• نام و نام خانوادگی
  • حسن مومیوند
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

استاد مهندسي معدن دانشگاه ارومیه، فارغ التحصيل دکتراي تخصصي (Ph.D) در رشته مهندسي معدن (گرايش مکانيک سنگ) از دانشگاه نيوساوت ولز استراليا درسال 1375، فوق ليسانس در رشته مهندسي معدن (گرایش مکانیک سنگ) از دانشگاه نيو ساوت ولز در سال 1371، مهندسي استخراج معدن از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 1367، يكي از دو نفر قبولي كنكور بورسيه اعزام به خارج رشته مهندسي معدن در كل كشور در سال 1367.

زمینه های تحقیق: مکانیک سنگ (معیار شکست سنگ سالم و توده سنگ درزه دار، رفتار و ویژگی های مکانیکی سنگ، تنش های برجا، سرعت امواج، مدل سازی فیزیکی سنگ، حفر سنگ، حفر تونل به روش چال زنی و انفجار، و مکانیزه، تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی، مقاومت پایه های سنگی، پایداری شیب) و آتش کاری و خردایش سنگ

 تألیف و تصنبف کتاب:  تألیف و تصنبف 3 جلد کتاب شامل 2 جلد کتاب مکانیک سنگ تحت عناوین  "مکانیک سنگ جلد اول (مبانی و پیشرفته)" و "مکانیک سنگ جلد دوم (مباحث تکمیلی و تخصصی)" برای کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مهندسی معدن، عمران، زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیک نفت، و تصنیف کتاب جدید "خردایش سنگ و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار"

مقالات منتشر شده: تعداد بیش از 34 مقاله بنیادی با ارائه روش ها و فرمول های جدید کاربردی در مجلات  ISC ، ISI به زبان های انگلیسی و فارسی و بیش از  75 مقاله علمی  در كنفرانس ­ها

 استاد راهنماي پایان نامه: راهنمای بیش از 52 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا، و بیش از 130 پايان نامه كارشناسي

 طرح های پژوهشی: اجراي تعداد 11 طرح پژوهشي در دانشگاه ارومیه و در ارتباط با صنعت

داوری مقالات: داوری بیش از 170 مقاله انگلیسی و فارسی شامل ISC, ISI و علمی پژوهشی

فعاليت در عرصه هاي مختلف علمي پژوهشي، اجرائي و مديريتي از سال 1367 تا كنون، مؤسس رشته مهندسي معدن دانشگاه ارومیه، تحهیز این رشته و مدیریت گروه از بدو تأسیس 1378 به مدت 8/5 سال، ايجاد مقطع کارشناسي ارشد مهندسي استخراج معدن و بنيانگزار رشته جديد و کاربردی کارشناسی ارشد «مهندسي تونل و فضاهاي زير زميني» در كشور با کمک دیگر همکاران دانشگاه و وزرات علوم تحقیقات و فنآوری. مسئول گروه تخصصی انجمن مکانیک سنگ فضاهای زیرزمینی زیر مجموعه انجمن مكانيك سنگ ايران

تدریس دروس در مقاطع مختلف: دروس مكانيك سنگ پيشرفته، ژئومکانیک پیشرفته، مبانی طراحی و تحلیل فضاهای زیرزمینی، ابزاربندی و رفتار نگاری، حفر چاه وتونل پيشرفته، حفر تونل به روش مکانیزه و سنتی، مهندسي تونل، آتش کاری پيشرفته، فیزیک سنگ و مباحث ويژه در گرایش ­های كارشناسي ارشد مكانيك سنگ، استخراج معدن، مهندسي تونل و فضاهاي زير زميني، خاك و پی و دکترای مهندسی معدن، تدريس دروس مكانيك سنگ، مبانی مکانیک سنگ، آزمايشگاه مكانيك سنگ، مکانیک سنگ تخصصی،  نگهداري در معادن، حفر چاه و تونل، چالزني و آتش کاري، زبان تخصصي و بازدید معدن در مقطع كارشناسي.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (33)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (60)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (11)
پایان نامه ها (18)
دروس تدریس شده (23)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن مومیوند
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
        بیوگرافی کوتاه

استاد مهندسي معدن دانشگاه ارومیه، فارغ التحصيل دکتراي تخصصي (Ph.D) در رشته مهندسي معدن (گرايش مکانيک سنگ) از دانشگاه نيوساوت ولز استراليا درسال 1375، فوق ليسانس در رشته مهندسي معدن (گرایش مکانیک سنگ) از دانشگاه نيو ساوت ولز در سال 1371، مهندسي استخراج معدن از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 1367، يكي از دو نفر قبولي كنكور بورسيه اعزام به خارج رشته مهندسي معدن در كل كشور در سال 1367.

زمینه های تحقیق: مکانیک سنگ (معیار شکست سنگ سالم و توده سنگ درزه دار، رفتار و ویژگی های مکانیکی سنگ، تنش های برجا، سرعت امواج، مدل سازی فیزیکی سنگ، حفر سنگ، حفر تونل به روش چال زنی و انفجار، و مکانیزه، تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی، مقاومت پایه های سنگی، پایداری شیب) و آتش کاری و خردایش سنگ

 تألیف و تصنبف کتاب:  تألیف و تصنبف 3 جلد کتاب شامل 2 جلد کتاب مکانیک سنگ تحت عناوین  "مکانیک سنگ جلد اول (مبانی و پیشرفته)" و "مکانیک سنگ جلد دوم (مباحث تکمیلی و تخصصی)" برای کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مهندسی معدن، عمران، زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیک نفت، و تصنیف کتاب جدید "خردایش سنگ و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار"

مقالات منتشر شده: تعداد بیش از 34 مقاله بنیادی با ارائه روش ها و فرمول های جدید کاربردی در مجلات  ISC ، ISI به زبان های انگلیسی و فارسی و بیش از  75 مقاله علمی  در كنفرانس ­ها

 استاد راهنماي پایان نامه: راهنمای بیش از 52 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا، و بیش از 130 پايان نامه كارشناسي

 طرح های پژوهشی: اجراي تعداد 11 طرح پژوهشي در دانشگاه ارومیه و در ارتباط با صنعت

داوری مقالات: داوری بیش از 170 مقاله انگلیسی و فارسی شامل ISC, ISI و علمی پژوهشی

فعاليت در عرصه هاي مختلف علمي پژوهشي، اجرائي و مديريتي از سال 1367 تا كنون، مؤسس رشته مهندسي معدن دانشگاه ارومیه، تحهیز این رشته و مدیریت گروه از بدو تأسیس 1378 به مدت 8/5 سال، ايجاد مقطع کارشناسي ارشد مهندسي استخراج معدن و بنيانگزار رشته جديد و کاربردی کارشناسی ارشد «مهندسي تونل و فضاهاي زير زميني» در كشور با کمک دیگر همکاران دانشگاه و وزرات علوم تحقیقات و فنآوری. مسئول گروه تخصصی انجمن مکانیک سنگ فضاهای زیرزمینی زیر مجموعه انجمن مكانيك سنگ ايران

تدریس دروس در مقاطع مختلف: دروس مكانيك سنگ پيشرفته، ژئومکانیک پیشرفته، مبانی طراحی و تحلیل فضاهای زیرزمینی، ابزاربندی و رفتار نگاری، حفر چاه وتونل پيشرفته، حفر تونل به روش مکانیزه و سنتی، مهندسي تونل، آتش کاری پيشرفته، فیزیک سنگ و مباحث ويژه در گرایش ­های كارشناسي ارشد مكانيك سنگ، استخراج معدن، مهندسي تونل و فضاهاي زير زميني، خاك و پی و دکترای مهندسی معدن، تدريس دروس مكانيك سنگ، مبانی مکانیک سنگ، آزمايشگاه مكانيك سنگ، مکانیک سنگ تخصصی،  نگهداري در معادن، حفر چاه و تونل، چالزني و آتش کاري، زبان تخصصي و بازدید معدن در مقطع كارشناسي.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-مومیوند، حسن، 1375، دکتراي تخصصي (Ph.D) در رشته مهندسي معدن (گرايش مکانيک سنگ) ،دانشگاه نيوساوت ولز استراليا.

2-مومیوند، حسن، 1371، فوق لیسانس در رشته مهندسي معدن (گرايش مکانيک سنگ)،دانشگاه نيوساوت ولز استراليا.

3-مومیوند، حسن، 1367، لیسانس در رشته مهندسي استخراج معدن ،دانشکده فنی دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (33)

1-Moomivand, H., Seadati, S. and Alahverdizadeh, H., 2021, A new approach to improve the assessment of rock mass discontinuity spacing using image analysis technique,International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences , Vol. 143.

2-Azizi, A. and Moomivand, H, 2021, A new approach to represent impact of discontinuity spacing and rock mass description on the median fragment size of blasted rocks using image analysis of rock mass,Rock Mechanics and Rock Engineering, 54.

3-Moomivand, H. and Vandyousefi, H., 2020, Development of a new empirical fragmentation model using rock mass properties, blasthole parameters, and powder factor,Arabian Journal of Geosciences, Vol. 13..

4-Nourian, A. and Moomivand H., 2020, Development of a new model to predict uniformity index of fragment size distribution based on the blasthole parameters and blastability index,Journal of Mining Science, Vol. 56, No. 1, pp. 47–58..

5-Moomivand, H.D., Maarefvand, P. and Moomivand, H., 2021, A new empirical approach to assess wave velocities and dynamic elastic properties of several models of jointed rock before and after grouting,Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 54, No. 4, pp. 6439–6455.

6-Moomivand, H., Moomivand, H., Nikrouz, R. and Azad, R., 2021, Development of a New Empirical Relation to Assess P-wave Velocity Anisotropy of Rocks ,Geotech Geol Eng.

7-Habibi, R. Moomivand, H., Ahmadi, M. Asgari, A., 2021, Stability analysis of complex behavior of salt cavern subjected to cyclic loading by laboratory measurement and numerical modeling using LOCAS (Case study: Nasrabad gas storage salt cavern) ,Journal of Environmental Earth Sciences, 80.

8-Mokhtariana, H., Moomivand, H. and Moomivand, H.D., 2020, Effect of infill material of discontinuities on the failure criterion of rock under triaxial compressive stresses,Theoretical and Applied Fracture Mechanics, https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2020.102652.

9-Aminpure, F. and Moomivand, H., 2019, Effect of discontinuity roughness and orientation on the parameters of rock failure criterion under triaxial compressive stresses,The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, http://dx.doi.org/10.17159/2411-9717/113/324/19/2019.

10-Ali Hemmati, Mohammad Ghafoori, Hassan Moomivand, Gholam Reza Lashkaripour, 2019, The effect of mineralogy and textural characteristics on the strength of crystalline igneous rocks using image-based textural quantification,Engineering Geology, https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.105467.

11-Ahmadi, S., Moosazadeh, M., Hajihassani, M., Moomivand, H. and Rajaei, M.M , 2019, Reliability, availability and maintainability analysis of the conveyor system in mechanized tunneling,Measurement, Vol. 145, pp. 756-764.

12-Amiri, M. and Moomivand, H., 2019, Development of a new physical modelling method to investigate the effect of porosity on the parameters of intact rock failure criteria,Arabian Journal of Geosciences, Vol. 12.

13-Nikrouz, R., Moomivand, H. and Azad, R., 2016, Effect of foliation orientation on the P- and S-wave velocity anisotropies and dynamic elastic constants of the quartz-micaschists metamorphic rocks, Angouran mine, Iran,Arab J Geosci, Vol. 9.

14-Ahmadi, S., Hajihassani, M., Moosazadeh, S. and Moomivand, H, 2020, An overview of the reliability analysis methods of tunneling equipment,The Open Construction and Building Technology Journal, Vol. 14, pp. 218-229.

15-مومیوند، حسن و صادقاسلام، گلسا، 1398، کاهش قابل توجه در قیمت تمام شده با تغییر روش حفر از آتشکاری به مکانیکی بر اساس ویژگی¬های توده¬سنگ در معدن سنگ آهک سردار بوکان،نشریه منابع معدنی.

16-مومیوند، حسن، 1396، ارایه معیا رهای شکست جدید خطی و غیرخطی سنگ تحت تنش های سه محوری واقعی با تحلیل کلیدی نتایج حاصل از انواع سنگ ها، جلد دوم، شماره 1، صفحه 19 - 36.

17-Akhgar, M. and Moomivand, H. , 2015, Stability analysis of Tabriz subway tunnel, line 1,Journal of Civil Engineering and Urbanism, Volume 5, Issue 4: pp. 158-164.

18-امین پور، فاطمه و مومیوند، حسن، 1397 ، تأثیر زبری سطح ناپیوستگی های دارای شیب های مختلف بر مقاومت سنگ درزه دار تحت تنش های سه محوری،نشریه مهندسی معدن، جلد 13، شماره 40، صفحه 60 -76..

19-امیری، مسیح و مومیوند، حسن، 1397، ساخت ماسه سنگ مصنوعی با حوزه وسیعی از تخلخل ،نشریه علمی-پژوهشی ژئومکانیک نفت، جلد 2، شماره 1، صفحه 85-99..

20-مومیوند، حسن و اسدالهی، مهدی،، 1398، تحليل کليدی تأثير فشار متعادل کننده زمينِ سپرِ EPB در جابجايی های سينه کار تونل به روش عددی در شرايط ژئومکانيکی تونل انتقال آب ابوذر تهران،نشريه مهندسی عمران و محيط زيست،، جلد 49..

21-Vutukuri, V.S. and Moomivand, H., 1993, Effect of length on the compressive strength of rectangular pillar specimens,Journal of Mining Research.

22-موميوند حسن؛ معدني، سيده هدي؛ حاجي¬زاده، فرنوش و محمدی، مير¬علي، 1395، بررسي پارامتر هاي معيار شکستِ رامامورتی و هوک و همکارانِ سنگ آهك يكپارچه تا به شدت درزه دار فاقد مواد پرکننده و دارای سطوح صاف،نشریه مهندسی معدن، جلد یازدهم، شماره 33، صفحه 33 – 81، .

23-همتی، علی؛ غفوری، محمد؛ مومیوند، حسن و لشگری، غلامرضا، 13978، بررسی ارتباط بین ویژگی های بافتی و کانی شناسی سنگ های آذرین متبلور با کمینه سازی بافتی به کمک آنالیز تصویری،زمین شناسی اقتصادي، جلد 11 ، شماره 3 (سال 1398 صفحات 403 تا 437.

24-مختاريان، هادي و موميوند، حسن ، 1393، تأثير نوع مواد پرکننده بر مقاومت ناپيوستگ¬هاي مصنوعي داراي جهت يافتگي مختلف تحت تنش هاي سه محوري،نشريه علمي پژوهشي مهندسي معدن، جلد 8، شماره 20، صفحه 63 – 72..

25-مومیوند، حسن و محمدی، میر علی، 1391، برآورد مقاومت سنگ درزه دار با استفاده از ضريب درزه داري و مقايسه آن با رابطه موجود،نشریه زمین شناسی مهندسی (دانشگاه خوارزمی)، جلد 5، شماره 2، صفحه 1313-1326.

26-بهرامی، عطااله، مومیوند، حسن، کاظمی، فاطمه، دهقانی، ابوصالح، موتاب، مهدی، 1397، بررسی رابطه بین انرژی لازم برای خردایش مواد معدنی و ویژگیهای فیزکی و مکانیکی سنگ در کارخانه سیمان ارومیه،تحقیقات بتن، سال یازدهم، شمارۀ چهارم، زمستان، صفحه 113 - 123 .

27-Moomivand, H., 2014, Effects of orientation, frequency, and number of sets of discontinuities on rock strength under triaxial stresses,Arabian Journal of Geosciences, Vol. 7, pp. 5345–5352.

28-Mansouri1, M and Moomivand, H., 2010, Influence of rock mass properties on TBM penetration rate in Karaj-Tehran water conveyance tunnel,Academic Journals (Journal of Geology and Mining Research), Vol. 2, No. 5, pp. 114-121.

29-Moomivand, H., 2011, Development of a New Method for Estimating the Indirect Uniaxial Compressive Strength of Rock Using Schmidt Hammer ,Journal of BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte (Journal of Minig, Metallurgical, Materials, Geotechnical and Plant Engineering),, Vol. 156, , pp. 142 – 146.

30-مومیوند، حسن، 1394، بررسی عقب زدگی و کاهش شیب پله نسبت به شیب چال های انفجاری در معادن روباز،نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن، جلد نهم، شماره 52، صفحه 11 -31.

31-جوادیان، داریوش؛ مومیوند، حسن و حمید زاده مقدم، رسول، 1395، ارائه روشي جديد براي برآورد مقاومت بلوک هاي سنگي با استفاده از آزمون غير مخرب امواج اولتراسونيک،نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد دهم، شمارۀ 1، صفحه‌ 3271 - 3286.

32-مومیوند، حسن، 1386، ارایه روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن روباز،مجله علمی پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران، جلد ۴۱ ، شماره ۳، صفحه ۳۵۵ تا ۳۶.

33-حقير چهره قاني، سجاد، شير محمدي، حميد و موميوند، حسن، 1387، لزوم تجدید مهندسی در سیستم حمل و نقل معادن بزرگ و در حال توسعه کشور با نگرشی ویژه بر معدن مس سر چشمه،نشریه علمی - ترویجی جاده، شماره 61، صفحه 22 – 37..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (60)

1-Habibi, R., Moomivand, H., Ahmadi, M., Asgari, A. and Keshavarz, M., 2017, An investigation into design concepts, design methods and stability crteria of salt caverns,International Conference on Modern Ideas in Engineering, Science and Technology, in Geneva – Switzerland, April 26.

2-Habibi, R., Moomivand, H., Ahmadi, M., Asgari, A. and Keshavarz, M., 2017, Mechanical behaviour of rock salt under time-dpendent loading,International Conference on Modern Ideas in Engineering, Science and Technology, in Geneva – Switzerland, April 26.

3-Habibi, R. and Moomiva.,, 2016, Investigation into effect of size on the shear strain rate and the uniaxial compressive strength using FLAC3D,International Conference on researches in Science and Engineering, Istanbul University, Turkey, 28 July , .

4-Moomivand, H. and Vutukuri, V.S., 2008, An investigation into the compressive strength and failure mechanism of mine pillars,Fifth International Assian Symposium of Rock Mechanics, 24 – 26 November 2008, Tehran, Iran, , pp. 783 – 791..

5-Moomivand, H., Physical modelling of rock". Fifth International Conference on Civil Engineering Geotechnical Engineering. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 8 - 10 May, ,2000, Volu,me 1, pp. 45 – 52.

6-Moomivand, H., 1999, Effect of size on the compressive strength of coal". 99 International Symposium on Mining Science and Technology, ed. by Xie Heping and Golosinski, Tad S., Beijing, China, 29 - 31 August,pp. 399 - 404..

7-Moomivand, H. and Vutukuri, V.S., 1998, Effect of porosity on the strength of rock under triaxial compressive stresses,International Conference on Geomechanics / Ground Control in Mining and Underground Construction (GGM’ 98), Wollongong, Australia, July .

8-Vutukuri, V.S. and Moomivand, H., 1996, Estimation of horizontal stresses in pillars,7th Australia New Zealand Conference on Geomechanics (Geomechanics in a Changing World), ed. by Jaksa, M. B., Kaggwa, W. S. and Cameron, D. A., Adelaide, 1 - 5 July, pp. 163 - 168..

9-Moomivand, H. and Vutukuri, V.S., 1996, Effect of geometry on the compressive strength of pillars,96 International Symposium on Mining Science and Technologyو Xuzhou, China, 16 - 18 October, 1996, pp. 715 - 720..

10-Moomivand, H. and Vutukuri, V.S., 2996, Effects of shape and boundary conditions on the strength of cylindrical models of rock under triaxial compressive stresses ,5th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Sمo Paulo, Brazil, 22 - 25 October, pp. 263 - 268..

11-Moomivand, H. and Vutukuri, V.S., pp. 134 - 139., Effect of diameter-to-length ratio on the strength of cylindrical specimens in triaxial tests,7th Australia New Zealand Conference on Geomechanics (Geomechanics in a Changing World), ed. by Jaksa, M. B., Kaggwa, W. S. and Cameron, D. A., Adelaide, 1 - 5 July, 1996.

12-Moomivand, H. and Vutukuri, V.S., 1994, Effects of size and width-to-height ratio on the compressive strength of coal and rock specimens,MMIJ/AUSIMM Symposium, New Horizons in Resource Handling and Geo-Engineering, Yamaguchi University, Ube, Japan , pp. 461 - 468..

13-Vutukuri, V.S. and Moomivand, H., 1996, Development of a brittle rock-like material having different values of porosity, density and strength,EUROCK ‘96, Proc. ISRM International Symposium on Prediction and Performance in Rock Mechanics and Rock Engineering, Torino, Italy, pp. 213 - 220..

14- 1386، ارائه روش جديد تخمين مقاومت فشاري يك محوري با استفاده از عدد اشميت، تخلخل و وزن مخصوص سنگ،سومين كنگره ملي مهندسي عمران.

15- 1392، ارتباط بين ويژگي هاي هندسي بافتي كاني ها با مقاومتفشاري و كششي سنگهاي آذرين متبلور،هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، مشهد،ايران.

16- 1387، ارزيابي پايداري شيبهاي سنگي بر اساس نتايج پايش جابجايي ديواره،دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي.

17- 1390، ارزيابي تأثير كرنش، برش و زمان پابرجايي در تحليل پيداري تونلها به روش تجربي و عددي (با استفاده از نرم افزار Flac)،سومين همايش انچمن زمين شناسي اقتصادي ايران، اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز.

18- 1389، ارزيابي خردايش ناشي از انفجار مبتني بر ويژرگيهاي توده سنگ در زون شماره 1 معدن مس سونگون،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين.

19- 1389، ارزيابي خردايش ناشي از انقجار مبتني بر ويژگي هاي توده سنگ،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، اروميه،ايران.

20- 1386، ارزيابي روش هاي مختلف برآورد زاويه شكست، زاويه اصطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي سنگ تحت تنش هاي سه محوري،سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران.

21- 1393، اعتبار داده هاي چكش اشميت حاصل از سطوح صاف سنگهاي آذرين متبلور،اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي سال 93، تهران،ايران.

22- 1386، اعتبارسنجي روش هاي مختلف برآورد مقدار زاويه شكست وزاويه اصطكاك داخلي ومقاومت چسبندگي سنگ تحت تنش هاي سه محوري در مقايسه با اندازه گيري مستقيم،مجموعه مقالات سومين كنگره ملي مهندسي عمران.

23- 1387، بر آورد قيمت تمام شده انفجار اصلي و انفجار ثانويه و مقايسه هزينه ها،دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران.

24- 1390، برآورد تنش افقي و قائم ايجاد شده در پايه هاي معدني به عنوان تابعي از شكل آنها،هفتمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، شاهرود،ايران.

25- 1392، برآورد خرج ويژه با استفاده از روش هاي مبتني بر ويژگي هاي توده سنگ در معدن شماره يك سنگ آهن گل گهر،اولين نشست بين المللي كوهزاد زاگرس و هفدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران،ايران.

26- 1394، برآورد خرج ويژه در معدن مس سونگون با استفاده از روش هاي مبتني بر ويژگي هاي توده سنگ برجا،دومين كنفرانس ملّي مكانيك خاك و مهندسي پي، قم،ايران.

27- 1391، برآورد خرج ويژه و خردايش سنگ در زون شماره 3 معدن آهك رشكان اروميه،سي و يكمين گردهمايي علوم زمين، تهران،ايران.

28- 1392، بررسي اثر امواج ناشي از انفجار پرتابه بر روي مقطع تونل دايره¬اي شكل در محيط¬هاي سنگي،اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، اردبيل،ايران.

29- 1389، بررسي تاثير مقياس در مقاومت برشي مستقيم ناپيوستگي هاي پرشده،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، اروميه،ايران.

30- 1386، بررسي تخمين تنش هاي بر جاي قائم وافقي در سنگ و ارائه راه كار تجربي مناسب،سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران.

31- 1386، بررسي تخمين غير مستقيم مقاومت فشاري يك محوري ماسه سنگ و رابطه بين ساير ويژگي هاي مكانيكي آن،اولين كنگره زمين شناسي كاربردي ايران.

32- 1385، بررسي رابطه بين ويژگيهاي مكانيكي وفيزيكي سنگ سالم تحت تنش هاي يك محوري،كنفرانس هفتم تونل ايران.

33- 1386، بررسي فاصله ي پرتاب سنگ ناشي از انفجار و ارائه روشي جديد،پنجمين همايش سراسري مواد منفجره پيرو تكنيك و پيشرانه.

34- 1386، بررسي ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي و معيار شكست گرانيت تحت تنشهاي يك محوري و سه محوري،يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران.

35- 1394، پيش بيني توزيع خردايش حاصل از انفجار بر اساس ويژگي¬هاي ژئومكانيكي توده سنگ¬ برجا و مقايسه آن با نتايج آناليز تصويري در معدن آهك كارخانه سيمان اروميه،دومين كنفرانس ملّي مكانيك خاك و مهندسي پي، قم،ايران.

36- 1392، پيش بيني سرعت ذره¬اي حداكثر لرزش زمين ناشي از انفجار با استفاده تحليل نتايج حاصل از شرايط متعدد ژئومكانيكي،92هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، مشهد،ايران.

37- 1384، پيشنهاد روشي جديد براي طراحي الگوي چال هاي انفجار در معادن سطحي،دومين كنفرانس معادن روباز ايران.

38- 1389، تاثير حفر همزمان و متوالي در پايداري تونل دو قلوي مسير شماره 1 متروي تبريز،پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران.

39- 1387، تاثير روش تخمين تنش هاي بر جا در نتايج تحليل پايداري تونل به روش عددي،چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران.

40- 1390، تأثير جهت يابي، فراواني و تعداد دسته ناپيوستگي هاي متقاطع در مقاومت سنگ،هفتمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، شاهرود،ايران.

41- 1388، تأثير حفر همزملن و متوالي در پايداري تونل دوقلوي مسير شماره 1 تبريز،پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران ايران، مشهد،ايران.

42- 1391، تأثير زاويه اصطكاك بين لايه هاي سقف و كف و پايه در تنش افقي،اولين كنگرة ملي زغالسنگ، شاهرود،ايران.

43- 1394، تأثير زبري ناپيوستگي¬ها در مقاومت فشاري يك محوري سنگ،دومين كنفرانس ملّي مكانيك خاك و مهندسي پي، قم،ايران.

44- 1390، تأثير سطح آب زيرزميني در پايداري تونل مسير شماره 1 متروي تبريز،ششمين كنگره ملي عمران، سمنان،ايران.

45- 1388، تأثير فاصله تونل هاي دوقلو و سطح آب زيرزميني بر جابجائي ها، نيروها ي وارد بر سيستم نگهداري تونل و نشست سطح زمين در اثر زلزله (مطالعه موردي، تونل متروي تبريز)،پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران ايران، مشهد،ايران.

46- 1391، تأثير مقاومت فشاري تك محوره ماده پركننده بر مقاومت برشي درزه هاي پر شده در سنگهاي آهكي،نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران91، اصفهان،ايران.

47- 1391، تأثير مواد پركننده بر معيار شكست ناپيوستگي هاي داراي جهت يابي مختلف تحت تنش هاي سه محوري،چهارمين كنفرانس مهندسي معدن ايران، تهران،ايران.

48- 1391، تأثير ناپيوستگي و فشار جانبي بر نفوذ پذيري آب،اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخشهاي كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست، تهران،ايران.

49- 1389، تحليل پايداري تونل انتقال آب سد سيلوه با نصب سيستم نگهداري اوليه قاب آهن به روش هاي تجربي و عددي با نرم افزار FLAC2D و مقايسه آنها )مطالعه موردي تونل انتقال آب سد سيلوه)،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، اروميه،ايران.

50- 1386، تحليل كليدي بر تخمين تنش افقي برجا در سنگ به روش هاي مختلف و ارائه راه كار جديد تجربي،يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران.

51- 1389، تخمين غير مستقم مقاومت فشاري يك محوري سنگ آهگ،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، اروميه،ايران.

52- 1389، تعيين پارامتر هاي معيار شكست هوك و براون براي سنگ آهگ،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، اروميه،ايران.

53- 1389، تعيين پارامترهاي معيار شكست هوك و براون براي سنگ آهك،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين.

54- 1393، تعيين خردايش ماده معدني به روش آناليز تصويري با استفاده از نرم¬افزار جديد SPLIT DESKTOP و شاخص قابليت انفجار(BI) در زون شماره 5 معدن رشكان،پنجمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران(فاقد گواهي ارائه)، تهران،ايران.

55- 1380، روش واقعي بررسي فني و اقتصادي پروژه هاي معدني،اولين كنفرانس معادن روباز ايران.

56- 1386، مدل سازي پالايش سبز سرب وكادميوم از خاكهاي آلوده،دهمين كنگره علوم خاك ايران.

57- 1389، مدلسازي عددي پايه هاي سنگي در معادن زير زميني،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، اروميه،ايران.

58- 1387، مقايسه برآورد فشار وارده بر سيستم نگهداري تونل هاي سنگي با استفاده از روش هاي تجربي،دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران.

59- 1387، مقايسه روش هاي آتشباري استفاده از فتيله انفجاري و چاشني الكتريكي در معادن،دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران.

60- 1391، نقش سطوح مورد آزمايش سنگ بر داده هاي سختي اشميت و برآورد مقاومت فشاري سنگ هاي آذرين متبلور،سي و يكمين گردهمايي علوم زمين، تهران،ايران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-مومیوند، حسن، 1400، خردایش سنگ و پیامدهای ناشی از انفجار،تصنیف، 572.

2-مومیوند، حسن، 1395، مکانیک سنگ جلد دوم (مباحث تکمیلی و تخصصی)،تألیف، انتشارات دانشگاه ارومیه، 430 صفحه..

3-مومیوند، حسن، 1395، مکانیک سنگ جلد اول (مبانی و پیشرفته)،تألیف، انتشارات دانشگاه ارومیه، 645 صفحه..
پروژه های تحقیقاتی (11)

1-مومیوند، حسن، 1391، بررسي تأثير جهت يافتگي، فراواني و تعداد دسته ناپيوستگي هاي متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش هاي سه محوري،طرح پژوهشی در ارتباط با صنعت در شرکت سهامي آب منطقه اي استان آذربايجان غربي، وزارت نيرو.

2-مومیوند، حسن، 1383، بررسي الگوي فني چالزني وآتشباري بهينه در معادن استان آذربايجان غربي،طرح پژوهشی در ارتباط با صنعت..

3-مومیوند، حسن، 1387، بررسی تخمین تنش افقی برجا به روش های مختلف،دانشگاه ارومیه.

4-مومیوند، حسن، 1394، بررسی عقب زدگی ناشی از انفجار در معادن سطحی (مطالعه موردی معادن مس سونگون، سنگ آهک رشکان و سنگ گچ ایواوغلی) ،دانشگاه ارومیه،، کاربردی.

5-مومیوند، حسن، 1393، بررسی پرتاب سنگ و لرزش زمین ناشی از انفجار،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

6-مومیوند، حسن، 1390، بررسی پارامترهای معیار شکست و رابطه بین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک تحت تنش های یک محوری و سه محوری،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

7-مومیوند، حسن، 1388، تاثیر روش های تخمین تنش های برجا در تحلیل پایداری تونل،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

8-مومیوند، حسن، 1386، تاثیر تخلخل در تخمین مقاومت فشاری یک محوری ماسه سنگ با استفاده از چکش اشمیت و بررسی رابطه بین سایر ویژگی های مکانیکی آن به صورت جامع،دانشگاه ارومیه.

9-مومیوند، حسن، 1382، حل مشکلات مربوط به توجیه اقتصادی طرح های معدن،دانشگاه ارومیه.

10-مومیوند، حسن، 1385 ، بررسی تعیین زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی توده سنگ و سنگ سالم تحت تنش های سه محوری،دانشگاه ارومیه.

11-مومیوند، حسن، 1379، بررسی معیار شکست ماده زغالسنگ تحت تنش های سه محوری،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (18)

1-ميرسينا اميرشنوا، 1393، بررسي خردايش سنگ ناشي از انفجار در كارگاه¬هاي معدن سنگ آهك كارخانه سيمان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-محمدصديق خوش¬سليقه، 1393، بررسي تأثير نتايج آتشكاري و خردايش كانسنگ معدني در راندمان سيستم حمل و نقل معدن سنگ آهن سنگان خواف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مهدي اسدالهي، 1392، بررسي تأثير فشار متعادل كننده زمين سپر EPB بر رفتار مكانيكي سينه كار تونل با استفاده از روش¬هاي تحليلي و شبيه¬سازي عددي (مطالعه موردي تونل انتقال آب ابوذر تهران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سجاد احمدي عُليائي، 1392، بهينه سازي خرج ويژه به منظور كاهش هزينه¬ ها در انفجارهاي معدن شماره يك سنگ آهن گل¬گهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-معصوم محمدي قراگوز، 1391، بررسي تأثير ناپيوستگي ها بر نفوذ پذيري و مقاومت فشاري يك محوري قبل و بعد از تزريق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-آزاد دهقاني، 1391، بررسي تأثير شرايط مرزي در تنش افقي و قائم ايجاد شده در پايه¬هاي معدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمد مهدي فرهادي، 1391، مدل سازي عددي پايداري چاه نفت بر اساس روش حفاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-معصوم محمدي قراگوز، 1391، بررسي تأثير ناپيوستگي ها بر نفوذ پذيري و مقاومت فشاري يك محوري قبل و بعد از تزريق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-آزاد دهقاني، 1391، بررسي تأثير شرايط مرزي در تنش افقي و قائم ايجاد شده در پايه¬هاي معدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-داوود تقي زاده، 1391، زون بندي خرج ويژه مبتني بر ويژگي¬هاي توده سنگ برجا در كارگاه¬هاي فعال معدن سنگ آهك كارخانه سيمان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سهند گل مخمدي، 1389، بررسي تأثير مقاومت و ضخامت مواد پركننده بر معيار شكست برشي ناپيوستگي ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مالك اشتر فراموشي، 1389، برآورد ميزان خرج ويژه و خردايش ناشي از انفجار مبتني بر ويژگي هاي توده سنگ برجا در برخي از زون هاي معدن مس سونگون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-امير شعبانلويي، 1389، تحليل پايداري تونل انتقال آب سد سيلوه به روش مدلسازي عددي با استفاده از نرم افزار FLAC، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مرتضي انصاري، 1389، بررسي و اصلاح فرآيند خردايش سنگ در اثر انفجار از چالزني تا بارگيري به منظور كاهش قيمت تمام شده در معدن سنگ آهك كارخانه سيمان اردبيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-داريوش جواديان، 1390، بررسي روشي نوين براي برآورد مقاومت بناهاي سنگي و بتني با استفاده از امواج اولتراسونيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-رضا بخشي گمچي، 1390، تأثير اندازه در ميزان تنش ها، كرنش ها، جابجايي ها و شعاع ناحيه پلاستيك ايجاد شده در تونل به روش عددي با استفاده از نرم افزار FLAC، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-هادي مختاريان دباغيان، 1390، بررسي تأثير مواد پركننده بر معيار شكست ناپيوستگي هاي داراي جهت يابي مختلف تحت تنش هاي سه محوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سيد مرتضي حيدري، 1390، بررسي تأثير شكل و عمق در تنش افقي ايجاد شده در پايه هاي معدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (23)

1-مكانيك سنگ پيشرفته ، مقطع كار شناسي ارشد گرايش مکانيک سنگ، مهندسي استخراج معدن، مهندسي عمران و دکترای مهندسی معدن،از سال 1378 (بيش از 25 ترم).

2-ژئومکانیک پیشرفتهی ، مقطع كار شناسي ارشد مهندسي تونل و فضاهای زیرزمین،از سال 1393.

3-مبانی طراحی و تحلیل فضاهای زیرزمینی ، مقطع كار شناسي ارشد مهندسي تونل و فضاهای زیرزمینی،از سال 1393.

4-ابزار بندي و رفتار سنجي در تونل، مقطع كار شناسي ارشد مهندسي تونل و فضاهای زیرزمینی،از سال 1393.

5-آتشباري پيشرفته ، مقطع كار شناسي ارشد مهندسي استخراج معدن ،از سال 1386 (بيش از 9 ترم).

6-حفر چاه وتونل پيشرفته ، مقطع كار شناسي ارشد گرايش مکانيک سنگ و مهندسي استخراج معدن ،از سال 1387 (بيش از 11 ترم).

7-روش های حفاری سنتی ، مقطع كار شناسي ارشد مهندسي تونل و فضاهای زیرزمینی،از سال 1393.

8-حفر تونل و فضاهای زیرزمینی به روش مکانیزه ، مقطع كار شناسي ارشد مهندسي تونل و فضاهای زیرزمینی ،از سال 1393 .

9-مهندسی تونل ، مقطع كار شناسي ارشد گروه مهندسی عمران،1394.

10-فیزیک سنگ، مقطع دکترای اکتشاف معدن،از سال 1394.

11-مباحث ويژه در استخراج معدن ، مقطع كار شناسي ارشد مهندسي استخراج معدن ،از سال 1386 (بیش از 7 ترم).

12-مكانيك سنگ ، مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن و مهندسي عمران ،از سال 1376 (بيش از 35 ترم).

13-مبانی مكانيك سنگ ، مقطع كار شناسي مهندسي معدن ،از سال 1393.

14-مكانيك سنگ تخصصی، مقطع كار شناسي مهندسي معدن ،ازسال 1394 .

15-نگهداري در معادن ، مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن،از سال 1382 (بيش از 21 ترم).

16-زبان تخصصي ، مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن،از سال 1381 (بيش از 14 ترم).

17-آزمايشگاه مكانيك سنگ ، مقطع كار شناسي و كارشناسي ارشد مهندسي استخراج معدن،از سال 1380 (بيش از 50 ترم).

18-حفر چاه وتونل ، مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن ،از سال 1380 (7 ترم).

19-چالزني و آتشباري ، مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن،از سال 1379 (7 ترم).

20-بازديد معدن مقطع كار شناسي مهندسي استخراج معدن ، از سال 1379 (7 ترم).

21-دروس آزمايشگاه مكانيك سنگ و تهويه در معادن در بخش مهندسي معدن دانشگاه نيو ساوت ولز استراليا ،در سال هاي آخر تحصيلات دكترا (1373 تا 1375).

22-فرآيند خردايش مادة معدني در اثر آتشباري به عنوان درس تخصصي براي كارشناسان ارشد در سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي،1382.

23-اقتصاد معدن دوره باز آموزي كارشناسان در سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان غربي،1378.