• نام و نام خانوادگی
  • سیف الدین موسی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پروژه های تحقیقاتی (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیف الدین موسی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1389، ارائه نرم افزار جديد براي تحليل پايداري سطوح شيبدار سنگي و خاكي،بيست و نهمين گردهمايي علوم زمين.

2- 1390، ارزيابي صدمات احتمالي ناشي از انفجارات حفاري تونل(مطالعه موردي تونل خروجي غار دليجان)،سي امين گردهمايي علوم زمين، تهران،ايران.

3- 1389، استفاده از منابع معدني فسفات و زئوليت هاي كشور در تهيه كودهاي كشاورزي،بيستو نهمين گردهمايي علوم زمين، تهران،ايران.

4- 1388، بررسي تاثير پارانترهاي ژئومكانيكي بر روي نيروهاي وارده بر سيستم نگهداري تونل - مطالعه موردي مسير شماره يك تونل دوقلوي متروي تبريز،هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، شيراز،ايران.

5- 1390، بررسي تاثير عمق و ضخامت لايه استخراجي ماده معدني بر روي نمودار نشست سطح زمين،پنجمين همايش ملي زمين شناسي، ابهر،ايران.

6- 1391، بررسي تاثير فراواني ناپيوستگي ها در برآورد شاخص كيفيت توده سنگ،شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، شيراز،ايران.

7- 1390، بررسي خصوصيات زمين شناسي ساختگاه سد داريان،پنجمين همايش ملي زمين شناسي، ابهر،ايران.

8- 1387، بررسي مطالعات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد كلوانس،دومين همايش تخصصي زمين شناسي.

9- 1391، پيش بيني نشست زمين در اثر حفاري تونل در اعماق مختلف،شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، شيراز،ايران.

10- 1390، تحليل پايداري پله هاي معدن كارخانه سيمان سفيد اروميه،پنجمين همايش ملي زمين شناسي، ابهر،ايران.

11- 1387، تحليل پايداري تكيه گاه سد مخزني كلوانس با استفاده از نرم افزار Slide،دومين همايش تخصصي زمين شناسي.

12- 1389، مدلسازي عددي پايه هاي سنگي در معادن زير زميني،چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي و بيست و هشتمين گردهمايي علوم زمين.

13- 1386، مطالعات زمين شناسي ساختگاه مغار نيروگاه زيرزميني سد مسجدسليمان،اولين كنگره زمين شناسي كاربردي ايران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1391، پیش بینی نشست زمین در اثر حفریات زیرزمینی با استفاده از مدلسازی عددی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1389، تحلیل پایداری پایه ها در روش استخراج جبهه کار بلند،دانشگاه ارومیه.

3-سیف الدین موسی زاده،سیف الدین موسی زاده، 1392، ارائه روش حفاری مناسب تونل دسترسی غار چال نخجیردلیجان بر اساس ارزیابی صدمات احتمالی ناشی از انفجار،سازمان اب منطقه ای آستان آدربایجان غربی.

4-سیف الدین موسی زاده،دکتر جعفر عبدالهی شریف- مهندس عطا...بهرامی، 1393، طراحی بهینه استخراج زیرزمینی معدن سنگ نمک قاپلوق خوی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.