• نام و نام خانوادگی
  • بهزاد نعمتی اخگر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
  • b.akhgar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهزاد نعمتی اخگر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "Mechanochemical reduction of natural pyrite by aluminum and magnesium", Journal of Alloys and Compounds, 2016.

2- "Impact of mechanical activation and mechanochemical activation on natural pyrite dissolution", Hydrometallurgy, 2015.

3- "Influence of mechanical activation on the reactivity of natural pyrite in lead (II) removal from aqueous solutions", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-بهزاد نعمتی اخگر, "ابداع استفاده از سانتریفیوژ در لیچینگ کنسانتره ایلمنیت", پژوهشگاه مواد و انرژي, 1387, اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي,ايران.

2-بهزاد نعمتی اخگر, "ساخت نانو روتیل مصنوعی به روش شیمیایی لیچینگ کاهشی به عنوان فتو کاتالیست جدید", پژوهشگاه مواد و انرژي كرج, 1387, اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي,ايران.