• نام و نام خانوادگی
  • ناصر سلطانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
  • n.soltani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ناصر سلطانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-رحیم حیدری چیانه- ناصر سلطانی, "تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی:منطقه خاورمیانه", جغرافیا و برنامه ریزی محیطی, 1393.

2-میرنجف موسوی- ناصر سلطانی, "تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی امام زاده جعفر یزد)", پژوهش و برنامه ریزی شهری, 1393.

3-ناصر سلطانی، ناصر خورشیدی، اکبر معصومی, "تحول در منطقه گرایی و ارزیابی جایگاه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا", سیاست خارجی, 1393.

4-رحیم حیدری چیانه، سیده خدیجه رضاطبع ازگمی، ناصر سلطانی و اکبر معتمدی مهر, "تحلیلی بر سیاستگذاری گردشگری در ایران", برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 1392, 2,1.

5-ناصر سلطانی-ناصر خورشیدی, "تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و درک سیاست خارجی آمریکا: با تأکید بر تحولات بحرین و سوریه", سیاست خارجی, 1392.

6-ناصر سلطانی, "نگرش گردشگران به شاخصها و راهکارهای توسعه گردشگری در مناطق مرزی آذربایجان غربی با تأکید بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی- دلفی", جغرافیا و توسعه, 1392.

7-ناصر سلطانی، میرنجف موسوی ، هادی سلامی, "راهبردهای توسعه گردشگری از دیدگاه ارائه کنندگان خدمات با استفاده از مدلهای دلفی و فرآیند تحلیل شبکه (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)", مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, 1392.

8-ناصر سلطانی, "ارزیابی موانع فراروی طرحهای آمایش سرزمین در ایران با رویکرد تلفیقی", مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی آمایش فضا, 1392.

9-ناصر سلطانی, "ارزیابی نقش عامل جمعیت و فعالیت در بروز مسائل زیست محیطی دریاچه ارومیه", فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر), 1392.

10-ناصر سلطانی, "پیامدهای طرح انسداد مرز بر کارکرد مرزهای استان آذربایجان غربی", پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, 1392.

11-ناصر سلطانی و حسن قلاوندی, "ارجحیت نسبی مولفه های هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه", مطالعات ملی, 1391.

12-ناصر سلطانی, "اولویت بندی راهبردهای کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزنشیناستان آذربایجان غربی با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای", محیط جغرافیای ناحیه ای, 1391.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- "ادراک گردشگران از بسترهای سیاسی و اقتصادی توسعه گردشگری در شهرستان مرزی پیرانشهر", همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها, 1391, زاهدان,ایران.

2- "ارزیابی و تحلیل تاثیر ملاحظات دفاعی- امنیتی در استقرار جمعیت مناطق مرزی استان کردستان", همایش ملی تحولات جمعیت ایران؛‌فرصت ها و تهدیدها, 1394, همدان,ایران.

3- "بررسی تطبیقی ظرفیتهای گردشگری با سطح موفقیت اقتصادی صنعت گردشگری در شهرستانهای مرزی استان آذربایجان¬غربی", اولین کنفرنس ملی اقتصاد ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

4- "بررسی راههای تقویت تعامل فرهنگی اقوام در استان آذربایجان غربی با تاکید بر نقش و کارکرد دولت", هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی), 1394, سنندج,ایران.

5- "بررسی نقش اجرای طرح انسداد مرزی در تامین امنیت پایدار مناطق قومی مرزنشین استان آذربایجان غربی", همایش سراسری امنیت پایدار, 1391, تهران,ایران.

6- "تبیین رابطه امنیت سرمایه گذاری و نظام اشتغال در بخشهای مولّد اقتصادی استان آذربایجان غربی", اولین همایش ملی اشتغال، نظو و امنیت, 1391, رشت,ایران.

7- "تبیین روندهای مهاجرتی استان آذربایجان غربی و پیامدهای آن", اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک, 1394, اردبیل,ایران.

8- "تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی بازارچه های مرزی بر آمایش فضایی نواحی مرزی نمونه موردی: بازارچه سیرانبند بانه", دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران, 1394, تهران,ایران.

9- "تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای استان آذربایجان غربی و تاثیر آن بر مهاجرتهای روستایی", اولین همایش ملی توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد, 1391, گرگان,ایران.

10- "چشم انداز تحولات جمعیتی و الزامات برنامه ریزی در ایران", تحولات جمعیت ایران؛ فرصت ها و تهدیدها, 1394, همدان,ایران.

11- "شیعیان آمریکا و جایگاه آنان در مناسبات اجتماعی- سیاسی جامعه آمریکا", همایش ژئوپلیتیک شیعه, 1391, تهران,ایران.

12- "ظرفیتها، تنگناها و رتبه بندی اقتصادی ایلات و عشایر مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)", اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت, 1392, اردبیل,ایران.

13- "نگرشی تحلیلی بر موانع سیاسی- اقتصادی توسعه گردشگری در منطقه خاورمیانه", پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام, 1391, تبریز,ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-ناصر سلطانی, "کتابشناسی جامع قومیت", 1392.

2-ناصر سلطانی, "آشنایی با مسلمانان جهان اسلام؛ مسلمانان آمریکا", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

3-ناصر سلطانی- علی قهرمان, "ژئوپلیتیک اقوام در ایران؛ آذربایجان غربی و تحولات قومی آن", 1390.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-ناصر سلطانی,رشید سعیدآبادی , "بررسی روندهای مهاجرتی در استان آذربایجان غربی و راهبردهای مدیریتی آن", دانشگاه ارومیه, 1394, کاربردی.
پایان نامه ها (3)

1-كاظم آمده, "ارائه الگوي كاركردي مؤثر در تقسيمات اداري - سياسي شهرستان نقده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-حسن حسيني, "تحليل اثرات اقتصادي- اجتماعي بازارچه هاي مرزيبر آمايش فضايي نواحي مرزي؛‌مطالعه موردي: بازارچه سيرانبند بانه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-آمين جواهري, "ارزيابي ملاحظات دفاعي- امنيتي بر استقرار جمعيت مناطق مرزي استان كردستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.