتی اخگر، 1387، ساخت نانو روتیل مصنوعی به روش شیمیایی لیچینگ کاهشی به عنوان فتو کاتالیست جدید،پژوهشگاه مواد و انرژي كرج، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي،ايران.