• نام و نام خانوادگی
  • ایرج میرزایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
پایان نامه ها (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ایرج میرزایی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1- 2013, A new algorithm for the simulation of a rarefied gas flow,Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering.

2- 2012, HEAT TRANSFER ENHANCEMENT IN MICROCHANNELS USING AN ELASTIC VORTEX GENERATOR,Journal of Enhanced Heat Transfer.

3- 2012, Numerical simulation of LDL particles mass transport in human carotid artery under steady state conditions,Sharif University of Technology Scientia Iranica.

4- 2011, A Numercial Comparison of Single-phase Forced Convective Heat Transfer Between Round Tube and Round Microchannel Heat Exchangers,Australian Journal of Basic and Applied Sciences.

5- 2011, Effect of Gas Channel Geometry on Performance of Pem Fuel Cells,Australian Journal of Basic and Applied Sciences.

6- 2011, NUMERICAL ANALYSIS OF HEAT TRANSFER ENHANCEMENT WITH HE USE OF gama-AL2O3/WATER NANOFLUID AND LONGITUDINAL RIBS IN A CURVED DUCT,THERMAL SCIENCE:.

7- 2011, Numerical Investigation of Shocks in Compressible Turbulent Temporal Mixing Layers with Large Eddy Simulation,Australian Journal of Basic and Applied Sciences.

8- 2010, A NUMERCIAL COMPARISON OF SINGLE-PHASE FORCED CONVECTIVE HEAT TRANSFER BETWEEN ROUND TUBE AND STRAIGHT MICROCHANNEL HEAT EXCHANGERS,International Journal of Engineering Science and Technology.

9- 2010, A Numerical Comparison of Simulation Phase Forced Convective Heat Transfer Between Round Tube and Straight Microchannel Heat Exchangers,International Journal of Engineering Science and Technology.

10- 2010, Analytical and Numerical Analysis of MHD Boundary Layer Flow of an Upper Convected Maxwell fluid,International Journal of Engineering Science and Technology.

11- 2010, ANALYTICAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF MHD BOUNDARY-LAYER FLOW OF AN INCOMPRESSIBLE UPPER-CONVECTED MAXWELLFLUID,International Journal of Engineering Science and Technology.

12- 2010, An analytical approach for analysis and optimisation of slider bearings with in?nite width parallel textures,Tribology International.

13- 2010, On the modeling of a piezoelectrically actuated microsensor for simultaneous measurement of ?uids viscosity and density,elsevier measurement.

14- 2008, Exergy Analysis of a Gas Turbine System with Evaporative Cooling at Compressor Inlet,Int.J.Exergy.

15- 2007, A Numerical Heat Transfer Study of Slot Jet Impinging on an Inclined Plate,International Journal of Numerical Methods for Heat&Fluid Flow.

16- 2006, NumericaL Study of Staggered Tube Bundle in Turbulent Cross Flow for an Optimum Arrangement,International Journal of Heat Exchangers.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)

1- 1389, A Numerical Analysis of Two- Dimensional Proton Exchange Membrane Fule Cell,همايش اصلاح الگوي مصرف برق.

2- 1389, A NUMERICAL STUDY OF A THREE-DIMENSIONAL (PEM) FUEL CELL,سيزدهمين كنفرانس سالانه و دومين كنفرانس بين المللي ديناميك شاره ها, تهران,ايران.

3- 1389, A NUMERICAL STUDY OF SINGLE-PHASE FORCED CONVECTIVE HEAT TRANSFER WITH FLOW FRICTION IN MICROCHANNELS,سيزدهمين كنفرانس سالانه و دومين كنفرانس بين المللي ديناميك شاره ها, شيراز,ايران.

4- 2010, An Optimization Aproach for Design Parameters in Involute Spur Gears Considering Transmission Error, Gear Size and Lubrication Parameters Using Grey Relational Analysis Technique,20IO International Conerence on Mechanical and Electrical Technolog (T 2010), Singapore,singapour.

5- 1387, Computational fluid dynamics of proton exchange membrane fuel cell,اولين كنفرانس ملي هيدروژن و پيل سوختي, تهران,ايران.

6- 2009, Computational Fluid Dynamics of Proton Exchenge Membrance Fuel Cell,The First National Conference on Hydrogen&Fuel Cell.

7- 2009, Computer-Aided Analysis of Flow in Rotating Single Disk,Seventh International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries.

8- 2007, Effect of Rotation on Fluid Flow and Heat Hransfer in Ribbed Rotating Cooling Channels of Gas Turbine Blades,International Conference on Modeling an Simulation.

9- 2010, EFFECT OF GAS CHANNEL GEOMETRY ON PERFORMANCE OF PEM FUEL CELLS,سيزدهمين كنفرانس بين المللي ديناميك شاره ها, شيراز,ايران.

10- 2010, Effect of Gas Channel Geometry on Performance of Pem Fuel Vells,13th Annual & 2nd International Dynamics Conference.

11- 2006, Exergy Analysis and Parametric Study of a Gas Turbine With Evaporative cooling at Compressor Inlet,3rd International conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering Ankara- Turkey.

12- 2002, Finite Element Simulation of Electrochemical Drilling Process a Die Sinking Operation,دهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك.

13- 2007, Heat Transfer and Flow Structure in Turbulent Flows in a Rectanglar Channel With Built -in Vortex Generators,XXIII. Wast Internatinal Conference.

14- 2009, Heat Transfer Enhancement by Using Nanofluids in Flat Plate Flow,2nd National Conference of Mechanical Engineering-NCME.

15- 1000, Numerical Investigation of Convective Heat Transfer in Concentric Tube in Tibe Heat Exchangers.

16- 2009, Numerical Simulation of Double Disk Viscous Micropump,12th Fluid Dynamics Conference.

17- 2009, Numerical Simulation of Single Disk Viscous Micropump,17th Annual International Conference on Mechanical Engineering.

18- 2010, Numerical Simulation of the Pattern Flow and Vortex Breakdown Phenomena in a Rotating Enclosed Cylinder,13th Annual & 2nd International Dynamics Conference.

19- 2006, Numerical Study of Laminar Flow in a Rotating Disk System,First Mechanical Engineering Congress.

20- 2003, Numerical Study on the Heat Transfer Characteristics of Two-Dimensional Inclined Impinging Jet,5th Electronics Packaging Technology Conference.

21- 2011, STUDY OF NON-STEADY TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE BURNER RINGS,7 International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, istanbol,turkye.

22- 2010, The effect of operating temperature and pressure on proton exchange membrane fuel cell performance,سيزدهمين كنفرانس بين المللي ديناميك شاره ها, شيراز,ايران.

23- 2010, The Effect of Operating Temperture and Pressure on Proton Exchange Membrane Fuel Cell Performance,13th Annual & 2nd International Dynamics Conference.

24- 2009, The Influence of Membrane Thickness on the PEM Fuel Cell Operation,The First National Conference on Hydrogen&Fuel Cell.

25- 2009, The Inlet Humidification Effect on PEM Fuel Cell Performance,The First National Conference on Hydrogen&Fuel Cell.

26- 1383, The Optimized Pitch-to-Diameter Ratio for the Staggered Tube Arrays in Laminar Forced Convection,دوازدهمين كنفرانس سالانه و هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك.

27- 2005, The Study of Capacity Enhancement of Gas Turbines and Combined Cycles Using an Absorpsion Chiller,Eighth Baku International congressEnergy, Ecology, Economy"".

28- 2008, Three Dimensional Analysis of Proton Exchange Membrane Fuel Cell,National Conference of Mechanical Engineering.

29- 2005, Three Dimensional Numerical Modelling of Staggered Tube Bundle Turbulent Cross Flow in Duct,ASME Summer Heat Transfer Conference, San Francisco, CA, USA.

30- 1000, Two Dimensional Analyses of Transport Phenomena in Proton Exchange for Polymer Electrolyte Fuel Cells.

31- 1384، انتخاب توربوشارژر مناسب براي موتور ديزل و بررسي كارايي مدل موتور ديزل توربوشارژ با پاشش مستقيم،سيزدهمين كنفرانس سالانه و نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك-اصفهان.

32- 1386، بررسي عددي ضريب انتقال حرارت خارجي از لوله هاي مارپيچ در جريان گذاراي هوا،پانزدهمين كنفرانس سالانه (بين الملي)مهندسي مكانيك.

33- 1390، بررسي تاثير پارامتر هاي مؤثر بر نحوه سيلان و توزيع كرنش در فرآيند پرسكاري در كانالهاي غير هم مقطع (NECP) يك نمونه زاويه دار،دوازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران، تهران،ايران.

34- 1389، بررسي تاثير ضخامت لايه هاي كاتاليست و نفوذ گاز آند و كاتد بر عملكرد پيل سوختي غشا يوني،كنفرانس و نمايشگاه مديريت و بهينه سازي انرژي.

35- 1388، بررسي تاثير فشار كاتد بر عملكرد پيل سوختي غشاء يوني،دومين همايش ملي مهندسي مكانيك.

36- 1388، بررسي تاثير ميزان رطوبت زني گازهاي ورودي به پيل سوختي پروتني،اولين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران.

37- 1000، بررسي تاثير نسبت عرض شانه به كانال بروي عملكرد پيل سوختي پليمري در چگالي جريا ن بالا.

38- 1389، بررسي تاثير هندسه هاي جديد كانال هاي جريان گاز بر روي عملكرد پيل سوختي پليمري،چهارمين سمينار پيل سوختي ايران.

39- 1388، بررسي تغييرات كسر مولي آب و اكسيژن در طول پيل سوختي غشاء يوني،دومين همايش ملي مهندسي مكانيك.

40- 1382، بررسي جريان گذراي سيال درون مجرا با مدل تنش برشي غير دائمي،چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران.

41- 1388، بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهاي حرارتي با كانال Corrugated،دوازدهمين كنفرانس ديناميك شاره ها.

42- 1387، بررسي عددي تاثير هندسه هاي مختلف تيوب در رفتار حرارتي مبدل هاي Fin-Tube،شانزدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك.

43- 1389، بررسي عددي عدم تشكيل يخ در دماغه توربين هاي گازي،دهمين كنفرانس انجمن هوا فضاي ايران.

44- 1387، بررسي مرزهاي ناپايداري اجسام سيلندري شكل واقع در منطقه دنبا له سيلندر در بالا دست جريان،شانزدهمين كنفرانس سالانه ( بين المللي ) مهندسي مكانيك.

45- 1388، بهبود عملكرد حرارتي و كاهش سطح مبدلهاي حرارتي فشرده تخت با استفاده از مولدهاي گردابه،هفدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك.

46- 1388، تاثير نسبت ظرافت و زاويه حمله مولد گردابه و عدد رينولدز بر افزايش انتقال حرارت از يك كانال با جريان آشته،هفدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك.

47- 1382، تحليل جريان غير ماندگار سيال تحت فشار با استفاده از بسط پروفيل سرعت،يازدهمين كنفرانس سالانه انجمن مهندسان مكانيك ايران-مشهد.

48- 1382، توليد، هموارسازي و تطبيق شبكه بي سازمان مثلثي و تاثيرات آن بر روي حل جريان تراكم پذير،يازدهمين كنفرانس سالانه انجمن مهندسان مكانيك ايران.

49- 1383، حل عددي جريان همرفت آزاد اطراف استوانه افقي تك دما با روش حجم محدود،دوازدهمين كنفرانس سالانه و هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك.

50- 1387، شبيه سازي عددي جريان آرام و تراكم ناپذير در جابجايي آزاد داخل محفظه بسته مستطيلي شكل،شانزدهمين كنفرانس سالانه ( بين المللي ) مهندسي مكانيك.

51- 1385، مدل ترموديناميكي سرمايش هواي ورودي به كمپرسور نيروگاه گازي با استفاده از خنك كاري تبخيري مياني،چهاردهمين كنفرانس سالانه ( بين المللي ) مهندسي مكانيك ايران.

52- 1388، مدل سازي سه بعدي پيل سوختي غشا يوني و بررسي تاثير ميزان رطوبت زني گازهاي ورودي،اولين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران.

53- 1387، مدل سازي سه بعدي پيل سوختي غشاء پليمري با كانال جريان گاز پلكاني شكل در سمت كاتد،ششمين كنفرانس سالانه دانشجويي مهندسي مكانيك ايران.

54- 1387، مطالعه عددي انتقال حرارت در يك استوانه دوار نيمه باز با جريان خودالقاء،شانزدهمين كنفرانس سالانه ( بين المللي ) مهندسي مكانيك.

55- 1387، مطالعه عددي توليد آنتروپي در جريان آرام داخل لوله،همايش ملي مهندسي مكانيك.

56- 1388، مطالعه عددي ضرايب ممنت استوانه دوار نيمه باز با جريان خود القاء،دومين همايش ملي مهندسي مكانيك.

57- 1383، مطالعه و ساخت پانل خورشيدي هوشمند جهت استفاده بهينه از تابش خورشيدي و كاربردهاي مختلف آن،اولين كنفرانس اكوانرژي ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1382، استفاده از روش Mutigrid برای افزایش سرعت همگرایی در حل عددی معادلات N-S،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-ایرج میرزائی، 1390، طراحی و ساخت دستگاه متعلقه تراش بمنظور تولید سریع رزوه با پروفیل دقیق،دانشگاه صنعتي اروميه.

2-ایرج میرزائی، 1390، فرایند نوین شکل دهی توسط قالب به کانالهای غیر همسطح،دانشكاه صنعتي اروميه، اداره كل ثبت كل مالكيت صنعتي،ايران.
پایان نامه ها (9)

1-سجاداله رضازاده، 1392، شبيه سازي عددي پديده انتقال گونه ها و انواع افتها و ارائه چند مدل هندسي جديد در سلول سوختي با غشاء تبادل پروتوني، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

2-وحيد حيدرپور، 1392، شبيه سازي عددي ساختار جريان و انتقال حرارت گاز رقيق در يك استوانه دوار به روش مستقيم مونت كارلو، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

3-مينا قنبري قوشچي، 1388، مدلسازي ميكروسنسور جهت اندازه گيري همزمان ويسكوزيته و دانسيته سيالات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-اميد كريمي صدقياني، 1390، مطالعه عددي انتقال حرارت بر روي كلكتور خورشيدي (سهموي خطي)با لوله تخليه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سعيد جهان گرد، 1389، حل عددي انتقال حرارت در لوله هاي جاذب خورشيدي با نوارهاي مارپيچ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-پدرام مهاجري خامنه، 1389، شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابجايي ميكروكانالها در مبدلهاي حرارتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-صمد مجيدي فر، 1389، بررسي عددي تاثير پارامترهاي الكتروشيميايي كاركردي و هندسي بر روي كارايي پيل سوختي پليمري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مصطفي رحيمي، 1389، شبيه سازي تاثير تزريق يا مكش روي جريان MHD در ميكروكانالها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-عليرضا حيدري، 1389، تحليل عددي جريان دو بعدي در رديف پره هاي رتور و استاتور يك كمپرسور محوري و امكان بررسي تاثير قطرات آب بر جريان داخل رديف پره هاي رتور كمپرسور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.